Juvekomerc D.O.O.
www.juvekomerc.com
office@juvekomerc.com
+381 11 3970643
Objedinjen cenovnik proizvoda i usluga
Sadržaj
1.Živče čajevi
2.Muzička izdanja
3.Web dizajn i radio stream
4.Izdavaštvo
5.Audio produkcija
6. Video produkcija
7. Marketing
7.1. Sajtovi
7.2. Radio stanice
7.3. TV Emisije
1.Živče čajevi
-Carski čaj
-Medvedje groždje
-Čaj za mršavljenje
Cena kutije za Srbiju je 1498 dinara, sa PDV-om i poštarinom.
Cena kutije za inostranstvo je 20 evra, sa poštarinom.
Veleprodajna cena čajeva po komadu je 1300 dinara + poštarina za teritoriju Srbije.
Za kupce se odredjuje rabat na osnovu načina pladanja i to:
Avansno pladanje, 30% rabata,
Odloženo pladanje do 30 dana, 20% rabata, uz obezbedjenje pladanja.
Prodaja čajeva za inostranstvo se posebno dogovara.
2.Muzička izdanja
Sve informacije su na našem sajtu prodavnicaploca.com.
1
Juvekomerc D.O.O.
www.juvekomerc.com
office@juvekomerc.com
+381 11 3970643
3.Web dizajn i radio stream
- Web dizajn
Cena izrade sajta zavisi od želja klijenta. Minimalna cena izrade sajta je 200 evra i podrazumeva:
-Izradu internet prezentacije,
-Registraciju domena,
-Hosting godinu dana,
-Tehničku podršku.
- Radio stream
Informacije su na našem sajtu konekcija.net.
4.Izdavaštvo
Izdavanje albuma (izrada 300 diskova) – 480 evra
Materijal postavljamo i promovišemo na sajtu mondovizija.com.
Marketing na televiziji, odnosno u našim emisijama, se posebno dogovara.
*Napomena; Izdavaštvo se realizuje davanjem ovlašdenja Juvekomercu za izdavanje.
5.Audio produkcija
Za informacije o snimanju muzičkog materijala u studiju MMI, u saradnji sa Južnim Vetrom,
kontaktirajte nas na office@studiommi.com .
6.Video produkcija
od 500 (u skladu sa budžetom i
zahtevima klijenata)
* Uz izradu spota dobija se gratis promocija na sajtu mondovizija.com i našim emisijama.
Izrada muzičkog spota
2
Juvekomerc D.O.O.
www.juvekomerc.com
office@juvekomerc.com
+381 11 3970643
7.Marketing
7.1. Sajtovi
-Reklamiranje na sajtovima juznivetar.net i mondovizija.com.
7.2. Radio stanice
Radio Južni Vetar i Radio Elite
7.3. TV Emisije
Trenutno, u ponudi imamo oglasni prostor za emisije Cvrčak na Sat, Transformator i
LIKEovanje.
-Cvrčak na Sat
Gostovanje pevača (razgovor i spot)
Emitovanje spota
Emitovanje skradenog spota (Radio Hit)
EPP za izdanja Juvekomerca, 30 sekundi
Sponzorstvo
200
150
100
50
Dogovor
-Transformator
Emitovanje spota
Sponzorstvo
150
Dogovor
Gostovanje pevača (razgovor i spot)
Emitovanje spota
Sponzorstvo
200
150
Dogovor
-LIKEovanje
*Uz gostovanje dobija se gratis promocija na sajtu mondovizija.com .
*Sve cene su izražene u evrima, osim onih gde je posebno naznačeno da su u dinarima.
Za bilo kakve predloge, sugestije i pitanja, slobodno nam se javite.
3
Download

Objedinjen cenovnik proizvoda i usluga 1.Živče čajevi