Gnet – Isp Group
doo
Mladenovac
Adresa: Kralja Petra I
249/5, Mladenovac
Tel/Fax: 011 / 8240 - 630
Mobilni telefon: 063 / 429 - 011
E-mail: [email protected]
Web: www.gnetisp.com
Žiro račun:
Matični broj: 20838922
Registarski broj: 20838922
Šifra delatnosti: 6110
Pib: 107623402
OBRAZAC ZA IDENTIFIKACIJU POSLOVNIH PARTNERA
Podaci za identifikaciju
Podaci za identifikaciju
1.
Poreski identifikacioni broj (PIB)
107623402
2.
Matični broj lica (pravnog lica radnje)
20838922
3.
Naziv firme (pun naziv)
Gnet – Isp Group doo Mladenovac
4.
Naziv firme (skraćeni naziv)
Gnet – Isp Group doo Mladenovac
5.
Ime i prezime ovlašćenog lica
Goran Lazarević
6.
Opština
Mladenovac
7.
Mesto
Mladenovac
8.
Naziv ulice
Kralja Petra I
9.
Kućni broj ( broj i slovo)
249/5
10. Broj telefona
011/8240-630, 063/429-011
11. Broj faksa
011/8240-630
12. E-mail adresa
[email protected]
13.
Kupac
Dobavljač-kupac
Dobavljač
Zaokružiti
14. Obveznik PDV
DA
NE
Podaci o delatnosti
Rb.
1.
Naziv firme
Gnet – Isp Group doo Mladenovac
Šifra delatnosti
6110 – kablovske telekomunikacije
Podaci o računu u banci
Rb.
1.
.
Naziv banke
Raiffeisen banka
Mesto
Mladenovac
Broj tekućeg računa
265-6550310000123-75
Download

Gnet – Isp Group doo Mladenovac OBRAZAC ZA IDENTIFIKACIJU