Program škola
„Latinska ćuprija“
Informacije za roditelje i učenike koji učestvuju u Programu
This project is funded by the European Union
Dragi roditelji i učenici,
Program škola „Latinska duprija” je program razmjene učenika škola iz zemalja Evropske unije (EU) i Bosne i
Hercegovine (BiH). Program je namijenjen, prvenstveno, učenicima svih srednjih škola u BiH i EU, uzrasta od 14
do 18 godina.
Programi razmjene učenika su u evropskim i svjetskim školama uobičajen segment obrazovanja, kako bi se
učenicima omogudilo sticanje internacionalnih iskustava, poboljšanje poznavanja stranih jezika, upoznavanje
drugih kultura, razlikâ obrazovnih sistema, učenja kulture dijaloga i sticanje kontakata. Ovakav vid obrazovanja
pokazao se kao vrlo koristan.
Sretni smo da je Program razmjene škola sada dostupan i učenicima iz BiH, zajedno sa učenicima iz EU!
Program razmjene škola finansira Njemačko ministarstvo vanjskih poslova i EU, a realizuje se u saradnji Njemačke
ambasade u BiH i Fondacije Schüler Helfen Leben (SHL).
Učenici srednjih škola imaju priliku upoznati svoje vršnjake iz EU, ugostiti ih u svojim porodicama, a zatim
putovati u povratnu posjetu svojim novim prijateljima.
This project is funded by the European Union
Kako Program funkcioniše?
1. Pomažemo zainteresovanim školama u EU i BiH da pronađu odgovarajudu partnersku školu.
2. Grupa učenika iz EU dolazi u posjetu partnerskoj školi u BiH. Supervizori partnerskih škola odlučuju o
datumima i dužini posjeta.
3. Učesnici bivaju smješteni kod porodica i pohađaju nastavu u partnerskoj školi. I učesnici i porodice
primaju finansijsku podršku.
4. Tokom razmjene, supervizori podržavaju učenike u organiziranju dodatnih aktivnosti. Kao podršku,
pripremili smo i dodatne informativne materijale.
5. Nakon prev posjete, partnerske škole organizuju drugu, povratnu posjetu, kako bi i učesnici iz EU mogli
posjetiti partnersku školu u EU.
U Programu mogu učestvovati škole koje ved imaju partnerstvo sa nekom školom iz EU. Također, mogu
učestvovati i škole koje nemaju partnerstvo. U tom slučaju, Njemačka ambasada i Fondacija SHL pomažu školama
u pronalaženju partnerske škole.
Tokom posjete učenici pohađaju nastavu sa svojim prijateljima i sudjeluju u aktivnostima koje su organizovali
supervizori. Supervizori de dobiti didaktičke materijale na temu Prvog svjetskog rata. Dok borave u porodicama
učenika iz BiH, internacionalni gosti imaju priliku direktno upoznati običaje, tradiciju, kulturu i lokalne atrakcije
BiH.
Roditelji se mogu informisati o partnerskoj školi i konsultovati sa supervizorom. Učesnicima se preporučuje da
ostvare kontakt prije same posjete, kako bi se upoznali i što kvalitetnije i zabavnije proveli zajedničko vrijeme.
Hode li učesnici Programa biti finansijski podržani?
Da. Osigurana je finansijska podrška, za prvu posjetu, kako za učesnike iz EU, tako i za porodice u BiH.
Koje su prednosti učešda u Programu?
Učenici i njihove porodice imaju priliku biti domadini tokom posjete učenika partnerske škole, te im na taj način
detaljnije predstaviti društvo u kojem žive. Također, imaju priliku direktno upoznati mlade iz drugačije sredine i
njihova interesovanja. Tako mladi uče o drugačijim kulturološkim kontekstima, historiji, geografiji, jeziku, tradiciji,
religiji, ili socio-ekonomskoj situaciji, upoznajudi sličnosti i razlike između historijske pozadine, kulturološkog i
religijskog konteksta.
Učenici iz BiH i EU se mogu detaljno upoznati sa razlikama obrazovnih sistema, uočiti sličnosti i razlike porodičnih
običaja, poboljšati poznavanje stranih jezika. Učenici domadini imaju priliku poboljšati svoje organizacijske
vještine, te razviti samostalnost i odgovornost prilikom osmišljavanja aktivnosti za svoje vršnjake koji im dolaze u
goste.
Nakon posjet epartnerskoj školi u BiH, poželjno je da supervizori planiraju povratnu posjetu iz BiH u EU. I prilikom
te posjete se koristi model smještaja učenika u porodicama. Povratna posjeta omogudava detaljniji uvid i bolje
razumijevanje sličnosti i razlika kulturoloških konteksta u BiH i EU.
Koliko traje učenička razmjena?
Planiran je boravak učenika u trajanju od minimalno pet nodi, a mogud je i duži boravak učenika. Dužina trajanja
posjete precizira se u dogovoru supervizora partnerskih škola i porodica učenika koji de ugostiti učenike iz EU.
Predlažemo da se razmotri i mogudnost dužeg boravka, npr. dvije sedmice.
This project is funded by the European Union
Kojim prevoznim sredstvom učesnici putuju?
Učesnici sa supervizorom/icom putovanja razmatraju opcije prevoznih sredstava. Grupe samostalno odlučuju o
tome, a u skladu sa potrebama i mogudnostima.
Od Programa možete očekivati:
-
ODGOVORNOST: Supervizor/ica učeničkog putovanja je odgovorna osoba. Supervizor/ica može biti
nastavnik/ca, predstavnik/ca omladinskog centra/organizacije, ili udruženja roditelja, koji u saradnji sa
SHL -om, a u partnerstvu sa supervizorima učeničke grupe iz EU, priprema i vodi posjetu, kako učenika iz
EU u BiH, tako i povratnu posjetu. Od supervizora i roditelja se očekuje i odgovoran odnos prema
dokumentaciji – putno zdravstveno osiguranje, ispravni putni dokumenti, a u slučaju maloljetnih učenika
potrebno je imati i saglasnost roditelja.
-
SIGURNOST: Učesnici de svoje vršnjake ugostiti u svojim porodicama, a tokom povratne posjete de biti
smješteni kod porodica svojih vršnjaka koje su ved imali priliku upoznati.
-
ORGANIZACIJU: Učenici de biti pod nadzorom i planirati svoje aktivnosti u dogovoru sa
supervizorom/icom.
-
KOMUNIKACIJU: Roditelji mogu razgovarati sa supervizorom/icom učeničkog putovanja o potrebama i
posebnim zahtjevima svoje djece (zdravstvenim, ishrani itd.).
-
DOSTUPNOST INFORMACIJA i KONSULTACIJE: Roditelji se mogu dodatno konsultovati, kako sa
supervizorom/icom učeničke razmjene, tako i sa SHL-om. Mi demo rado sa vama podijeliti iskustva
stečena kroz dosadašnju realizaciju Programa razmjene i upoznati vas sa brojnim pozitivnim aspektima
koje ovakav program omogudava.
-
NEFORMALNU EDUKACIJU: Učenici kroz iskustvo domadina inostranih učenika, a i prilikom povratne
posjete partnerskoj školi poboljšavaju znanje stranih jezika, upoznaju drugu kulturu, stiču internacionalna
iskustva i kontakte, te upoznaju važnost praktične nastave i praktičnih iskustava.
-
POŠTOVANJE PORODICE: Bududi da su porodični običaji jako važni, učenici de tokom obje posjete
poštovati i upoznavati porodice, te sudjelovati u svakodnevnom životu i kroz različite sadržaje (npr. ručak,
kafa, razgovor, šetnja gradom i razgledanje znamenitosti) upoznavati običaje jedne i druge kulture.
-
USPOSTAVLJANJE KONTAKTA PRIJE POSJETE: Prije učeničke posjete SHL de supervizoru/ici putovanja
proslijediti kontakt informacije partnerske škole i predstavnika/ce partnerske škole, koji/a je odgovoran/a
za grupu učenika iz EU. Roditelji od supervizora/ice putovanja mogu dobiti informacije o predstavnicima
partnerskih škola u EU, kao i o porodicama i učenicima koji dolaze u posjetu. Naravno, prije same posjete
de i učenicima biti omogudeno stupanje u kontakt sa svojim novim prijateljima, kako bi se upoznali, te
jedni drugima organizovali zajedničko druženje na najbolji način.
Uspješnost posjete zavisi od komunikacije supervizora/ice putovanja sa predstavnikom/com partnerske
škole/organizacije iz EU.
This project is funded by the European Union
Smještaj kod porodica učenicima iz BiH i EU omogudava:
-
sudjelovanje u svakodnevnom životu porodice, upoznavanje druge kulture i jezika,
komunikaciju sa vršnjacima, a time i poboljšanje znanja stranih jezika,
razvoj i jačanje samopouzdanja,
bliski kontakt sa životom vršnjaka u drugačijoj sredini, razmjenu iskustava, mišljenja i interesovanja uz
učenje kulture dijaloga, stvaranje povjerenja i razumijevanja,
učenje o važnosti direktne komunikacije i postavljanja pitanja u slučaju dilema,
upoznavanje razlika obrazovnih sistema u BiH i EU,
učenje o važnosti praktične nastave i sticanja praktičnog iskustva,
direktan doprinos rušenju predrasuda spram jedne i druge kulture.
U slučaju dodatnih pitanja, stojimo Vam na raspolaganju.
Fondacija/Stiftung Schüler Helfen Leben BiH, Topal Osman Paše 22, 71000 Sarajevo, BiH
tel: +387 (0)33 550 660, fax: +387 (0)33 550 661, e-mail: [email protected], web: www.shl.ba
Stiftung Schüler Helfen Leben Deutschland, Axel Springer Straße 40, 10969 Berlin, Njemačka
tel: +49 (0)30 30 83 16 90, fax: +49 (0)30 30 83 16 99, e-mail: [email protected],
web: www.schueler-helfen-leben.de
German Embassy Sarajevo, Skenderija 3, 71000 Sarajevo, BiH
tel: +387 33 565 340, e-mail: [email protected] , web: www.sarajevo.diplo.de
S poštovanjem,
Leila Kulenović Hadžić i Rune Meissel,
projekt koordinatorice
Ova publikacija je urađena uz pomoć Evropske unije. Sadržaj ove publikacije je isključiva odgovornost Njemačke
ambasade i Fondacije Schüler Helfen Leben i ni u kom slučaju ne predstavlja stanovišta Evropske unije.
This project is funded by the European Union
Download

Program škola „Latinska ćuprija“