PUN NAZIV FIRME
„SPIRIT SOUND MFM “ d.o.o
SKRAĆENI NAZIV FIRME
MFM radio
PTT BROJ I MESTO
11000 BEOGRAD
ULICA I BROJ
Španskih boraca 22g/7 sprat 2 (posta na Kneza
Viseslava 72
MATIČNI BROJ
17638173
PORESKI BROJ - PIB
104244163
ŠIFRA DELATNOSTI
6020
TEKUĆI RAČUN
165 – 6274 - 41
TELEFON
011/ 2542 694, 2542 756
FAX
011/2542 694
E- MAIL
[email protected]
WEB SITE
www.smedia.rs
KONTAKT OSOBA
Saša Vuletić
U SISTEMU PDV-a
DA
POTPIS ODGOVORNOG LICA
_____________________________
Download

PUN NAZIV FIRME „SPIRIT SOUND MFM “ d.o.o