KINOLOŠKA AKADEMIJA CYNOLOGY ACADEMY BEOGRAD, SRBIJA BELGRADE, SERBIA Tel: +381 (0) 66/ 910­95­54 * http://www.kinoac.edu.rs * e mail: [email protected] PET SITTER & STRESS­ FREE DOG WALKER Specifikacija kursa Šifra kursa Studijski program Uslovljenost pohađanja predhodnim znanjem KA_ODW_01 Osnovni Nisu potrebna predhodna znaja iz kinologije Broj polaznika ZA UPIS NA OVAJ KURS POTREBNO JE DA POLAZNIK IMA NAJMANJE 18 GODINA Maksimalno do 10 polaznika u jednoj upisnoj grupi Dužina trajanja kursa 3 meseca Uslovi upisa Mesto održavanja * Beograd, Novi Sad * Sistemom učenja na daljinu Dinamika održavanja predavanja Tri predavanja mesečno u blok nastavi po 2 do 4 školska časa prema utvrđenom rasporedu Jezik na kome se nastava izvodi Srpski Upis polaznika Dva puta godišnje. Prvi upisni rok od 1. septembra do 1. oktobra (predavanja u Novom Sadu) Drugi upisni rok od 1. februara do 1. marta (predavanja u Beogradu) Način prijavljivanja Način izvođenja nastave putem sistema učenja na daljinu Cena kotizacije programa Način plaćanja Moderator kursa Predavači Cilj kursa Ishod kursa Elektronski putem on‐line formulara na sajtu Kinološke akademije Polaznici kursa koji nisu u mogućnosti da fizički prisustvuju predavanjima, mogu se prijaviti i izabrati opciju učenja na daljinu putem sistema koji se nalazi na našem sajtu. Svaki polaznik koji se prijavi za ovakav način slušanja programa nakon prijave i uplate kotizacije dobija jedinstvenu šifru kojom se prijavljuje na svoj nalog putem koga može pratiti predavanja, preuzimati prezentacije sa predavanja, kao i svu potrebnu literaturu.
Jedinstvena šifra važi za jedan semestar. 300 eura u dinarskoj protiv vrednosti U tri jednake mesečne rate Polaznici koji uplate ceo iznos kotizacije odjednom imaju popust od 15%. Upravni odbor može doneti odluku o promotivnom upisu u odrđenom periodu i odobriti veći popust na uplatu kotizacije. Uplate se mogu izvršiti u banci ili pošti putem naloga za uplatu na račun Kinološke akademije ili u gotovom. Dr vet.med. Dunja Kovač Dr vet.med.mr.sc Darko Drobnjak, FCI sudija Dr vet.med. Dunja Kovač, biheviorista Upoznavanje sa osnovnim pravilima čuvanja i šetanja pasa ‐ procesom domestikacija psa, sistematizacijom rasa, zdravstvenoj zaštiti, pružanjem prve pomoći, ishranom i negom psa. Prepoznavanje načina na koji psi komuniciraju sa nama, prepoznavanje straha, stresa, anksioznosti i agresije, osnovama na koji način psi uče, načinima šetanja psa u skladu sa metodama pozitivne motivacije i dobrobiti životinja (bez stresa), zakonskim propisima i regulativama u vezi izvođenja pasa na javne površine. Na kraju kompletnog odslušanog programa polaznik treba da poseduje znanja i praktične veštine da profesionalno i odogovorno obavlja delatnost čuvanja i šetanja pasa, i to u skladu sa najvišim standardima dobrobiti životinja. Sardržaj kursa Tematska celina I Domestikacija psa Sistematizacija rasa Bolesti pasa, preventivna zdravstvena zaštita i prva pomoć Ishrana i higijena psa Tematska celina II Govor tela psa Komunikacija između čoveka i psa Stres i agresija Strah i anksioznost Tematska celina III Teorije učenja Tehnika pozitivne motivacije Oprema za šetanje psa Šetnja bez stresa Tematska celina IV Menadžment i odnos sa klijentima Opšta pravila ponašanja na javnim površinama (odluke i pravilnici) UKUPNO UKUPAN FOND ČASOVA Metode izvođenja nastave Obaveze polaznika Praporučena literatura Kurs se sastoji iz četiri teorijske celine sa praktičnom nastavom i završnog ispita. Teoretski Praktično 2 0 2 0 2 1 3 2 0 0 2 0 2 2 2 3 2 3 0 0 0 2 2 2 2 0 2 2 32 9 41 Nastavne aktivnosti izvodiće se putam predavanja, prezentacija, vežbi i praktične nastave, kao i terenske i interaktivne nastave Redovno pohađanje predavanja i interaktivno učešće na istim. Dozvoljen je izostanak sa maksimalno 2 predavanja (4 časa) Polaganje testova nakon svake tematske oblasti. Polaganje završnog ispita Priručnik :“ČUVANJE I ŠETANJE PASA BEZ STRESA” Autori: Dunja Kovač i Darko Drobnjak, Beograd, 2014, ISBN: Preporučena literatura je obezbeđena za svakog polaznika i uključena je u cenu kotizacije. Provera znanja* Posle svake pređene tematske celine polaznici polažu test, koji se ocenjuje i ulazi u prosek za završnu ocenu. Završni ispit se sastoji iz praktične i teoretske provere znenje kroz rešavanje konkretnog zadatka koji svaki polaznika individualno dobija. * Testovi koji se polažu nakon nakon tematskih jedinica mogu se realizovati putem sistema za učenje na daljinu. Završnom ispitu polaznik mora fizički prisustvovati. Sistem ocenjivanja Ocenjivanje će se vršiti bodovanjem testova, završnog ispita i prisustvom na predavanjima. Redovnim pohađanjem predavanja polaznik može sakupiti najviše 8 bodova. Svaki od testova iz tematskih oblasti maksimalno vredi 15 bodova (ukupno sva četiri 60 bodova) Završni ispit maksimalno vredi 32 boda. Kandidat polaže zavržni ispit sa najmanje 17 osvojenih bodova. Ocene Stečeno zvanje 85‐90 bodova – Dobar 91‐95 bodova – Vrlo dobar 95‐100 bodova – Odličan Kandidati na kraju kursa koji ispune zadatke predviđene planom i programom dobijaju diplomu i zvanje PROFESIONALNI ŠETAČ PASA (PROFESIONAL PET SITTER & STRESS­ FREE DOG WALKER) 
Download

Specifikacija - Kinološka akademija