OBRAZAC ZA IDENTIFIKACIJU POSLOVNIH PARTNERA
1
2
3
Podaci za identifikaciju
Poreski identifikacioni broj (PIB)
106815429
Matični broj pravnog lica
20686049
Šifra delatnosti
4321
4
Pun naziv firme
5
6
7
Skraćeni naziv firme
Ovlašćeno lice
Obveznik PDV
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
Mesto
Opština
Naziv ulice i broj
Broj telefona
Broj faksa
Knjigovodstvo telefon
E-mail adresa
Web site
Banca Intesa
Raiffeisen bank
UniCredit banka
DN&T INVESTING GROUP DOO
PREDUZEĆE ZA GRAĐEVINSKE RADOVE
I SPECIFIČNE RADOVE NISKOGRADNJE,
PROMETA I USLUGA BEOGRAD
(RAKOVICA)
DN&T INVESTING GROUP DOO
Dejan Pavlović
DA
Podaci o sedištu
Beograd
Rakovica
Kneževačka 13
011 / 4140560
011 / 4140560
011 / 2638727
[email protected]
www.dnt.rs
Podaci o računima
160-0000000361864-11
265-1780310000627-06
170-30012528000-66
Download

Obrazac za evidentiranje poslovnih partnera