11000 BEOGRAD
Bulevar despota Stefana 12
Predmet:OSNOVNI PODACI O PREDUZEĆU
1. Tačan naziv firme
Društvo sa ograničenom odgovornošću za obavljanje lizing
poslova ZASTAVA ISTRABENZ LIZING
2. Adresa firme
Beograd,Bulevar despota Stefana 12
3. Obveznik PDV
Da
4. Poreski identifikacioni broj (PIB)
103156991
5. Matični broj
17518844
6. Šifra delatnosti
6491
7. Tekući račun
310-160276-20
265104031000017227
160-84209-37
220-115799-52
8. Predsednik Izvršnog odbora
NLB Banka a.d. Beograd
Raiffeisen Bank a.d. Beograd
Banca Intesa a.d. Beograd
ProCredit bank a.d. Beograd
Božidar Milojičić
9. Brojevi tel/fax
011/3227-910
011/3342-644
011/3343-393
011/3223-230
10.Web stranica
www.zastavaistrabenzlizing.rs
11.E-mail
[email protected]
[email protected]
U Beogradu
22.05.2012
ZASTAVA ISTRABENZ LIZING, d.o.o.
Predsednik Izvršnog odbora
Božidar Milojičić
__________________
Download

Identifikacija firme - zastava istrabenz lizing