PODACI ZA REGISTRACIJU POSLOVNIH PARTNERA
OBAVEZNI PODACI:
Pun naziv preduzeća:
Skraćeni naziv preduzeća:
Adresa preduzeća:
PIB (poreski identifikacioni broj:
Matični broj preduzeća:
Šifra delatnosti:
Obveznik PDV (DA ili NE):
Agencija za komunikaciju i odnos s javnošću “Blink”,
Dragana Pešić-Lević, preduzetnik
Beograd, Zvezdara
Agencija za komunikaciju i odnos s javnošću “Blink”
Nikole Grulovića 67, 11126 Beograd
105554685
62176504
7021 – delatnost komunikacija i odnosa s javnošću
Ne
OSTALI PODACI:
Broj telefona:
Broj fax-a:
e-mail:
TekućI računi:
Osoba za kontakt:
011 3461 947, 062 252 366
011 3461 947
[email protected]
160-304022-04 Banca Intesa a.d. Beograd
RS 35160005140003925215 Banca Intesa a.d. Beograd
(devizni račun)
Dragana Pešić-Lević
M.P.
Za “Blink”
Dragana Pešić-Lević, osnivač
Download

M.P. Za “Blink” Dragana Pešić