Servis PROFESIONAL
Branka Radičevića 1
SOMBOR
025/420-947
OBRAZAC ZA IDENTIFIKACIJU
Podaci za identifikaciju
1 Poreski identifikacioni broj PIB
101836974
2 Matični broj
52169569
3 Firma (pun naziv)
Servis Profesional
4 Ime i prezime ovlašćenog lica
Duško Kelić
5 Opština
Sombor
6 Mesto
Sombor
7 Naziv ulice
Branka Radičevića
8 Kućni broj
1
9 Broj telefona
025/420-947
10 Broj telefaksa
025/420-947
11 Broj mobilnog
063/7752-974
12 e-mail
[email protected]
13 Obveznik PDV
NE
Podaci o delatnosti
Naziv delatnosti
Šifra delatnosti
15 Popravka računara i periferne opreme
9511
16
Podaci o računima kod banaka
Naziv banke
Mesto
Broj poslovnog računa
17 Vojvođanska banka
Sombor
355-1040922-83
18 Banka Intesa
Sombor
160-182522-75
Download

Servis PROFESIONAL Branka Radi evi a 1 č ć SOMBOR 025/420