SPISAK DUŽNIKA SA STANJEM NA DAN 01.03.2015.
RED.B
R.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
PIB
101523260
100441970
102730973
100585092
101523456
100443205
100441275
100442075
105374764
102008581
101527298
100440061
103132028
103530617
106787420
100439508
101973003
101825537
103819748
101802217
100283509
100439799
102057539
100437104
107021758
101519915
101324110
104925647
101523464
106487609
107066166
107339844
100384855
102309567
101973781
100002820
101971072
103633918
100400465
TIP_PRAVNOG_LI
NAZIV_OBVEZNIKA
CA
STATUS_PREDUZECA
FABRIKA ŠEDERA U STEČAJU
stečaj
ŽITOSTIG A.D.
TRAJKOVID RADICA
u postupku
JANIDIJEVID MILOSAV
u postupku
AUTO STIG PREDUZEDE ZA TRGOVINU I USLUGE
.
brisan
STORKIMES D.O.O.
stečaj
POŽAREVAC - PROMET A.D.
JEDINSTVO ZEMLJORADNIČKA ZADRUGA
ČABOVID PETAR "ELEKTROMETAL" SAMOSTALNA ZANATSKA RADNJA
.
PETAR ČABOVID
CONCRETE A.D. U STEČAJU
stečaj
AUTO CENTAR MARKOP D.O.O. U STEČAJU
stečaj
AUTOSRBIJA A.D. U STEČAJU
stečaj
PRIVREDNO DRUŠTVO FABRIKA STOČNE HRANE-KOMPONENTA DOO
.
DUPRIJA - U STEČAJU
G.S. TEKSTIL FASHION A.D.
ASPEKT D.O.O.
VASID RADA
u postupku
JANOŠEVID ŽIVORAD
u postupku
MARKOVID MIRA
UBAVID SLOBODAN "UBAVID CO" S.Z.R. SLOBODAN UBAVID
.
FUTURA PLUS D.O.O.
TOMID DRAGIŠA
JOVANOVID LJUBIŠA
LPG PETROL D.O.O.
mala preduzeca
JANČID MILOŠ
RISTID PREDRAG
KOMPANIJA MIŠID A.D.
ŽIVKOVID ZORAN "HOLZ MAYER-DEKOR" PROIZVODNO TRGOVINSKA
.
RADNJA ZORAN ŽIVKOVID PR
SAD-IGMA A.D. U STEČAJU
BLAGOJEVID NEBOJŠA
INTER OIL D.O.O. ZA PROIZVODNJU I PROMET ULJA I MAZIVA
.
JOVANOVID VLADIMIR
NINELS D.O.O.
PREMIER D.O.O.
AVALA A.D.
DRALONI D.O.O.
AGROSTIL D.O.O. u stečaju
stečaj
MILADINOVID MIODRAG
LAZID MIRKO "MVL PETROL" S.R. MIRKO LAZID
.
MILENKOVID VELIŠA
DEKSI PETROL D.O.O.
PETROVID GLIGORIJE
NOVOMATIC INTERNATIONAL D.O.O.
MILOŠEVID MARKO
JAGODINSKA PIVARA A.D.
BOŽUR - PROMET D.O.O. U LIKVIDACIJI
likvidacija
KRSTID DRAGOLJUB "SANDRA KORPIKO" SAMOSTALNA RADNJA .
NAKOIL D.O.O.
DIMITRIJEVID MILEVA
ZERO BET D.O.O.
ŽIVKOVID ŽIVKA
ĐURIČID MILAN
TRGOPREVOZ DAS D.O.O.
STANOJLOVID SLAVICA "FONTANA" S.R. STANICA STANOJLOVID .
ALEKSID VELIZAR
PRVI MAJ INDUSTRIJA ODEDE
M.D.S. KOMERC D.O.O. PRIVREDNO DRUŠTVO ZA PROMET I USLUGE
.
stečaj
REKORD - PROTEKTIRANJE D.O.O.
STEVID DRAGIŠA
SRBIJAŠUME JAVNO PREDUZEDE ZA GAZDOVANJE ŠUMAMA
.
IVANOVID DRAGAN
VHPD"HIDROGRADNJA I EROZIJA" A.D.U RESTRUKTUIRANJU
.
RAJČETID ZORICA
VELEFARM - INVEST D.O.O. U STEČAJU
stečaj
JOVANOVID DRAGANA
JOVANOVID ILIJA
JAKOVLJEVID RUŽA
STEVID RADIŠA
POTIS A.D.
ZDRAVKOVID MIRKO
KOJID MILOŠ
MIRKOVID BORKO
UKUPAN_DUG
160,121,922.64
11,991,819.46
8,674,406.22
6,518,327.24
5,726,921.90
5,226,714.67
4,523,603.91
3,261,396.58
3,106,440.31
3,068,024.76
2,844,527.22
2,361,789.81
2,155,613.46
1,841,041.60
1,793,679.46
1,572,736.31
1,458,500.28
1,342,135.80
1,334,935.56
1,293,125.02
1,288,386.24
1,276,500.57
1,239,201.58
1,190,441.57
1,095,977.48
1,073,358.48
1,068,574.83
1,054,291.42
1,046,800.73
1,045,300.88
1,039,756.31
981,110.26
977,618.18
972,508.48
947,135.56
930,788.01
928,179.33
909,248.89
894,551.77
892,487.79
884,606.92
872,460.14
861,755.78
848,431.22
839,118.69
826,730.57
824,130.42
808,855.82
808,787.88
757,389.38
741,596.26
739,616.83
715,797.75
689,999.28
689,081.55
678,806.57
676,835.91
674,036.76
668,849.56
664,200.55
658,131.21
648,558.03
636,140.08
608,059.70
607,840.20
602,357.61
602,053.99
601,299.46
594,381.06
589,563.06
589,083.92
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101837292
103835422
106325031
103638761
108218039
102442952
101865761
105940977
102083959
100438644
101970682
107645707
106429132
ZDRAVKOVID ZVONIMIR
ILID DIMITRIJE
MILADINOVID MLAĐAN
BORELI D.P. U REKONSTRUKCIJI
PREDUZEDE ZA TRGOVINSKO USLUŽNU DELATNOST TROPONJAC DOO
.
DUPRIJA
PETROVID BOŽA
STOJKOVID RATIBOR "ALESTIL" ZANATSKO TRGOVINSKA RADNJA . RATIBOR STOJKOVID
prestanak
PR
sa radom
MIP MESNA INDUSTRIJA U STEČAJU
NENADOVID ZORAN
JOVANOVID GORAN
VUJČID DARKO "CLUB B1" UGOSTITELJSKA RADNJA - NODNI KLUB. DARKO VUJČID PR
JOVANOVID RADOMIR
STANKOVID GORAN
ĐURIČID BOGDAN
JAVOR FABRIKA NAMEŠTAJA A.D. U STEČAJU
stečaj
HIP-AZOTARA D.O.O.
DUNAV GRUPA AGREGATI A.D.
VRŠAČKA PIVARA U STEČAJU
MILORADOVID SVETISLAV
MILETID LJILJANA "LJIKI" S.T.R. LJILJANA MILETID
ALEKSID JUGOSLAV
JOTID DRAGANA
ĐORĐEVID RADISAV
BOGDANOVID ZORAN
ZAVOD ZA EKONOMIKU I URBANI MENADŽMENT A.D.
prestanak sa radom
VASILJEVID MIROSLAV "VALE" S.Z.R. ZA HEMIJSKO ČIŠDENJE PRANJE
. I PEGLANJE MIROSLAV VASILJEVID
ENEL D.O.O.
STIL GAS D.O.O.
IVANOVID ZORAN "GOTIVA" UGOSTITELJSKA RADNJA ZORAN IVANOVID
.
PR
585,786.11
584,056.98
577,937.08
577,355.04
573,382.64
567,452.02
562,293.90
560,890.11
550,575.44
548,381.37
547,679.16
544,539.87
539,233.45
536,505.92
534,408.18
532,121.30
525,926.99
525,864.39
525,375.02
516,247.84
511,873.55
510,689.45
509,245.14
503,460.31
503,015.27
497,082.78
495,069.49
493,734.81
485,902.26
Download

Дужници 1 март 2015