PUN NAZIV FIRME
PRIVREDNO DRUŠTVO ZA POSLOVNE USLUGE I
TELEKOMUNIKACIJE „AS MEDIA“ d.o.o
SKRAĆENI NAZIV FIRME
„AS MEDIA“ d.o.o
PTT BROJ I MESTO
11030 BEOGRAD
ULICA I BROJ
BEOGRADSKOG BATALJONA BR. 57
MATIČNI BROJ
17253042
PORESKI BROJ - PIB
100828331
ŠIFRA DELATNOSTI
92200
TEKUĆI RAČUN
160-15469-35 BANCA INTESA AD
TELEFON
011/ 2542 694, 2542 756
FAX
011/2542 694
E- MAIL
[email protected]
WEB SITE
www.smedia.rs
KONTAKT OSOBA
NATAŠA RADOJIČIĆ
U SISTEMU PDV-a
DA
POTPIS ODGOVORNOG LICA
______________________________
Irena Anđelković , direktor
NAPOMENA : POŠTU DOSTAVLJATI NA ADRESU KNEZA VIŠESLAVA BR.72
Download

„AS MEDIA“ doo SKRAĆENI NAZIV FIRME