PUN NAZIV FIRME
RADIODIFUZNO PRIVREDNO DRUŠTVO „RADIO S“
d.o.o
SKRAĆENI NAZIV FIRME
RADIO „S“ d.o.o
PTT BROJ I MESTO
11030 BEOGRAD
ULICA I BROJ
KNEZA VIŠESLAVA BR. 72
MATIČNI BROJ
17488589
PORESKI BROJ - PIB
102954846
ŠIFRA DELATNOSTI
92200
TEKUĆI RAČUN
160-187510-49 BANCA INTESA AD
TELEFON
011/ 2542 694, 2542 756
FAX
011/2542 694
E- MAIL
[email protected]
WEB SITE
www.smedia.rs
KONTAKT OSOBA
NATAŠA RADOJIČIĆ
U SISTEMU PDV-a
DA
POTPIS ODGOVORNOG LICA
_____________________________
Predrag Anđelković , direktor
Download

PUN NAZIV FIRME RADIODIFUZNO PRIVREDNO