Podaci za identifikaciju
PRO INDUSTRY DOO
Podaci firme
1.1.
Naziv firme
2.1.
3.1.
4.1.
5.1.
Poreski identifikacioni broj (PIB)
Matični broj
Adresa firme
Podaci o sedištu firme
(Opština, mesto i poštanski broj)
Broj telefona
Broj fax-a
E-mail adresa
Godina osnivanja preduzeća
Šifra delatnosti
Ukupan broj zaposlenih
Obveznik PDV
BR. PRIJAVE ZA PDV (EPDV)
6.1.
7.1
8.1.
9.1.
10.1
11.1.
12.1.
13.1.
PRO INDUSTRY DOO
ZA VISINSKE RADOVE SA INDUSTRIJSKOG UŢETA
105733836
20449837
Subotička 96
21 000 Novi Sad, Novi Sad
021/ 677-53-40
021/ 677-53-41
[email protected]
2008
4339 Ostali završni radovi
/
DA
2.4.
Podaci o ovlašćenom licu firme
Ime i prezime ovlašćenog lica
Jovan Brkić
JMBG ovlašćenog lica
0708978800028
Podaci o sedištu ovlašćenog lica
/
(Opština , mesto i poštanski broj)
Kontakt telefon ovlašćenog lica
064/36-53-012
3.1.
3.2.
3.3.
Ime banke
Adresa banke
Broj tekućeg računa
2.1.
2.2.
2.3.
Podaci o računu banke
INTESA
/
160-308123-20
PRO INDUSTRY DOO ZA VISINSKE I PODVODNE RADOVE
PIB: 105733836 Matični broj: 20449837 Br.tekućeg računa: 160-308123-20 Banka Intesa
Download

Podaci za identifikaciju PRO INDUSTRY DOO