Biografija - Milan Mijailovid
Milan Mijailovid je osnivač, konsultant i predavač u Omega Consulting Team-u. Kao poslovni konsultant
radio je poslednjih 11 godina u velikom broju privrednih društava u regionu Jugoistočne Evrope i
zemljama ZND-a. Poslovno iskustvo, znanje i kompetencije Milan je unapređivao radom u realnom
privrednom okruženju, uključujudi i rad na različitim menadžerskim pozicijama, među kojima su i pozicije
izvršnog direktora i člana Borda direktora ili Upravnih odbora kompanija (od malih kompanija do velikih
kompanija sa 10.000 zaposlenih).
Na menadžerskim pozicijama Milan je obavljao različite značajne poslove:








kreiranje i pradenje sistema nagrađivanja,
analiza poslovnih procesa,
razvoj organizacije i kreiranje organizacionih struktura kompanija,
učešde u procesu poslovnog i finansijskog planiranja,
izrada biznis planova i studija opravdanosti investicionih ulaganja,
istraživanje tržišta i analiza domadeg i međunarodnog tržišta,
učešde u poslovima due-dilligence-a u saradnji sa inostranim partnerima,
osmišljavanje i upravljanje konceptom formiranja malih i srednjih preduzeda u okviru velikih
kompanija,
 razvoj i koordinacija inovativnog stvaralaštva,
 kreiranje i pradenje sistema nagrađivanja,
 učešde u radu više Upravnih odbora kompanija.
Dodatno unapređenje sopstvenih kompetencija realizovao je kroz:
 godišnja unapređenja Adizesov metoda u okviru Adizes Institute,
 specijalizaciju iz oblasti međunarodnog menadžmenta i marketinga na CUOA univerzitetu
(Italija),
 specijalističke studije za praktične poslove u spoljnotrgovinskom poslovanju u organizaciji
Privredne komore Beograda i Ekonomskog fakulteta u Beogradu,
 brojne domade i inostrane konferencije i seminare u oblastima upravljanja ljudskim resursima,
razvoja organizacije preduzeda, organizacione transformacije i prestrukturiranja, modela sistema
zarada, timskog rada, finansija, marketinga, odnosa s javnošdu, istraživanja tržišta, komunikacija,
menadžmenta, informacionih tehnologija, sistema kvaliteta, poslovanja servisnih centara i dr. u
organizaciji Metal Bulletin-a, Adam Smith Institute-a i European Consultants-a i drugih
specijalizovanih edukativnih organizacija i institucija.
Milan je prepoznat kao jedan od vodedih finansijskih stručnjaka, sa iskustvom stečenim u brojnim
finansijskim analizama, procenama boniteta i procena vrednosti investicionih projekata ili kompanija,
kao i iskustvom u desetinama kompanija u kojima je učestvovao u uvođenju finansijskog kontrolinga u
različitim privrednim granama. Konsultantske aktivnosti koje realizuje zasniva na neposrednom radu sa
zaposlenima klijenata i direktnom učešdu kako u procesu donošenja odluka, tako i sprovođenja odluka i
redovnom prisustvu kod klijenata.
Istovremeno, Milan je realizovao više stotina otvorenih i in-house seminara, treninga i radionica koje su
u najvedoj meri praktično orijentisani i dimenzionisani prema specifičnim zahtevima klijenata, pri čemu
se posebna pažnja posveduje prenošenju znanja i iskustava koja su prethodno sticana i proveravana u
praksi. Stalno unapređuje svoja znanja stalnim praktičnim radom kod klijenata i permanentnom
sopstvenom edukacijom.
Milan svoje aktivnosti izvodi na maternjem, srpskom jeziku, kao i na engleskom jeziku. Stalno
unapređuje svoja znanja stalnim praktičnim radom kod klijenata i permanentnom sopstvenom
edukacijom.
Konsultantske aktivnosti:




















uvođenje i postavljanje funkcije kontrolinga u kompanijama,
unapređenje finansijske i prodajne funkcije u kompanijama,
organizacija procesa planiranja i izrada budžeta,
postavka merenja poslovnih rezultata (finansijska i nefinansijska),
definisanje ključnih indikatora uspešnosti (KPI),
učešde u operativnom i strateškom upravljanju kompanijom,
Outsoruce CFO,
analiza finansijskih izveštaja kompanija,
ocena poslovnog boniteta kompanija,
obračun cene koštanja proizvoda i usluga,
procena investicionih projekata,
procena vrednosti kompanija,
izrada politike internih ekonomskih odnosa
poslovna dijagnoza kompanije,
analiza poslovnih procesa u kompaniji,
postavka organizacione strukture,
definisanje poslovnih politika i kategorizacije kupaca,
izrada i uvođenje stimulativnog sistema nagrađivanja,
učešde u operativnom i strateškom upravljanju kompanijom,
Benchmarking.
Edukacija:













Finansije za nefinansijere,
Analiza finansijskih izveštaja,
Prodajna matematika,
Korporativne finansije,
Sales Controlling,
Kontroling u proizvodnim kompanijama,
Poslovno planiranje,
Upravljanje likvidnošdu i optimizacija obrtnog kapitala,
Upravljanje i naplata potraživanja,
Procena vrednosti investicionih projekata,
Upravljanje promenama,
Timski rad i donošenje odluka,
Kreiranje sistema nagrađivanja.
Kompanije u kojima je izvodio konsalting i treninge:
Srbija:






Agromarket, Kragujevac;
Agroseme, Kikinda;
Apatinska pivara, Apatin;
Azzaro, Beograd;
Bakery Milan, Novi Sad;
Beba kids, Beograd;



















































Beopanax, Beograd;
Big Print, Beograd
Bioland, Petrovaradin;
Carlsberg, Čelarevo;
Centroproizvod, Beograd;
Cubulus (Beograd)
Decotra, Beograd;
Delmax, Stara Pazova;
Delta holding, Beograd;
Delta sport, Beograd;
Dental Medical, Subotica;
DIZ higijena (Beograd);
Dunav osiguranje, Beograd;
Enel, Požarevac;
Energy net, Kad;
EZO grupa, Beograd;
Fideco, Beograd;
Fond za mikro razvoj, Beograd
Frikom, Beograd;
Fruvita, Beograd;
Grading, Paradin;
Hemel, Jagodina;
Idea, Beograd;
Infostud, Subotica;
Inmold, Požega;
Južni Banat, Bela Crkva;
Kimtec, Beograd;
Masel group, Beograd;
Message, Beograd;
Metalac, Gornji Milanovac;
MK commerce, Novi Sad;
Modesta, Jagodina;
MPC, Beograd;
Nelt, Beograd;
NIS Gazpromnjeft, Novi Sad;
Novkabel, Novi Sad;
PD Zaječar, Zaječar;
Pharmanova, Beograd;
Promax trade, Jagodina;
S.E.E.C. Beograd;
Simplex, Temerin;
Societe Generale, Beograd;
Soko inžinjering, Beograd;
Spektar, Gornji Milanovac;
Standard Furniture Serbia, Duprija;
Stevan stil, Beograd;
Studio Berar, Novi Sad;
Superlab, Beograd;
Tahal, Beograd;
Telekom Srbije, Beograd;
Termodom, Beograd;






Tiffany Production, Čačak;
Titan, Kosjerid;
Uljarice Bačka, Novi Sad;
UNIOR Teosalati, Beograd;
USAID Srbija;
Velefarm, Beograd;
BIH:




















Agromehanika komerc, Banja Luka;
Bosnalijek, Sarajevo;
Elektroprivreda BiH, Sarajevo;
Elnos BL, Banja Luka;
Interactiv, Banja Luka;
IT Computers, Gračanica;
Konzum, Sarajevo;
Luk, Sarajevo;
Mikroaldi, Goražde;
Mikrofin, Banja Luka;
Partner, Tuzla;
Privredna komora kantona Sarajevo;
TAM-BAS, Sarajevo;
Simplex, Banja Luka;
Standard Prnjavor;
Mtel, Banja Luka;
Tropik, Banja Luka;
Tržnica, Banja Luka;
Volks banka, Sarajevo;
Zepter komerc banka, Banja Luka.
Hrvatska:










Agrokor, Zagreb;
Alarm automatika, Rijeka;
HYPO Alpe Adria banka, Zagreb;
Jamnica, Zagreb;
Konzum, Zagreb;
Ledo, Zagreb;
Molvik, Molvice;
Nexe grupa, Našice;
PIK Vrbovec, Vrbovec;
Pastor grupa, Zagreb.
Crna Gora:
 ETG Grupa, Podgorica;
 Intours, Podgorica.
Makedonija:
 Melmaks BM, Skoplje;
 Kit-go, Štip,
 Seavus (Skoplje).
Slovenija:
 SAM, Domžale;
 ASPN, Ljubljana.
Rusija:
 Swedish Line, Kazanj.
Ukrajina:
 Europroduct, Odesa;
 Mirs, Odesa.
Belorusija:
 Belwest, Vitebsk.
Švajcarska:
 Daccomet, Cirih;
 MYD sports, Ženeva.
Kipar:
 Sport Add, Nikozija;
 Eiberman Investments, Limasol.
Download

Preuzmite/Pregledajte CV