Gospodara Vučića 176, 11000 Beograd,
Tel: 011.715.8000, Fax: 011.715.8001; [email protected]
www.computerland.rs
PODACI ZA IDENTIFIKACIJU PREDUZEDA
Naziv firme
Ime i prezime ovlašdenog lica
Poreski identifikacioni broj(PIB)
Matični broj
Registarski broj
Šifra delatnosti
Sedište firme
Opština
Ulica i broj
Broj telefona
Broj faksa
E-mail
WEB
Račun
ComputerLand d.o.o.
Matični broj: 17542508
Šifra delatnosti: 4690 PIB: 103309087
Račun: 355-1059763-14
Computerland d.o.o
Miodrag Stakić
103309087
17542508
6002649507
51700
Beograd
Voždovac
Gospodara Vučića 176
+381 11 715-8000
+381 11 715-8001
[email protected]
www.computerland.rs
220-34981-06 Procredit
Download

Identifikacioni list ComputerLand