OBRAZAC ZA EVIDENTIRANJE POSLOVNIH PARTNERA
PODACI ZA IDENTIFIKACIJU
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
Poreski identifikacioni broj (PIB)
Matični broj lica (pravnog lica, radnje)
Registarski broj
Firma (pun naziv)
Firma (skraćeni naziv)
Ime i prezime ovlašćenog lica
Podaci o sedištu tj. prebivalištu
Opština
Mesto
Naziv ulice
Broj ulice i slovo
Broj telefona
Broj fax-a
e-mail
Obveznik PDV
103492744
07814577
01807814577
Preduz. za proiz. trgov. i usluge “LAYON”
“LAYON” D.O.O.
Direktor Milan Smiljanić
Beograd
Stari grad
Beograd
Braće Jugovića
7/1
011/303 68 10
011/328 80 28
011/303 68 11
[email protected]
DA
PODACI O DELATNOSTI
1
NAZIV FIRME
“LAYON” D.O.O.
ŠIFRA DELATNOSTI
4646
PODACI O RAČUNIMA KOD BANAKA
1
Naziv Banke
BANCA INTESA AD BEOGRAD
D.O.O.
Broj poslovnog računa
160-134909-33
Download

PODACI LAYON