PODACI ZA IDENTIFIKACIJU
1.
Poreski identifikacioni
broj ( PIB )
101505454
2.
Matični broj
17103601
3.
Naziv firme (puno
poslovno ime)
Preduzeće za proizvodnju metalnih
proizvoda i alata MTK Metalkomerc d.o.o.
4.
Skraćeni naziv
MTK Metal-komerc d.o.o.
5.
Poslovno sedište/adresa
Popova Voda bb
6.
Opština
Užice
7.
Broj pošte
31311 Bela Zemlja
8.
Broj telefona/fax-a
+ 381 31 572 602
+ 381 31 572 615
+ 381 31 510 047
9.
e-mail
[email protected]
[email protected]
[email protected]
10.
Obveznik PDV-a
DA
11.
Šifra delatnosti
2573
12.
Tekući računi
Komercijalna banka 205181738-14
Banca Intesa 160-39321-65
Alpha bank 180-5011210010946-30
Hypo Alpe Adria 165-21116-38
13.
IBAN: Komercijalna banka
IBAN: Banka Intesa
RS35205007010042210597
RS35160005010008303268
Download

Podaci za identifikaciju domaći