INOCOM atkr
Podaci za identifikaciju
Tačan i potpun naziv firme
Skraćeni naziv firme
Opština
Mesto
Adresa
Broj telefona
Broj faksa
E-mail adresa
Web adresa
Agencijsko trgovinsko komisiona radnja Inocom
Novaković Ivan preduzetnik Požega, Vuka Karadžića 7
"INOCOM" ATKR
Požega
Požega
Vuka Karadžića 7
031 825 009
031 825 409
[email protected]
www.inocom.rs
KOMERCIJALNA BANKA A.D.- BEOGRAD
205-43016-50
KOMERCIJALNA BANKA A.D.- BEOGRAD
205-66258-67
MERIDIAN BANK - CREDIT AGRICOLE
GROUP A.D.- NOVI SAD
330-29000308-17
PROCREDIT BANK A.D.- BEOGRAD
220-14090-17
VOJVODJANSKA BANKA A.D.- NOVI SAD
355-1056393-36
SOCIETE GENERALE BANKA SRBIJA A.D.BEOGRAD
275-10221277230-24
BANCA INTESA A.D.- BEOGRAD
160-152889-25
UNIVERZAL BANKA A.D.- BEOGRAD
290-5684-66
Tekući računi
PIB
102633794
Matični broj
55840105
Pretežna šifra delatnosti
52480
Obveznik PDV-a
DA
PDV broj
132263541
Ivan Novaković
Download

Podaci za identifikaciju