Projekat finansira
Evropska unija
Republika Srbija
Ministarstvo kulture i informisanja
Jačanje medijske slobode u Srbiji
MEDIJSKA KUĆA
NAZIV
KRATAK OPIS PROJEKTA
TRAJANJE
(u mesecima)
RADIODIFUZNO DRUŠTVO OK RADIO
Vranje, Srbija
Vladavina prava - Hajde da živimo kao sav
normalan svet
Projekat nastoji da podigne svest o značaju vladavine prava za društveni život i prosperitet društva,
i da doprinese jačanju vladavine prava u južnoj Srbiji kroz povećanje učešća građana u borbi protiv
korupcije putem serijala radio programa, istraživanja, kampanje, veb portala i serijom javnih
događaja.
15
BUSINESS INFO GROUP
Beograd, Srbija
Javna preduzeća - Milion evra gubitka u
medijskoj tišini
Cilj projekta je da podstakne javnu debatu o poštovanju vladavine prava u radu javnih preduzeća
kroz izradu niza istraživačkih priča u tematskim izdanjima ekonomskog časopisa.
12
Pogled na evropsko pravo: izbeglice i azilanti
Projekat nastoji da doprinese unapređenju položaja izbeglica i azilanata podizanjem svesti o ovom
problemu, i to objavljivanjem serijala tematskih dodataka i istraživačkih reportaža u časopisu,
objavljivanjem knjige i organizacijom dve konferencije.
12
ARHITEL
Beograd, Srbija
Svedoci
Projekat nastoji da podstakne i podrži nadležne institucije sistema u njihovom radu na
rasvetljavanju ratnih zločina i doprinese regionalnoj saradnji kroz produkciju dokumentarnog filma
o životima zaštićenih svedoka u Srbiji i nedostacima programa za zaštitu svedoka.
12
PLAYGROUND PRODUKCIJA
Novi Sad, Srbija
Dokumentarna drama:
LogBook_Serbistan
Projekat se bavi temama ljudskih prava, migracija i asimilacije emigranata u kompleksnom
društvenom okruženju Srbije danas kroz produkciju dokumentarne drame i reportaže, kao i
putem javnih događaja i debata.
16
Projekat teži da, kroz dokumentarni film, unapredi znanja roditelja u Srbiji o pristupačnosti i
dostupnosti droga, o trgovini narkoticima i borbi protiv njihove upotrebe u školama u Srbiji; takođe
teži da skrene pažnju na pogubne posledice upotrebe droga po tinejdžere i unapređenje znanja
društva u Srbiji o zakonodavnom okviru u ovoj oblasti.
10
Bezbednost u budućnosti
Projekat teži da doprinese jačanju vladavine prava i demokratskih promena u Srbiji kroz
poboljšanje kvaliteta i dometa istraživačkog novinarstva i kvalitetnih programskih sadržaja u
medijima u Vojovodini, kroz serijal radio i TV programa, veb portal i javne događaje.
18
BALKANSKA ISTRAŽIVAČKA MREŽA I
CENTAR ZA ISTRAŽIVAČKO NOVINARSTVO
Beograd, Srbija
Jačanje uloge medija u obezbeđivanju
vladavine prava
Specifični cilj aktivnosti je jačanje uloge medija u borbi protiv korupcije, i to putem istraživačkih
novinarskih tekstova i članaka na društvenim mrežama, formiranjem baze podataka i priručnika
za novinare, organizacijom javnih slušanja u Parlamentu Srbije kao i preporukama za formiranje
javnih politika u sferi medija.
17
NEZAVISNO DRUŠTVO NOVINARA
VOJVODINE I UDRUŽENJE NOVINARA BIH
Novi Sad, Srbija, Sarajevo, Bosna i
Hercegovina
ŽIVETI ZAJEDNO - serija dokumentarnih emisija o
pomirenju i ponovnom uspostavljanju
međuetničkog poverenja u Srbiji i BiH
Specifični cilj je unapređivanje znanja i veština novinara o sveobuhvatnom, izbalansiranom i
pravičnom izveštavanju o ratu iz 90-tih godina prošloga veka, razvoj i jačanje kapaciteta za regionalno pomirenje u Srbiji i Bosni i Hercegovini, kao i smanjenje govora mržnje kroz umrežavanje,
treninge, istraživanje i TV produkciju.
NOVINSKO PREDUZEĆE VREME
Beograd, Srbija
PREDUZEĆE ZA KINEMATOGRAFSKE I
VIDEO AKTIVNOSTI MONTE ROYAL
PICTURES INTERNATIONAL
Beograd, Srbija
RADIODIFUZNO PREDUZEĆE 021 I
POKRAJINSKI ZAŠTITNIK GRAĐANA
Novi Sad, Srbija
IZDAVAČKO DRUŠTVO RINGIER AXEL
SPRINGER
Beograd, Srbija
PRIVREDNO DRUŠTVO BOOM 93
Požarevac, Srbija
BRENDON PREDUZEĆE ZA KONSALTING,
EDUKACIJU I PRODUKCIJU I
FILMKOMBAJN
Beograd, Srbija
NOVINSKA AGENCIJA BETA PRESS
Beograd, Srbija
PREDUZEĆE ZA NOVINSKO IZDAVAČKU
DELATNOST DAN GRAF
Beograd, Srbija
PRODUKCIJSKA GRUPA MREŽA
Beograd, Srbija
RADIODIFUZNA USTANOVA VOJVODINE,
RADIO TELEVIZIJA VOJVODINE I
NOVOSADSKA ŠKOLA NOVINARSTVA
Novi Sad, Srbija
PREDUZECE ZA UNUTRAŠNJU I SPOLJNU
TRGOVINU I USLUGE A-MEDIA
Beograd, Srbija
MOSEBO ART STUDIO ZA
KINEMATOGRAFSKU I VIDEO
PRODUKCIJU
Beograd, Srbija
RADIODIFUZNA USTANOVA SRBIJE
RADIOTELEVIZIJA SRBIJE
Beograd, Srbija
Gram
Da li je pravda dostupna građanima Srbije?
Unapređivanje slobode izražavanja i vladavine
prava: istraživanje korupcije na lokalnom nivou
Pad haških begunaca
Argus - Mediji kao budno oko za poglavlja 23 i 24
16
Projekat je usmeren ka poboljšanju kvaliteta istraživačkog novinarstva i postizanju efikasnijeg
i transparentnijeg procesa reformi u oblasti valadvine prava kroz novinske tekstove, članke i
javne događaje.
13
Specifični cilj je jačanje istraživačkog izveštavanja na lokalnom nivou kroz produkciju kvalitetnih
medijskih sadržaja i javnih debata u oblasti vladavine prava, usredsređujući se na korupciju na
lokalnom nivou u zdravstvenim ustanovama, sudovima, medijima, obrazovnom sistemu, lokalnoj
samoupravi, korektivnim ustanovama, službama za kontrolu primene zakona, i sprovođenju
lokalnih privatizacija.
16
Projekat teži da, kroz proizvodnju TV dokumentarne serije, očuva sećanje javnosti na strahote
počinjene u ime Srbije i doprinese izgradnji kolektivne svesti o krivičnoj odgovornosti počinilaca
ratnih zločina, kao i da informiše javnost, posebno mlađu populaciju o ratnim zločinima,
beguncima od pravde i izbegavanju odgovornosti, i doprinese jačanju uloge medija u suočavanju
sa prošlošću i unapređenju vladavine prava.
Projekat teži da osnaži medije u njihovoj ulozi čuvara javnog interesa u implementaciji vladavine
prava, da informiše javnost o poglavljima 23 i 24 u procesu pregovora sa EU, da doprinese
profesionalnom izveštavanju medija o složenim pitanjima kao što su ratni zločini, organizovani
kriminal, korupcija, azilanti, kao i da promoviše značaj vladavine prava za razvoj društva kroz
proizvodnju multimedijalnog medijskog sadržaja (tekstualnih, audio, video i foto materijala) i
organizaciju javnih događaja.
13
12
Pravo Danas
Cilj projekta je da doprinese razumevanju značaja reforme pravosuđa u Srbiji i njenog
sprovođenja, i primeni preporuka EU u poglavlju 23 pravnih tekovina EU kroz novinski dodatak
dnevnom izdanju koji sadrži članke, vesti, intervjue, analize, reportaže i kolumne eksperata.
18
Građanska pravda
Projekat teži da, kroz seriju dokumentarnih TV emisija inspirisanih slučajevima Evropskog suda za
ljudska prava, doprinese razvoju svesti o tome kako EU integracije jačaju vladavinu prava u zemlji
i grade efikasniji, transparentniji i nezavisniji sudski sistem, kao i unapredi veštine studenata
novinarstva u oblasti istraživačkog izveštavanja.
16
AgrarCor
Projekat doprinosi borbi protiv korupcije i podizanju svesti o korupciji u poljoprivredi, i teži da
podstakne medijske radnike da izveštavaju o ovom i sličnim pitanjima, kao i mlade aktiviste u
cilju postizanja dugoročnih rezultata, i to putem treninga, radijskih paketa i TV dokumentaranih
emisija, novinarskih online tekstova i javnih diskusija.
16
Kroz produkciju TV serijala, komunikaciju putem društvenih mreža i blog, kao istraživanje javnog
mnjenja i javne događaje, projekat teži da bolje informiše građane i razvije svest o značaju
transparentnog budžetiranja u cilju sprečavanja korupcije, osnaži vladavinu prava kroz primenu
standarda istraživačkog novinarstva, i uključi građane u proizvodnju medijskih sadržaja.
15
Specifični ciljevi su jačanje vladavine prava i sprečavanje korupcije kroz zaštitu potrošača, jačanje
svesti potrošača o njihovim pravima i kako ih mogu ostvariti, unapređenje poštovanja zakona od
strane kompanija koje posluju u Srbiji, kao i lokalnih samouprava, i primena novoh ekoloških i
bezbednosnih standarda kroz produkciju TV reportaža i proizvodnju online vodiča za potrošače.
13
Projekat teži da kroz produkciju TV serijala, unapredi znanje gledalaca o evropskim standardima u
oblasti vladavine prava. U njima se gledaocima predočavaju primeri iz EU na kojima se prikazuje
funkcionisanje pravnog sistema kojim se osigurava nezavisnost, transparentnost i efikasnost u
primeni pravde i u radu pravosuđa, kontrola primene zakona i borba protiv svih oblika korupcije,
sprečavanje zloupotrebe položaja i zaštita medijske slobode.
18
Opštinski budžeti pod budnim okom građana
Jačanje vladavine prava i sprečavanja
korupcije kroz zaštitu potrošača
Šta ja imam od toga?
Download

Media freedom SRB 01