J.P. "Radio Subotica
Park Rajhl Ferenca 1-8
24000 S U B O T I C A
Poštovani,
U skladu sa članovima 37 i 42 Zakona o porezu na dodatu vrednost
(Sl.glasnik RS 84/2004) a u vezi obaveze izdavanja računa poreskog obveznika
u prometu dobara i usluga, obaveštavamo Vas o sledećem:
NAZIV
Javno preduzeće "Radio Subotica"
Skraćeni naziv
J.P. "Radio Subotica"
Ulica
Park Rajhl Ferenca 1-8
Mesto
Subotica
PTT broj
24000
Telefon
024 552-200
024 654-100
FAX
024 551-902
Žiro račun
310-204427-69 NLB Banka
Osoba za kontakt
Petić-Popović Vesna - računovodstvo
Registarski broj
8240007818
Poreski broj (PIB)
100958540
Šifra delatnosti
60.10
Matični broj
8009309
Obaveznik PDV
DA, 125364258
Ukoliko nam do sada niste dostavili, molimo Vas da nam dostavite Vaš
obrazac za evidentiranje poslovnih partnera.
01.07.2013.
Download

Podaci o preduzeću [pdf]