Najsavremenije CRRT & TPE terapije maksimalnih performansi
Društvo sa ograničenom odgovornošću Medicinska proizvodnja "Medicon" Deč je ekskluzivni i
ovlašćeni predstavnik, distributer i serviser renomirane švedske kompanije Gambro. Ponosni
smo što možemo da ponudimo liniju proizvoda koja uključuje najnaprednije aparate, jednokratni
materijal, dijalizatore i rastvore za hemodijalizu i kontinuiranu zamenu bubrežne funkcije, kao i
sisteme za dijalizu jetre.
Takođe, kako bismo ispunili potrebe pacijenata koji se tretiraju hemodijalizom, osnovali smo dve
specijalizovane bolnice za hemodijalizu, u Beogradu i Novom Sadu, koje imaju kapacitet za
prijem više od stotinu pacijenata. Uvođenjem opreme najnovije tehnologije i proizvodima
najvišeg kvaliteta koje proizvodi kompanija Gambro, ponosimo se time što pružamo odlične
tretmane ne samo pacijentima iz Srbije, već i pacijentima iz inostranstva.
Naša inspiracija i cilj je briga o svakom pojedinačnom pacijentu pružanjem adekvatnih usluga i
ispunjavanjem svih bezbednosnih standarda, ali, pre svega, poboljšavajući kvalitet života i
doprinoseći zadovoljstvu koje svako zaslužuje.
Renomirana švedska kompanija Gambro decenijama uspešno proizvodi sisteme za zamenu
bubrežne funkcije kako kod hronične tako i kod akutne insuficijencije. Gambro nudi zaokružen
sistem proizvoda čiji je cilj podrška normalnog rada bubrega i ubrzanje oporavka posle akutnog
zastoja rada bubrega iz najrazličitijih etioloških razloga. Zbog toga se sistem ovih proizvoda već
decenijama koristi u većini evropskih i svetskih kardioloških, kardiohirurških, anestezioloških i
drugih intenzivnih nega.
Prismaflex sistem kontinuirane bubrežne podrške
Fleksibilni sistem za akutna stanja pacijenata uključuje kontinuirane ekstrakorporalne terapije
krvi najnovije tehnologije. Jednostavan je za rukovanje, kao i za transport kada je to potrebno.
Setovi su integrisani i jednostavni za upotrebu. Aparat ne zahteva dobijanje čiste vode reverznom
osmozom jer koristi komercijalno pripremljene sterilne rastvore za jednokratnu upotrebu u svrhu
razmene elektrolita. Prismaflex pruža mogućnost različitih terapija:
 svi terapijski modaliteti kontinuirane zamene bubrežne funkcije (SCUF, CVVHD;
CVVHDF; CVVH), prelazak iz jednog u drugi modalitet tretmana, prelazak iz predilucije u
postdiluciju ili kombinacija obe dilucije
 kontinuirana zamena bubrežne funkcije i terapijska izmena plazme kod pedijatrijskih
pacijenata
 citratna antikoagulacija sa kontrolom nadoknade kalcijuma pomoću integrisane kalcijumske
pumpe na samom aparatu,
 terapija septičnih pacijentata „Oxiris“ prehepariniziranom membranom jedinstvenih
karakteristika adsorpcije endotoksina
 hemoperfuzija kod akutnog trovanja lekovima
 terapijska izmena plazme kod autoimunih oboljenja i intoksikacija
 kompatibilnost sa Mars sistemom za dijalizu jetre
Mars aparat za dijalizu jetre
Aparat je kompatibilan sa aparatom Prismaflex, a povezivanjem ova dva aparata vrši se dijaliza
jetre pomoću albuminske cirkulacije sa istovremenom regeneracijom albumina. Najčešća
indikacija je pretransplantaciona priprema pacijenta.
Setovi za svakog pacijenta
Prilagođavajući se individualnim potrebama svakog pacijenta, Gambro je razvio setove
membrana različitih površina i materijala, kao i membrane za pedijatrijske pacijente. U skladu sa
posebnim antikoagulacionim zahtevima, kao i mikrobiološkim statusom septičnih pacijenata,
posebno je razvijena i Oxiris membrana sa jedinstvenom sposobnošću apsorpcije kako
inflamatornih citokina, tako i endotoksina. Oxiris membrana je pored osnovne funkcije podrške
rada bubrega izuzetno korisna kao suportivna terapija antibiotskoj terapiji kod septičnih
bolesnika u stadijumu sepse ili septičnog šoka.
Najsavremenije CRRT & TPE
terapije maksimalnih performansi
Kateteri visokih performansi i pouzdane dugotrajnosti
Kako bi se održala dugotrajnost, neprekidnost i lagodnost kontinuirane bubrežne podrške bez
uznemirijućih alarma i gubitka optimalnog protoka kroz ekstrakorporalni sistem, Gambro nudi i
široku paletu izuzetno kvalitetnih dijaliznih katetera, kratkotrajnih i dugotrajnih, nisko i visoko
protočnih, sa antibakterijskom zaštitom, dvolumenskih i trolumenskih, te različitih dimenzija i
lumena.
Rastvori za svaku terapiju
Komercijalno pripremljeni i sterilni rastvori dolaze do krajnjeg korisnika, čime se gubi potreba
za dobijanjem čiste vode pomoću reverzne osmoze za pripremu rastvora, kakav je slučaj u
centrima za dijalizu. Takođe, u ponudi imamo i rastvore koji služe za citratnu antikoagulaciju
tokom dugotrajnog dijaliznog tretmana, čime se rešavaju problemi neadekvatne antikoagulacije
heparinom, kao i rizik od razvoja heparinom indukovane trombocitopenije (HIT tip 1 i HIT tip
2).
Čineći život lakšim za sve
Kao pionir i vodeći inovator u dijaliznim terapijama, Gambro pruža
proizvode i usluge koje uvode nove načine da se postigne kvalitet
tretmana, zadovoljstvo osoblja i efikasnost upravljanja.
Ponosni smo što ćemo vam predstaviti novi nivo dijalizne terapije.
Zahvaljujući naprednom, ali ipak jednostavnom dijaliznom sistemu,
pojednostaviće se svakodnevne procedure, i osetiti izuzetan komfor
upravljanja dok se pacijentima pruža najefektivniji individualizovani
tretman.
Jer je svaki pacijent različit…
IQDTM (Individualizovana Dijaliza sa Osiguranjem Kvaliteta) je zaštitni znak
koji predstavlja skup proizvodnog programa kompanije Gambro koji zajedno
vode jednom cilju- da svaki pacijent dobije najbolji tretman u skladu sa svojim
potrebama terapije. Gambro je decenijama usavršavao dijalizne aparate i
potrošni materijal sve radi što bolje prilagođenosti pacijentovim potrebama i
strogim sistemima bezbednosti. Ovaj koncept takođe daje sigurnost u to da će
tretman biti lako i efektivno sproveden i da će dijalizna doza biti konstantno
postizana.
DIJALIZATORI
Gambro ima više od 45 godina iskustva u razvoju membrana i
dijalizatora.
Usavršavani i dokazani tokom vremena dijalizatori treba da imaju
za cilj da izađu u susret svakom pacijentu i svakom dijaliznom
tretmanu. Pored sposobnosti efektivnog uklanjanja molekula
male molekulske težine, dijalizator mora da uklanja i molekule
srednje molekulske mase koji izazivaju hronične zapaljenske
procese. Ovaj zahtev mora da napravi kompromis između
efektivnog uklanjanja molekula srednje molekulske mase i
zadržavanja albumina.
Pored efikasnosti, biokompatibilnost je veoma važan zahtev za
dobar dijalizator. To znači da prilikom prolaska kroz krvni
odeljak, krv ima minimalnu interakciju sa materijalom membrane, kako se ne bi započeli odbrambeni
mehanizmi krvi oslobađanjem proinflamatornih supstanci, kao i kaskada zgrušavanja.
Takođe, zaštita od endotoksina koji mogu dopreti do pacijentove krvi iz dijalizne tečnosti mora biti efikasna
i besprekorna.
KONCENTRATI ZA HEMODIJALIZU
Gambrov koncept individualizacije terapije prema svakom pojedinačnom
pacijentu, kao i olakšavanje rada medicinskog osoblja se odražava i
proizvodnom linijom koncentrata za hemodijalizu.
Tečni koncentrati se isporučuju u kesama za jednokratnu upotrebu, samim
tim zatvorenom sistemu koji smanjuje mogućnost kontaminacije rastvora i
imaju različite kompozicije elektrolitskih koncentracija.
Suvi koncentrati u prahu, još efikasnije štite od mogućnosti kontaminacije, i
ne samo to, odvajanje koncentrata natrijum hlorida od bikarbonata,
omogućava bolje prilagođavanje potrebama svakog pacijenta pojedinačno
što omogućava profilisanje terapije prema pacijentu.
ČISTOĆA DIJALIZNE TEČNOSTI
Osnovni medicinski princip „non nocere“ ili ne naškoditi pacijentu se
odražava u ovom proizvodnom delu. Konkretno u ovom slučaju, to je
princip sprečavanja bakterijske kontaminacije krvotoka pacijenta preko
dijalizne i infuzione tečnosti. Strogi bezbednosni Gambrov princip je da se
voda nakon reverzne osmoze tretira sa čak tri ultrafiltera da bi se dobila
sterilna dijalizna i infuziona tečnost u terapiji hemodijalizom,
hemofiltracijom ili hemodijafiltracijom. Ovo je jedinstveni bezbednosni
koncept na tržištu ne samo na lokalnom već i na globalnom tržištu, koji
zadovoljava čak i najstrožije bezbednosne standarde.
KRVNE LINIJE ZA HEMODIJALIZU
Krvne linije koje su sačinjene od sintetskog materijala svaki drugi dan su u
kontaktu sa pacijentovom krvlju po nekoliko sati. Stoga je biokompatibilnost
linije osnovni princip ovog dela proizvodnog programa. Sve komponente
koje čine polimer od koga se linije prave su apsolutno neškodljive i
bezbedne za pacijentovo zdravlje.
DEZINFEKCIJA MAŠINE
Gambro proizvodi tečne i suve koncentrate za toplotnu dezinfekciju i
dekalcifikaciju mašine za hemodijalizu.
Sredstvo za dezinfekciju pored svoje efikasnosti u otklanjanju kalcifikovanih
ostataka nakon dijaliznog tretmana kao koncentrovani dezinficijens treba da
ispuni i mnoge druge standarde i norme, u koje se mogu ubrojati i ekološka svest prema životnoj sredini.
Takođe, mora da postoji i eliminacija rizika od alergijskih reakcija, i izloženosti pacijenata reziduama
dezinfekcije mašine. Veoma brzo i lako rukovanje bez podizanja teških tereta i opasnosti od prolivanja
tečnosti su važni aspekti u omogućavanju lagodnijeg, bezbednijeg i efikasnijeg rada medicinskog osoblja.
Kompanija Medicon je već decenijama generalni Gambro zastupnik i distributer za Srbiju, te sa ponosom u
našoj zemlji predstavlja deo ove svetski priznate kuće pouzdanosti i inovacija dijalizne terapije.
Download

Brošura MEDICON (SR)