*Studenti koji nisu dobili poene, potrebno je da doĎu u vreme konsultacija.
TakoĎe, svi studenti koji imaju pitanja u vezi dobijenih poena mogu doći u
vreme konsultacija (petak, 12-14, kab. 428).
Prezime i ime
Andrevski Ilija
Savičić Nevena
Damjanović Nikola
Đukić Angelina
Popović Filip
Čupić ĐorĎije
Stojadinović Marina
Stekić Milica
Miletić Ivana
Jaćimović Nemanja
Marković Nikola
Popović Marija
Morača Katarina
Mitić Jelena
Radosavljević Irena
Kelić Mića
Vujanac Aleksandra
Kuzmanović Marija
Bojanić Nemanja
Simić Mina
Drakulić Nevena
Mirković Stefan
Đuričić Jovana
Paunović Bojan
Velisavljević Nemanja
Mašić Marija
Marinković Danica
Tomić Ana
Bakić Mirjana
Matić Sofija
Gavranović Jovana
Ivanović Miloš
Pavlović Mina
Stanojević Stefana
Ivković Sonja
Perović Milena
Jokić Luka
Zlatanović Dragan
Cicmilović Miljana
Ličina Dajana
Poeni*
10
10
10
10
10
10
10
8
10
9
10
9
10
10
9
10
10
10
9
10
10
10
10
8
10
10
10
9
10
10
9
10
10
10
10
10
10
9
Pavlović Jovana
Todorović Marija
Vukoje Sandra
Lazić Dušan
Popovčević Jelena
Dankov Marija
Slović Ivana
Kovačević Katarina
Šljukić Vanja
Tomić Marija
Komazec Jovan
Ivić Marija
Nerandžić Katarina
Mirković Mia
Bošković AnĎela
Popović Nikola
Šišić Jovana
Jeremić Dejana
Josipović Vukašin
Tubić Katerina Dimitra
Kovačević Marija
Tanasijević Milica
AnĎelković Aleksandra
Radovanović Olivera
Nikolić Tamara
Milišić Jelena
Kovačević Tamara
Milišić Smiljana
Milojević Jelena
Mirković Natalija
Radoja Jelena
Thulisani Jalubane
Ristić Natalija
Babić Dragana
Đurić Miroslav
Đikanović Miljan
Vučetić Nevena
Vićentić Lidija
Kraljević Stefan
Simunović Marija
Nedeljković Aleksandar
Bojović SlaĎana
Ivković Sofija
Brndušić Marija
Kojić Maja
Ekmedžić Nikola
Kaplanović Nemanja
Spasić Katarina
9
10
9
10
10
9
10
10
9
10
10
9
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
9
10
10
10
10
9
10
10
10
10
10
9
10
Download

Studenti koji nisu dobili poene, potrebno je da doĎu u vreme