OBRAZAC ZA IDENTIFIKACIJU POSLOVNIH PARTNERA
1. Podaci za identifikaciju
1.1.
1.2.
1.3.
1.4.
1.5.
1.5.1.
1.5.2.
1.5.3.
1.5.4.
1.5.5.
1.5.6.
1.5.7.
1.5.8.
1.6.
1.7.
Naziv firme (pun naziv)
Naziv firme (skraćeni naziv)
PIB
Matični broj
Podaci o sedištu
Mesto
Opština
Ulica i broj
Poslovni prostor
Broj telefona
Broj faksa
E-mail
Web
Obveznik PDV
PEPDV
Privredno društvo NETIKS d.o.o. Beograd
NETIKS d.o.o.
101720299
17326163
Beograd
Zvezdara
Bulevar kralja Aleksandra 193
Bregalnička 9a, 11050 Beograd
011/3409696
011/3409699
[email protected]
http://www.netiks.rs/
Da
131144041
2. Podaci o delatnosti
2.1.
Šifra delatnosti
2620
3. Podaci o poslovnim bankama
3.1.
3.2.
3.3.
Banca Intesa
Raiffeisen bank
Procredit bank
160-63782-14
265-174031000064-458
220-47001-30
NETIKS d.o.o., Bulevar Kralja Aleksandra 193, Beograd, Tel: (011)3409696, fax: (011)3409699, [email protected]
www.netiks.rs
Download

OBRAZAC ZA IDENTIFIKACIJU POSLOVNIH PARTNERA 1