miniko d.o.o.
za proizvodnju, trgovinu na veliko i malo i usluge
NOVA PAZOVA, Miloša Obilića 141, Tel: 022/326-819 Fax: (022) 323-858
Na osnovu zakona o porezu na dodatu vrednost
dostavljamo Vam potrebne podatke o našoj
IDENTIFIKACIJI
01. Matični broj
02. Pun naziv preduzeća
03. PTT i naziv mesta
04. Ulica i broj
05. Tekući račun
06. Naziv banke
07. Mesto banke
08.Poreski identifikacioni broj
09. Šifra delatnosti
10. Broj telefona
11. Broj faksa
12. email
13. Sajt
MINIKO DOO je obveznik PDV-a
8426899
MINIKO DOO
22330 Nova Pazova
Miloša Obilića 141
340-22120-15
ERSTE banka
Nova Pazova
SR 102111263
4675
022/323-858
022/323-858
[email protected]
miniko.co.rs
Download

Podaci o firmi