OBRAZAC ZA
IDENTIFIKACIJU
Podaci za identifikaciju
1.
2.
3.
Poreski identifikacioni broj (PIB)
Matični br.lica (prav.lica radnje)
Naziv firme (Pun naziv)
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
Naziv firme (Skraćeni naziv)
Ime i prezime ovlašćenog lica
Opština
Mesto
Naziv ulice
Kućni broj (broj I slovo)
Broj telefona
Broj faksa
11.
12.
e-mail
13.
Obveznik PDV (zaokružiti)
Kupac
Podaci o delatnosti
Naziv firme
MILAGRO d.o.o.
Podaci o računu u banci
Naziv banke
1. UNICREDIT BANK
100147257
17330829
MILAGRO d.o.o. preduzece za spoljnu
I unutašnju trgovinu
MILAGRO d.o.o.
Lela Lolić/Ţeljko Vujinović
STARI GRAD
BEOGRAD
ZETSKA
16
011/72-46-751;73-40-879;73-42-029
011/70-33-646
[email protected]
Dobavljač-kupac
Zaokružiti
DA
Dobavaljač
NE
Šifra delatnosti
4621
Mesto
Beograd
U prilogu vam dostavljamo :
1. Kopiju potvrde o izvršenom evidentiranju za PDV.
2. Kopiju PIB-a.
Unapred hvala.
Broj tekućeg računa
170-317-33
Download

OBRAZAC ZA IDENTIFIKACIJU