User Manual
Upute za uporabu
Korisničko uputstvo
Navodila za uporabo
Udhëzime për shfrytëzim
Упатствo за употреба
HR
Jamstveni list
Servisna mjesta
BiH
Garantni list
Servisna mjesta
CG
Garantni list
Servisna mjesta
SR
Garantni list
Servisna mesta
МК
Гарантен лист
Список на сервиси
ORH-92010 F
ORH-11251 F
SLO
Garancijski list
Servisna mesta
RoHS
06/BB 4
2002 / 95 / EC
ENG
User
manual
Oil
radiator
ORH-92010 F
ORH-11251 F
RoHS
06/BB 4
2002 / 95 / EC
ORH-92010 F ORH-11251 F
ORH-92010 F ORH-11251 F
ORH-92010 F ORH-11251 F
HR
BiH
CG
Upute za
uporabu
Uljni
radijator
ORH-92010 F
ORH-11251 F
RoHS
06/BB 4
2002 / 95 / EC
ORH-92010 F ORH-11251 F
UVOD
Zahvaljujemo na kupnji našeg uljnog radijatora. Svaki uređaj je
proizveden kako bi jamčio sigurnost i pouzdanost. Prije prve
uporabe molimo pažljivo pročitajte korisnička uputstva i sačuvajte ih
za buduće savjete.
SASTAVLJANJE
Uklonite radijator i sve dodatke iz ambalaže.
1. Preokrenite radijator.
2. Postavite podloge za kotačiće između krajnjih rebara.
3. Pričvrstite ih za radijator koristeći priložene vijke u obliku
slova U i krilne vijke.
4. Pritegnite krilne vijke.
5. Preokrenite radijator u uspravan položaj.
OPIS DIJELOVA
A. Prekidači snage grijanja
B. Termostat
C. Drška
D. Rebra punjena uljem
E. Okretni kotačići
F. Pretinac za kabel napajanja
UPORABA VAŠEG ULJNOG RADIJATORA
Postavite radijator na pod udaljen minimalno 90 cm od zida i drugih
predmeta poput pokućstva, zavjesa ili biljaka.
(Provjerite odgovaraju li karakteristike struje u Vašem kućanstvu
karakteristikama struje navedenima na pločici s tehničkim
podacima)
Uključite radijator u utičnicu kada su termostat i prekidači za
postavljanje snage grijanja u položaju "OFF" (isključeno).
ORH-92010 F ORH-11251 F
UPORABA TERMOSTATA I PREKIDAČA SNAGE GRIJANJA
1. Sobna temperatura se može podesiti putem termostata. Za povećanje
snage grijanja jednostavno okrenite termostat udesno, za smanjenje
snage grijanja okrenite termostat ulijevo, sve dok ne postignete željnu
temperaturu.
2. Uključite grijalicu na jednu od slijedećih postavki snage.
ORH-11251 F
a) Pritisnite prvi prekidač (1) 1000W
b) Pritisnite drugi prekidač (2)1500W
c) Zajedno pritisnite prekidače jedan (1)1000W i dva (2) 1500W za
kombiniranu snagu grijanja oba prekidača.
ORH-92010 F
a) Pritisnite prvi prekidač (1) 800W
b) Pritisnite drugi prekidač (2)1200W
c) Zajedno pritisnite prekidače jedan (1)800W i dva (2) 1200W za
kombiniranu snagu grijanja oba prekidača
Napomena: Ovaj radijator je punjen uljem, te će se nakon isključivanja
postupno hladiti. Prije bilo kakvog pomicanja pričekajte da se radijator u
potpunosti ohladi. Za jednostavnije pomicanje radijatora bi trebalo
koristiti ugrađenu dršku.
3. Kada je radijator uključen svijetli prekidač snage grijanja.
4. Okretanje termostata udesno će povisiti ''postavljenu'' temperaturu.
5. Okretanje termostata ulijevo će sniziti ''postavljenu'' temperaturu.
6. Prilikom rada nipošto ne prekrivajte radijator. Ukoliko je uređaj za
vrijeme rada prekriven postoji opasnost od požara.
7. Po završetku uporabe radijatora isključite prekidače snage grijanja,
postavite termostat u položaj "0" i isključite uređaj iz strujne utičnice.
ČIŠĆENJE VAŠEG ULJNOG RADIJATORA
1. Prije čišćenja uvijek isključite radijator iz struje.
2. Vanjštinu radijatora čistite vlažnom krpom, te je osušite suhom krpom.
3. NE koristite voskove ili sredstva za poliranje jer mogu reagirati na toplinu i
uzrokovati promjenu boje vanjštine radijatora.
POHRANA ULJNOG RADIJATORA
1.
2.
3.
4.
Sačuvajte kutiju za pohranu radijatora kada nije potreban.
Očistite radijator pridržavajući se gore navedenih uputstava.
Uklonite podlogu i kotačiće.
Postavite radijator, podlogu i kotačiće u originalnu kutiju, te ih
pohranite na hladno i suho mjesto.
5. Ukoliko odlučite pohraniti u potpunosti sastavljan radijator, obavezno
ga prekrijte kako biste ga zaštitili od prašine.
ORH-92010 F ORH-11251 F
VAŽNE PREDOSTROŽNOSTI
1. Prije uporabe uređaja pažljivo pročitajte korisnička uputstva i
sačuvajte ih za buduće savjete.
2. Uvijek isključite radijator iz struje ukoliko se ne koristi i prilikom
čišćenja.
3. Ne ostavljajte uključeni radijator bez nadzora.
4. Nikada ne prekrivajte radijator jer to može rezultirati rizikom od
požara.
5. Držite uređaj udaljen minimalno 90 cm od bilo kakvih zapaljivih
materijala, poput pokućstva, zavjesa, prekrivača, odjeće ili papira.
6. Ne pokušavajte otvarati niti jedan dio uljnih rebara radijatora.
7. Održavajte radijator čistim. Ne dopuštajte ulazak bilo kakvih
predmeta u ventilacijski otvor, jer to može uzrokovati strujni udar,
požar ili oštetiti radijator.
9. Ukoliko uređaj koriste djeca ili ukoliko se koristi u blizini djece,
potrebna je posebna pažnja.
10.Pazite da kabel napajanja ne dodiruje mokre ili vruće
površine, da se savija i da ne bude u dosegu djece.
11.Ne koristite uređaj na otvorenom.
12.Ne postavljajte na ili blizu vrućeg plinskog ili električnog
plamenika.
13.Nikada ne koristite uređaj sa oštećenim kabelom napajanja ili
utikačem ili nakon kvara i oštećenja uređaja bilo kakve vrste.
14.Nikada ne pokušavajte otvoriti bilo koji dio uređaja ili rastaviti
kontrole.
Odgovornost za kvarove se ne može prihvatiti ukoliko su ova
uputstva zanemarena.
15.Koristite uređaj isključivo u namijenjene svrhe.
16.Ovaj uređaj je namijenjen isključivo za kućnu uporabu.
17.Prilikom odlaganja uređaja na otpad se treba pridržavati propisa o
odlaganju ulja.
18.Sve popravke radijatora treba prepustiti isključivo ovlaštenom
servisnom agentu. Nepridržavanje ovog uputstva poništava
jamstvena prava.
SR
Korisničko
uputstvo
Uljni
radijator
ORH-92010 F
ORH-11251 F
RoHS
06/BB 4
2002 / 95 / EC
ORH-92010 F ORH-11251 F
UVOD
Zahvaljujemo na kupovini našeg uljnog radijatora. Svaki uređaj je
proizveden kako bi garantovao sigurnost i pouzdanost. Pre prve
upotrebe molimo pažljivo pročitajte korisnička uputstva i sačuvajte
ih za buduće savjete.
SASTAVLJANJE
Uklonite radijator i sve dodatke iz ambalaže.
1. Preokrenite radijator.
2. Postavite podloge za točkiće između krajnjih rebara.
3. Pričvrstite ih za radijator koristeći priložene vijke u obliku
slova U i krilne vijke.
4. Pritegnite krilne vijke.
5. Preokrenite radijator u uspravan položaj.
OPIS DELOVA
A. Prekidači snage grejanja
B. Termostat
C. Drška
D. Rebra punjena uljem
E. Okretni točkići
F. Mesto za kabel napajanja
UPOTREBA VAŠEG ULJNOG RADIJATORA
Postavite radijator na pod udaljen minimalno 90 cm od zida i drugih
predmeta poput nameštaja, zavesa ili biljaka.
(Proverite odgovaraju li karakteristike struje u Vašem domu
karakteristikama struje navedenima na pločici s tehničkim
podacima)
Uključite radijator u utičnicu kada su termostat i prekidači za
postavljanje snage grejanja u položaju "OFF" (isključeno).
ORH-92010 F ORH-11251 F
UPOTREBA TERMOSTATA I PREKIDAČA SNAGE GREJANJA
1. Sobna temperatura se može podesiti putem termostata. Za povećanje
snage grijanja jednostavno okrenite termostat udesno, za smanjenje
snage grijanja okrenite termostat ulevo, sve dok ne postignete željnu
temperaturu.
2. Uključite grijalicu na jednu od sledećih postavki snage.
ORH-11251 F
a) Pritisnite prvi prekidač (1) 1000W
b) Pritisnite drugi prekidač (2)1500W
c) Zajedno pritisnite prekidače jedan (1)1000W i dva (2) 1500W za
kombinovanu snagu grejanja oba prekidača.
ORH-92010 F
a) Pritisnite prvi prekidač (1) 800W
b) Pritisnite drugi prekidač (2)1200W
c) Zajedno pritisnite prekidače jedan (1) 800W i dva (2) 1200W za
kombinovanu snagu grejanja oba prekidača.
Napomena: Ovaj radijator je punjen uljem, te će se nakon isključivanja
postupno hladiti. Prije bilo kakvog pomicanja pričekajte da se radijator u
potpunosti ohladi. Za jednostavnije pomicanje radijatora bi trebalo
koristiti ugrađenu dršku.
3. Kada je radijator uključen svetli prekidač snage grejanja.
4. Okretanje termostata udesno će povisiti ''postavljenu'' temperaturu.
5. Okretanje termostata ulevo će sniziti ''postavljenu'' temperaturu.
6. Prilikom rada nipošto ne prekrivajte radijator. Ukoliko je uređaj za
vreme rada prekriven postoji opasnost od požara.
7. Po završetku upotrebe radijatora isključite prekidače snage grijanja,
postavite termostat u položaj "0" i isključite uređaj iz strujne utičnice.
ČIŠĆENJE VAŠEG ULJNOG RADIJATORA
1. Pre čišćenja uvek isključite radijator iz struje.
2. Spoljnu stranu radijatora čistite vlažnom krpom, te je osušite suvom
krpom.
3. NE koristite voskove ili sredstva za poliranje jer mogu reagovati na toplinu
i uzrokovati promenu boje spoljasnosti radijatora.
ODLAGANJE ULJNOG RADIJATORA
1.
2.
3.
4.
Sačuvajte kutiju za odlaganje radijatora kada nije potreban.
Očistite radijator pridržavajući se gore navedenih uputstava.
Uklonite podlogu i točkiće.
Postavite radijator, podlogu i točkiće u originalnu kutiju, te ih odložite
na hladno i suvo mesto.
5. Ukoliko odlučite da odložite u potpunosti sastavljan radijator,
obavezno ga prekrijte kako biste ga zaštitili od prašine.
ORH-92010 F ORH-11251 F
VAŽNE PREDOSTROŽNOSTI
1. Pre upotrebe uređaja pažljivo pročitajte korisnička uputstva i
sačuvajte ih za buduće savete.
2. Uvek isključite radijator iz struje ukoliko se ne koristi i prilikom
čišćenja.
3. Ne ostavljajte uključeni radijator bez nadzora.
4. Nikada ne prekrivajte radijator jer to može rezultirati rizikom od
požara.
5. Držite uređaj udaljen minimalno 90 cm od bilo kakvih zapaljivih
materijala, poput namestaja, zavesa, prekrivača, odeće ili papira.
6. Ne pokušavajte otvarati niti jedan deo uljnih rebara radijatora.
7. Održavajte radijator čistim. Ne dopuštajte ulazak bilo kakvih
predmeta u ventilacijski otvor, jer to može uzrokovati strujni udar,
požar ili oštetiti radijator.
9. Ukoliko uređaj koriste deca ili ukoliko se koristi u blizini dece,
potrebna je posebna pažnja.
10.Pazite da kabel napajanja ne dodiruje mokre ili vruće
površine, da se savija i da ne bude u dosegu dece.
11.Ne koristite uređaj na otvorenom.
12.Ne postavljajte na ili blizu vrućeg plinskog ili električnog
plamenika.
13.Nikada ne koristite uređaj sa oštećenim kablom napajanja ili
utikačem ili nakon kvara i oštećenja uređaja bilo kakve vrste.
14.Nikada ne pokušavajte otvoriti bilo koji deo uređaja ili rastaviti
kontrole.
Odgovornost za kvarove se ne može prihvatiti ukoliko su ova
uputstva zanemarena.
15.Koristite uređaj isključivo u namenjene svrhe.
16.Ovaj uređaj je namenjen isključivo za kućnu upotrebu.
17.Prilikom odlaganja uređaja na otpad se treba pridržavati propisa o
odlaganju ulja.
18.Sve popravke radijatora treba prepustiti isključivo ovlašćenom
servisnom agentu. Nepridržavanje ovog uputstva poništava
garantna prava.
SLO
Navodila
za uporabo
Oljni
radiator
ORH-92010 F
ORH-11251 F
RoHS
06/BB 4
2002 / 95 / EC
ORH-92010 F ORH-11251 F
UVOD
Zahvaljujemo se vam za nakup našega oljnega radiatorja. Vsaka
naprava je proizvedena tako, da jamči varnost in zanesljivost.
Prosimo, da pred začetkom uporabe natančno preberete navodila za
uporabo in jih shranite za nasvete v prihodnje.
SESTAVA
Odstranite radiator in vse dodatke iz embalaže.
1. Vklopite radiator.
2. Podloge za kolesca postavite med končna rebra.
3. Na radiator jih pritrdite s pomočjo priloženih vijakov v obliki črke U
in krilnih vijakov.
4. Privijte krilne vijke.
5. Radiator postavite v pokončni položaj.
OPIS DELOV
A. Stikala moči gretja
B. Termostat
C. Ročaj
D. Rebra, napolnjena z oljem
E. Premična kolesca
F. Predal za napajalni kabel
UPORABA VAŠEGA OLJNEGA RADIATORJA
Radiator postavite na tla, od zidu in ostalih predmetov, kot so
pohištvo, zavese ali rastline, oddaljena najmanj 90 cm.
(Preverite, ali karakteristike elektrike v Vašem gospodinjstvu
ustrezajo karakteristikam, navedenim na ploščici s tehničnimi
podatki.)
Ko so termostat in stikala za nastavitev moči v položaju "OFF"
(izklopljeno), vključite radiator v vtičnico.
ORH-92010 F ORH-11251 F
UPORABA TERMOSTATA IN STIKALA MOČI GRETJA
1. Sobna temperatura se lahko nastavi s pomočjo termostata. Za
povečevanje moči gretja enostavno obrnite termostat v desno, za
zmanjševanje moči gretja pa v levo, vse dokler ne dosežete želene
temperature.
2. Grelec nastavite na eno izmed naslednjih nastavitev moči.
ORH-11251 F
a) Pritisnite prvo stikalo (1) 1000W
b) Pritisnite drugo stikalo (2) 1500W
c) Za kombinirano moč gretja hkrati pritisnite stikalo ena (1)1000W in dve
(2) 1500W.
ORH-92010 F
a) Pritisnite prvo stikalo (1) 800W
b) Pritisnite drugo stikalo (2) 1200W
c) Za kombinirano moč gretja hkrati pritisnite stikalo ena (1)800W in dve
(2) 1200W.
Opomba: Ta radiator je napolnjen z oljem in se bo po vsakem izklopu
postopoma hladil. Pred kakršnimkoli premikanjem počakajte, da se le-ta
popolnoma ohladi. Za enostavnejše premikanje radiatorja naj bi se uporabljal
vgrajeni ročaj.
3. Ko je radiator vklopljen, sveti stikalo moči gretja.
4. Obračanje termostata v desno bo zvišalo nastavljeno temperaturo.
5. Obračanje termostata v levo bo znižalo nastavljeno temperaturo.
6. Med delovanjem radiatorja le-tega nikakor ne prekrivajte. V kolikor je
naprava med delovanjem prekrita, obstaja nevarnost požara.
7. Po končani uporabi radiatorja izklopite stikala moči gretja, termostat
nastavite v položaj "0" in izklopite napravo iz električne vtičnice.
ČIŠČENJE VAŠEGA OLJNEGA RADIATORJA
1. Pred čiščenjem vedno izključite radiator iz električne vtičnice.
2. Zunanjost radiatorja čistite z vlažno krpo ter posušite s suho.
3. NE uporabljajte voska ali sredstva za poliranje, saj lahko reagirata na
toploto in povzročita spremembo barve zunanjosti radiatorja.
HRAMBA OLJNEGA RADIATORJA
1.
2.
3.
4.
Hranite škatlo za hrambo radiatorja, ko le-tega ne boste potrebovali.
Radiator čistite v skladu z zgoraj navedenimi navodili.
Odstranite podlogo in kolesca.
Radiator, podlogo in kolesca shranite v originalno škatlo ter jih shranite
na hladno in suho mesto.
5. V kolikor se odločite shraniti popolnoma sestavljen radiator, ga obvezno
prekrijte in tako zaščitite pred prahom.
ORH-92010 F ORH-11251 F
POMEMBNI VARNOSTNI UKREPI
1. Pred uporabo naprave natančno preberite navodila za uporabo in
jih shranite za nasvete v prihodnje.
2. V kolikor ne uporabljate radiatorja in med čiščenjem, le-tega vedno
izključite iz elektrike.
3. Ne puščajte radiatorja vklopljenega brez nadzora.
4. Nikoli ne prekrivajta radiatorja, saj lahko to povzroči
nevarnost požara.
5. Naprava naj bo najmanj 90 cm oddaljena od kakršnihkoli vnetljivih
materialov, kot so pohištvo, pregrinjala, oblačila ali papir.
6. Ne poskušajte odpirati niti enega dela oljnih reber radiatorja.
7. Radiator naj bo čist. Ne dovolite, da kakršnikoli predmeti vstopijo v
ventilacijsko odprtino, saj lahko to povzroči električni udar, požar ali
poškoduje radiator.
9. V kolikor napravo uporabljajo otroci ali pa se le-ta uporablja v
njihovi bližini, je potrebna posebna previdnost.
10. Pazite, da se napajalni kabel ne dotika mokrih ali vročih površin, se
zvija ali pa nahaja na dosegu otrok.
11. Ne uporabljajte naprave na odprtem.
12. Ne postavljajte na ali blizu vročega plinskega ali električnega gorilnika.
13. Nikoli ne uporabljajte naprave s poškodovanim napajalnim kablom ali
vtičem ali po kakršnikoli okvari naprave.
14. Nikoli ne poskušajte odpreti kateregakoli dela naprave ali razstaviti
kontrole.
Odgovornosti za okvare se ne more sprejeti, če so ta navodila
zanemarjena.
15. Napravo uporabljajte izključno v namene, za katere je bila
proizvedena.
16. Ta naprava je namenjena izključno za hišno uporabo.
17. Med odlaganjem naprave na odpad je treba upoštevati predpise o
odlaganju olja.
18. Vsa popravila radiatorja je treba prepustiti izključno pooblaščenemu
servisnemu agentu. Neupoštevanje teh navodil povzroči izničitev
garancije.
AL
Udhëzime
për
shfrytëzim
Kalorifer
me vajgur
ORH-92010 F
ORH-11251 F
RoHS
06/BB 4
2002 / 95 / EC
ORH-92010 F ORH-11251 F
HYRJE
Ju falënderojmë për blerjen e kaloriferit. Secili produkt i prodhuar
nga ne garanton siguri dhe qëndrueshmëri. Para shfrytëzimit të
parë ju lutemi të lexoni udhëzimet dhe për shfrytëzim dhe ruani për
këshillim në ardhmëri.
MONTIMI
Largoni kaloriferin dhe gjitha shtojcat nga ambalazhi.
1. Drejtojeni kaloriferin.
2. Vendoseni mbështetësen për rrotulla në brinjët e fundit.
3. Përforcojeni kaloriferin me anë të vidhave në formën e
shkronjës U dhe vidhave anësore.
4. Përforcojeni vidhat anësore.
5. Vendoseni kaloriferin në pozitë të drejtë.
PËRSHKRIM I PJESËVE
A. Kyçësja për fuqi të ngrohjes
B. Termostati
C. Dorëza
D. Brinjët e mbushura me vajgur
E. Rrotullat lëvizëse
F. Mbështjellës për kabllon e rrymës
SHFRYTËZIM I KALORIFERIT ME VAJGUR
Vendoseni kaloriferin në dysheme në distancë minimale prej 90 cm
nga muri dhe objekteve tjera diç janë mobilie, perde ose bimë.
(Kontrolloni a përputhet rryma në shtëpinë e juaj me
karakteristikat e aparatit të dhëna në pllakën me të dhëna
teknike)
Kyçeni kaloriferin në prizë vetëm nëse termostati dhe kyçëset për
vendosjen e fuqisë për ngrohje në pozitë "OFF" (e ç’kyçur).
ORH-92010 F ORH-11251 F
SHFRYTËZIMI I TERMOSTATIT DHE KYÇËSEN PËR FUQINË E
NGROHJES
1. Temperatura e dhomës mund të rregullohet me termostatin. Për të rritur
fuqinë e ngrohjes thjesht rrotullojeni termostatin nga djathtë, për ulje
rrotullojeni termostatin nga majtë, deri sa të arrini temperaturën e preferuar.
2. Kyçeni kaloriferin në një nga opsionet në vijim.
ORH-11251 F
a) Shtypeni kyçësen e parë (1) 1000W
b) Shtypeni kyçësen e dytë (2) 1500W
c) Shtypeni të dy kyçëset përnjëherë (1)1000W dhe (2) 1500W për fuqi të
kombinuar të ngrohjes nga dy kyçëset.
ORH-92010 F
a) Shtypeni kyçësen e parë (1) 800W
b) Shtypeni kyçësen e dytë (2) 1200W
c ) Shtypeni të dy kyçëset përnjëherë (1)800W dhe (2) 1200W për fuqi të
kombinuar të ngrohjes nga dy kyçëset
Vërejtje: Ky kalorifer është i mbushur me vajgur dhe pas ç’kyçjes gradualisht
ftohet. Para se të lëvizeni, priteni që kaloriferi të ftohet në tërësi. Për të lëvizur
më lehtë aparatin duhet të kapeni për dorëzat e instaluara.
3. Nëse kaloriferi është i kyçur, ndriçon kyçësja e fuqisë përkatëse.
4. Rrotullimi i termostatin në të djathtë do të “zmadhojë” temperaturën e
vendosur.
5. Rrotullimi i termostatit në të majtë do të “zvogëlon” temperaturën e
vendosur.
6. Mos e mbuloni kaloriferin gjatë përdorimit. Nëse mbulohet gjatë punës
ekziston rreziku nga zjarri.
7. Pas mbarimit të shfrytëzimit,ç’kyçeni kyçësen për fuqi të ngrohjes, vendoseni
termostatin në pozitë "0" dhe largojeni kabllon nga priza.
PASTRIMI I KALORIFERIT ME VAJGUR
1. Para pastrimit çdoherë largojeni kabllon nga rryma.
2. Pjesën e jashtme pastrojeni me leckë të lagët dhe më pas fshijeni dhe
thajeni me një leckë të thatë.
3. Mos përdorni tretëse ose mjete për shkëlqim sepse mund të reagojnë nga
ngrohtësia dhe të ndryshohet ngjyra e pjesës së jashtme e kaloriferit.
RUAJTJA E KALORIFERIT ME VAJGUR
1.
2.
3.
4.
Çdoherë ruani kutinë e kaloriferit në vend përkatës.
Pastrojeni kaloriferin duke ju përmbajtur udhëzimeve të dhëna më lartë.
Largoni mbulesën dhe rrotullat.
Vendoseni kaloriferi, mbulesën dhe rrotullat në kutinë origjinale dhe më pas
ruani në vend të ftohtë dhe të thatë.
5. Nëse dëshironi të ruani aparatin pa çmontuar, atëherë duhet patjetër të
mbuloni për të mbrojtur nga pluhuri.
ORH-92010 F ORH-11251 F
PARALAJMËRIME TË RËNDËSISHME
1. Para shfrytëzimit të parë ju lutemi të lexoni udhëzimet dhe për
shfrytëzim dhe ruani për këshillim në ardhmëri.
2. Çdoherë ç’kyçeni kaloriferin nëse nuk e përdorni ose gjatë
pastrimit.
3. Mos e leni kaloriferin të kyçur pa kontroll të vazhdueshme.
4. Asnjëherë mos e mbuloni aparatin sepse mund të shkaktoni zjarr.
5. Mbajeni aparatin distancë minimale prej 90 cm nga muri dhe
objekteve tjera diç janë mobilie, perde, mbuluese, bimë ose letra.
6. Mos u mundoni të hapni brinjët me vajgur të aparatit.
7. Mbajeni kaloriferin të pastër. Mos lejoni të futet asgjë në hapjen
për ajrosje, sepse ajo mund të shkaktojë shok elektrik, zjarr ose
të dëmtojë kaloriferin.
9. Nëse aparatin e përdorin fëmijë dhe nëse përdoret në afërsi të
tyre, duhet të kemi kujdes të posaçëm.
10. Keni kujdes që kabllo mos të prej sipërfaqet e lagëta ose
ngrohta, të lidhet dhe mos të lihet në afërsi të fëmijëve.
11. Mos e përdorni aparatin jashtë shtëpisë.
12.Mos e vendos eni në afërsi të shporeteve me gaz os e
elek trik.
13.Asnjëherë mos e përdorni aparatin me kabllo të dëmtuar ose prizë
ose pas defektit dhe dëmtimit të çfarëdo natyre.
14.Asnjëherë mos u mundoni të çmontoni asnjë pjesë të aparatit ose
të ndryshoni kontrollet.
Përgjegjësi për defekte nuk pranohen nëse këto udhëzime nuk
janë të respektuara në tërësi.
15.Përdoreni aparatin vetëm për qëllimin e caktuar.
16.Ky aparat është i synuar kryesisht për shfrytëzim në shtëpi.
17.Gjatë largimit të aparatit në depo, duhet të përmbaheni rregullave
për largimin e vajgurit.
18.Të gjitha riparimet e kaloriferit duhet të kryen vetëm agjent i
autorizuar për riparim. Jorespektimi i këtyre udhëzimeve e anulon
të drejtën për garanci.
MAK
Упатства
за
употреба
Уљан
радијатор
ORH-92010 F
ORH-11251 F
RoHS
06/BB 4
2002 / 95 / EC
ORH-92010 F ORH-11251 F
VOVED
Vi se zablagodaruvame za kupuvaweto na na{iot uqan radijator. Sekoj
ured e proizveden za da garantira sigurnost i doverba. Pred prvata
upotreba Ve molime vnimatelno da gi pro~itate upatstvata za
koristewe i da gi so~uvate za idni soveti.
SOSTAVUVAWE
Izvadete go radijatorot i site dodatoci od ambala`ata.
1. Svrtete go radijatorot.
2. Postavete ja podlogata za trkalcata pome|u krajnite rebra.
3. Pricvrstete gi za radijatorot koristejki gi prilo`enite
{trafovi vo oblik na bukvata U i krilnite {trafovi.
4. Zategnete gi krilnite {trafovi.
5. Zavrtete go radijatorot vo ispravena polo`ba.
OPIS NA DELOVITE
A. Prekida~i na silata na greewe
B. Termostat
C. Dr{ka
D. Rebra polneti so uqe
E. Podvi`ni trkalca
F. Zatega~ za kabelot za napojuvawe
UPOTREBA NA VA[IOT UQAN RADIJATOR
Postavete go radijatorot na pod odale~en minimalno 90 cm od yid i
drugi predmeti kako poku}nina, zavesi ili rastenija .
(Proverete dali odgovaraat karakteristikite na strujata vo
Va{iot dom so karakteristikite na strujata navedeni na plo~kata
so tehni~kite podatoci)
Vklu~ete go radijatorot vo utika~ koga termostatot i prekida~ot za
postavuvawe na silata na greewe vo polo`ba "OFF" (isklu~eno).
ORH-92010 F ORH-11251 F
UPOTREBA NA TERMOSTATOT I NA PREKIDA^OT ZA SILA NA
GREEWE
1. Sobnata temperatura mo`e da se podesi so termostatot. Za zgolemuvawe na
silata na greewe ednostavno svrtete go termostatot nadesno, za namaluvawe
na silata na greewe svrtete go nalevo, se dodeka ne ja postignete
posakuvanata temperatura.
2. Vklu~ete ja grealkata na edna od slednive postavki na sila.
ORH-11251 F
a) Pritisnete go prviot prekida~ (1) 1000W
b) Pritisnete go drugiot prekida~ (2)1500W
c) Zaedno pritisnete gi prekida~ite eden (1)1000W i dva (2) 1500W za
kombinirana sila na greewe na dvata prekida~i.
ORH-92010 F
3.
4.
5.
6.
7.
a) Pritisnete go prviot prekida~ (1) 800W
b) Pritisnete go drugiot prekida~ (2)1200W
c) Zaedno pritisnete gi prekida~ite eden (1) 800W i dva (2) 1200W za
kombinirana sila na greewe na dvata prekida~i.
Napomena: Ovoj radijator e polnet so uqe, taka da posle isklu~uvaweto postapno
}e se ladi. Pred bilo kakvo pomrdnuvawe pri~ekajte radijator da se oladi
celosno. Za poednostavno pomrdnuvawe na radijatorot bi trebalo da se koristi
vgradena dr{ka.
Koga e radijator vklu~en sveti prekida~ot za sila na greewe.
So svrtuvawe na termostatot nadesno }e se ka~i ''postavenata'' temperatura.
So svrtuvawe na termostatot nalevo }e se namali ''postavenata'' temperatura.
Pri rabota nikako ne go prekrivajte radijatorot. Dokolku uredot za vreme na
negovata rabota e prekrien postoi opasnost od po`ar.
Po zavr{uvawe na upotrebata na radijatorot isklu~ete gi prekida~ite na sila na
greewe, postavete go termostatot vo polo`ba "0" i isklu~ete go uredot od
utika~ot.
^ISTEWE NA VA[IOT UQAN RADIJATOR
1. Pred ~istewe sekoga{ da se isklu~i radijatorot od struja.
2. Nadvore{nosta na radijatorot is~istete ja so vla`na krpa, pa potoa isu{ete ja
so suva krpa.
3. NE koristete vosok ili sredstva za polirawe zatoa {to mo`at da reagiraat na
toplina i da predizvikaat promena na bojata na nadvore{nosta na radijatorot.
PAKUVAWE NA UQANIOT RADIJATOR
So~uvajte jakutijata zapakuvawena radijatorot koga ne Vi epotreben.
Is~istete go radijatorot pridr`uvaj}i se na gore navedenite upatstva.
Izvadete ja podlogata i trkalcata.
Postavete go radijatorot, podlogata i trkalcata vo originalnata kutija, i
stavete gi na ladno i suvo mesto.
5. Dokolku odlu~ite da go spakuvate vo potpolnost sostaven , zadol`itelno
prekrite go za da go za{titite od pra{ina.
1.
2.
3.
4.
ORH-92010 F ORH-11251 F
[email protected] MERKI NA PRETPAZLIVOST
1. Pred upotreba na uredot vnimatelno da se pro~itaat
upatstvata za koristewe i da se so~uvaat za idni soveti.
2. Sekoga{ da se isklu~i radijatorot od struja dokolku ne se koristi i
pri ~istewe.
3. Ne ostavajte vklu~en radijator bez nadzor.
4. Nikoga{ ne go prekrivajte radijatorot zatoa {to mo`e da rezultira
so rizik za po`ar.
5. Dr`ete go uredot odale~en minimum 90 cm od bilo kakvi zapalivi
materijali, kako poku}nina, zavesi, prekriva~i, obleka ili hartii.
6. Ne probuvajte da otvarate nitu eden del od uqanite rebra na
radijatorot.
7. Odr`uvajte te go radijatorot ~ist. Ne dozvoluvajte vlez na bilo
kakvi predmeti vo ventilacijskiot otvor, zatoa {to mo`e da
predizvika struen udar, po`ar ili da se o{teti radijatorot.
9. Dokolku uredot go koristat deca ili dokolku se koristi vo blizina
na deca, potrebno e posebno vnimanie.
10.Pazete kabelot od napajuvaweto da ne se dopira so mokri ili
vru}i povr{ini, da se svitkuva i da ne bide vo dofat na deca .
11.Ne go koristete uredot na otvoreno.
1 2 . Ne go postavuvajte na ili blisku do vrel plinski ili elektri~en
plamenik.
13.Nikoga{ ne go koristete uredot so o{teten kabelom za napoljuvawe
ili utika~ ili posle defekt i bilo kakvo o{tetuvawe na uredot.
14.Nikoga{ ne probuvajte da otvorite bilo koj del od uredot ili da gi
razdvoite kontrolite.
Odgovornost za defektite ne mo`e da se prifati dokolku ovie
upatstva se zanemareni.
15.Koristete go uredot isklu~ivo za dadenite celi.
16.Ovoj ured e namenet isklu~ivo za doma{na upotreba.
17.Pri ostavawe na uredot vo otpad treba da se pridr`uvate na
propisite za ostavawe uqe.
18.Site popravki na radijatorot treba da gi prepu{tite isklu~ivo na
ovlasteniot serviser. Nepridr`uvaweto na ova upatsvo gi
poni{tuva garanciskite prava.
POŠTOVANI!
Zahvaljujemo na kupnji Vivax uređaja i nadamo se da ćete biti zadovoljni odabirom. Ako u jamstvenom periodu bude potreban popravak proizvoda,
molim savjetujte se sa ovlaštenim prodavačem koji Vam je proizvod prodao ili nas kontaktirajte na dolje navedene brojeve i adrese.
MOLIMO VAS DA PRIJE UPOTREBE PROIZVODA PAŽLJIVO PROČITATE TEHNIČKU DOKUMENTACIJU I UPUTE KOJI SU PRILOŽENI UZ PROIZVOD!
JAMSTVENI LIST
HR
MODEL UREĐAJA
SERIJSKI BROJ
DATUM PRODAJE
BROJ RAČUNA
PRODAVATELJA
POTPIS I PEČAT
PRODAVATELJA
1. Ovim jamstvom jamči
proizvođač proizvoda, preko M SAN GRUPA d.d, kao uvoznika i davatelja jamstva u Republici
Hrvatskoj besplatan popravak istog u skladu s važećim propisima i u skladu s uvjetima opisanim u ovom jamstvenom listu.
Ovim jamstvom jamčimo da će predmet ovog jamstva raditi bez greške uzrokovane eventualnom lošom izradom i lošim
materijalom izrade. Svi eventualno nastali kvarovi biti će besplatno otklonjeni u ovlaštenom servisu u jamstvenom roku.
2. UVJETI JAMSTVA Jamstveni rok počinje teći od dana kupnje proizvoda i traje 24 mjeseca za Vivax Home velike kućanske aprate
( perilice rublja, hladnjake , perilice posuđa, štednjake, ugradbenu tehniku ) , a 12 mjeseci za VIvax home male kućanske aparate
( uključujući mikrovalne pećnice , grijalice I radijatore ) .
3. U slučaju kvara na proizvodu koji je predmet ovog jamstva, obavezujemo se da ćemo isti popraviti u najkraćem mogućem roku,
a najkasnije u roku od 45 dana. Ako se proizvod ne može popraviti ili se ne popravi u roku od 45 dana, biti će zamijenjen novim.
Ako popravak proizvoda traje duže od 10 dana, jamstvo će se produžiti za vrijeme trajanja popravka.
4. Jamstvo se priznaje samo uz račun o kupnji, te uz ovaj jamstveni list koji mora biti ispravno popunjen odnosno mora sadržavati datum prodaje, pečat i
potpis prodavatelja.
5. Davalac jamstva osigurava servis i rezervne dijelove 7 godina od datuma kupnje.
6. JAMSTVO NE OBUHVAĆA
Redovnu provjeru, održavanje uz zamjenu dijelova koji se troše normalnom upotrebom. Prilagođavanje ili promjene za poboljšanje proizvoda
za primjenu koji nisu opisane u tehničkim uputama za korištenje, osim ako je za te preinake predočena suglasnost M SAN GRUPA d.d.
7. Jamstvo se ne priznaje u sljedećim slučajevima:
Ako kupac ne predoči ispravan jamstveni list i račun o kupnji.
Ako se kupac nije pridržavao uputa o korištenju proizvoda.
Ako je proizvod otvaran, prepravljan ili popravljan od neovlaštene osobe.
Ako su kvarovi na proizvodu nastali djelovanjem više sile kao što su: udar groma, strujni udari u električnoj mreži elementarne nepogode i slično.
Ako su kvarovi nastali oštećivanjem zbog nepropisane upotrebe ili nepravilnim transportiranjem.
Ako je kvar nastao greškom u sustavu na koji je proizvod priključen.
8. Ovo jamstvo ne mijenja zakonska potrošačka prava važeća u Republici Hrvatskoj u odnosu na ona koja propisuje proizvođač.
Naziv tvrtke davatelja jamstva : M SAN Grupa d.d., Buzinski prilaz 10, 10020 Zagreb-Buzin, tel: 01/ 3654-961
SERVIS
DATUM PRIMITKA
UREĐAJA U SERVIS
DATUM POPRAVKA
DATUM PRIMITKA
UREĐAJA U SERVIS
DATUM POPRAVKA
DATUM PRIMITKA
UREĐAJA U SERVIS
DATUM POPRAVKA
M SAN Grupa d.d., Buzinski prilaz 10, 10020 Zagreb-Buzin
tel: 01/ 3654-961 www.msan.hr
e-mail: [email protected]
POPIS SERVISNIH MJESTA
Grad
Bjelovar
Cerna
Čazma
Daruvar
Dubrovnik
Dubrovnik-Mokošnica
Đakovo
Jastrebarsko
Krapina
Križevci
Karlovac
Koprivnica
Korčula
Kutina
Makarska
Mursko Središće
Našice
Nova Gradiška
Novska
Ogulin
Osijek
Osijek
Otočac
Pleternica
Ploče
Pula
Rijeka
Rijeka
Samobor
Sisak
Sisak
Slavonski Brod
Slavonski Brod
Slunj
Split
Šibenik
Trilj-Sinj
Varaždin
Varaždin
Vela Luka
Velika Gorica
Vinkovci/ Ivankovo
Virovitica
Zadar
Zagreb
Zagreb
Zagreb-Velika Gorica
Servis
Elektrotim
Elkom
Vreš servis
Tehnoservis Družin
Rec servis **
Marković
Kvaldo
Ž-servis
Zvonček
Elektro Babić
Servis kućanskih aparata
Kuhar
SAT electronic
SF Electro
Borić
Izi commerce
Elkon
Frigo
Senior i Junior
Electrico
Konikom d.o.o.
Elgra
Loki servis
Elektroservis Čirko
Klima term d.o.o.
Rudan servis
Biomatic
E.E.K.A servis
GP elektro
ETC servis
Servis Kramarić
Servis Brod
Birotehna d.o.o. **
Vuki **
Andabaka d.o.o.
Tehno Jelčić
Pešo d.o.o.
Bi-el
Elektromehaničarski obrt
Marković
Piccolo
Meštrović
Servis Jozinović
Ti-San
Elmont
Pušić
Frljak
Devito d.o.o.
HR
Adresa
J.Jelačića 12
Kralja Tomislava 13
F.Vidović 35
Gundulićeva 11
Obala Pavla Pape 2/7
Između Dolaca 10
Biskupa A.Mandića 29
A.D.Starčevića 39A
Gajeva 28
Zagorska 86
Šulekova 12
Ludbreški odv. 14
Korčulanskih domobrana 12
Antuna Mihanovića 25
A.Starčevića bb
Frankopanska 8
Trg I.Kršnjavoga 1
Strossmayerova 18
I.Meštrovića 11
Podvrh III/10
Županijska 21
Š.Petefija 44
Kralja Zvonimira 66
M.Budaka 38
Dalmatinska bb
Marsovo polje 10
Pehlin 66
Baštijanova 36
Hamor 37
22 lipnja 4F
Ante Starčevića 27
Strossmayerova 18
F.filipovića 50 d
Trg F.Tuđmana 6
Gundulićeva 10
Sarajevska 9
Dubrovačka 1
Primorska 20
Telefon
043 242 225
032 844 944
043 771 924
043 331 003
020 418 500
020 452 327
031 812 455
091 2541 667
049 370 990
048 714 219
047 413 399
048 644 818
098/243-295
098 301 801
021 611086
040 543 392
031 615 090
035 362 299
044 601 601
047 525 777
031 250 569
031 302 100
053 772 204
034 251 666
098 285 006
098 225 686
051 269 898
051 228 401
091 191 6775
044 549 500
044 549 119
035 448 122
035 217 817
047 811 129
021 481 403
022 217 264
021 660 162
042 350 765
K.Filića 9
042 211 588
Ulica 41 br 15
Slavka Kolara 10
Gorjani 88
Strossmayerova 9
Josipa Basiolija 15
Vodnjanska 26
Rakovčeva 3
V.Nazora 18
020 813 218
01 6226-706
032 379 599
033 800 400
023 340 442
01 3028 226
098 638 737
098 747 459
tel: 01/ 3654-961 www.msan.hr
e-mail: [email protected]
** Ovlašteni servis samo za male kućanske uređaje
M SAN Grupa d.d., Buzinski prilaz 10, 10020 Zagreb-Buzin
POŠTOVANI!
Zahvaljujemo na kupnji Vivax uređaja i nadamo se da ćete biti zadovoljni odabirom. Ako u garantnom roku bude potreban
popravak proizvoda, molim savjetujte se sa ovlaštenim prodavačem koji Vam je proizvod prodao ili nas kontaktirajte na dolje navedene brojeve i adrese.
MOLIMO VAS DA PRIJE UPOTREBE PROIZVODA PAŽLJIVO PROČITATE TEHNIČKU DOKUMENTACIJU I UPUTE KOJI SU PRILOŽENI UZ PROIZVOD!
GARANTNI LIST
BIH
MODEL UREĐAJA
SERIJSKI BROJ
DATUM PRODAJE
BROJ RAČUNA
PRODAVATELJA
POTPIS I PEČAT
PRODAVATELJA
1. Ovom garancijom garantira
proizvođač proizvoda, preko KIM TEC d.o.o., kao uvoznika i davatelja garancije u Republici
Bosni i Hercegovini besplatan popravak istog u skladu s važećim propisima i u skladu s uvjetima opisanim u ovom garantnom listu.
Ovom garancijom garantiramo da će predmet ove garancije raditi bez greške uzrokovane eventualnom lošom izradom i lošim
materijalom izrade. Svi eventualno nastali kvarovi biti će besplatno otklonjeni u ovlaštenom servisu u garantnom roku.
2. UVJETI GARANCIJE Garantni rok počinje teći od dana kupnje proizvoda i i traje 24 mjeseca za Vivax Home velike kućanske aprate
( perilice rublja, hladnjake , perilice posuđa, štednjake, ugradbenu tehniku ) , a 12 mjeseci za VIvax home male kućanske aparate
( uključujući mikrovalne pećnice , grijalice I radijatore ) .
3. U slučaju kvara na proizvodu koji je predmet ove garancije, obavezujemo se da ćemo isti popraviti u najkraćem mogućem roku,
a najkasnije u roku od 45 dana. Ako se proizvod ne može popraviti ili se ne popravi u roku od 45 dana, biti će zamijenjen novim.
Ako popravak proizvoda traje duže od 10 dana, garancija će se produžiti za vrijeme trajanja popravka.
4. Garancija se priznaje samo uz račun o kupnji, te uz ovaj garantni list koji mora biti ispravno popunjen odnosno mora sadržavati datum prodaje, pečat i
potpis prodavatelja.
5. Davalac garancije osigurava servis i rezervne dijelove 7 godina od datuma kupnje.
6. GARANCIJA NE OBUHVAĆA
Redovnu provjeru, održavanje uz zamjenu dijelova koji se troše normalnom upotrebom. Prilagođavanje ili promjene za poboljšanje proizvoda
za primjenu koji nisu opisane u tehničkim uputama za korištenje, osim ako je za te preinake predočena suglasnost KIM TEC d.o.o.
7. Garancija se ne priznaje u sljedećim slučajevima:
Ako kupac ne predoči ispravan garantni list i račun o kupnji.
Ako se kupac nije pridržavao uputa o korištenju proizvoda.
Ako je proizvod otvaran, prepravljan ili popravljan od neovlaštene osobe.
Ako su kvarovi na proizvodu nastali djelovanjem više sile kao što su: udar groma, strujni udari u električnoj mreži elementarne nepogode i slično.
Ako su kvarovi nastali oštećivanjem zbog nepropisane upotrebe ili nepravilnim transportiranjem.
Ako je kvar nastao greškom u sustavu na koji je proizvod priključen.
8. Ovaj garantni list ne mijenja zakonska potrošačka prava važeća u Bosni i Hercegovini u odnosu na ona koja propisuje proizvođač.
Naziv tvrtke davatelja jamstva : KIM TEC d.o.o., Poslovni Centar 96-2, 72250 Vitez Tel. 030/718-844
SERVIS
DATUM PRIMITKA
UREĐAJA U SERVIS
DATUM POPRAVKA
DATUM PRIMITKA
UREĐAJA U SERVIS
DATUM POPRAVKA
DATUM PRIMITKA
UREĐAJA U SERVIS
DATUM POPRAVKA
POPIS SERVISNIH MJESTA
BIH
GRAD
SERVIS
ADRESA
TELEFON
B.Krupa
Banja luka
Banja luka
Bihać
Bihać
Bihać
Bijeljina
Bratunac
Brčko
Brčko
Brčko
Bugojno
Bužim
Cazin
Čapljina
Čapljina
Doboj
Doboj
Goražde
Jelah
Kiseljak
Kiseljak
Ključ
Ključ
Livno
Novi Grad
Prijedor
Prozor-Rama
Sanski Most
Sarajevo
Sarajevo
Sarajevo
Tešanj
Tešanj
Travnik
Trebinje
Tuzla
Tuzla
Velika Kladuša
Visoko
Višegrad
Vitez
Vitez
Vitez
Zenica
Zenica
Zvornik
FRIGO SANI szer
Preradović
MCT ELECTRONIC d.o.o.
Elektronik d.o.o.
Techno-comp
Medion doo
FRIGEL MONT
GOK
MD Electronic
Mijas Trade d.o.o.
El.Servis RAIN
SZR Servis KA Džiđo
Elektrum el. Servis
ELEKTRINSTALATER
EL.Servis Blažević
Elektro servis Turudić
ARIS Elektonic doo
Frigo Elektr SZR "MB"
D.o.o. Tehnika
Elektro mehanika
M-Tehnik
RTV Servis Ekran
"RTV SERVIS"
BRIŠ Z.R.ETS
Eurolux d.o.o
Klima Servis
TEHNO-KOMERC SERVIS
Dafta - Commerce
T.R."ES" servis
High
Eurocam
Servis Aspera
Bosfor d.o.o
SZR-RTV Servis
Elektra Servis
Elektromehanika
RTV Servis SPEKTAR
Iskra-Corona szr.
Elektron
Ellteh
INFOTEHNA sztr
Eltih
Viting
ELEKTROSERVIS SZR
KLIMA EX
SZR Elektro servis
rtv servis BOKE
Hasana Kikića 2
Oplenička 2
Obilićeva 4
Trg Slobode 8
Alije Đerzeleza 10
Jablanska 64
Banjanska 2A
Svetog Save bb
ul. Braće Ćuskića 2
RDŽ Čauševića 52
Braće Čuskića 46
Kovačuša 5
Jurišnog bataljuna 14
Gen. Izeta Nanića 51
Tina Ujevića bb
Modrič br 13
Dobojske Brigade 27
Nikole Pašića bb
Mravinjac bb
Gaziferhatbegova bb
Sarajevska cesta bb
Bana Jelačića 28
17 VKB 96b
17 VKB BR bb
Obrnička bb
Dobrile Grubor br 6
Svetosavska 5
Splitska 3/3
Prijedorska 76
Odobašina 57
Ruđera Boškovića 254
Zagrebačka 4C
Ind. Zona Bukva 107
Jelah bb
Lončarica bb
Zasad bb
Stupine bb
Suteren Tržnog Centra Sjenjak Loc. 38
Trnovačka 8
Branilaca 63
Nikole Pašića bb
Stjepana Radića 78
S.S. Kranjčevića 10
Stara Bila bb
M.Serdarevića 9
Huseina Kulenovića 23a
Braće Jugovića bb
037/471 807
051/280 500
051/585 793
037/222 626
061/319 621
037/315 196
055/222 650
056/411 446
065/532 001
049/ 233 500
065/621 645
030/251 841
037/410 349
037/511 590
036/826 611
036/826 550
053/203 433
065/966 576
038/822 222
032/662 792
030/807 105
030/879 098
037/661 063
037/663 468
034/203 184
052/720 401
065/543 921
036/771 303
037/682 444
033/213 513
033/650 277
033/222 234
061/135 531
061/791 427
030/511 278
059/260 694
061/149 284
035/276 228
037/770 514
032/735 310
058/630 440
030/711 630
030/710 809
030/716 410
032/403 112
032/240 057
063/973 742
KIM TEC d.o.o., Poslovni Centar 96-2, 72250 Vitez Tel. 030/718-844
[email protected]
www.kimtec.ba
POŠTOVANI!
Zahvaljujemo na kupovini Vivax uređaja i nadamo se da ćete biti zadovoljni odabirom. Ako u garantnom periodu bude potreban popravak proizvoda, molim
savjetujte se s ovlaštenim prodavačem koji Vam je proizvod prodao ili nas kontaktirajte na dole navedene brojeve i adrese.
MOLIMO VAS DA PRIJE UPOTREBE PROIZVODA PAŽLJIVO PROČITATE TEHNIČKU DOKUMENTACIJU I UPUTSTVA KOJI SU PRILOŽENI UZ
PROIZVOD!
GARANTNI LIST
CG
MODEL UREĐAJA
SERIJSKI BROJ
DATUM PRODAJE
BROJ RAČUNA
PRODAVAOCA
POTPIS I PEČAT
PRODAVAOCA
1. Ovom garancijom
garantuje proizvođač proizvoda, preko KIM TEC CG d.o.o., kao uvoznika i davaoca garancije u Republici
Crnoj Gori besplatan popravak istog u skladu s važećim propisima i u skladu s uslovima opisanim u ovom garantnom listu. Ovom
garancijom garantujemo da će predmet ove garancije raditi bez greške uzrokovane eventualnom lošom izradom i lošim
materijalom izrade. Svi eventualno nastali kvarovi biti će besplatno otklonjeni u ovlaštenom servisu u garantnom roku.
2. USLOVI GARANCIJE Garantni rok počinje teći od dana kupovine proizvoda i traje 24 mjeseca, za Vivax Home velike kućne aparate
(mašine za veš , frižidere,mašine za suđe,štednjake,ugradbenu tehniku) ,a 12 mjeseci za Vivax home male kućanske aparate
(uključujući mikrotalasne pećnice,grijalice I radijatore)
3. U slučaju kvara na proizvodu koji je predmet ove garancije, obavezujemo se da ćemo isti popraviti u najkraćem mogućem roku,
a najkasnije u roku od 45 dana. Ako se proizvod ne može popraviti ili se ne popravi u roku od 45 dana, biti će zamijenjen novim.
Ako popravak proizvoda traje duže od 10 dana, garancija će se produžiti za vrijeme trajanja popravke.
4. Garancija se priznaje samo uz račun o kupovini, te uz ovaj garantni list koji mora biti ispravno popunjen odnosno mora sadržati datum prodaje, pečat i
potpis prodavaoca.
5. Davalac garancije osigurava servis i rezervne dijelove 7 godina od datuma kupovine.
6. GARANCIJA NE OBUHVATA
Redovnu provjeru, održavanje uz zamjenu dijelova koji se troše normalnom upotrebom. Prilagođavanje ili promjene za poboljšanje proizvoda
za primjenu koje nijesu opisane u tehničkim uputama za korištenje, osim ako je za te promjene predočena saglasnost KIM TEC CG d.o.o.
7. Garancija se ne priznaje u sljedećim slučajevima:
Ako kupac ne predoči ispravan garantni list i račun o kupovini.
Ako se kupac nije pridržavao uputa o korištenju proizvoda.
Ako je proizvod otvaran, prepravljan ili popravljan od neovlaštene osobe.
Ako su kvarovi na proizvodu nastali djelovanjem više sile kao što su: udar groma, strujni udari u električnoj mreži elementarne nepogode i slično.
Ako su kvarovi nastali oštećivanjem zbog nepropisane upotrebe ili nepravilnim transportovanjem.
Ako je kvar nastao greškom u sistemu na koji je proizvod priključen.
8. Ovaj garantni list ne mijenja zakonska potrošačka prava važeća u Republici Crnoj Gori u odnosu na ona koja propisuje proizvođač.
Naziv preduzeća davataoca garancije : KIM TEC CG d.o.o., 4. Jul br. 60, Podgorica
OVLAŠĆENI CENTRALNI SERVIS: Frigoelektro, SKOJ- a br.9, Tel: 081 261 891, 081 268 890
SERVIS
DATUM PRIJEMA
UREĐAJA U SERVIS
DATUM POPRAVKA
DATUM PRIJEMA
UREĐAJA U SERVIS
DATUM POPRAVKA
DATUM PRIJEMA
UREĐAJA U SERVIS
DATUM POPRAVKA
POPIS SERVISNIH MJESTA
CG
Grad
Ovl. serviser
Adresa
Br. telefona
Bar
El.servis Tomba
Tomba bb.
069 331 153
Berane
SZR Frigosistem
Lužac bb.
069 085 791
Bijelo Polje
SZR Frigoelektro
Trsava br.51
084 431 091
Herceg Novi
Kompresor
Njegoševa 83
088 323 503
Kolašin
MG Elektoroservis
Breze 3
081 864 120
Nikšić
Elektrofrigo
Vuka Karadžića br.9
083 247 420
Pljevlja
Vlahovljak Refko
Ivana Milutinovića 18
068 220 894
Podgorica
Frigoelektro
SKOJ- a br.9
081 268 891
Podgorica
TV centar Đečević
Save Kovačevića 153
081 620 981
Tivat
Serviscomerc
Nikole Đurkovića
082 674 619
Ulcinj
Vision servis
Bulevar
Dj.K.Skenderbeg
085 411 999
Tel:
www.kimtec-cg.com
Kim Tec CG d.o.o, Ul. 4 Jul 60, 81000 Podgorica, Crna Gora
+381 81 60 27 35
POŠTOVANI!
Zahvaljujemo na kupovini Vivax uređaja i nadamo se da ćete biti zadovoljni odabirom. Ako u garantnom periodu bude potrebna popravka proizvoda, molimo da se
posavetujete s ovlašćenim prodavcem, koji je proizvod prodao ili nas kontaktirajte na dole navedene brojeve i adrese.
MOLIMO VAS DA PRE UPOTREBE PROIZVODA PAŽLJIVO PROČITATE TEHNIČKU DOKUMENTACIJU I UPUTSTVO KOJI SU PRILOŽENI UZ PROIZVOD!
GARANTNI LIST
SR
* garantni list ne važi bez pečata KIM-TEC.D.O.O
Krajnji kupac
Naziv uređaja
Oznaka uređaja (p/n)
Serijski broj uređaja (s/n)
* popunjavaju distributeri i prodavci uređaja
GARANTNI ROK I USLOVI
DUŽINA TRAJANJA GARANCIJE
12 meseci
24 meseca
36 meseci
* zaokružiti dužinu trajanja garancije
Datum isporuke uređaja sa veleprodajnog
skladišta distributera
Pečat i potpis KIM-TEC.D.O.O
* popunjava distributer prilikom prodaje uređaja prodavcu uređaja
Datum prodaje krajnjem kupcu
Broj računa, fakture ovlašćenog
prodavca
Potpis i pečat prodavca
KIM-TEC D.O.O garantuje da će proizvod u garantnom roku pravilno da funkcioniše ako njime budete rukovali prema priloženom uputstvu i u
granicama izdržljivosti koje propisuje proizvođač. Garancija i garantni rok počinju danom kupovine proizvoda, što se dokazuje overenim garantnim
listom.
KIM-TEC D.O.O se obavezuje da će na Vaš zahtev, izražen u garantnom roku, otkloniti u svojim odnosno ugovorenim servisnim odeljenjima kvarove i
tehničke nedostatke proizvoda koji bi nastali prilikom normalne upotrebe, u vremenu za koje se garancija daje. Ukoliko kvar ili nedostaci ne budu
otklonjeni u roku od 45 dana od dana prijema uređaja od korisnika, KIM-TEC D.O.O se obavezuje da će neispravan uređaj zameniti istim takvim
ispravnim ili uređajem sličnih karaktreistika.
KIM-TEC D.O.O će izvršiti zamenu otkazanog uređaja novim uređajem u slučaju funkcionalnog kvara uređaja, koji nastane u roku od 7 (sedam) dana
od datuma preuzimanja (datum na garantnom listu), a da tom prilikom funkcionalni kvar nije prouzrokovan neadekvatnom upotrebom i rukovanjem od
strane korisnika.
KIM-TEC D.O.O se obavezuje da će obezbediti servis uređaja u roku od 7(sedam) godina od dana kupovine.
Garancija ne važi u sledećim uslovima:
•
Ako se kupac nije pridržavao proizvođačkog uputstva i pravilnika o upotrebi proizvoda
•
Ako je kupac nestručno i nebrižljivo postupao sa proizvodom.
•
Ako je proizvod servisirala neovlašćena osoba ili je oštećena kontrolna nalepnica.
U garanciju ne ulaze oštećenja prouzrokovana prilikom transporta nakon isporuke, oštećenja zbog nepravilne montaže ili održavanja, korišćenja
neodgovarajućeg potrošnog materijala (prema propisanom) mehanička oštećenja nastala krivicom korisnika, oštećenja zbog varijacije napona
električne mreže, udara groma i pratećih pojava.
U garanciju ne spadaju delovi koji se troše, valjci i toneri laserskih štampača, baterije mobilnih i stacionarnih telefona.
KUPAC JE DUŽAN da prilikom preuzimanja robe ustanovi kompletnost i fizičku neoštećenost robe - uređaja koji preuzima, jer naknadne reklamacije
po navedenim elementima neće biti prihvaćene.
OBAVEZE KORISNIKA
1. Da se bez izuzetka striktno pridržava uslova garancije.
2. Da se bez izuzetka striktno pridržava eksploatacije opreme u skladu sa uputstvima navedenim u pripadajućoj tehničkoj dokumentaciji.
3. Da obezbedi odgovarajući ambijent u kome će biti smeštena oprema:
0
•
Temperatura vazduha 10-40 C
•
Relativna vlažnost vazduha od 10 do 90%
•
Zaštita od direktnog sunčevog zračenja
•
Zaštita od prašine i kondenzujuće vlage
•
Zaštita od raznih vrsta elektromagnetnih zračenja
4. Da obezbedi stabilan izvor mrežnog napajanja (varijacije napona max. 10%, varijacije učestanosti max. 30%).
5. Da obezbedi uzemljenu elektroinstalaciju kako bi se izbegle razlike potencijala, pogotovu ako se radi o dislociranoj opremi koja je povezana ( LAN
mreže, Unix/Xenix terminali i sl.).
6. Da obavezno sačuva svu priloženu tehničku dokumentaciju (i na štampanom i na elektromagnetnom medijumu) u toku trajanja garancije i da je u
celini dostavi na uvid ovlašćenom servisu prilikom svake eventualne intervencije, kao i uredno overen garantni list.
7. Da sačuva originalnu ambalažu i da je obavezno koristi pri svakom internom i eksternom transportu.
8. Da opremu poveri na korišćenje licima obučenim za to i da ih pre prve upotrebe opreme upozna sa uslovima ove garancije i tehničkom
dokumentacijom.
IZJAVA DAVAOCA GARANCIJE
1. Proizvodi imaju propisane, odnosno deklarisane karakteristike kvaliteta. Davalac garancije, u garantnom roku, o svom trošku osigurava
otklanjanje kvarova i nedostataka proizvoda koji proizilaze iz nepodudarnosti stvarnih sa propisanim, odnosno deklarisanim karakteristikama
kvaliteta proizvoda. U slučaju neizvršenja ove obaveze davalac garancije će zameniti proizvod novim, ili vratiti novac.
2. Proizvod će u garantnom roku ispravno funkcionisati ako se primenjuju data tehnička uputstva. Davalac garancije se obavezuje da će besplatno
otkloniti kvarove i nedostatke u ovlašćenom servisu, zbog kojih proizvod ne funkcioniče ispravno.
3. Vlasnik aparata dužan je da vodi računa o ispravnoj overi garantnog lista bez čega garantni list ne važi.
4. Rok obezbeđenog servisiranja proizvoda je 7 godina.
5. Za kvar na uređaju u roku od 7 dana od isporuke, servis se obavlja u roku od 24 sata.
USLOVI GARANCIJE
1. Garantni rok počinje danom prodaje aparata koji se unosi u garantni list, overava pečatom prodavnice i potpisom prodavca
2. Kupac gubi pravo na garanciju, ako se kvar izazove nepridržavanjem datih uputstava za upotrebu, ukoliko dođe do mehaničkog oštećenja
proizvoda pri upotrebi i ako su na proizvodu vršene bilo kakve popravke od strane neovlašćenih lica.
3. Garancija se ne priznaje ako je proizvod pretrpeo strujni udar ili udar groma.
VAŽNE NAPOMENE
1. Pre uključivanja aparata pročitajte uputstvo koje je priloženo uz svaki aparat. Pre nego što se obratite za tehničku pomoć nekom od naših
ovlašćenih servisa, molimo Vas da proverite da li su obezbeđeni svi potrebni uslovi za normalan rad aparata.
2. Ukoliko kvar na proizvodu ne bude otklonjen za 10 dana od dana prijave kvara, garantni rok će se produžiti za vreme čekanja. Ukoliko se
popravka ne izvrši u roku od 45 dana od prijave kvara, davalac garancije će na zahtev kupca, proizvod zameniti novim proizvodom ili vratiti
novac.
3. Sve popravke aparata obavljaju se isključivo u ovlašćenom servisu.
4. Uslovima garancije ne podleže software i drajveri koji je isporučen na računaru ili se nalazi na mediju koji ide uz uređaj.
SPISAK OVLAŠĆENIH SERVISA
1.
SR
Beograd – Kim Tec – Viline Vode bb, Slobodna zona – Tel:011/2070-668; Fax:2070-854
Ada
Aleksandrovac
Apatin
Bačka Palanka
Bački Petrovac
Novi Banovci
Bečej
Bela Crkva
Beograd
Beograd
Beograd
Beograd
Beograd
Beograd
Beograd N.Bgd
Beograd Slavija
Beograd-Batajnica
Beograd-Karab.
Beograd-Rakov.
BeogradVoždovac
Boljevac
Bor
Bosilegrad
Čačak
Čačak
Čačak
Donji Milanovac
Golubinci
Kladovo
Kragujevac
Kraljevo
Kraljevo
Kruševac
Kruševac
Kruševac
Kruševac
Kula
Kula
Leskovac
Leskovac
Loznica
Mladenovac
Negotin
Uniel elektroservis
063/547-939
Branka Radičevića 51/c
Mitar elektro
037/554505 037/554914
29.novembra 64
Elektrozoki
025/778889
Stanka Opsenice 47
BAP Elektro
021/754093
Braće Ribnikar 16
SZTR Polar elektro
021/781088
Vajanskeho 6
CoeX
011/8480913
Partizanski put 123
G2 servis
021/6910505
Zmaj Jovina 15
Mig computers
013/853-786
I Oktobra 67
KIMTEC
011/2070668, 011/2070670
SL. ZONA BG L1214, V. Vode bb
OZIRIS
011/3612377 2657238
Narodnog fronta 78
ETC
O11/3222183 3222452
27. marta 105
FRIZ SERVIS
011/2422932 011/2422922 011/2412952 011/2694788Marka Oreškovića 21 Zvezdara
Servis Apsolutna nula
011/2663-085
Crnotravska 11a
Bulevar s.z.t.r.
011/2860-177
Bul. Kralja Aleksandra 488A, lok.30
FRIZ SERVIS
011/2694788
Džona Kenedija 10j
Servis bele tehnike NIZ
011/2449705
Kneginje Zorke 52
INŽENJERING SISTEM
011/8486528
Šimanovačka 3
ENING energ.inž.
011/2782510
Slanački Put 26
FrigoKlima
011/3511590
Bogdana Žeraića 24/II
VELPROM KLUB d.o.o.
011/3942495
Bogdana Bolte 30
SZTR Lupšić
030/61332
Đorđa Simeonovića 46
Servis Miki
030/458888
Nikole Pašića 12
IBER D.O.O.
017/877-661, 877-877
Slavčo Dinov 33
Quartz
032/348414
Obilićeva 33
Hladiša servis szr
032/311283
Kneza Vase Popovića 8
ALFACO inženjering
032/320400
Braće Stanića 47
Frigoterm
030/86232
Nikole Pašića 45
Žika Živko Ljubinković
022/381246 022/381206
Šimanovačka 45
SZTRK LIDA ELECTRONIC
019/82266
Milenka Stojkovića 35
FOKUS
034/314400
Ljubiše Bogdanovića 14
Servis Rade Končar
036/375151
Radnički bataljon 23
EXCALIBUR COM d.o.o
036/231252
Hajduk Veljkova 13/7
ELEKTRON
037/421792 428264
Stojana Miloševića 6
Frigooprema
037/441770
Predraga Stanojevića 7
Žisinvest
037/886324
Mihaila Živića 2
Servis za popravku bele tehnike Radmilo Milojevi037/456251
Miše Mitrovića 82
Eltek company doo
025/722224
Maršala Tita 272
Samostalni elektromehaničarski servis ESE
025/721213,721317 Josipa Kramera 42
SERVIS "EL"
016/250778
Cara Lazara 27/17
SZTR D&D
016/223332,016/222718
Gojka Zečevića 2
SZR Univerzal
015 873 692
Vojvode Putnika 9
SZTR Gile
064/6160292
Milosava Vlajića 56
ETC
019/545019 545 422
Vojvode Mišića 11
KIM-TEC d.o.o. Viline Vode BB, Slobodna zona, 11000 Beograd, Srbija
[email protected]
Tel: 011/20 70 668 www.kimtec.co.yu,
Niš
Niš
Novi Pazar
Novi Sad
Novi Sad
Novi Sad
Obrenovac
Obrenovac
Opovo
Padina
Pančevo
Pančevo
Paraćin
Pirot
Požarevac
Požarevac
Prijepolje
Prijepolje
Prokuplje
Rekovac
Ruma
Smederevo
Smederevo
Sombor
Sremska Mitrovica
Sremska Mitrovica
Sremski Karlovci
Stara Pazova
Subotica
Subotica
MD SERVIS CENTAR
018/524072 018/575314
NLR servis
018/212263
Servis Elektro luks
020/383035
Lav Elektronik
021/6323054
sztr ERCEG
021/498104
SILER
021/505700
Šainović i Sinovi
011/8725799
DELTA FRIGO
011/8725180
Aleksandra SZTR
013/682280
Servis bele tehnike Padina
013/667573
Servis rashladnih sistema i trgovina Ratković
FRIGO PEĐA
013/301-300
SR EUROKLIMA
035/570550
SZTR eko mraz
010/311141
SR AVS
012/556188 012/556189
Evizo doo
012/ 541 941
SZTR Polet
033/714773,714164
Elektro servis Pušica
033/713397
SOLON
027/325466 027/322821
MNDĆupić
035/711809
Delco doo
022/431055
Servis Alfa Frigo
026/660493
Pahulja servis i str
026/611104
Elektroselenča
025/442444
Frigo i elektro servis Delta
022/282044
Stepanov doo
022/228-165
SZR VAT
021883253
Termoplast SR
022/363057
AS elektronika
024/525885
Evetović d.o.o.
024/556-196
Svilajnac
Šabac
Šabac
Trstenik
Ub
Valjevo
Velika Plana
Veliko Gradište
Vranje
Vrnjačka banja
Vršac
Vršac
Zaječar
Zrenjanin
Aranđelovac
Paraćin
Novi Sad
Kladovo
Kikinda
Srbobran
Novi Sad
Pančevo
Kikinda
Ljubovija
Zaječar
Subotica
Ruma
Beograd-Leštane
Aleksinac
Temerin
Beograd-Palilula
Jagodina
Niš
Kraljevo
Beočin
Prokuplje
Novi Sad
Leskovac
Požarevac
Beograd-Zemun
Kula
Niš
Bela Crkva
Elektrodatalux
C electronic
PIXEL
Slava sztr
Pass com
FRIGO elektro
SZR Moma
Elektro servis ESS
Elektro frigo
Frigo elektrik Lukić
Beoservis szr
SZTR Stoja
Elax szr
sr Art cool
BJN computers
Servis Tehno
Obodinac elektro servis
Servis PAJA
Bus computers
Elektroservis Peđa SZTR
Hard computers
Mlađa doo
Miton
ELIT servis rashladnih uređaja
Elektroservis SZR
Wmservis
MSS tzr
Frigodanfus
Sky t.p.
Frigo gas
Royal
Elektro doo
Eltom
EXCALIBUR COM d.o.o
Softel SZR
Gas-frigo tehnika
Blue Rose sztur
Moris d.o.o.
Megaherc szr
City service
SONAR-PC
Pansat
ARENA PC KLUB
035/314138
015/319530, 015/319533
015/343739
037/718140
014/410465
014226964 220839
026/511568
012/62693
017/417876
036/612080
013/824126
013/83690
019/440492
023/530877
034/712-588
035/562030
021/402097
019/801125
0230/26-142, 0230/34-521
021/732162
021/636-19-11
013/334-003
0230/34-415
015/661-167
019/411-144
063/519505
022/ 490 014
011/8030601
018/805577
021/845448
011/2085-063
035/233708
018/511303
036/231252
021/872858
018/595017
021/827106
016/50095,016/54981
012/552176
011/3166800
025/729460
018/277183
013/852 - 830
KIM-TEC d.o.o. Viline Vode BB, Slobodna zona, 11000 Beograd, Srbija
[email protected]
Knjaževačka 19
Tihomira Brankovića Joce 25
Ruđera Boškovića 15
Kopernikova 32
Branka Ćopića 215
Stanoja Glavaša 114
Nikole Vujačića 4
Vuka Karadžića 2
Lole Ribara bb
MaršalaTita 32a
013/370126 013/370101 Semberijska 14
Karađorđeva 67
Vojvode Mišića 30 lokal 5
Dragoljuba Milenkovića 28
Kosančićeva 23 - 2
Moše Pijade bb
Novovaroška 2
Ive Lole Ribara 265
Kruševačka 10
Karadjordjeva 22
Sremska 62
Kolarska 159
Đure Daničića 63
Fruškogorska A7
Selo Šuljam Slobadana Bajića Paje 53/a
Kralja Petra I 87a
Preradovićeva 14
Janka Baka 60
Matije Gupca 30
Karađorđev put 1
Svetog Save BB
Prote Smiljanića 52
Mate Jeličić 22
Živadina Apostolovića 5
Prvomajska 2 lokal 4
Čegarska 11
Mileta Arsića Pačina 5
Karađorđeva 45
22.decembar 9
TC Pijaca lok. 11
Svetozara Miletića 84
Josipa Kolumba 33
Hajduk Veljka 119
Ivana Aćina 35
KRALJA PETRA I BB
Knjaza Miloša 2
Braće Drobnjak 17
Obilićeva 22/11
Nemanjina 36
Miladina Jocića 18
Cara Dušana 24
Pelisterska 20
Svetosavska 23
Karađorđeva 69
Milana Miljkovića 20
Ruzmarina 2
Glavna 145
Drenjačka 18a
Knjaza Miloša 864
Novosadska 96
Slanački put 136
Slavke Đurđević B-1/3
Obilićev venac 5
Hajduk Veljkova 13/7
Dositeja Obradovića 15
Jug Bogdanova 107
Rumenački put 87
Jug Bogdana 2
Vojske Jugoslavije 80
Romanijska 40
Maršala Tita 266
Vizantijski bulevar 86,lokal 5
Proleterska 2
Tel: 011/20 70 668 www.kimtec.co.yu,
NAPOMENA
Garancija važi samo ako je datum prodaje na garantnom listu potvrđen pečatom i potpisom ovlašćenog prodavca. Prilikom reklamacije
molimo Vas da uređaj i garantni list sa računom priložite najbližem ovlašćenom servisu.
Prepravke na garantnom listu nisu dozvoljene !!!
SERVISNI KUPON Br. 1
Naziv :
Ser.br.:
Datum prijema :
Opis kvara :
Datum predaje :
Opis radova i ugrađeni delovi :
Servisirao :
SERVISNI KUPON Br. 2
Naziv :
Ser.br.:
Datum prijema :
Opis kvara :
Datum predaje :
Opis radova i ugrađeni delovi :
Servisirao :
SERVISNI KUPON Br. 3
Naziv :
Ser.br.:
Datum prijema :
Opis kvara :
Datum predaje :
Opis radova i ugrađeni delovi :
Servisirao :
Uvoznik i distributer: KIM-TEC d.o.o. Viline Vode BB, Slobodna zona, 11000 Beograd, Srbija Tel: 011/20 70 668, Fax: 011/20 70 854
www.kimtec.co.yu, [email protected]
Distributer: INŽENJERING SERVIS d.o.o. Bul.N. Tesle 48, 11070 Novi Beograd, Srbija I Crna Gora
Tel/Fax: 011/2 608 608 ; 011/260 8 260 www.vivax.co.yu, [email protected]
KIM-TEC d.o.o. Viline Vode BB, Slobodna zona, 11000 Beograd, Srbija
[email protected]
Tel: 011/20 70 668 www.kimtec.co.yu,
ПОЧИТУВАНИ!
Ви благодариме што купивте уред на „Vivax“ и се надеваме дека сте задоволни со изборот. Доколку во текот на гарантниот рок се јави потреба од поправка
на производот, побарајте совет од продавачот кој ви го продал производот или контактирајте со нас на долунаведените броеви и адреси.
ВЕ МОЛИМЕ ПРЕД УПОТРЕБА НА ПРОИЗВОДОТ ВНИМАТЕЛНО ДА ЈА ПРОЧИТАТЕ ТЕХНИЧКАТА ДОКУМЕНТАЦИЈА И УПАТСТВАТА ПРИЛОЖЕНИ КОН ПРОИЗВОДОТ!
ГАРАНТЕН ЛИСТ
МК
МОДЕЛ НА УРЕД
СЕРИСКИ БРОЈ
ДАТУМ НА ПРОДАЖБА
БРОЈ НА СМЕТКА
ПРОДАВАЧ
ПОТПИС И ПЕЧАТ
НА ПРОДАВАЧОТ
1. Со оваа гаранција
производителот на производот, преку „ПАКОМ КОМПАНИ“ како увозник и извршител на гаранцијата во Република
Македонија, гарантира бесплатна поправка согласно важечките прописи и условите наведени во овој гарантен лист.
Со оваа гаранција ви гарантираме дека предметот на гаранцијата ќе работи без грешки предизвикани од можно лоша изработка и употреба на
лоши материјали за изработка. Сите вакви дефекти ќе бидат бесплатно поправен во овластениот сервис во гарантниот рок.
2. ГАРАНТНИ УСЛОВИ: Гарантниот рок започнува да тече од денот на купувањето на производот и трае 24 месеци за Vivax Home големите апарати за
домаќинство (машини за перење, ладилници, машини за перење садови, шпорети, техника за вградување) , и 12 месеци за VIvax home мали апарати
( вклучувајќи микробранови печки, греалки и радијатори ) .
3. Во случај на појава на дефект кај производот кој е предмет на оваа гаранција. се обврзуваме дека ќе го поправиме во најкраток можен рок,
а најдоцна во рок од 30 дена. Ако производот не може да се поправи или не биде поправен во рок од 30 дена, ќе биде заменет со нов.
Ако поправката на производот трае подолго од 10 дена, гаранцијата се продолжува за времетраењето на поправката.
4. Гаранцијата се признава само со приложување сметка за купување и со овој гарантен лист кој мора да биде исправно пополнет односно мора да ги содржи
датумот на продажба, печат и потпис на продавачот.
5. Извршителот на гаранцијата обезбедува сервис и резервни делови 7 години од датумот на купување.
6. ГАРАНЦИЈАТА НЕ ОПФАЌА:
Редовни проверки, одржување и замена на потрошни материјали. Прилагодувања или промени за подобрување на производот за намени кои не се
опишани во техничките упатства за употреба, освен ако за тие промени не се согласила „ПАКОМ КОМПАНИ“ д.о.о.е.л.Скопје
7. Гаранцијата не се признава во следниве случаи:
Ако купувачот не приложи исправен гарантен лист и фискална сметка.
Ако купувачот не се придржувал до упатствата за употреба на производот.
Ако производот бил отворан, преправан или поправан од неовластени лица.
Ако дефектите кај производот биле предизвикани од виши сили, како удар од гром, струен удар во електричната мрежа, елементарни непогоди и сл.
Ако дефектите настанале поради непрописна употреба или неправилен транспорт.
Ако дефектот настанал поради грешка на системот кон кој бил приклучен производот.
8. Оваа гаранција не ги менува законските потрошувачки права што важат во Република Македонија во однос на правата што ги пропишува
производителот.
Име на фирмата што ја извршува гаранцијата : ПАКОМ КОМПАНИ д.о.о.е.л.,ул.15-ти Корпус бр.15 , 1000 Скопје тел. 02 3202 800 факс 02 3202 892
www.pakom.com.mk. Изјава: Потрошувачот ги има законските права кои произлегуваат од националното законодавство кое ја регулира продажбата на
производите и дека овие права не се загрозени со гаранцијата.
СЕРВИС
ДАТУМ НА ПРИЕМ НА
УРЕДОТ ВО СЕРВИС
ДАТУМ НА ПОПРАВАЊЕ
ДАТУМ НА ПРИЕМ НА
УРЕДОТ ВО СЕРВИС
ДАТУМ НА ПОПРАВАЊЕ
ДАТУМ НА ПРИЕМ НА
УРЕДОТ ВО СЕРВИС
ДАТУМ НА ПОПРАВАЊЕ
ПАКОМ КОМПАНИ дооел Скопје
тел: 02 3202 800 www.pakom.com.mk
СПИСОК НА СЕРВИСИ
Град
Скопје
Штип
Струмица
Велес
Кавадарци
Кавадарци
Свети Николе
Гевгелија
Прилеп
Кочани
Куманово
Кичево
Битола
Битола
Тетово
Гостивар
Охрид
ПАКОМ КОМПАНИ дооел Скопје
Сервис
Кончар
Кире
Техник
Бошков Инженеринг
Сломак
Далас Експрес
С-М
Еко Фриго Терм
Шампион
Електро Ремонт
Кончар
Сервис Сименс
Енергопром
Фригомонт
Стартер Фон
Сервис Фриго
Термо Фриз
мк
Адреса
бул. Партизански Одреди
Сутјеска бб.
Коле Неделковски 21
Браќа Хаџи Тефови 30
Вишешница 6
Ленинова бб
Иво Лола Рибар 43
11 Октомври бб
Роза Петрова бб
Октомвриска Револуција бб.
Гоце Делчев 86
15 Корпус 26/1
ул. 120 бр.10
Никола Парапунов 72
Славеј Планина бб
тел: 02 3202 800 www.pakom.com.mk
Телефон
02 3073 350
032 392 539
034 331 995
043 224 471
043 412 626
043 416 869
032 444 280
034 216 948
048 419 875
033 271 800
031 421 762
045 222 377
047 225 105
047 220 758
044 333 590
042 216 572
046 261 136
POOBLAŠENI SERVIS Pro Elektronika d.o.o., ŠmarƟnska cesta 152, 1000 Ljubljana, Tel.: +38615852942, mob: 041/729-446, 041/336-531,
e-mail: [email protected]
www.vivax.com
www.vivax.com
Download

ORH-92010 F ORH