PREDUZEĆE ZA INTERNET MARKETING I ELEKTRONSKO POSLOVANJE
BREGALNIČKA 52/1, 11420, SMEDEREVSKA PALANKA
SRBIJA
Poštovani,
U skladu sa članom 38. stav 3, Zakona o porezu na dodatu vrednost ( Službeni glasnik RS 84/04 i 86/04 ), a u vezi
obaveze izdavanja računa poreskog obveznika u prometu dobara i usluga, potrebno je radi kompletiranja
dokumentacije o klijentima i ispostavljanja računa u skladu sa zakonom dostaviti informacije o
IDENTIFIKACIJI PREDUZEĆA
Slede informacije o identifikaciji "PC Berza" doo:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
Puno poslovno ime:
Skraćeno poslovno
ime:
Adresa:
PTT Broj:
Opština:
Matični broj:
Šifra delatnosti:
PIB:
PDV:
Tekući račun:
Telefoni:
Fax:
e-Mail adrese:
web:
Odgovorno lice:
JMBG odgovornog lica:
U Smed. Palanci,
12.08.2010.
Preduzeće za Internet marketing i elektronsko poslovanje "PC Berza" doo
"PC Berza" doo
Bregalnička 52/1
11420
Smederevska Palanka
17576038
7311 Delatnost reklamnih agencija
103381019
DA, broj rešenja: 155509752
180-1331210000200-34, Alpha Bank, ekspozitura Smederevska Palanka
026/319-635, 063/311.094 i 063/84.09.729
026/319-635
[email protected]
www.pcberza.rs
Željko Arnautović, direktor, mobilni: 063/311.094
2509972761025
Za "PC Berza" d.o.o.
direktor: Željko Arnautović
_______________________
Download

"PC Berza" doo 12.08.2010. direktor: Željko Arnautović