1.
Pun naziv firme
Privredno društvo “HOME PLAN” d.o.o.
2.
Skraćeni naziv firme
HOME PLAN d.o.o.
3.
PIB
103879023
4.
Matični broj
20043091
5.
Šifra delatnosti
7112
6.
Odgovorno lice
Natalija Samardžić
7.
Adresa (ulica i broj) / mesto sedišta firme
Sedište: Beograd, Svetog Save 12
Ogranak: Beograd, Kralja Milana 23
8.
Mesto, opština / mesto, opština sedišta
Beograd, Vračar
9.
Broj GSM telefona
062-224-222
10.
Broj Tel/Fax
011-33-42-409 / 011-33-92-410
11.
Obveznik PDV – a
Da
12.
E-mail
[email protected]
Naziv banke
Broj tekuceg računa
1.
HYPO ALPE ADRIA BANKA BEOGRAD
165-3546-77
2.
BANCA INTESA
160-377141-61
Download

Podaci za identifikaciju PDF