termofriz d.o.o. umka
proizvodnja - servis rashladne I klima opreme
Tel: 011/8027-072, 063/211-980 FAX 011/8027-074
265-1680310000200-41 RAIFFEISEN BANK
205-101964-37 KOMERCIJALNA BANKA
220-99491-88 ProCredit Bank
PIB 104204303
š.d.2825
m.b. 20113642
r.b. 01120113642
[email protected]
www.termofriz.rs
IDENTIFIKACIONA LISTA
Shodno odredbama člana 42,stav 3,Zakona o porezu na dodatu vrednost
( SL glasnik RS br.84/2004 ) dostavljamo Vam sledeće podatke
PODACI ZA IDENTIFIKACIJU
Šifra delatnosti
Poreski identifikacioni broj ( PIB )
Matični broj ( pravna lica,radnje )
Registarski broj
Firma ( pun naziv )
Firma ( skraćeni naziv )
2825
104204303
20113642
01120113642
Preduzeće za proizvodnju,trgovinu i usluge Termofriz
TERMOFRIZ d.o.o. Umka
PODACI O SEDIŠTU
Opština
Mesto
Naziv ulice i broj
Obveznik PDV-a
telefon :
fax :
e-mail :
Čukarica
11260 Umka
Zelengorska 1/1
DA
011/8027-072 , 011/8027-075
011/8027-074 , 011/8027-075
[email protected]
PROIZVODNJA
Mihaila Gajića-Kale br 10 Umka
011/8025-026 , 011/8027-123
Sedište
telefon :
PODACI O RAČUNIMA KOD BANAKA
Naziv banke
Broj poslovnog računa
Raiffeisen banka
265-1680310000200-41
Komercijalna banka
205-101964-37
220-99491-88
ProCredit Bank
Raiffeisen banka-devizni račun
RS35265100000004241570
Odgovorno lice
<TERMOFRIZ> Umka Zelengorska 1/1 Umka - Beograd
Tel: ++ 381 11 8027 072, tel / fax 011 8027 075,
fax:011/ 8027 074
E-mail: [email protected] www.termofriz.rs
Proizvodnja : Beograd - Umka ul. MIhaila Gajica Kale br . 10
Tel/fax ++ 381 11 8025 605 , 8025 026 , 8027 123
Download

Identifikacija