OBRAZAC ZA IDENTIFIKACIJU
1
2
Poreski identifikacioni broj-PIB
Matični broj (Pravnog lica, radnje)
107438664
20801638
3
Naziv preduzeća
4
Ime i prezime ovlašćenog lica
5
Opština
Novi Sad
6
Mesto
Novi Sad
7
Naziv ulice
8
Kućni broj (broj i slovo)
9
Broj telefona
10
Broj faksa
11
E-mail
12
Obveznik PDV-a
13
Evidencioni PDV broj
„MAT-AGRO“ DOO
Vojislav Bošković
Bulevar Mihajla Pupina
1
021/529-591
021/4898-747
[email protected]
DA
EPPDV 696 949 327
PODACI O DELATNOSTI
Naziv preduzeća
Šifra delatnosti
4621 – Trgovina na veliko žitom, sirovim duvanom,
semenjem i hranom za životinje
„MAT-AGRO“ DOO
PODACI O RAČUNIMA U BANKAMA
1
2
3
Naziv banke
Vojvođanska banka
Unicredit banka
Credit Agricole banka
Broj računa
355-3200148941-71
170-30017413000-20
330-15006451-85
Download

OBRAZAC ZA IDENTIFIKACIJU 1 Poreski identifikacioni broj