GT Solutions doo, Preduzeće za projektovanje inženjering i konsalting, 11070 Beograd
Omladinskih brigada 14 ; Tel/Fax: 011/31-29-764 ; Mobilni: 063/11-29-225 ; MB: 20539674 ; PIB: 106129298
Tekući račun: 265-1650310000298-91 Raiffeisen Bank ; E-mail: [email protected] ; Web: www.gts.rs
PODACI ZA IDENTIFIKACIJU
Pun naziv preduzeća
Skraćeni naziv preduzeća
Adresa
Opština i mesto
Šifra delatnosti
Matični broj
PIB
Obveznik PDV-a
Račun
Odgovorno lice
Telefon
Fax
E-mail
Web prezentacija
Preduzeće za projektovanje, inženjering i konsalting
GT Solutions DOO Beograd, Omladinskih brigada 14
GT Solutions DOO
Omladinskih brigada 14/15
Novi Beograd, Beograd
2620
20539674
106129298
Da
265-1650310000298-91 Raiffeisen banka
Tarik Imanić
011/31-29-764
011/31-29-764
[email protected]
www.gts.rs
1
Download

PODACI ZA IDENTIFIKACIJU