IZVEŠTAJ RADA ŽIRIJA
Na pozivni konkurs, po načinu i vrsti anoniman, koji je raspisan 1. marta pozvano je 29
učesnika. Rad žirija na konkursu odvijao se 4. i 5. aprila 2012. godine u veoma dobrim
uslovima koje je obezbedio Investitor kompanija Monterra Montenegro, a u okviru hotela
“Splendid”.
Rok za slanje radova je bio 3.april i u roku je stiglo 17 radova, a jedan rad je stigao sa
jednim danom zakašnjenja, usled neažurnosti poštanskog transporta u Crnoj Gori.
Visoki kvalitet pozvanih učesnika i pristiglih radova obavezivao je na pažljivo i svestrano
analiziranje svakog pojedinačnog predloga sa nekoliko različitih aspekata, kroz sledeće
kriterijume:
• Kriterijum uklapanja u postojeći ambijent
• Kriterijum ekonomičnosti (odnos bruto i neto površine)
• Kriterijum iskorišćenja prostornih parametara lokacije
• Kriterijum organizacije prostora i stambenih jedinica, i funkcionalnosti rešenja
• Kriterijum autentičnosti i originalnosti rešenja
• Kriterijum oblikovne i konstruktivne inovativnosti
• Kriterijum izvodljivosti i racionalnosti rešenja
Prvog dana žiriranja, rad je započeo predstavljanjem svakog pristiglog rada pojedinačno
od strane izvestioca i to – analizom zadovoljenih kriterijuma koji su bili zadati raspisom
konkursa – formalnih, urbanističkih i programskih. Nakon toga rad se odvijao kroz
analizu i diskusiju članova zirija i kroz individualni rad svakog pojedinačnog člana žirija.
Vrednovanje je sprovođeno kroz nekoliko eliminacionih krugova - prvog dana žiriranja
postojala su dva eliminaciona kruga od po tri rada (ukupno šest radova) koji su u
najmanjoj meri zadovoljili kriterijume konkursa zajedničkim stavom svih članova žirija.
Drugog dana žiriranja ponovnom analizom radova i iscrpnim i detaljnim raspravama
napravljen je uži izbor, individualno je analiziran svaki rad od strane svakog člana žirija,
napravljena dva nova eliminaciona kruga i na kraju izvršena selekcija četiri rada za
nagrade. Tajnim vrednovanjem – bodovanjem od strane svakog člana žirija doneta je
konačna odluka o tri nagrađena rešenja.
Zbog posebnog doprinonosa – specifičnog pristupa i rešenja izabrana su i tri rada za
specijalna priznanja.
Zapisnički su odluke konstatovane, i na kraju drugog dana žiriranja pristupilo se
otvaranju koverata sa imenima autora:
PRVA NAGRADA
Šifra 21536
Tim autora: Borislav Petrović, Ivan Rašković, Nikola Stojković /AGM/ Srbija
Izveštaj žirija
1|Page
DRUGA NAGRADA
Šifra 57138
Tim autora: Nikola Novaković, Slobodan Jović, Radovan Radoman, Ivan Milošević /
Enforma / Crna Gora
TREĆA NAGRADA
Šifra 73757
Autor: Milan Dimitrijević / OFF / Serbia
Katarina Vujanac Ćirković, Bojana Dimitrijević, Milica Đoković, Dalibor Pantić, Dragana
Ćuk, i Jovan Čolić.
SPECIJALNA PRIZNANJA
Šifra 28563
Autorski tim:
Dirk Van Gameren / Dick van Gameren Architecten / Holandija
Šifra 06025
Autorski tim:
Đorđe Gec, Nevena Pivić, Vanja Otašević, Zorana Vasić / Fluid:Architecture / Srbija
Šifra 31337
Autorski tim:
Totan Kuzembaev / Totan Kuzembaev Architectural Workshop / Rusija
Alexsander Perventsev, Konstantin Moshkovich, Oljas Kuzembaev, Anton Savelyev,
Anna Ivyanskaya.
Budva, 5. April, 2012.godine.
ŽIRI KONKURSA:
Igor Peljunhov, predstavnik investitora, Monterra Montenegro doo, Ukrajina
Branislav Mitrović, arhitekta profesor, Arhitektonski fakultet Univerziteta u Beogradu,
Srbija
Miodrag Ralević, PhD, profesor, Arhitektonski fakultet Univerziteta u Beogradu, Srbija
Igor Vujačić, arhitekta, Ministarstvo drživog razvoja i turizma, Crna Gora
Žarko Radulović, Predsednik turističke organizacije Crne Gore, i suvlasnik hotela
“Splendid” Bečići, Crna Gora
Snežana Marković, Generalni direktor kompanije Projmetal ad, Srbija
Zoran Radojičić, arhitekta, Srbija
IZVESTIOCI:
Vesna Krizmanić, arhitekta, izvršni direktor Blok Konferencije, Srbija
Dragana Tajsić, arhitekta, Blok Konferencija, Srbija
Izveštaj žirija
2|Page
Download

Izveštaj žirija 1 | Page IZVEŠTAJ RADA ŽIRIJA Na pozivni