REGIONALNE INICIJATIVE ZA MOBILNOST MLADIH (RIM)
Nacionalne konsultacije o regionalnoj inicijativi za mobilnost
26.04.2011., Hotel Bosnia, Sarajevo
Ime i prezime
Ivan Bajdak
Nela Sladojević
Senad Hašić
Ermin Numić
Amir Hasanović
Ljubiša Mičić
Bogdana Čeko
Aida Sušić
Zlatan Buljko
Fahira Kalajdžisalihović
Tamara Radetić
Slađana Milunović
Džana Vreto
Adnan Papović
Aldin Nezirić
Denis Hadžić
Sandra Veletić
Hana Pašić
Branka Malešević
Senad Alić
Hazima Pecirep
Amir Meholjić
Avdija Serdarević
Sanida Hodžić
Alma Mašić
Domagoj Kovačić
Edita Čolo
Goran Bubalo
Ermin Hamzić
Faris Šehović
Organizacija/institucija
ONAuBiH
Cerebra
Komisija za koordinaciju pitanja mladih u BiH
SHL
IPAK – Mladost gradi Budućnost
Ferijalni savez RS
Ferijalni savez RS
Udruženje kult
Federalno ministarstvo obrazovanja i nauke
Ministarstvo kulture i sporta KS
Fondacija CURE
OSCE
OSCE
BoHeMSA
VMJ
ONAuBiH
ASuBiH
Savjet izviđačkih organizacija u BiH
Ministarstvo porodice, omladine i sporta RS
Druga gimnazija
Općina Novi Grad Sarajevo
BoHeMSA
Srednja ekonomska škola
Srednja ekonomska škola
YIHR
SEEYN
CRS
CRS
OKC Bosna ART
ESN Sarajevo
Download

lista učesnika