DANI NEFROLOGIJE I HEMODIJALIZE
5-7. APRIL 2013, NIS, SALA UNIVERZITETA
ERA-EDTA AND ISN CME COURSE
NACIONALNA ŠKOLA HEMODIJALIZE
Instrukcije za uplatu u dinarima
RAIFFEISEN BANKA
265-4020310000058-19
MONDORAMA DOO Nis, Dusanova 54, Nis-Mediana
Sa naznakom: CME Kurs Nis 2013
E-mail / Fax aplikacija
za rezervisanje smeštaja
Aplikacija mora biti poslata najkasnije do 15. Mart 2013
Naziv organizacije/centra:
Telefon:
Za sve informacije o smestaju i ceni kontaktirajte:
agenciju „MONDORAMA“ Nis,
kontakt: Suzana Todorovic, tel. 018 259 500 ili 259 501
Fax:
Smeštaj će biti potvrđen e-mailom.
Email:
NE ZABORAVITE DA SE REGISTRUJETE ON-LINE NA VEBSAJTU:
http://cme-nis2013.weebly.com
Adresa:
Molim da za niže navedene učesnike obezbedite smestaj:
R.br
Ime i prezime
Zvanje Email
Aplikaciju pošaljite: e-mail: [email protected] ili fax: 018 293 305
Jednokrevetna/
Dvokrevetna
Datum
dolaska
Datum
odlaska
Napomena/
Sponzor
Download

File - ERA-EDTA & ISN-GO CME - Welcome