OBRAZAC ZA EVIDENTIRANJE POSLOVNIH PARTNERA
DRUŠTVO ZA PROIZVODNJU I SERVIS ELEKTRO UREĐAJA I USLUGE
"ENEL" D.O.O
Podaci za identifikaciju
1.1.
Poreski identifikacioni broj (PIB)
1.2.
Matični broj lica (pravnog lica,radnje)
1.3.
Firma (pun naziv)
Društvo za proizvodnju i servis elektro
uređaja i usluge "ENEL" d.o.o
1.4.
Firma (skraćeni naziv)
1.5.
Ime i prezime ovlašćenog lica
1.6.
Podaci o sedištu ,tj. prebivalištu
ENEL
Radiša Srećković
Valjevo
Valjevo
Valjevo
Vasilja Pavlovića
10
014 291 160, 291161,
293620, 293621,293625
1.6.1. Opština
1.6.2. Mesto
1.6.3. Naziv ulice
1.6.4. Kućni broj (broj i slovo)
1.6.5. Broj telefona
100071471
06984126
1.6.6. Broj fax-a
014 244641
1.6.7. E- mail
1.6.8.
[email protected]
1.6.9. Obveznik PDV
Da
Podaci o delatnosti
Naziv firme
2.1. ENEL
Šifra delatnosti
2651
Podaci o računu i banci
Naziv banke
3.1. UniCredit
BANKA
3.2 Vojvodjanska
banka
3.2 AIK banka
Mesto
Beograd
Broj tekućeg
računa
170-425-97
Novi Sad
355-1075590-63
Niš
105-58135-30
Download

Podaci za identifikaciju