PREDUZECE ZA KNJIGOVODSTVO
TRGOVINUI KONSALTING D.O.O.
Murska br.14 11050 BEOGRAD
matični broj 06032001; Šifra delatnosti: 06920; PIB: 101674337
tel:011/245-6822; 244-2710 tel/fax :011/ 344-0829;
e-mail: [email protected] sajt: www.afc-Ioro.co.rs
OBRAZAC ZA IDENTIFIKACIJU POSLOVNIH PARTNERA
Podaci za identifikaciju
1.1.
1.2.
1.3.
1.4.
1.5.
1.6.
1.6.1.
1.6.2.
1.6.3.
1.6.4.
1.6.5.
1.6.6.
1.6.7.
1.6.8.
1.6.9.
Poreski identifikacioni broj
Matični broj lica
Firma (pun naziv)
Firma (skraćeni naziv)
Ime i prezime ovlašćenog lica
Podaci o sedištu-prebivalištu
Opština
Mesto
Naziv ulice
Kućni broj (broj i slovo)
Broj telefona
Broj faksa
E-mail
Kupac, dobavljač
ObveznikPDV
101674337
6032001
"AFC LORO" doo preduzeće za knjigovodstvo
trgovinu i konsalting
"AFC LORO" doo
Zarko Popović
Srbija
Vozdovac
Beograd
Murska
14
2456-822
344-0829
[email protected]
DA
Podaci o delatnosti
2.1.
2.2.
2.3.
Naziv firme
"AFC LORO" doo Beograd
sifra delatnosti
6920
Podaci o računu u banci
3.1.
3.2.
3.3.
Naziv banke
Delta banka
Raiffeisen banka
Broj tekućeg računa
160-5118-48
265-1100310003716-56
Download

Poreski identifikacioni broj 101674337 Matični broj lica