NAGRADA RANKO RADOVID 2014
PRISTIGLI RADOVI I PRIJAVE
Kategorija (2) Realizovano arhitektonsko delo
1. Ksenija Bulatovid, d.i.a. , Mladen Krekid, d.i.a., Goran Andrejin, d.i.a., Slavica Stamatovid, d.i.a.,
Ivan Stefanovid, d.i.a., Allesandro Onis, dott. arch., Massimo Guaglione, dott. arch., Ana Kos,
d.i.a., U. Radovanid, d.i.a.
Poslovno stambeni blok ATLAS CAPITAL CENTER, Podgorica, Crna Gora, 2013.
[email protected]
2. Nebojša Fotirid, d.i.a. , Igor Rajkovid, d.i.a.
Porodična kuda za odmor u Kumboru, Herceg Novi, Crna Gora, 2013.
[email protected] , [email protected]
3. Saša Panid, d.i.a.
Projekat enterijera poslovnog prostora zlatare Prahir u ulici Ilica 43, Zagreb, Hrvatska
[email protected]
4. mr Lazar Kuzmanov, d.i.a. , Miljan Cvijetid, d.i.a.
Stambena zgrada u ulici Vase Stajida br.8, Novi Sad, Srbija, 2013.
[email protected] , [email protected]
5. Modelart arhitekti
Odgovorno lice: Dejan Mitov, d.i.a.
Izložbeno-edukativni prostor u okviru proizvodnog kompleksa Tarkett u Bačkoj Palanci, Srbija
[email protected]
6. Modelart arhitekti
Odgovorno lice: Dejan Mitov, d.i.a.
Stan u starom jezgru Novog Sada, Podbare, Srbija
[email protected]
7. Mira Lukid, d.i.a.
Projekat enterijera za ulaz u zgradu Jevrejske opštine Beograd u ulici Kralja Petra 71, Beograd,
Srbija, 2013.
[email protected]
8. Violeta Markovska Koneska, d.i.a.
Kuda za odmor u Ohridu, Makedonija, 2013. / 2014.
[email protected]
9. Enforma doo
Odgovorno lice: MSc Nikola Novakovid, d.i.a.
Rekonstrukcija stambenog objekta u Ljutoj (Enterijer vile u Ljutoj), Ljuta, Kotor, Crna Gora, 2014.
[email protected]
10. Enforma doo
Odgovorno lice: MSc Nikola Novakovid, d.i.a.
Stambeni objekat - Vila u Kavču (porodična kuda), Kotor, Crna Gora, 2013.
[email protected]
11. AGM
Odgovorno lice: prof. Borislav Petrovid, d.i.a.
Vrtid Dragan Laković u bloku 61, Novi Beograd, Srbija, 2014.
[email protected]
12. Pavle Vasev, d.i.a.
Glavni projekat enterijera Pravoslavnog manastira Visoki Dečani, Prizrenski konak , Dečani , KIM,
2014.
[email protected]
13. Ivan Zulevid, d.i.a.
Poslovni objekat Medikofarm u Leštanima, ul. Kružni put, Srbija
[email protected]
14. Ivan Zulevid, d.i.a.
Kuda na Košutnjaku, Beograd, Srbija
[email protected]
15. Branislav Mitrovid, d.i.a., Ognjen Krašna, d.i.a., Siniša Tatalovid d.i.a.,
Upravna zgrada preduzeda Hidroelektrane na Drini, Andridgrad, Višegrad, Republika Srpska,
2014.
[email protected]
16. Studio AUTORI
Dijana Novakovid , d.i.a., Maja Trbovid, d.i.a., Aleksandra Nikitin, d.i.a., Dušan Nenadovid, d.i.a.
Objekti C i D, Mokrin, Srbija, 2014.
[email protected]
Download

NAGRADA RANKO RADOVID 2014 PRISTIGLI RADOVI I PRIJAVE