„GROUP ENIGMA MC “DOO KRUŠEVAC
PODACI ZA IDENTIFIKACIJU
PUN NAZIV FIRME:
PD „GROUP ENIGMA MC“ DOO
SKRAĆENI NAZIV
“ENIGMA“
ULICA I BROJ:
MESTO:
MILOŠA OBILIĆA BB
37000 KRUŠEVAC
OPŠTINA:
PIB:
MATIČNI BROJ:
ŠIFRA DELATNOSTI:
KRUŠEVAC
105031233
20286156
50300
TELEFON:
037/432-578, 440-347
FAX:
037/421-311
E-MAIL:
OBVEZNIK PDV-A:
REG.BR.PRIJVE:
enigma@ enigma-mc.co.rs
[email protected]
DA
335311659
TEKUĆI RAČUN:
BANKA:
160-285619-20
BANCA INTESA
ZA „ENIGMU“ KONTAKT OSOBA
BLAGOJEVIĆ VLADICA
Download

Indetifikacija