Obrenovac
OBRAZAC ZA IDENTIFIKACIJU
Podaci za identifikaciju
1.
2.
3.
Poreski identifikacioni broj ( PIB )
Matični broj pravnog lica
Naziv firme
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
Ime i prezime ovlašćenog lica
Podaci o sedištu
Opština
Mesto
Naziv ulice
Kućni broj ( broj i slovo )
Broj telefona
11.
12.
13.
Broj faksa
e-mail
Obveznik PDV
101933436
06927289
Preduzeće za informisanje i
marketing "STUDIO MAG" DOO
Miroslav Paunović
Belopoljska 35 v Obrenovac
Obrenovac
Obrenovac
Belopoljska
35 v
011/ 655-69-79
011/ 655-69-78
011/ 655-69-77
011/ 655-69-79
[email protected]
DA
Podaci o delatnosti
1.
2.
Naziv firme
"STUDIO MAG"
Šifra delatnosti
6020
Podaci o računu u banci
1.
2.
Naziv banke
ProCredit banka
BANCA INTESA
Mesto
Beograd
Beograd
Broj tekućeg računa
220-65661-19
160-106919-98
• Bivše sedište firme je bilo na adresi Miloša Obrenovića 189, 11500 Obrenovac
Download

OBRAZAC ZA IDENTIFIKACIJU Podaci za identifikaciju