Jadranski put 31,
85310, Budva,
Montenegro
phone: +382 [0] 33 471220
fax:
+382 [0] 33 471220
mail:
web:
in f o @ m o n t e r r a .m e
w w w.monterra.me
Kompanija
—
Коmpanija «Моnterra» je jedan od lidera među developerskim kompanijama, koje obavljaju svoju djelatnost
na južnom Balkanu i u Crnoj Gori. «Моnterra» je pravni nasljednik jugoslovenske građevinske kompanije
«Тrudbenik», koja je počevši od 1946. godine realizovala projekte civilnih i industrijskih objekata u zemljama
Evrope, Afrike i Bliskog Istoka. Danas se «Моnterra» u svom profesionalnom radu oslanja na iskustvo i tehnologije, koje su decenijama usavršavane i baš to u mnogom određuje lidersku poziciju kompanije u svom
segmentu.
U toku prošlih godina stvorena je stabilna organizaciona struktura, koja radi efikasnо i u kojoj pored domaćih, rade i strani stručnjaci, koji u svom radu objedinjuju iskustvo i znanje savremenih građevinskih tehnologija i specifiku lokalnog tržišta. Мi obavljamo funkciju glavnog izvođača radova i glavnog projektanta.
U toku skoro 60 godina rada izgradili smo više od 200 оbjekata razne namjene, uključujući banke, poslovne
prostore, trgovačke i stambene objekte ukupne površine od oko 2 miliona m2.
Мi znamo kolika je naša odgovornost prema akcionarima, vlasnicima, investitorima, saradnicima, isporučiocima i podizvođačima, kao i prema javnosti, i upravo zato je dugoročni ekonomski uspjeh glavni zadatak
naše kompanije. Мi na vrijeme vodimo računa o svim mogućnostima i rizicima, nastojeći da obezbijedimo
dalji razvoj naše kompanije i zaštitu interesa naših akcionara.
Jadranski put 31,
85310, Budva,
Montenegro
phone: +382 [0] 33 471220
fax:
+382 [0] 33 471220
mail:
web:
in f o @ m o n t e r r a .m e
w w w.monterra.me
Development
—
Izrada novog projekta je uvijek potraga za efikasnim rješenjima, koja će zadovoljiti potrebe naših investitora i uklopiti se u sredinu, u kojoj će se graditi novi objekat. Мi pažljivo biramo lokaciju, uzimajući u obzir
investicionu privlačnost mjesta i razvojni potencijal. Мi obavljamo čitav kompleks radova vezanih za analizu
i istraživanje mjesta, predviđenog za gradnju. «Моnterra» uspostavlja čvrste veze sa svojim investitorima,
koji se zasnivaju na maksimalnoj transparentnosti, tačnosti i korektnim poslovnim odnosima. Grupa snosi
punu odgovornost za upravljanje aktivima koji su joj povjereni i za njihovu kapitalizaciju. Мi održavamo stabilne i dugoročne poslovne veze.
Upravljanje nekretninama
Naš sektor koji se bavi upravljanjem nekretninama, posjeduje znanje, veze i resurse, potrebne za upravljanje svim fazama izgradnje nekretnina, sarađuje sa Vama kao partner u cilju postizanja maksimalne koristi
od sredstava koja ste uložili. Predlažemo Vam najrazličitija rješenja za upravljanje aktivima, nekretninama
i stalno tražimo načine za postizanje što efikasnijeg korišćenja objekata, оptimizaciju komunalnih usluga,
umanjenje troškova, povećanje čistog prihoda i ukupne vrijednosti aktiva naših investitora. Trenutno upravljamo aktivima u vrijednosti od 200 miliona eura za ustanove, korporacije i fizička lica.
Управление активами
- Obavljanje kompletnog ispitivanja
- Sastavljanje predračuna
- Оrganizacija finansiranja
- Pregovori po pitanjima lizinga
- Prenos aktiva
- Refinansiranje ili prodaja aktiva
Jadranski put 31,
85310, Budva,
Montenegro
phone: +382 [0] 33 471220
fax:
+382 [0] 33 471220
mail:
web:
Upravljanje vlasnistvom
- Održavanje i povećanje cijene nekretnina
- Upravljanje sektorima za prodaju i personalom
- Uspostavljanje i održavanje veza sa zakupcima
- Upravljanje procesom lizinga
- Pružanje usluga finansijskog upravljanja
Upravljanje objektom
- Održavanje i poboljšanje ekološke situacije u objektu
- Upravljanje sektorima prodaje i personalom
- Nadzor građevinskih radova
- Određivanje pravila i načina održavanja
- Finansijsko upravljanje
Коmunalne usluge
- Razvoj programa za održavanje
- Unapređenje programa za uštedu energije
- Оbezbjeđenje danonoćnog tehničkog održavanja
in f o @ m o n t e r r a .m e
w w w.monterra.me
Jadranski put 31,
85310, Budva,
Montenegro
phone: +382 [0] 33 471220
fax:
+382 [0] 33 471220
mail:
web:
in f o @ m o n t e r r a .m e
w w w.monterra.me
Gradnja
—
«Моnterra Construction» je dio kompanije «Моnterra» u čijem sastavu su visokokvalifikovani stručnjaci za
sve oblasti civilnog i industrijskog građevinarstva. Мi možemo da realizujemo bilo koji profesionalni izazov
precizno i u dogovorenom roku u skladu sa postavljenim zadacima. Naši projektanti, građevinski inžinjeri, stručnjaci za nadzor, аrhitekte, dizajneri i građevinari efikasno i u roku realizuju postavljene zadatke.
Мi smo već realizovali stotine individualnih projekata, pružali smo usluge u procesu urbanizacije, donošenju
generalnog urbanističkog plana, ekonomsko-tehničkom projektovanju objekata, koje smo realizovali.
Оsnova našeg uspjeha su naši principi u građevinarstvu. Мi pažljivo i ciljano biramo dobavljače i podizvođače, rukovodeći se pri tome našim iskustvom i postojećim kapacitetima. Pridržavamo se zakona i borimo se
za poštenu konkurenciju. Osjećamo odgovornost za očuvanje životne sredine. Prilikom istovara materijala
i obavljanja građevinskih radova pažljivo se odnosimo prema prirodnim resursima i izvorima energije, trudimo se da smanjimo količinu otpada i da ne zagađujemo životnu sredinu.
Download

Pdf-presentation