UDRUŽENJE GRAĐANA „PODGORANI“
Podgorani bb
Mostar
MOLBA ZA DONACIJU I SPONZORSTVO
Poštovani,
Molimo da naše neprofitno, nevladino i humanitarno udruženje pomognete u skladu sa
Vašim mogućnostima i željama kako bi brže i uspješnije ostvarili naše ciljeve. Svi naši projekti
su volonterski, neprofitabilni i doprinose zajednici u užem i širem smislu i kao takvi su iskreni
i zato ste nam važni Vi, kao vrlo bitan sudionik projekata: sponzor ili donator.
Nadamo se da ćemo molbom iz u Vama pobuditi interes, te nas tada svakako kontaktirajte bilo mailom ili telefonom. Rado ćemo odgovoriti na sva Vaša pitanja.
Možete postati sponzor na način da zakupite reklamni prostor na našoj stranici koja će biti
posjećena i na kojoj će Vaša reklama da se vidi kao prijatelja udruženja. Simbolične naknade
za godišnje reklamiranje možete da potražite na našoj stranici.
Uduženje građana “PODGORANI”
Podgorani bb
88208 Potoci, Mostar
Bosna i Hercegovina
Mob: +387 61 467 367
e-mail: [email protected]
www: www.ug-podgorani.com
Eventualnu uplatu možete da izvršite na račun broj: 3381302219789426
U svakom slučaju hvala Vam na Vašem vremenu što ste odvojili za nas,.
Srdačan pozdrav,
Predsjednik UO udruženja
Download

MOLBA ZA DONACIJU I SPONZORSTVO