TRGOVINSKO-PROIZVODNO d.o.o. Karađorđeva 36, 34227 Batočina
PIB: 101220521
Šifra delatnosti: 4690
Matični broj: 07626967
Žiro račun:
220-130376-68 ProCredit Bank
www.aluroll.rs
ALUROLL Podaci
PREDMET: Podaci firme Aluroll d.o.o.
Poreski identifikacioni broj (PIB)
101220521
Matični broj
07626967
Pun naziv firme
Aluroll trgovinsko-proizvodno d.o.o.
Batočina
Ulica, broj i mesto
Karađorđeva 36, 34227 Batočina
Šifra delatnosti
4690
Brojevi telefona
+381 34 506 023, 506 013
Mail i web adresa
www.aluroll.rs [email protected]
Obaveznik PDV-a
Da
Tekući računi
220-130376-68 ProCredit Bank
Ul. Karađorđeva br. 36, 34227 Batočina
Tel: Centrala: 034/506-023; Finansije i knjigovodstvo: 034/506-012, 506-014
Fax: 034/506-013, 034/506-016, 034/506-038, 034/506-039
Predstavništvo Beograd: Ul. Batajnički drum 6 o, 11080 Zemun
Tel: 011/210-19-90, 210-19-91,Fax: 210-19-92,
www.aluroll.rs
[email protected] [email protected]
Download

ALUROLL podaci.pdf 0.7MB