Референц листа ОЦ Центар за испитивање, квалитет и
екологију
-
Дирекција за мере и драгоцене метале, Београд
3Б ИНЖИЊЕРИНГ д.о.о, Београд
А В М д.о.о, Београд
АД БИП-фабрика Мостар РО Енергетика, Београд
АД Квалитет, Ниш
АД ЗАШТИТА НА РАДУ, Београд
Аеродром-Београд, Београд
АЕРОЛАБ Д.О.О. , Београд
Акорда Сербиа,д.о.о, Петроварадин
АКВАТЕРМ д.о.о, Београд
Алек- БО д.о.о, Београд
Aleks Stjuart д.о.о.Скопје, Македонија
Aquaterm процесна опрема, Ниш
АРАЛ-МЕДИК, Н.Београд
АУТОМАТИКА ИНЖИЊЕРИНГ, Београд
B.D.S.P (YU) д.о.о, Београд
B.W.Q. д.о.о, Београд
БАМБИ-БАНАТ АД, Београд
Бамеx, д.о.о., Београд
Библиотека града Београда, Београд
БИО-ЕКОЛОШКИ ЦЕНТАР, Зрењанин
Биро за пројектовање- Атеље Б, Београд
БНВ-КОМЕРЦ ИНВЕСТ д.о.о, Београд
БОБ - Д.О.О, Нови Сад
БОРЕТА, Београд
C-Electronic Industri, Шабац
ЦЕНТРО ГАС, Н.Сад
ЦИМГАС-М, Предузеће за произ.трг.и услу. EXP-IMP доо, Срем.Митровица
д.о.о Магнат & Цоала инвест, Нови Сад
Д.О.О СТАНИВУК ЦОМПАНY, БЕОГРАД
Д.о.о. Термоинжењеринг, Панчево
Дабис, Београд
Danfoss д.о.о, Београд
D-Company, Београд
ДИЛ ИНЖЕЊЕРИНГ ПРОЈЕКТ, Београд
ДП "Борели", Сомбор
Екопан плус д.о.о, Ниш
Еко-Терм д.о.о, Сента
ЕЛЕМ & ЕЛГО, Београд
Елитмонт, Београд
Енербан д.о.о., Београд
Енергетика д.о.о, Крагујевац
Energo controls, Зрењанин
Енерго Минг, Београд
-
Енерготерм, Београд
Енерготок, Београд
ELTEC-MULEJ, Ниш
EXPONT привредно друство за трг. Посред. И услуге, Београд
Фабрика вентила и пнеуматике, Бор
Феникс, Ниш
ФЕРБИЛД Д.О.О, Београд
Феромонт, Стара Пазова
Физички факултет, Београд
GAMEX, Железник
GANEDE TRADE, Београд
ГЕА-ПЛАН, Стара Пазова
GEMAX, Београд
Градска топлана – Ниш
Гранит инвест Д.О.О, Београд
Грејање Јавно Комунално Предузеце, Панчево
ГРЕЈАЊЕ, Зрењанин
Group Protem д.о.о, Београд
ГСП, Београд
Х.Т.У.П "ПАРК" а.д, Нови Сад
Хидротерма, С. Митровица
Хидротом-инжењеринг, Београд
ХИПОСИСТЕМ Д.О.О, Нови Сад
ХИП-Петрохемија, Панчево
Хотел “РЕX”, Београд
Хотел “УНИОН”, Београд
Хотел НАРВИК, Кикинда
ICELIT-CO, Велико Градиште
ИМР-Раковица, Београд
Индас, Нови Сад
INFLEX, Београд
INFORMATICA А.Д, Београд
ИНОВА, Београд
Институт „1. МАЈ“ -18000 НИШ
Институт Михајло Пупин, Центар за гасну технику, Београд
Институт Ватрогас, Нови Сад
Институт за бакар, Бор
Институт за безбедност и превентивни инжењеринг, Нови Сад
Институт за безбедност и сигурност на раду, Нови Сад
Институт за квалитет радне и животне средине ’’1 МАЈ’’, Ниш
Институт за нуклеарне науке Винча, Лабораторија за термотехнику и
енергетику, Винча
Институт за превентиву, Н.Сад
Институт за рударство и металургију, Бор
Inter export d.о.о, Београд
ИНВЕСТ ИМПОРТ, Београд
ISOPLUS, Београд
ITM-industrokomerc, Београд
-
ИТНМС, Београд
ИВИНГ, Ниш
ИЗОЛИР А.Д., Зрењанин
Ј.К.П " Новосадска Топлана", Нови Сад
Ј.К.П Енергана, Сомбор
Ј.К.П Градска Топлана Зрењанин, Зрењанин
Ј.К.П Суботичка топлана, Суботица
Ј.К.П Топлана Шабац, Шабац
Ј.К.П Зрењанин, Зрењанин
Ј.К.П. ТОПЛИФИКАЦИЈА СРЕМСКА МИТРОВИЦА, Сремска Митровица
ЈКП "Београдски водовод и канализација", Београд
ЈКП "НОВОСАДСКА ТОПЛАНА", Нови Сад
ЈКП ”Новосадска топлана”, Нови Сад
ЈКП Обреновац, Обреновац
ЈКП Водовод и канализација, Крагујевац
JORDAN YU д.о.о, Београд
ЈП - ТЕРМО ЕЛЕКТРАНЕ КОСТОЛАЦ, Костолац
ЈП – ТОПЛИФИКАЦИЈА, Пожаревац
ЈП Аеродром “Никола Тесла”, Београд
ЈП ТО Кикинда, Кикинда
ЈП-Пословни простор Стари Град, Београд
Југоинспект Београд А.Д. Лабораторија за техничка испитивања и безбедност,
Београд
ЈУГОПРЕВОЗ КРУШЕВАЦ А.Д, Крушевац
К.Д.М, Бајмок
КДС-М, Краљево
Кирка-Сури,д.о.о., Београд
КЛАС, Београд
Колубара Метал д.о.о, Вреоци
Компанија Градитељ, Београд
Компанија МАРКОР, Пожаревац
KONVEX д.о.о, Београд
Космос д.о.о, Бор
LAB.HIDROENERGOLAB,Београд
Лицеј, Београд
LIKA-IĆ, Београд
MAG MONT, Пирот
Машински Факултет Универзитета у Београду, Београд
Машински факултет, Краљево
Машински факултет, Ниш
MAYTECH д.о.о, Београд
МД Пројект институт, Ниш
МЕРИНГ д.о.о, Зрењанин
МЕРИС, Београд
МЕТАКОН, ОСТРУЖНИЦА
МИН ИНСПЕКТ,Ниш
МИНЕЛ ФАД, Београд
Минел-Котлоградња, Београд
-
МОНТАЖА а.д, Београд
МОСТОГРАДЊА АД, Београд
МРМ Инжењеринг, Нови Сад
Музичка школа “Станислав Банички”, Београд
НАФТНА ИНДУСТРИЈА СРБИЈЕ – НАФТАГАС, Нови Сад
Напред, Београд
НИС ФАМ, Крушевац
Нови Сад - Гас дп, Нови Сад
НОВОСАДСКИ САЈАМ - АКЦИОНАРСКО ДРУШТВО, Нови Сад
ОЏАЧАР- Сомбор
Окружни суд, Панчево
Основна школа “Бора Лазић”, Влашка
Панонске ТЕ-ТО д.о.о., Нови Сад
Партнер-Инжињеринг, Београд
Патетинг д.о.о., Земун
Пекара “КИСИН”, Београд
ПХТ СЕРВИС, Н.Сад
ПЛАТЕРМ д.о.о, Ниш
Пореска управа-Регионални центар, Београд
Пословни објекти а.д, Београд
POTEX, Београд
Привредно друштво за пословање ВИГ д.о.о, Смедерево
Procar Sistem д.о.о, Београд
РАДГОН, Београд
Rarex, Београд
''ROLLING - CO'' Д.О.О, Крагујевац
ROYAL д.о.о, Крагујевац
Рударски институт, Земун
САГА, Београд
SAGAX, Београд
SIEMENS AG Austria, Vienna, Austria
СИМЕНС д.о.о, Београд
СОМБОР, Сомбор
СРБИЈА-ГАС, Нови Сад
СТИП-ИНЖИЊЕРИНГ, Београд
СУР “Нови Лесковац”, Београд
СУР Силесија, Београд
Шумарски факултет,Београд
Techem, Београд
Tehnicom - S д.о.о, Београд
Техничка школа за дизајн коже, Београд
Техно Меринг, Београд
Технобиро Инжењеринг, Београд
Технопроцес д.о.о., Панчево
Телефонија, Београд
Термика, Београд
Термо Инжињеринг д.о.о, Београд
Термо Сервис Плус Д.О.О, Београд
-
Термо суд, Обреновац
ТЕРМО ТИМ Д.О.О, Нови Sад
Термо-Центар, Нови Sад
Термоелектране – топлане, Зрењанин
ТЕРМОЕЛЕКТРО ММ, Ветерник
Термогама д.о.о, Крагујевац
Термоинжењеринг, Београд
Termolux, Београд
Термонет, Београд
THERMALL, Обреновац
TIMEX, Морнарска 3, Н.Sад
ТИПО РЕМОНТ КОТЛОГРАДЊА д.о.о, Београд
ТО – Бечеј, Бечеј
ТО “Кикинда”, Кикинда
Топионице и рафинерије бакра, Фабрика бакарне жице, Бор
Топлификација АД, Sкопје , Р.Македонија
TRACO, Београд
УМКА, Умка
UNIOR TEOSALATI, Београд
UNIS INSTITUT, Пале
US STEEL, Sмедерево
ВЕКТОР Инжињеринг, Београд
ВЕЛЕГРАДЊА д.о.о, Београд
ВЕНТ Д.О.О, Београд
VIA OCEL д.о.о., Београд
VLADEX, Београд
Војнотехнички Институт, Београд
VUKAS MERING д.о.о, Батајница
Watt-engineering, Београд
WIG д.о.о, Београд
WIKA-Мерна техника,Београд
WTERM, БЕОГРАД
YU Ekotoksikološki centar Crne Gore
Завод за јавно здравље Чачак, Чачак
Завод за јавно здравље Крушевац, Крушевац
Завод за јавно здравље Поморавље, Ћуприја
Завод за здравствену заштиту радника Нови Сад
Download

Референц листа ОЦ Центар за испитивање, квалитет и екологију