Preduzeće za proizvodnju, trgovinu i usluge EX ECENTAR DOO
Đevđelijska 61/3, 11000 Beograd, Srbija
PIB: 103821370, Matični broj: 20021489, Tekući račun: 160-163957-92
Tel/fax: 011 241 67 54, 011 241 6 241, 011 40 54 519
Web: www.execentar-it.rs, www.execentar.com
E-mail: [email protected]
Beograd, 07.03.2013. godine
Poštovani,
U skladu sa članom 38. stav 3, Zakona o porezu na dodatu vrednost (Službeni glasnik RS 84/04 i 86/04), a u vezi
obaveze izdavanja računa poreskog obveznika u prometu dobara i usluga, potrebno je radi kompletiranja
dokumentacije o klijentima i ispostavljanju računa u skladu sa zakonom dostaviti informacije o
IDENTIFIKACIJI PREDUZEĆA
Slede informacije o identifikaciji preduzeća Ex Ecentar doo
Pun naziv firme
Preduzeće za proizvodnju, trgovinu i usluge
Ex Ecentar doo Beograd (Zvezdara)
Skraćeni naziv firme
Ex Ecentar doo Beograd
Adresa (ulica i broj)
Đevđelijska 61 stan 3
Sedište (mesto i opština)
Beograd-Zvezdara
Matični broj
20021489
Poreski identifikacioni broj (PIB)
SR 103821370
Obveznik PDV-a
DA, broj rešenja 177116589
Šifra delatnosti
6209
Račun
160-163957-92
Odgovorno lice
Vojkan Pešić
Lice za kontakt
Vojkan Pešić
Telefon
011 241 67 54, 011 241 6 241, 011 40 54 519
Fax
011 241 67 54, 011 241 6 241, 011 40 54 519
E-mail
[email protected]
Web
www.execentar-it.rs, www.execentar.com
za Ex Ecentar doo
_______________________
Ex Ecentar doo | www.execentar-it.rs | www.execentar.com
Download

Ex Ecentar - Identifikacija preduzeća