Pun naziv firme:
Skraćeni naziv firme:
Sedište firme:
Poštanski broj:
Opština:
Mesto:
Ulica i broj:
Broj telefona:
Broj faksa:
E-mail:
Matični broj:
Registarski broj:
Šifra delatnosti:
PIB:
Broj žiro računa:
Ovlašćeno lice:
Kontakt osoba:
Broj evidencione potvrde:
“EMINENT” društvo sa ograničenom odgovornošću za proizvodnju i promet Subotica
“EMINENT” d.o.o. Subotica
Subotica, Ber Imrea 3-5
24000
Subotica
Subotica
Ber Imrea 3-5
024 622 200
024 622 201
[email protected]
08186162
23608186162
1413 PROIZVODNJA OSTALE ODEĆE
100840231
Raiffeisen banka, Subotica: 265-2410310001307-54
Zepter banka, Subotica: 110-4016010002224-81
ProCredit banka: 220-0000000013776-86
Banca Intesa: 160-0000000207475-03
Hypo Alpe-Adria banka: 165-3449-77
Jasna Papak, direktor
Jasna Mišković
125354615
Download

Generalije firme