OBRAZAC ZA IDENTIFIKACIJU
PORESKI INDETIFIKACIONI BROJ ( PIB ):
MATIČNI BROJ:
NAZIV FIRME:
IME I PREZIME OVLAŠĆENOG LICA:
104025466
20076828
D.O.O. « PAN LOGISTIC «
PALALIĆ ŽELJKO
PODACI O SEDIŠTU:
NOVI SAD
OPŠTINA:
NOVI SAD
MESTO:
NOVI SAD
NAZIV ULICE I BROJ:
BOSUTSKA 6/A
TELEFON:
00381 ( 0 ) 21 679 2220
FAX:
00381 ( 0 ) 21 679 2221
OBAVEZNIK PDV-a:
PDV BROJ:
ŠIFRA DELATNOSTI:
NAZIV BANKE:
DA
206109838
4941
PROCREDIT BANK
TEKUĆI RAČUN:
220 – 47551 – 29
E-MAIL:
[email protected]
Download

Obrazac za identifikaciju SRB