PUN NAZIV FIRME
PRIVREDNO DRUŠTVO ZA POSLOVNE USLUGE I
TELEKOMUNIKACIJE „S MEDIA TEAM“ d.o.o
SKRAĆENI NAZIV FIRME
„S MEDIA TEAM“ d.o.o
PTT BROJ I MESTO
11030 BEOGRAD
ULICA I BROJ
BEOGRADSKOG BATALJONA BR. 57
MATIČNI BROJ
17253727
PORESKI BROJ - PIB
102141710
ŠIFRA DELATNOSTI
51700
TEKUĆI RAČUN
160-256365-94 BANCA INTESA AD
TELEFON
011/ 3540 178
FAX
011/ 3540 178
E- MAIL
[email protected]
WEB SITE
www.smedia.rs
KONTAKT OSOBA
NATAŠA RADOJIČIĆ
U SISTEMU PDV-a
DA
POTPIS ODGOVORNOG LICA
__________________________
Predrag Anđelković , direktor
NAPOMENA : POŠTU DOSTAVLJATI NA ADRESU KNEZA VIŠESLAVA BR.72
Download

PUN NAZIV FIRME PRIVREDNO DRUŠTVO ZA