(UNSCG)
UNSCG
NVO koja predstavlja udruženje srednjoškolaca Crne
Gore, omogućavajući im lakše, brže i efikasnije
djelovanje i poboljšavajući njihov status u društvu.
Generalni cilj UNSCG
 Umrežavanje
i
uzajamno
djelovanje
svih
srednjoškolaca
 Promovisanje učešća srednjoškolaca u procesima
odlučivanja vezanim za sve aspekte njihovog života, sa
akcentom na obrazovni sistem
 Promovisanje savremenih trendova u obrazovanju,
aktivizmu mladih i komenadžmentu u tim oblastima
putem edukacija na bazi međunarodne saradnje
 Samoodrživost
Podciljevi
 Demokratizacija procesa donošenja odluka u okviru
učeničke populacije
 Pomoć pri usavršavanju tehnika neformalnog
obrazovanja u okviru učeničkih zajednica
Podciljevi
 Pružanje mogućnosti realizacije ideja i projekata datih
od strane učenika
 Podsticanje produktivnih rasprava o problemima
srednjoškolaca
 Osnaživanje srednjoškolaca za učešće u procesima na
školskom, lokalnom i nacionalnom nivou
Tijela UNSCG
 Generalna skupština - predstavnici svih srednjih
škola uključenih u UNSCG
 Upravni odbor – pet predstavnika zajednica učenika
izabrani na Generalnoj skupštini
 Koordinatorski tim – predstavnici zajednica učenika
iz tri regije (sjeverni, centralni i južni)
 PR tim – dobrovoljci iz redova članstva
 Savjetodavni odbor - bivši članovi Upravnog odbora
UNSCG
Članovi UNSCG
 Redovni članovi - predstavnici zajednica učenika
 Počasni članovi - svi građani koji su vođeni idejom da
sarađuju i učestvuju u radu UNSCG
Plan rada Unije:
 U zavisnosti od stepena aktivnosti zajednice vršiće se selekcija i








prijem novi članica
Promocija Unije među srednjoškolcima i u medjima
Prisustvovanje seminarima za jačanje kapaciteta učeničkih
zajednica
Održavanje redovnih sastanaka Upravnog odbora i redovnog
kontakta sa članovima
Godišnja skupština Unije srednjoškolaca Crne Gore
Uspostavljanje saradnje sa Ministarstvom prosvjete i sporta u
Vladi Crne Gore
Saradnja sa OBESSU
Saradnja sa ASuBiH, NVURH i UNSS
Saradnja sa NVO sektorom
Realizovane aktivnosti
 Treninzi, seminari, konferencije u svrhu obučavanja
osnivača.
 Obilježavanje Dana srednjoškolaca
 Upoznavanje srednjoškolaca o postojanju UNSCG
 Osnivačka skupština
 Formiranje tijela UNSCG
 Press konferencija
 Analiza problema i potreba
Planirane aktivnosti za 2011 2012 god.
 Potražnja dodjele finansijskih sredstava, od strane
Ministarstva finansija, Ministarstva prosvete i sporta,
Evropste komisije, sponzorstvo.
 Generalna skupština
 Preraspodjela obaveza
 Seminar za članove UNSCG o aktivizmu mladih i
jačanju kapaciteta učeničkih zajednica– 1
 Kampanja za učlanjenje srednjih skola Crne Gore koje
nisu bile dosadašnje članice
 Seminar za članove UNSCG o aktivizmu mladih i
jačanju kapaciteta učenickih zajednica– 2
 Plan i program rada za 2012 - 2013 godinu
HVALA NA PAŽNJI
Download

Unija srednjoskolaca Filip Kecina