Upute za uporabu
Korisničko uputstvo
Korisničko uputstvo
Navodila za uporabo
Udhëzime për përdorim
Упатства за употреба
User manual
HR
Jamstveni list
Servisna mjesta
BiH
Garantni list
Servisna mjesta
SR
Garantni list
Servisna mesta
CG
Garantni list
Servisna mjesta
MAK
Гарантен лист
Сервисни места
GB
User manual
Service points
ACP-09CH25AEL
ACP-12CH35AEL
ACP-18CH50AEL
RoHS
HR
BiH
Upute za
uporabu
ACP-09CH25AEL
ACP-12CH35AEL
ACP-18CH50AEL
RoHS
SADRŽAJ
SIGURNOSNE PREDOSTROŽNOSTI .......................................................................... 1
NAZIVI DIJELOVA ......................................................................................................... 3
RADNA TEMPERATURA …………………………………………………………………… 4
RUČNO UPRAVLJANJE ............................................................................................... 4
PODEŠAVANJE USMJERENJA STRUJANJA ZRAKA................................................ 5
KAKO KLIMA UREĐAJ RADI......................................................................................... 6
OPTIMALAN RAD .......................................................................................................... 6
ODRŽAVANJE................................................................................................................ 7
SAVJETI ZA UPORABU ............................................................................................... 9
SMJERNICE ZA OTKLANJANJE PROBLEMA ........................................................... 11
PROČITAJTE OVAJ PRIRUČNIK
Unutar njega ćete naći mnoge korisne savjete o ispravnoj uporabi i održavanju
Vašeg klima uređaja. Samo malo preventivnog održavanja s Vaše strane Vam
može uštediti puno vremena i novca tokom radnog vijeka Vašeg klima uređaja. U
tablici smjernica za otklanjanje problema ćete pronaći mnoge odgovore na
uobičajene probleme. Ukoliko prvo pogledate tablicu smjernica za otklanjanje
problema, možda neće biti potrebe da zovete servis.
! OPREZ
• Za popravke i održavanje ovog uređaja kontaktirajte ovlaštenog servisera.
• Za instalaciju ovog uređaja kontaktirajte ovlaštenog instalacijskog stručnjaka.
• Klima uređaj nije namijenjen za uporabu od strane male djece ili invalida bez
nadzora.
djecu bi trebalo nadzirati kako bi se osiguralo da se ne igraju s klima
uređajem.
Ukoliko se ukaže potreba za zamjenom kabela napajanja, zamjenu bi trebalo
izvršiti isključivo ovlašteno osoblje.
Instalacija se mora izvršiti u skladu s nacionalnim standardima isključivo od
strane ovlaštenog osoblja.
• Malu
•
•
Sigurnosne predostrožnosti
Kako bi se spriječile ozljede korisnika ili drugih osoba i oštećenja imovine, treba se
pridržavati slijedećih uputa.
Neispravna uporaba uzrokovana nepridržavanjem uputama može rezultirati ozljedama ili
oštećenjima. Ozbiljnost upozorenja je klasificirana slijedećim oznakama.
!
Upozorenje Ovaj simbol predstavlja mogućnost ozbiljnih ili smrtnih ozljeda.
!
Oprez
Ovaj simbol predstavlja mogućnost ozljeda ili oštećenja imovine.
Značenja simbola korištenih u priručniku su prikazana ispod.
Nikada ovo ne činite.
Uvijek ovo činite.
UPOZORENJE
Ne upravljajte ili zaustavljajte
uređaj uključivanjem ili
isključivanjem struje.
Ispravno uključite u
izvor napajanja.
Ne oštećujte ili koristite
nespecificirani kabel
napajanja.
•Moglo bi doći do strujnog udara ili •Moglo bi doći do strujnog udara ili •Moglo bi uzrokovati požar i strujni
požara uzrokovanih
zagrijavanjem.
pretjeranim
Ne mijenjajte duljinu kabela
napajanja ili dijelite utičnicu
s drugim uređajima.
požara uzrokovanih zagrijavanjem.
Ne koristite mokrim rukama
ili u vlažnoj okolini.
udar.
Ne
usmjeravajte
zrak
prema
osobama
u
prostoriji.
•Moglo bi doći do strujnog udara ili •Moglo bi prouzrokovati strujni udar. •Moglo bi Vam naštetiti zdravlju.
požara uzrokovanih zagrijavanjem.
Uvijek osigurajte efektivno
uzemljenje.
•Nedostatak
uzemljenja bi mogao
uzrokovati strujni udar.
Isključite napajanje ukoliko
čudni zvuci, mirisi ili dim
izlaze iz klima uređaja.
•Moglo
bi uzrokovati
strujni udar.
požar
i
Držite oružje podalje klima
uređaja.
•Moglo bi prouzrokovati požar.
Ne dopuštajte da voda
dolazi
u
kontakt
s
električnim dijelovima.
•Moglo
bi prouzrokovati
uređaja ili strujni udar.
kvar
Ne pijte vodu koju ispušta
klima uređaj.
Uvijek instalirajte
osigurač i zaseban strujni
krug.
•Ukoliko
to ne učinite, moglo bi
doći do požara i strujnog udara.
Ne otvarajte uređaj za
vrijeme rada.
•Sadrži tvari od kojih bi Vam moglo •Moglo bi uzrokovati strujni udar.
pozliti.
Ne koristite kabel napajanja u
blizini uređaja za grijanje.
Ne koristite kabel napajanja blizu
zapaljivog plina ili gorivih tvari
poput benzina, razrjeđivača, itd.
•Moglo bi uzrokovati požar i strujni •Moglo bi prouzrokovati eksploziju
udar.
ili požar.
Ukoliko je došlo do ispuštanja plina iz
drugog uređaja, prozračite prostoriju prije
uporabe klima uređaja.
Ne rastavljajte ili izmjenjujte uređaj.
•Moglo bi prouzrokovati eksploziju, požar i opekline.
•Moglo bi prouzrokovati kvar uređaja i strujni udar.
1
! OPREZ
!
Prilikom uklanjanja filtra za
zrak ne dodirujte metalne
dijelove uređaja.
● To može uzrokovati ozljede.
Ne čistite klima uređaj
vodom.
● Voda može ući u uređaj i
Dobro prozračite prostoriju kada
se uređaj koristi zajedno sa
štednjakom, itd..
● Može doći do pomanjkanja kisika.
oštetiti izolaciju. To može
uzrokovati strujni udar.
Prije čišćenja isključite uređaj
i osigurač.
Ne postavljajte kućnog
ljubimaca ili biljku gdje će biti
izravno izložen protoku zraka.
Ne koristite uređaj u posebne
svrhe.
● Ne čistite uključen uređaj jer to
● To bi moglo ozlijediti ljubimca
● Ne koristite ovaj klima uređaj za
može uzrokovati požar i strujni
udar, te ozljede.
Tijekom olujnih nevremena
zaustavite rad i zatvorite
prozor.
● Rad sa otvorenim prozorima
može uzrokovati prskanje
unutrašnjosti vodom i močenje
namještaja.
Ne koristite jake deterdžente
poput razrjeđivača. Za
čišćenje koristite meku krpu.
● Izgled se može nagrditi
promjenom boje uređaja ili
grebanjem njegove površine.
Ne postavljajte teške predmete
na kabel napajanja i pazite da
ništa ne pritišće kabel.
ili biljku.
Prilikom isključivanja držite
utikač a ne kabel napajanja.
● Ukoliko to ne činite mogli biste
očuvanje preciznih uređaja,
hrane, ljubimaca, biljki i
umjetničkih predmeta. To može
uzrokovati smanjenje kvalitete,
itd.
Ukoliko ne namjeravate koristiti
uređaj dulje vrijeme isključite
glavni prekidač napajanja.
● To može uzrokovati kvar uređaja
uzrokovati strujni udar i
oštećenje.
ili požar.
Uvjerite se da instalacijski okvir
vanjske jedinice nije oštećen radi
duge izloženosti vremenu.
Uvijek čvrsto umetnite filtre.
Čistite filtre jednom svaka dva
tjedna.
● Ukoliko je okvir oštećen,
postoji opasnost od pada
jedinice.
Pazite prilikom raspakiravanja i
instalacije. Oštri rubovi mogu
ozlijediti.
● Rad bez filtara može uzrokovati
kvar uređaja.
Ukoliko u uređaj uđe voda
odmah ga ugasite i isključite iz
strujne utičnice,te kontaktirajte
kvalificiranog servisera.
● Postoji opasnost od požara ili
strujnog udara.
Oprezno raspakirajte i instalirajte uređaj.
Oštri rubovi Vas mogu ozlijediti.
Ukoliko u uređaj uđe voda isključite uređaj iz strujne
utičnice i isključite osigurač. Izolirajte napajanje
isključivanjem utikača i kontaktirajte ovlaštenog
servisnog tehničara.
2
NAZIVI DIJELOVA
UNUTARNJA JEDINICA
UNUTARNJA JEDINICA
c
Okvir prednje ploče
2.
3.
Prednja ploča
Filtar za zrak
4.
Vodoravna rešetka za protok zraka
6.
Okomita rešetka za protok zraka
Senzor sobne temperature
7.
8.
Zaslon
Prijamnik signala daljinskog upravljača
9.
Daljinski upravljač
VANJSKA JEDINICA
Odvodno crijevo, cijev sredstva za hlađenje
10 Povezni kabel
Prekidni ventil
ZASLON
ZASLON
NAPOMENA:
Zaslon unutarnje jedinice će izgledati
poput jednog od sljedećih:
Indikator OPERATION
Ovaj indikator bljeska jednom u sekundi kada je
uređaj uključen i svijetli tijekom rada uređaja.
Indikator TIMER:
Ovaj indikator svijetli kada je timer uključen.
Indikator PRE-DEF (Samo modeli sa hlađenjem i grijanjem)
Klima uređaj automatski započinje otapanje
ukoliko se prilikom grijanja vanjska jedinica
zamrzne. Tada počinje svijetliti ovaj indikator.
Indikator AUTO:
Ovaj indikator bljeska kada je uređaj u
automatskom načinu rada.
Indikator ECON
Ovaj indikator svijetli kada je uređaj u
ekonomičnom načinu rada.
Napomena:
Sve slike u ovom priručniku su prikazane u svrhu objašnjenja. Vaš bi
se klima uređaj mogao malo razlikovati. Treba se ravnati prema
stvarnom obliku uređaja.
3
RADNA TEMPERATURA
Temperatura
Mod
Sobna temperatura
Vanjska temperatura
OPREZ:
Grijanje
Hlađenje
17°C ~ 32°C
18°C ~ 43°C
( -5°C ~ 43°C: Za modele sa niskotemperaturnim sistemom hlađenja)
Sušenje
0°C ~ 30°C
17°C ~ 32°C
-7°C ~ 24°C
11°C ~ 43°C
1. Ukoliko se klima uređaj koristi van gore navedenih uvjeta, s radom bi mogle započeti određene zaštitne
funkcije i prouzrokovati abnormalan rad uređaja.
2. Relativna vlažnost zraka u prostoriji mora biti niža od 80%. Ukoliko klima uređaj radi u uvjetima koji
premašuju ovaj postotak, na površini klima uređaja bi se mogla kondenzirati vlaga. Molimo postavite okomitu
lopaticu za protok zraka u maksimalni kut (okomito u odnosu na pod) i postavite uređaj na jako puhanje.
3. Optimalna radna svojstva biti će postignuta unutar ovih radnih temperatura.
RUČNO UPRAVLJANJE
Ručno upravljanje se može privremeno koristiti u slučaju da ne možete pronaći daljinski upravljač
ili ukoliko su se baterije u daljinskom upravljaču istrošile.
c Otvorite i podignite prednju ploču do nekog kuta sve dok
uz klik ne ostane učvršćena.
d Pritisnite i držite tipku sve dok se ne upali indikator
AUTO, nakon čega uređaj radi u prisilnom AUTO modu
(osnovna postavka temperature iznosi 24°C).
e Čvrsto zatvorite ploču u početni položaj.
OPREZ:
• Svakim pritiskom na tipku za ručno upravljanje, način
rada se mijenja na slijedeći način: automatski, hlađenje,
isključeno.
•Pritisnite tipku za ručno upravljanje sve dok indikator
OPERATION ne počne brzo bljeskati (pet puta u sekundi),
nakon čega uređaj radi u prisilnom modu hlađenja. On se
koristi samo u svrhe testiranja.
• Kada se indikator OPERATION ugasi, klima uređaj je
isključen.
• Kako biste povratili mogućnost upravljanja putem
daljinskog upravljača, izravno koristite daljinski
upravljač.
c Otvorite i podignite prednju ploču do nekog kuta sve
dok uz klik ne ostane učvršćena.
d Pritisnite tipku AUTO, te će klima uređaj raditi u
automatskom modu.
e Čvrsto zatvorite ploču u početni položaj.
NAPOMENA:
Mod hlađenja na kontrolnoj ploči se koristi isključivo u
svrhe testiranja.
4
PODEŠAVANJE USMJERENJA PROTOKA ZRAKA
• Ispravno
•
•
podesite protok zraka, jer u suprotnom bi moglo
doći do neugode ili neujednačene sobne temperature.
Vodoravnu lopaticu podesite putem daljinskog upravljača.
Okomitu lopaticu podesite ručno .
Podešavanje okomitog usmjerenja protoka zraka (gore-dolje)
Klima uređaj automatski podešava okomito usmjerenje
protoka zraka u skladu s načinom rada.
Postavljanje okomitog usmjerenja protoka zraka
Izvršite ovo podešavanje za vrijeme rada uređaja.
Opetovanim pritiscima na tipku AIR DIRECTION na daljinskom
upravljaču postavite lopaticu u željeni položaj.
• Postavite okomito usmjerenje protoka zraka u željeni položaj.
• U daljnjem radu okomito usmjerenje protoka zraka se
automatski postavlja u položaj u koji ste Vi postavili lopaticu
pritiscima na tipku AIR DIRECTION.
Postavljanje vodoravnog usmjerenja protoka zraka
(lijevo-desno)
Ručno podesite okomitu lopaticu putem poluge na lijevoj ili
desnoj strani lopatice (ovisno o modelu). Pripazite kako ne biste
pričepili prste ventilatorom, vodoravnom lopaticom ili kako ne
biste oštetili okomitu lopaticu. Kada klima uređaj radi i kad se
vodoravna lopatica nalazi u određenom položaju, postavite
lopaticu sa lijeve strane (ili desne, ovisno o modelu) izlaza za
zrak u željeni položaj.
Automatsko njihanje usmjerenja protoka zraka (gore-dolje)
Izvršite ovu funkciju za vrijeme rada klima uređaja.
• Pritisnite tipku SWING na daljinskom upravljaču.
• Kako biste isključili funkciju ponovno pritisnite tipku SWING.
Kako biste zadržali lopaticu u željenom položaju pritisnite tipku
AIR DIRECTION.
OPREZ
• Tipke AIR DIRECTION i SWING će biti nefunkcionalne kada klima
uređaj ne radi (uključujući i kada je postavljen timer).
• Ne ostavljate klima uređaj da dugo radi sa protokom zraka usmjerenim
prema dolje prilikom grijanja ili sušenja. U suprotnom bi se na površini
vodoravne lopatice mogla kondenzirati vodena para i kapati na pod ili
po namještaju.
• Ne pomičite ručno vodoravnu lopaticu. Uvijek koristite tipku AIR
DIRECTION ili SWING. Ukoliko ručno pomaknete ovu lopaticu, za
vrijeme rada bi se mogla pokvariti. Ukoliko se lopatica pokvari,
isključite klima uređaj te ga ponovno uključite.
• Ukoliko uključite klima uređaj odmah nakon isključivanja, vodoravna
lopatica bi se mogla ne micati otprilike 10 sekundi.
• Kut otvora vodoravne lopatice ne bi smio biti previše malen, jer bi
funkcije hlađenja ili grijanja mogle biti oslabljene previše ograničenim
područjem protoka zraka.
• Ne koristite klima uređaj sa vodoravnom lopaticom u zatvorenom
položaju.
• Kada uključite klima uređaj u struju (po prvi put), vodoravna lopatica bi
mogla ispuštati zvuk 10 sekundi, što je normalno.
5
KAKO KLIMA UREÐAJ RADI
AUTOMATSKI RAD
Pritisnite tipku Sleep
•
•
•
Hlađenje
Pritisnite tipku Sleep
1
Grijanje
Kada postavite klima uređaj u automatski način rada,
automatski će odabrati hlađenje, grijanje (samo modeli s
hlađenjem/grijanjem) ili samo ventilatorski način rada ovisno o
temperaturi koju ste Vi odabrali i o sobnoj temperaturi.
Klima uređaj će automatski kontrolirati sobnu temperaturu oko
točke koju ste Vi postavili.
Ukoliko Vam AUTO način rada ne odgovara, možete ručno
postaviti željene uvjete.
EKONOMIČAN RAD
Kada za vrijeme hlađenja (modeli bez grijanja), grijanja ili
automatskog načina rada pritisnete tipku ECONO, klima
uređaj će započeti slijedeći rad. Brzina ventilatora će se
automatski kontrolirati. U području prigušenog rada, u
kojemu se kapacitet održava minimalnim, pretjerano
hlađenje se sprječava povišenjem postavljene temperature
za 1°C nakon 1 sata te za 2°C nakon 2 sata rada. Sobna
temperatura se stoga regulira između područja prigušenog
rada i postavljene temperature (ovisi o vanjskoj temperaturi).
FUNKCIJA SUŠENJA
• Funkcija sušenja će automatski odabrati sušenje
•
temeljeno na razlici između postavljene temperature i
stvarne sobne temperature.
Temperatura se regulira za vrijeme odvlaživanja
uključivanjem i isključivanjem hlađenja ili samo
ventilatora. Brzina ventilatora je niska.
OPTIMALAN RAD
Kako biste postigli optimalna radna svojstva, molimo obratite pozornost na slijedeće:
• Ispravno podesite usmjerenje protoka zraka, tako da nije usmjeren prema osobama.
• Podesite temperaturu kako biste postigli najveću razinu udobnosti. Ne postavljajte uređaj na
pretjerane razine temperature.
• Prilikom hlađenja/grijanja zatvorite vrata i prozore jer bi to moglo umanjiti radna svojstva uređaja.
• Kako biste odabrali željeno vrijeme početka rada klima uređaja koristite tipku TIMER ON
(uključivanje timera) na daljinskom upravljaču.
• Ne postavljajte nikakve predmete blizu ulaza ili izlaza za zrak jer to može smanjiti učinkovitost
klima uređaja, te uređaj može prestati s radom.
• Redovito čistite filtar za zrak, jeć bi se u suprotnom mogla smanjiti radna svojstva grijanja i
hlađenja klima uređaja.
• Ne koristite uređaj sa zatvorenom vodoravnom lopaticom
6
ODRŽAVANJE
UPOZORENJE
Prije čišćenja nužno je ugasiti klima uređaj i
isključiti ga iz struje.
Čišćenje unutarnje
upravljača
jedinice
i
daljinskog
OPREZ
•
•
•
•
•
Za brisanje unutarnje jedinice i daljinskog upravljača
koristite suhu krpu.
Ukoliko je unutarnja jedinica jako prljava može je se
očistiti krpom navlaženom hladnom vodom.
Prednja ploča unutarnje jedince se može ukloniti i
oprati vodom. Zatim je obrišite suhom krpom.
Za čišćenje jedinice ne koristite kemijski obrađene
krpe ili krpe za prašinu.
Ne koristite benzin, razrjeđivač, pastu za poliranje ili
slična otapala za čišćenje. Takva bi sredstva mogla
uzrokovati pucanje ili deformiranje plastične
površine.
Čišćenje filtra za zrak
Drška filtra
Začepljeni filtar za zrak smanjuje efikasnost hlađenja ovog
uređaja. Molimo očistite filtar jednom svaka dva tjedna.
1. Podignite ploču unutarnje jedinice prema gore sve dok
ne stane uz klik.
2. Primite dršku filtra za zrak i lagano je podignite kako
biste je izvukli iz držača filtra, te je povucite prema
dolje.
3. Uklonite filtar za zrak iz unutarnje jedinice.
• Očistite filtar za zrak jednom svaka dva tjedna.
• Očistite filtar za zrak usisivačem ili vodom, te ga osušite na
hladnome mjestu.
7
ODRŽAVANJE
4. Uklonite filtar za osvježavanje zraka iz njegova okvira
(način instalacije i uklanjanja filtra za osvježavanje zraka
se razlikuje ovisno o modelu, pogledajte slike c i d s
lijeve strane).
Filtar za
osvježavanje
zraka
• Očistite filtar za osvježavanje zraka najmanje jednom
mjesečno, te ga zamijenite svaka 4-5 mjeseci.
• Očistite ga usisivačem, te ga osušite na hladnom
mjestu.
5. Instalirajte filtar za osvježavanje zraka nazad na mjesto.
6. Umetnite gornji dio filtra za zrak nazad u uređaj pazeći
pritom da se lijevi i desni rub ispravno poravnaju, te
postavite filtar na mjesto.
Održavanje
Ukoliko ne namjeravate koristiti klima uređaj dulje vrijeme
izvršite slijedeće:
(1) Ostavite da ventilator radi otprilike pola dana kako bi
se posušila unutrašnjost jedinice.
(2) Ugasite klima uređaj i isključite ga iz struje.
Uklonite baterije iz daljinskog upravljača.
(3) Vanjska jedinica zahtijeva redovito održavanje i
čišćenje. Ne pokušavajte to sami izvršiti. Kontaktirajte
dobavljača ili servisera.
Provjere prije početka uporabe
• Provjerite jesu li žice polomljene ili odspojene.
• Provjerite je li instaliran filtar za zrak.
• Provjerite jesu li dovod zraka ili izlaz za zrak
blokirani
nakon duljeg nekorištenja klima uređaja.
OPREZ
• Ne
dodirujte metalne dijelove jedinice prilikom
uklanjanja filtera. Mogli biste se ozlijediti prilikom
rukovanja oštrim metalnim rubovima.
• Ne čistite unutrašnjost klima uređaja vodom.
Izlaganje vodi može uništiti izolaciju, što može
rezultirati strujnim udarom.
• Prilikom čišćenja klima uređaja prvo se uvjerite da
su uređaj i glavni osigurač isključeni.
8
SAVJETI ZA UPORABU
Za vrijeme normalnog rada se može dogoditi slijedeće:
1. Zaštita klima uređaja.
Zaštita kompresora
• Kompresor ne može započeti s radom 3 minute nakon prestanka rada.
Anti-hladni zrak (samo modeli s grijanjem i hlađenjem)
• Uređaj je dizajniran da ne ispuhuje hladan zrak za vrijeme grijanja, kada je unutarnji izmjenjivač
topline u jednom od slijedeća tri stanja i postavljena temperatura nije postignuta.
A) Kada je grijanje tek započelo.
B) Otapanje.
C) Grijanje niskim temperaturama.
• Vanjski i unutarnji ventilator za vrijeme otapanja prestaju s radom (samo modeli s grijanjem i
hlađenjem)
Otapanje (samo modeli s grijanjem i hlađenjem)
• Za vrijeme grijanja, kada je vanjska temperatura niska i vlažnost visoka, na vanjskoj jedinici može
nastati led, što rezultira smanjenom učinkovitošću grijanja klima uređaja.
• Ukoliko se to dogodi, klima uređaj će prestati s grijanjem i automatski započeti s otapanjem.
• Vrijeme otapanja može trajati od 4 do 10 minuta, ovisno o vanjskoj temperaturi i količini leda
nakupljenoj na vanjskoj jedinici.
2. Bijela para izlazi iz unutarnje jedinice
• Bijela para može nastati kao posljedica velike temperaturne razlike između dovoda zraka i izlaza za
zrak za vrijeme hlađenja u zatvorenom prostoru s visokom relativnom vlažnošću.
• Bijela para može nastati kao posljedica vlage koja nastaje procesom otapanja, kada klima uređaj
nakon otapanja nastavi s grijanjem.
3. Tiho bučenje klima uređaja
• Možete čuti tihi siktavi zvuk za vrijeme rada kompresora ili odmah po prestanku njegova rada. To je
zvuk protoka ili zaustavljanja protoka sredstva za hlađenje.
• Također možete čuti tihi pištavi zvuk za vrijeme rada kompresora ili odmah po prestanku njegova
rada. Uzrok tome je toplinsko širenje i skupljanje plastičnih dijelova u uređaju prilikom promjena
temperature.
• Može se čuti buka radi vraćanja lopatica na njihovu originalnu poziciju prilikom prvog uključivanja
uređaja.
4. Unutarnja jedinica ispuhuje prašinu.
Ovo je normalno ukoliko klima uređaj nije korišten dulje vrijeme ili prilikom prve uporabe uređaja.
5. Iz unutarnje jedinice dopire čudan miris.
Uzrok ovome su mirisi koji izbijaju od građevnog materijala, namještaja ili dima.
6. Klima uređaj za vrijeme grijanja ili hlađenja prelazi u ventilatorski način rada
(samo za modele s grijanjem i hlađenjem).
Kada unutarnja temperatura dosegne postavljenu temperaturu klima uređaja, kompresor će automatski
prestati s radom i klima uređaj će prijeći u ventilatorski način rada. Kompresor će ponovno započeti s
radom kada unutarnja temperatura za vrijeme hlađenja poraste ili se snizi za vrijeme grijanja (samo za
modele s grijanjem i hlađenjem).
9
7. Prilikom hlađenja u uvjetima visoke relativne vlažnosti (relativna vlažnost veća od 80%),
na površini unutarnje jedinice bi se mogla pojaviti voda koja kapa. Podesite vodoravnu
lopaticu u položaj za maksimalan protok zraka i odaberite visoku brzinu ventilatora.
8. Grijanje (samo za modele s grijanjem i hlađenjem)
Za vrijeme grijanja klima uređaj preuzima toplinu iz vanjske jedinice i otpušta je putem
unutarnje jedinice. Kada se vanjska temperatura snizi, količina topline koju preuzima klima
uređaj se u skladu s temperaturom također smanjuje. Istovremeno, toplinsko opterećenje
klima uređaja raste radi veće razlike između vanjske i unutarnje temperature. Ukoliko
pomoću klima uređaja ne možete postići ugodnu temperaturu, preporučujemo korištenje
dodatnog uređaja za grijanje.
9. Funkcija automatskog nastavka rada
Nestanak struje za vrijeme rada će u potpunosti zaustaviti uređaj.
Kod uređaja bez funkcije automatskog nastavka rada, kada se struja povrati, indikator RUN na
unutarnjoj jedinici bljeska. Kako bi uređaj nastavio s radom, pritisnite tipku ON/OFF na daljinskom
upravljaču. Kod uređaja s funkcijom automatskog nastavka rada, kada se struja povrati, uređaj
automatski nastavlja s radom sa svim prijašnjim pohranjenim postavkama.
10. Munje ili bežični telefoni koji rade u blizini bi mogli uzrokovati kvar uređaja. Isključite uređaj iz
struje, te ga ponovno uključite u struju. Za nastavak rada pritisnite tipku ON/OFF na
daljinskom upravljaču.
10
Smjernice za otklanjanje problema
Kvarovi i rješenja
Odmah isključite klima uređaj ukoliko sa javi jedan od slijedećih kvarova. Isključite uređaj iz struje i
kontaktirajte najbližu službu za korisnike.
Indikator OPERATION ili drugi indikatori brzo bljeskaju (5 puta u sekundi) i to bljeskanje se
ne da otkloniti isključivanjem i ponovnim uključivanjem uređaja u struju.
Problem
Osigurač često pregorijeva.
Strani predmeti ili voda su prodrli u klima uređaj.
Daljinski upravljač ne radi ili radi neuobičajeno.
Druge abnormalne situacije.
Kvarovi
Uređaj ne
počinje s
radom
Uzrok
Što treba učiniti?
Nestanak struje.
Pričekajte povratak struje.
Utikač je možda isključen iz utičnice.
Provjerite je li utikač čvrsto uključen u
utičnicu.
Možda je pregorio osigurač.
Zamijenite osigurač.
Možda su se istrošile baterije u
Zamijenite bateriju.
daljinskom upravljaču.
Vrijeme timera koje ste postavili je
neispravno.
Uređaj ne hladi
Neispravna postavka temperature.
Pričekajte ili poništite postavku timera.
Ispravno postavite temperaturu. Za
ili grije (samo
detaljne upute molimo pogledajte poglavlje
modeli s
"Uporaba daljinskog upravljača".
hlađenjem/
Filtar za zrak je blokiran.
Očistite filtar za zrak.
dobro prostoriju
Vrata ili prozori su otvoreni.
Zatvorite vrata ili prozore.
za vrijeme
Dovod zraka ili izlaz za zrak
unutarnje ili vanjske jedinice je
blokiran.
Prvo uklonite zapreke, te zatim ponovno
pokrenite klima uređaj.
grijanjem)
puhanja zraka
iz klima uređaja
Aktivirana je 3-minutna zaštita
kompresora.
Pričekajte.
Ukoliko niste uklonili problem, molimo kontaktirajte lokalnog distributera ili najbližu službu za
korisnike. Obavezno im detaljno opišite kvar i priopćite model uređaja.
Napomene: Ne pokušavajte sami popraviti uređaj.
Uvijek se posavjetujte s ovlaštenim servisom.
11
Zahvaljujemo na kupnji našeg klima uređaja..
Prije uporabe Vašeg klima uređaja molimo pažljivo pročitajte ovaj priručnik.
SADRŽAJ
DALJINSKI UPRAVLJAČ I NJEGOVE FUNKCIJE ........................................................ 1
NAZIVI I FUNKCIJE INDIKATORA DALJINSKOG UPRAVLJAČA ............................... 3
RUKOVANJE DALJINSKIM UPRAVLJAČEM ............................................................... 4
POSTAVLJANJE SATA ................................................................................................. 5
FUNKCIJE TIPKI LOCK I RESET ................................................................................. 6
AUTOMATSKI RAD ....................................................................................................... 7
FUNKCIJA HLAĐENJA/VENTILATORA ....................................................................... 8
FUNKCIJA SUŠENJA.................................................................................................... 8
UPORABA TIMERA....................................................................................................... 9
PRIMJER POSTAVLJANJA TIMERA .......................................................................... 10
PODEŠAVANJE USMJERENJA TOKA ZRAKA.......................................................... 11
DALJINSKI UPRAVLJAČ I NJEGOVE FUNKCIJE
Tipka ON/OFF
Način rada
Pritisnite tipku za
početak rada klima
uređaja, te je ponovno
pritisnite za prekid rada.
Svakim pritiskom tipke
mijenja se način rada
slijedom: automatski,
hlađenje, sušenje,
grijanje (samo modeli sa
grijanjem), ventilatorski,
te ponovno automatski.
Temperatura
: Postavljena temp. se
povećava do 30°C
: Postavljena temp. se
smanjuje do 17°C
Brzina ventilatora
Ova se tipka koristi za
odabir brzine ventilatora.
Svakim pritiskom tipke
mijenja se brzina
ventilatora slijedom:
automatska, niska,
srednja, visoka, te
ponovno automatska.
TEMP
CLOCK
C
SPEED
MODE
FAN
SPEED
Pomaknite poklopac
1
ON
OFF TEMP
DALJINSKI UPRAVLJAČ I NJEGOVE FUNKCIJE
Usmjerenje zraka
Ekonomični rad
Pritisnite ovu tipku za
izmjenu kuta njihanja
lopatice (ovo ne vrijedi
za uređaje bez ove
funkcije).
Pritisnite ovu tipku za
postavljanje
ekonomičnog načina
rada (samo kod nekih
modela).
Njihanje lopatice
Uklj./isklj. timera
Pritisnite ovu tipku za
njihanje lopatice.
Ponovno pritisnite za
prekid.
Pritisnite tipku
za postavljanje vremena
uključivanja.
Pritisnite tipku
Pohrana
Pritisnite ovu tipku za
pohranu vremena
uključivanja i
isključivanja.
za
postavljanje vremena
isključivanja.
Podešavanje vremena
Ove se tipke koriste za
trenutno isključivanje i
postavljanje vremena
isključivanja.
Sat
Pritisnite ovu tipku za
postavljanje vremena.
Poništenje
Zaključavanje
Pritisnite ovu tipku za
poništenje vremena
uključenja i isključenja.
Pritiskom ove tipke sve trenutne
postavke se zaključavaju i
daljinski upravljač ne prima
naredbe osim naredbi ove tipke.
Koristite zaključavanje kada
želite spriječiti slučajnu izmjenu
postavki.
Kada želite poništiti
zaključavanje ponovno pritisnite
ovu tipku.
Osnovne postavke
Daljinski upravljač kojeg ste kupili se može ponešto razlikovati od
prikazanog na gornjoj slici.
2
Po pritisku ove tipke sve se
trenutne postavke poništavaju
i prelaze u početno stanje. Na
satu će bljeskati „0:00“, način
rada prikazivati „AUTO“,
brzina ventilatora „AUTO“,
te će temperatura
prikazivati „24“.
NAZIVI I FUNKCIJE INDIKATORA DALJINSKOG UPRAVLJAČA
Indikator odašiljanja
Ovaj indikator svijetli kada daljinski
upravljač šalje signal unutarnjoj jedinici.
Prikaz načina rada
Prikazuje trenutni način rada uključujući
automatski hlađenje, sušenje, grijanje i
ventilatorski način rada.
Indikator rada
Prikazuje se pritiskom tipke
.
Ponovnim pritiskom
nestaje.
Prikaz temperature
Prikazuje postavljenu temperaturu (17°C do
30°C). Kada je uključen ventilatorski način
rada postavka temperature se ne prikazuje.
Prikaz sata
Prikazuje se trenutno vrijeme (0~24 sata).
Prikaz timera
Prikazuje se postavljeno vrijeme timera.
(0~24 sata)
Simbol zaključavanja
.
Prikazuje se pritiskom tipke
Za uklanjanje ponovno pritisnite tipku
.
Prikaz brzine ventilatora
Prikazuje odabranu brzinu ventilatora.
Mogući su prikazi AUTO i tri razine brzine:
niska, srednja i visoka. AUTO se prikazuje
kada je uređaj u automatskom ili u načinu
rada za sušenje.
Prikaz ekonomičnog načina rada (samo kod
nekih modela).
Prikazuje se pritiskom tipke
. Za
uklanjanje ponovno pritisnite tipku
.
Na slici su, radi jasnoće, prikazani svi
indikatori. Tijekom rada na zaslonu će biti
prikazani samo određeni indikatori.
3
RUKOVANJE DALJINSKIM UPRAVLJAČEM
Položaj daljinskog upravljača.
Držite daljinski upravljač na mjestu sa kojega
njegovi signali mogu doći do prijamnika
unutarnje jedinice (max. udaljenost 8 m).
Kada je postavljen timer, daljinski
upravljač automatski odašilje signal
unutarnjoj jedinici u određeno vrijeme.
Ukoliko držite daljinski upravljač na
položaju koji ometa slanje signala, može
doći do vremenskog zaostatka do 15
minuta.
OPREZ
Klima uređaj neće raditi ukoliko zavjese, vrata ili drugi materijali blokiraju signale daljinskog
upravljača unutarnjoj jedinici.
Spriječite svako prolijevanje tekućina po daljinskom upravljaču. Ne izlažite daljinski
upravljač izravnoj sunčevoj svjetlosti ili toplini.
Ukoliko je infracrveni senzor na unutarnjoj jedinici izravno izložen sunčevoj svjetlosti, klima
uređaj možda neće ispravno raditi. Zavjesama spriječite obasjavanje senzora sunčevom
svjetlošću.
Ukoliko drugi električni uređaji reagiraju na daljinski upravljač, ili preselite te uređaje ili se
konzultirajte sa dobavljačem klima uređaja.
Zamjena baterija
Daljinski upravljač koristi dvije suhe alkalne
baterije (R03/LR03X2).
(1) Otvorite poklopac baterijskog odjeljka, te
zamijenite stare baterije novima.
(2) Po završetku koraka (1) pritisnite tipku
RESET.
(3) Prije zatvaranja poklopca baterijskog
odjeljka provjerite je li na zaslonu
daljinskog upravljača prikazano „0:00“, te
bljeskaju li stupci.
Nakon zamjene baterija podesite sat
daljinskog upravljača.
4
NAPOMENE
Prilikom zamjene baterija ne koristite stare baterije ili različite tipove baterija. To može
uzrokovati kvar daljinskog upravljača.
Uklonite baterije ukoliko ne namjeravate koristiti daljinski upravljač kroz neko vrijeme.
U suprotnom, curenje baterija može uzrokovati kvar daljinskog upravljača.
Prosječni radni vijek baterija uz normalnu uporabu iznosi otprilike 6 mjeseci.
Zamijenite baterije kada se signal potvrde unutarnje jedinice prestane oglašavati ili
ukoliko se indikator odašiljanja prestane paliti.
POSTAVLJANJE SATA
Prije početka uporabe klima uređaja
postavite sat daljinskog upravljača na dolje
opisan način. Daljinski upravljač će na
zaslonu prikazivati vrijeme bez obzira radi
li klima uređaj ili ne.
AUTO COOL DRY HEAT FAN
TEMP
CLOCK
Osnovno postavljanje sata
TIMER ON
TIMER OFF
SPEED AUTO LOW MED HIGH
MODE
ON
TEMP
FAN SPEED
OFF
AIR
DIRECTION
2
3
ECONOMIC
RUNNING
SWING
OK
TIMER ON
CLOCK
CANCEL
TIMER OFF
TIME ADJUST
1
Prilikom umetanja baterija u daljinski
upravljač na zaslonu će biti prikazano
„0:00“, te će stupac bljeskati.
1. Tipke za podešavanje vremena (TIME
ADJUST)
Pritisnite ove tipke za postavljanje vremena:
Unaprijed
Unazad
Svakim pritiskom tipke vrijeme se pomiče
unaprijed ili unazad za jednu minutu ovisno
o pritisnutoj tipki. Vrijeme se mijenja
brzinom pritiska tipke.
5
2.Tipka OK.
Kada pritisnete tipku OK prikaz vremena prestaje
bljeskati i sat započinje s radom.
Clock
3.Izmjena vremena sata
Pritisnite tipku CLOCK u baterijskom odjeljku i
stupac u prikazu sata će početi bljeskati.
Za postavljanje novog vremena izvršite korake 1 i 2
odjeljka „Osnovno postavljanje sata“.
* Preciznost sata je unutar 10 sekundi dnevno.
OPREZ
Statički elektricitet ili drugi čimbenici (u slučaju izrazito visokog napona) mogu uzrokovati
poništenje sata daljinskog upravljača. Ukoliko je sat poništen (bljeska „0:00“), prije početka
uporabe ponovno podesite sat.
FUNKCIJE TIPKI LOCK I RESET
AIR
DIRECTION
ECONOMIC
RUNNING
SWING
OK
TIMER ON
CLOCK
CANCEL
TIMER OFF
TIME ADJUST
1 2
1. Pritiskom tipke LOCK sve trenutne
postavke se zaključavaju i daljinski
upravljač ne prima naredbe osim
naredbi ove tipke. Koristite zaključavanje
kada želite spriječiti slučajnu izmjenu
postavki.
Kada želite poništiti zaključavanje
ponovno pritisnite tipku LOCK.
2. Po pritisku ove tipke sve se trenutne
postavke poništavaju i prelaze u početno
stanje. Na satu će bljeskati "0:00", način rada
prikazivati „AUTO“, brzina ventilatora
„AUTO“, a temperatura će prikazivati „24“.
6
AUTOMATSKI RAD
Kada postavite klima uređaj u automatski
način rada, automatski će se odabrati
hlađenje, grijanje (samo modeli sa grijanjem)
ili ventilatorski način rada, ovisno o sobnoj
temperaturi.
Po odabiru načina rada, radni uvjeti se
pohranjuju u mikroprocesor jedinice.
Od tada nadalje klima uređaj će nastaviti s
radom pod istim uvjetima nakon jednostavnog
pritiska tipke ON/OFF na daljinskom
upravljaču.
AUTO COOL DRY HEAT FAN
TEMP
CLOCK
TIMER ON
TIMER OFF
SPEED
1
AUTO LOW MED HIGH
MODE
ON
3
TEMP.
FAN
SPEED
OFF
AIR
DIRECTION
ECONOMIC
RUNNING
SWING
OK
TIMER ON
CLOCK
CANCEL
TIMER OFF
TIME ADJUST
2
Pokretanje
Indikator OPERATION na zaslonu unutarnje
jedinice počinje bljeskati.
1. Tipka za odabir načina rada (MODE)
Odaberite AUTO.
2. Temperaturne tipke (TEMP.)
Postavite željenu temperaturu. Preporuča
se da je postavite u rasponu od 21°C do
28°C
3. Tipka ON/OFF
Pritisnite ovu tipku za pokretanje klima uređaja.
Indikator OPERATION na zaslonu unutarnje
jedinice počinje svijetliti. Način rada se odabire
sukladno sobnoj temperaturi, te uređaj počinje s
radom nakon otprilike 3 minute.
Prekid
Tipka ON/OFF
Ponovno pritisnite ovu tipku za prekid rada klima
uređaja.
Ukoliko Vam automatski način rada ne odgovara
možete ručno odabrati željene uvjete. Prilikom
odabira automatskog načina rada ne morate
postavljati brzinu ventilatora. Na zaslonu će se za
brzinu ventilatora prikazivati AUTO, te će brzina
ventilatora biti automatski nadzirana.
7
FUNKCIJA HLAĐENJA/VENTILATORA
Pokretanje
AUTO COOL DRY HEAT FAN
TEMP
CLOCK
TIMER ON
TIMER OFF
SPEED AUTO LOW MED HIGH
1
MODE
ON
3
4
TEMP
FAN
SPEED
2
OFF
ECONOMIC
RUNNING
AIR
DIRECTION
SWING
OK
CLOCK
CANCEL
TIMER ON
TIMER OFF
TIME ADJUST
Uključite klima uređaj u strujnu utičnicu.
Indikator OPERATION na zaslonu unutarnje jedinice
počinje bljeskati.
1. Tipka za odabir načina rada (MODE)
Odaberite hlađenje, grijanje (samo modeli sa
hlađenjem) ili ventilatorski način rada.
2. Temperaturne tipke (TEMP.)
Postavite željenu temperaturu.
Hlađenje: 21°C ili viša
Grijanje: 28°C ili niža
3. Tipka brzine ventilatora (FAN SPED)
Odaberite automatsku, nisku, srednju ili visoku
brzinu ventilatora.
4. Tipka ON/OFF
Pritisnite ovu tipku za pokretanje klima uređaja.
Indikator OPERATION na zaslonu unutarnje jedinice
počinje svijetliti. Način rada se odabire sukladno sobnoj
temperaturi, te uređaj počinje s radom nakon otprilike 3
minute (ukoliko ste odabrali ventilatorski način rada,
uređaj odmah započinje s radom).
Prekid
Tipka ON/OFF
Ponovno pritisnite ovu tipku za prekid rada klima uređaja.
Ventilatorski način rada ne kontrolira toplinu. Stoga za
odabir ovog načina rada izvršite samo korake 1, 3 i 4.
SUŠENJE
Pokretanje
AUTO COOL DRY HEAT FAN
TEMP
CLOCK
TIMER ON
TO LOW MED HIGH
1
3
ON
TEMP
FAN
SPEED
OFF
AIR
DIRECTION
ECONOMIC
RUNNING
SWING
OK
CLOCK
CANCEL
TIMER ON
TIMER OFF
TIME ADJUST
2
Uključite klima uređaj u strujnu utičnicu.
Indikator OPERATION na zaslonu unutarnje jedinice
počinje bljeskati.
1. Tipka za odabir načina rada (MODE)
Odaberite DRY.
2. Temperaturne tipke (TEMP.)
Pritisnite tipku „TEMP“.
Indikator brzine ventilatora prikazuje AUTO. Brzina
ventilatora unutarnje jedinice će automatski biti
postavljena na nisku vrijednost.
3. Tipka ON/OFF
Indikator OPERATION na zaslonu unutarnje jedinice počinje
svijetliti, te uređaj počinje s radom nakon otprilike 3 minute.
Prekid
Tipka ON/OFF
Ponovno pritisnite ovu tipku za prekid rada klima uređaja.
8
UPORABA TIMERA
1. Tipke TIMER ON / TIMER OFF
Prema potrebi pritisnite tipku TIMER ON ili OFF
Trenutna postavka timera se prikazuje zajedno sa
indikatorom timera i za to vrijeme stupac
vremena timera bljeska.
AUTO COOL DRY HEAT FAN
TEMP
CLOCK
TIMER ON
TIMER OFF
2. Tipke za podešavanje vremena (TIME ADJUST)
Pritisnite za postavljanje željenog vremena.
Unaprijed
Unazad
SPEED AUTO LOW MED HIGH
MODE
ON
TEMP.
FAN
SPEED
3
OFF
AIR
DIRECTION
ECONOMIC
RUNNING
SWING
OK
CLOCK
CANCEL
4
Svakim pritiskom tipke vrijeme se pomiče
unaprijed ili unazad za 10 minuta ovisno o
pritisnutoj tipki. Vrijeme se mijenja brzinom
pritiska tipke.
3. Tipka pohrane (OK)
Pritisnite ovu tipku. Provjerite svijetli li indikator
TIMER na zaslonu unutarnje jedinice.
TIMER ON
TIMER OFF
TIME ADJUST
2
Prekid
4. Tipka poništenja (CANCEL)
Pritisnite tipku CANCEL za poništenje postavke timera.
Izmjene
Izvršite korake 1, 2 i 3 za izmjenu postavki.
OPREZ
Kada je postavljen, timer daljinski upravljač automatski u određeno vrijeme emitira signal
timera unutarnjoj jedinici. Stoga držite daljinski upravljač na mjestu sa kojega može
neometano emitirati signal unutarnjoj jedinici.
Efektivno radno vrijeme koje se može postaviti daljinskim upravljačem je ograničeno na
24 sata.
9
PRIMJER POSTAVLJANJA TIMERA
Off timer
Stop
Vrijeme isključivanja
(Rad Prekid)
Funkcija vremena isključivanja je korisna kada idete spavati.
Klima uređaj će u postavljeno vrijeme automatski prestati s
radom.
Primjer:
Za prekid rada klima uređaja u 23:00.
1. Pritisnite tipku TIMER OFF.
2. Tipkom TIME ADJUST postavite „23:00“ na
indikatoru timera isključivanja.
3. Pritisnite tipku OK.
Operate
23:00
Vrijeme uključivanja
On timer
Operate
Stop
6:00
(Prekid Rad)
Funkcija vremena uključivanja je korisna kada se
ujutro budite ili kada se vraćate doma. Klima uređaj će
automatski započeti s radom u postavljeno vrijeme.
Primjer:
Za početak rada klima uređaja u 6:00.
1. Pritisnite tipku TIMER ON.
2. Tipkom TIME ADJUST postavite „6:00“ na
indikatoru timera uključivanja.
3. Pritisnite tipku OK.
KOMBINIRANI TIMER (istovremeno postavljanje
vremena uključivanja i isključivanja)
Off timer
On timer
Operate
23:00
Stop
6:00
(Rad Prekid Rad)
Ova funkcija je korisna kada želite da klima uređaj
prestane s radom kada idete spavati, te da ponovno
započne s radom ujutro kada se probudite ili vratite kući.
Primjer:
Za prekid rada klima uređaja u 23:00, te ponovni početak
rada sljedeće jutro u 6:00:
1. Pritisnite tipku TIMER OFF.
2. Tipkom TIME ADJUST postavite „23:00“ na
indikatoru timera isključivanja.
3. Pritisnite tipku TIMER ON.
4. Tipkom TIME ADJUST postavite „6:00“ na
indikatoru timera uključivanja.
5. Pritisnite tipku OK.
10
PRIMJER POSTAVLJANJA TIMERA
On timer
Off timer
Vrijeme uključivanja - vrijeme isključivanja
(Prekid Rad Prekid)
Ovu postavku možete koristiti za pokretanje klima uređaja kada
se probudite, te za prekid rada uređaja kada napustite kuću.
Primjer:
Stop
Stop
Operate
6:00
8:00
Za početak rada klima uređaja u 6:00 slijedeće jutro i prekid
rada u 8:00:
1. Pritisnite tipku TIMER ON
2. Tipkom TIME ADJUST postavite „6:00“ na
indikatoru timera uključivanja daljinskog upravljača.
3. Pritisnite tipku TIMER OFF
4. Tipkom TIME ADJUST postavite „6:00“na indikatoru
timera isključivanja
5. Pritisnite tipku OK
Prvo se aktivira funkcija timera (uključivanje ili isključivanje) koja je
najbliža trenutnom vremenu.
Ukoliko je postavljeno isto vrijeme uključivanja i
isključivanja, niti jedna radnja se neće izvršiti. Također,
klima uređaj može prestati s radom.
PODEŠAVANJE USMJERENJA TOKA ZRAKA
Ispravno podesite protok zraka. U suprotnome bi moglo doći
do neugode ili neujednačene sobne temperature.
Vodoravnu lopaticu podesite putem daljinskog upravljača.
Okomitu lopaticu podesite ručno.
Podešavanje okomitog usmjerenja toka zraka
Kada su odabrani hlađenje i
odvlaživanje postavite
lopaticu unutar
plavog područja .
Klima uređaj automatski podešava okomito usmjerenje toka
zraka u skladu s načinom rada.
Postavljanje željenog usmjerenja toka zraka
Izvršite ovo podešavanje za vrijeme rada uređaja.
Opetovanim pritiscima na tipku AIR DIRECTION na daljinskom upravljaču
postavite lopaticu u željeni položaj.
Postavite okomitu lopaticu unutar naznačenog raspona.
U daljnjem radu okomito usmjerenje toka zraka se automatski
postavlja u položaj u koji ste Vi postavili lopaticu pritiscima tipke
AIR DIRECTION.
11
PODEŠAVANJE USMJERENJA TOKA ZRAKA
Automatsko njihanje usmjerenja toka zraka
Izvršite ovu funkciju za vrijeme rada klima uređaja.
Pritisnite tipku SWING na daljinskom upravljaču.
Kako biste isključili funkciju ponovno pritisnite tipku SWING
Za promjenu smjera njihanja pritisnite tipku AIR DIRECTION.
OPREZ
Tipke AIR DIRECTION i SWING će biti
nefunkcionalne kada klima uređaj ne radi
(uključujući vrijeme i kada je postavljen timer).
Ne ostavljate klima uređaj da dugo radi sa
protokom zraka usmjerenim prema dolje prilikom
grijanja ili sušenja. U suprotnom bi se na površini
vodoravne lopatice mogla kondenzirati vodena para
i kapati na pod ili po namještaju.
Ne pomičite ručno vodoravnu lopaticu. Uvijek
koristite tipku AIR DIRECTION ili SWING. Ukoliko
ručno pomaknete ovu lopaticu, za vrijeme rada bi
se mogla pokvariti. Ukoliko se lopatica pokvari,
isključite klima uređaj te ga ponovno uključite.
Ukoliko uključite klima uređaj odmah nakon
isključivanja, vodoravna lopatica bi se mogla ne
micati otprilike 10 sekundi.
Proizvođač i uvoznik zadržavaju pravo promjene tehničkih i drugih karakteristika bez prethodne najave. Proizvođač i uvoznik nisu
odgovorni za moguće tiskarske pogreške.
12
SR
Korisničko
uputstvo
ACP-09CH25AEL
ACP-12CH35AEL
ACP-18CH50AEL
RoHS
SADRŽAJ
SIGURNOSNE PREDOSTROŢNOSTI .......................................................................... 1
NAZIVI DELOVA ......................................................................................................... 3
RADNA TEMPERATURA …………………………………………………………………… 4
RUČNO UPRAVLJANJE ............................................................................................... 4
PODEŠAVANJE USMERENJA STRUJANJA VAZDUHA................................................ 5
KAKO KLIMA UREĐAJ RADI......................................................................................... 6
OPTIMALAN RAD .......................................................................................................... 6
ODRŢAVANJE................................................................................................................ 7
SAVETI ZA UPOTREBU ............................................................................................... 9
SMERNICE ZA OTKLANJANJE PROBLEMA ........................................................... 11
PROČITAJTE OVAJ PRIRUČNIK
Unutar njega naći ćete mnoge korisne savete o ispravnoj upotrebi i odrţavanju
Vašeg klima ureĎaja. Samo malo preventivnog odrţavanja s Vaše strane moţe da
Vam uštedi puno vremena i novca tokom radnog veka Vašeg klima ureĎaja. U
tabeli smernica za otklanjanje problema pronaći ćete mnoge odgovore na
uobičajene probleme. Ukoliko prvo pogledate tabelu smernica za otklanjanje
problema, moţda neće biti potrebe da zovete servis.
! PAŽNJA
Za popravke i odrţavanje ovog ureĎaja kontaktirajte ovlašćenog servisera.
Za instalaciju ovog ureĎaja kontaktirajte ovlašćenog instalacijskog stručnjaka.
Klima ureĎaj nije namenjen za upotrebu od strane male dece ili invalida bez
nadzora.
Malu decu bi trebalo nadzirati kako bi se osiguralo da se ne igraju s klima
ureĎajem.
Ukoliko se ukaţe potreba za zamenom kabla napajanja, zamenu bi trebalo izvršiti
isključivo ovlašćeno osoblje.
Instalacija mora da se izvrši u skladu s nacionalnim standardima isključivo od
strane ovlašćenog osoblja.
Sigurnosne predostroţnosti
Kako bi se sprečile povrede korisnika ili drugih osoba i oštećenja imovine, treba se
pridrţavati sledećih uputstava.
Neispravna upotreba uzrokovana nepridrţavanjem uputstava moţe rezultirati povredama
ili oštećenjima. Ozbiljnost upozorenja je klasifikovana sledećim oznakama.
!
Upozorenje Ovaj simbol predstavlja mogućnost ozbiljnih ili smrtnih povreda.
!
PAŢNJA
Ovaj simbol predstavlja mogućnost povreda ili oštećenja imovine.
Značenja simbola korišćenih u priručniku su prikazana ispod.
Nikada ovo ne činite.
Uvek ovo činite.
UPOZORENJE
Ispravno uključite u
izvor napajanja.
Moglo bi da doĎe do strujnog udara
ili poţara uzrokovanih preteranim
zagrejavanjem.
Ne menjajte duţinu kabla
napajanja ili delite utičnicu
s drugim ureĎajima.
Moglo bi da doĎe do strujnog udara
ili
poţara
uzrokovanih
zagrejavanjem.
Ne upravljajte ili zaustavljajte
ureĎaj uključivanjem ili
isključivanjem struje.
Moglo bi da doĎe do strujnog udara
ili
poţara
uzrokovanih
zagrejavanjem.
Ne koristite mokrim rukama
ili u vlaţnoj okolini.
Moglo bi da prouzrokuje strujni udar.
Ne oštećujte ili koristite
nespecifikovani kabl
napajanja.
Moglo bi da uzrokuje poţar i
strujni udar.
Ne usmeravajte vazduh
prema
osobama
u
prostoriji.
Moglo bi da našteti Všem zdravlju.
Uvek instalirajte osigurač
i poseban strujni krug.
Uvek osigurajte efektivno
uzemljenje.
Ne dopuštajte da voda
dolazi
u
kontakt
s
električnim delovima.
Nedostatak uzemljenja bi mogao
da uzrokuje strujni udar.
Moglo bi da prouzrokuje kvar
ureĎaja ili strujni udar.
Ukoliko to ne učinite, moglo bi
da doĎe do poţara i strujnog
udara.
Isključite napajanje ukoliko
čudni zvuci, mirisi ili dim
izlaze iz klima ureĎaja.
Ne pijte vodu koju ispušta
klima ureĎaj.
Ne otvarajte ureĎaj za
vreme rada.
Sadrţi materije od kojih bi moglo
da Vam pozli.
Moglo bi da uzrokuje strujni udar.
Moglo bi da uzrokuje poţar i
strujni udar.
Drţite oruţje dalje od klima
ureĎaja.
Moglo bi da prouzrokuje poţar.
Ne koristite kabl napajanja u
blizini ureĎaja za grejanje.
Moglo bi da uzrokuje poţar i
strujni udar.
Ukoliko je došlo do ispuštanja plina iz
drugog ureĎaja, provetriti prostoriju pre
uporabe klima ureĎaja.
Ne koristite kabl napajanja blizu
zapaljivog plina ili gorivih materija
poput benzina, razređivača, itd.
Moglo bi da prouzrokuje eksploziju
ili poţar.
Ne rastavljajte ili vršite promene na ureĎaju.
Moglo bi da prouzrokuje eksploziju, poţar i opekotine.
Moglo bi da prouzrokuje kvar ureĎaja i strujni udar.
1
! PAŢNJA
!
Prilikom uklanjanja filtera za
vazduh ne dodirujte metalne
delove ureĎaja.
● To moţe da uzrokuje povrede.
Ne čistite klima ureĎaj
vodom.
● Voda moţe da uĎe u ureĎaj i
ošteti izolaciju. To moţe da
uzrokuje strujni udar.
Pre čišćenja isključite ureĎaj i
osigurač.
● Ne čistite uključen ureĎaj jer to
moţe da uzrokuje poţar i strujni
udar, a time i povrede.
Tokom olujnog nevremena
zaustavite rad i zatvorite
prozor.
● Rad sa otvorenim prozorima
moţe uzrokovati prskanje
unutrašnjosti vodom i kvašenje
nameštaja.
Ne koristite jake deterdţente
poput razreĎivača. Za čišćenje
koristite meku krpu.
● Izgled se moţe narušiti
promenom boje ureĎaja ili
grebanjem njegove površine.
Ne postavljajte teške predmete
na kabl napajanja i pazite da
ništa ne pritišće kabl.
Ne postavljajte kućnog
ljubimaca ili biljku gdje će biti
direktno izloţen protoku
vazduha.
● To bi moglo da povredi
ljubimca ili biljku.
Prilikom isključivanja drţite
utikač a ne kabl napajanja.
● Ukoliko to ne činite mogli biste
da uzrokujete strujni udar i
oštećenje.
Uverite se da instalacijski okvir
spoljašnje jedinice nije oštećen
zbog duge izloţenosti vremenu.
● Ukoliko je okvir oštećen,
postoji opasnost od pada
jedinice.
Pazite prilikom raspakovanja i
instalacije. Oštri rubovi mogu
da povrede.
Dobro provetrite prostoriju kada
se ureĎaj koristi zajedno sa
štednjakom, itd..
● Moţe da doĎe do smanjenja
kiseonika.
Ne koristite ureĎaj u posebne
svrhe.
● Ne koristite ovaj klima ureĎaj za
očuvanje preciznih ureĎaja,
hrane, ljubimaca, biljki i
umetničkih predmeta. To moţe
da uzrokuje smanjenje kvaliteta,
itd.
Ukoliko ne nameravate da
koristite ureĎaj duţe vreme
isključite glavni prekidač
napajanja.
● To moţe da uzrokuje kvar ureĎaja
ili poţar.
Uvek čvrsto umetnite filtere.
Čistite filtere jednom svake dve
nedelje.
● Rad bez filtera moţe da uzrokuje
kvar ureĎaja.
Ukoliko u ureĎaj uĎe voda
odmah ga ugasite i isključite iz
strujne utičnice, te kontaktirajte
kvalifikovanog servisera.
● Postoji opasnost od poţara ili
strujnog udara.
Oprezno raspakirajte i instalirajte ureĎaj.
Oštri rubovi Vas mogu ozlijediti.
Ukoliko u ureĎaj uĎe voda isključite ureĎaj iz strujne
utičnice i isključite osigurač. Izolirajte napajanje
isključivanjem utikača i kontaktirajte ovlaštenog
servisnog tehničara.
2
NAZIVI DELOVA
UNUTRAŠNJA JEDINICA
UNUTRAŠNJA JEDINICA

Okvir prednje ploče
2.
3.
Prednja ploča
Filter za vazduh
4.
Vodoravna rešetka za protok vazduha
6.
Vertikalna rešetka za protok vazduha
Senzor sobne temperature
7.
8.
Ekran
Prijemnik signala daljinskog upravljača
9.
Daljinski upravljač
SPOLJAŠNJA JEDINICA
Odvodno crevo, cev sredstva za hlaĎenje
10 Povezni kabl
Prekidni ventil
EKRAN
EKRAN
NAPOMENA:
Ekran unutrašnje jedinice će izgledati
poput jednog od sledećih:
Indikator OPERATION
Ovaj indikator bljeska jednom u sekundi kada je
ureĎaj uključen i svetli tokom rada ureĎaja.
Indikator TIMER:
Ovaj indikator svetli kada je timer uključen.
Indikator PRE-DEF (Samo modeli sa hlaĎenjem i grejanjem)
Klima ureĎaj automatski započinje otapanje
ukoliko se prilikom grejanja spoljašnja jedinica
zamrzne. Tada počinje da svetli ovaj indikator.
Indikator AUTO:
Ovaj indikator bljeska kada je ureĎaj u
automatskom načinu rada.
Indikator ECON
Ovaj indikator svetli kada je ureĎaj u
ekonomičnom načinu rada.
Napomena:
Sve slike u ovom priručniku su prikazane u svrhu objašnjenja. Vaš bi
se klima ureĎaj mogao malo razlikovati. Treba se odnositi prema
stvarnom obliku ureĎaja.
3
RADNA TEMPERATURA
Temperatura
Mod
Sobna temperatura
Spoljašnja temperatura
PAŢNJA:
Grejanje
HlaĎenje
17°C ~ 32°C
18°C ~ 43°C
( -5°C ~ 43°C: Za modele sa niskotemperaturnim sistemom hlaĎenja)
Sušenje
0°C ~ 30°C
17°C ~ 32°C
-7°C ~ 24°C
11°C ~ 43°C
1. Ukoliko se klima ureĎaj koristi van gore navedenih uslova, sa radom bi mogle da započnu odreĎene zaštitne
funkcije i da prouzrokuju abnormalan rad ureĎaja.
2. Relativna vlaţnost vazduha u prostoriji mora da bude niţa od 80%. Ukoliko klima ureĎaj radi u uslovima koji
premašuju ovaj postotak, na površini klima ureĎaja bi mogla da se kondezuje vlaga. Molimo postavite vertikalnu
lopaticu za protok vazduha u maksimalni ugao (vertikalno u odnosu na pod) i postavite ureĎaj na jako duvanje.
3. Optimalna radna svojstva biće postignuta unutar ovih radnih temperatura.
RUČNO UPRAVLJANJE
Ručno upravljanje se moţe privremeno koristiti u slučaju da ne moţete da pronaĎete daljinski
upravljač ili ukoliko su se baterije u daljinskom upravljaču istrošile.
 Otvorite i podignite prednju ploču do nekog ugla sve dok
uz klik ne ostane učvršćena.
 Pritisnite i drţite taster sve dok se ne upali indikator
AUTO, nakon čega ureĎaj radi u prisilnom AUTO modu
(osnovno podešavanje temperature iznosi 24°C).
 Čvrsto zatvorite ploču u početni poloţaj.
PAŽNJA:
Svakim pritiskom na taster za ručno upravljanje, način
rada se menja na sledeći način: automatski, hlaĎenje,
isključeno.
Pritisnite taster za ručno upravljanje sve dok indikator
OPERATION ne počne brzo da bljeska (pet puta u
sekundi), nakon čega ureĎaj radi u prisilnom modu
hlaĎenja. On se koristi samo u svrhe testiranja.
Kada se indikator OPERATION ugasi, klima ureĎaj je
isključen.
Kako biste povratili mogućnost upravljanja daljinskim
upravljačem, direktno koristite daljinski upravljač.
 Otvorite i podignite prednju ploču do nekog ugla sve
dok uz klik ne ostane učvršćena.
 Pritisnite taster AUTO, te će klima ureĎaj raditi u
automatskom modu.
 Čvrsto zatvorite ploču u početni poloţaj-
NAPOMENA:
Mod hlaĎenja na kontrolnoj ploči se koristi isključivo u
svrhe testiranja
4
PODEŠAVANJE USMERENJA PROTOKA VAZDUHA
Ispravno podesite protok vaduha,u suprotnom bi moglo da
doĎe do neugode ili neujednačene sobne temperature.
Vodoravnu lopaticu podesite daljinskim upravljačem.
Vertikalnu lopaticu podesite ručno .
Podešavanje vertikalnog usmerenja protoka vazduha (goredole)
Klima ureĎaj automatski podešava vertikalno usmerenje
protoka vazduha u skladu sa načinom rada.
Postavljanje vertikalnog usmerenja protoka vazduha
Izvršite ovo podešavanje za vreme rada ureĎaja.
Ponovnim pritiscima na taster AIR DIRECTION na daljinskom
upravljaču postavite lopaticu u ţeljeni poloţaj.
Postavite vertikalno usmerenje protoka vazduha u ţeljeni poloţaj.
U daljem radu vertikalno usmerenje protoka vazduha se
automatski postavlja u poloţaj u koji ste Vi postavili lopaticu
pritiscima na taster AIR DIRECTION.
Postavljanje vodoravnog usmerenja protoka vazduha
(levo-desno)
Ručno podesite vertikalnu lopaticu putem poluge na levoj ili
desnoj strani lopatice (zavisno od modelu). Pripazite kako ne
biste pričepili prste ventilatorom, vodoravnom lopaticom ili kako
ne biste oštetili vertikalnu lopaticu. Kada klima ureĎaj radi i
vodoravna lopatica se nalazi u odreĎenom poloţaju, postavite
lopaticu sa leve strane (ili desne, zavisno od modelu) izlaza za
vazduh u ţeljeni poloţaj.
Automatsko usmeravanja protoka vazduha (gore-dole)
Izvršite ovu funkciju za vreme rada klima ureĎaja.
Pritisnite taster SWING na daljinskom upravljaču.
Kako biste isključili funkciju ponovo pritisnite taster SWING.
Kako biste zadrţali lopaticu u ţeljenom poloţaju pritisnite
taster AIR DIRECTION.
PAŽNJA
Tasteri AIR DIRECTION i SWING biće nefunkcionalne kada klima
ureĎaj ne radi (uključujući i kada je postavljen timer).
Ne ostavljate klima ureĎaj da dugo radi sa protokom vazduha
usmerenim prema dole prilikom grejanja ili sušenja. U suprotnom bi se
na površini vodoravne lopatice mogla kondenzovati vodena para i
kapljati na pod ili po nameštaju.
Ne pomičite ručno vodoravnu lopaticu. Uvek koristite taster AIR
DIRECTION ili SWING. Ukoliko ručno pomaknete ovu lopaticu, za
vreme rada bi se mogla pokvariti. Ukoliko se lopatica pokvari, isključite
klima ureĎaj te ga ponovo uključite.
Ukoliko uključite klima ureĎaj odmah nakon isključivanja, vodoravna
lopatica bi se mogla da se ne miče otprilike 10 sekundi.
Ugao otvora vodoravne lopatice ne bi smeo da bude previše malen, jer
bi funkcije hlaĎenja ili grejanja mogle da budu oslabljene previše
ograničenim područjem protoka vazduha.
Ne koristite klima ureĎaj sa vodoravnom lopaticom u zatvorenom
poloţaju.
Kada uključite klima ureĎaj u struju (po prvi put), vodoravna lopatica bi
mogla da ispušta zvuk 10 sekundi, što je normalno.
5
KAKO KLIMA UREĐAJ RADI
AUTOMATSKI RAD
Pritisnite tipku Sleep
Hlađenje
Pritisnite tipku Sleep
1
Grijanje
Kada postavite klima ureĎaj u automatski način rada,
automatski će odabrati hlaĎenje, grejanje (samo modeli s
hlaĎenjem/grejanjem) ili samo ventilatorski način rada zavisno
od temperature koju ste Vi odabrali i od sobne temperature.
Klima ureĎaj će automatski kontrolisati sobnu temperaturu
oko tačke koju ste Vi postavili.
Ukoliko Vam AUTO način rada ne odgovara, moţete ručno da
podesite ţeljene uslove.
EKONOMIČAN RAD
Kada za vreme hlaĎenja (modeli bez grejanja), grejanja, ili
automatskog načina rada pritisnete taster ECONO, klima
ureĎaj će započeti sledeći rad. Brzina ventilatora će se
automatski kontrolisati. U području prigušenog rada u kojem
se kapacitet odrţava minimalnim preterano hlaĎenje se
sprečava povišenjem postavljene temperature za 1°C nakon
1 sata te za 2°C nakon 2 sata rada. Sobna temperatura se
stoga reguliše izmeĎu područja prigušenog rada i
postavljene temperature. (Zavisno od spoljašnje
temperature).
FUNKCIJA SUŠENJA
Funkcija sušenja će automatski odabrati sušenje
zasnovano na razlici izmeĎu postavljene temperature i
stvarne sobne temperature.
Temperatura se reguliše za vreme odvlaţivanja
uključivanjem i isključivanjem hlaĎenja ili samo
ventilatora. Brzina ventilatora je niska.
OPTIMALAN RAD
Kako biste postigli optimalna radna svojstva, molimo obratite paţnju na sledeće:
Ispravno podesite usmerenje protoka vazduha, tako da nije usmeren prema osobama.
Podesite temperaturu kako biste postigli najveći nivo udobnosti. Ne postavljajte ureĎaj na
preterane razine temperature.
Prilikom hlaĎenja/grejanja zatvorite vrata i prozore jer bi to moglo da umanji radna svojstva
ureĎaja.
Kako biste odabrali ţeljeno vrijeme početka rada klima ureĎaja koristite taster TIMER ON
(uključivanje timera) na daljinskom upravljaču.
Ne postavljajte nikakve predmete blizu ulaza ili izlaza za vazduh jer to moţe da smanji efikasnost
klima ureĎaja, te ureĎaj moţe da prestane sa radom.
Redovito čistite filter za vazduh, jer bi u suprotnom mogla da se smanje radna svojstva grejanja i
hlaĎenja klima ureĎaja.
Ne koristite ureĎaj sa zatvorenom vodoravnom lopaticom
6
ODRŽAVANJE
UPOZORENJE
Pre čišćenja nuţno je ugasiti klima ureĎaj i isključiti
ga iz struje.
Čišćenje unutrašnje jedinice i daljinskog
upravljača
PAŽNJA
Za brisanje unutrašnje jedinice i daljinskog upravljača
koristite suvu krpu.
Ukoliko je unutrašnja jedinica jako prljava moţe se
očistiti krpom navlaţenom hladnom vodom.
Prednja ploča unutrašnje jedince moţe da se ukloni i
opere vodom. Zatim je obrišite suvom krpom.
Za čišćenje jedinice ne koristite hemijski obraĎene
krpe ili krpe za prašinu.
Ne koristite benzin, razreĎivač, pastu za poliranje ili
slična otapala za čišćenje. Takva bi sredstva mogla
da uzrokuju pucanje ili deformisanje plastične
površine.
Čišćenje filtera za vazduh
Drška filtera
Začepljeni filtar za vazduh smanjuje efikasnost hlaĎenja
ovog ureĎaja. Molimo očistite filter jednom svake dve
nedelje.
1. Podignite ploču unutrašnje jedinice prema gore sve dok
ne stane uz klik.
2. Primite dršku filtera za vazduh i lagano je podignite
kako biste je izvukli iz drţača filtera, te je povucite
prema dole.
3. Uklonite filtera za vazduh iz unutrašnje jedinice.
Očistite filter za vazduh jednom svake dve nedelje.
Očistite filter za vazduh usisivačem ili vodom, te ga osušite
na hladnom mestu.
7
ODRŽAVANJE
4. Uklonite filter za osveţavanje vazduha iz njegovog okvira
(način instalacije i uklanjanja filtera za osveţavanje
vazduha se razlikuje zavisno od modela, pogledajte slike
 i  s leve strane).
Filtar za
osvjeţavanje
zraka
Očistite filter za osveţavanje vazduha najmanje
jednom mesečno, te ga zamenite svaka 4-5 meseci.
Očistite ga usisivačem, te ga osušite na hladnom
mestu.
5. Instalirajte filter za osveţavanje vazduha nazad na mesto.
6. Umetnite gornji deo filtera za vazduh nazad u ureĎaj
pazeći pritom da se leva i desna ivica ispravno
poravnaju, te postavite filter na mesto.
Odrţavanje
Ukoliko ne nameravate da koristite klima ureĎaj duţe vreme
izvršite sledeće:
(1) Ostavite da ventilator radi otprilike pola dana kako bi
se osušila unutrašnjost jedinice.
(2) Ugasite klima ureĎaj i isključite ga iz struje.
Uklonite baterije iz daljinskog upravljača.
(3) Spoljašna jedinica zahteva redovino odrţavanje i
čišćenje. Ne pokušavajte to sami da izvršite.
Kontaktirajte dobavljača ili servisera.
Provere pre početka upotrebe
Proverite jesu li ţice polomljene ili odvojene.
Proverite je li instaliran filter za vazduh.
Proverite jesu li dovod vazduha ili izlaz za vazduh
blokirani nakon duţeg nekorišćenja klima ureĎaja.
PAŽNJA
Ne dodirujte metalne delove jedinice prilikom
uklanjanja filtera. Mogli biste se da se povredite
prilikom rukovanja oštrim metalnim ivicama.
Ne čistite unutrašnjost klima ureĎaja vodom.
Izlaganje vodi moţe da uništi izolaciju, što moţe da
rezultira strujnim udarom.
Prilikom čišćenja klima ureĎaja prvo se uverite da
su ureĎaj i glavni osigurač isključeni.
8
SAVETI ZA UPOTREBU
Za vreme normalnog rada moţe da se dogodi sljedeće.
1. Zaštita klima ureĎaja.
Zaštita kompresora
Kompresor ne moţe da započne sa radom 3 minute nakon prestanka rada.
Anti-hladni vazduh (Samo modeli s grejanjem i hlaĎenjem)
UreĎaj je dizajniran da ne izduvava hladan vazduh za vreme grejanja, kada je unutrašnji menjač
toplote u jednom od sledeća tri stanja i podešena temperatura nije postignuta.
A) Kada je grejanje tek započelo.
B) Otapanje.
C) Grejanje niskim temperaturama.
Spoljašnji i unutrašnji ventilator za vreme otapanja prestaju sa radom (samo modeli s grejanjem i
hlaĎenjem)
Otapanje (samo modeli s grejanjem i hlaĎenjem)
Za vreme grejanja, kada je spoljašnja temperatura niska i vlaţnost visoka, na spoljašnjoj jedinici moţe
nastati led, što rezultira smanjenom efikasnosti grejanja klima ureĎaja.
Ukoliko se to dogodi, klima ureĎaj će prestati sa grejanjem i automatski započeti s otapanjem.
Vreme otapanja moţe da traje od 4 do 10 minuta,zavisno od spoljašnje temperature i količine leda
nakupljene na spoljašnjoj jedinici.
2. Bela para izlazi iz unutrašnje jedinice
Bela para moţe da nastane kao posledica velike temperaturne razlike izmeĎu dovoda vazduha i
izlaza za vazduh za vreme hlaĎenja u zatvorenom prostoru s visokom relativnom vlaţnošću.
Bela para moţe da nastane kao posledica vlage koja nastaje procesom otapanja, kada klima ureĎaj
nakon otapanja nastavi s grejanjem.
3. Tiho bučenje klima ureĎaja
Moţete čuti tihi siktavi zvuk za vreme rada kompresora ili odmah po prestanku njegovog rada.
To
je zvuk protoka ili zaustavljanja protoka sredstva za hlaĎenje.
TakoĎe moţete čuti tihi pištavi zvuk za vreme rada kompresora ili odmah po prestanku njegovog rada.
Uzrok tome je toplotno širenje i skupljanje plastičnih delova u ureĎaju prilikom promena temperature.
Moţe se čuti buka zbog vraćanja lopatica na njihovu originalnu poziciju prilikom prvog uključivanja
ureĎaja.
4. Unutrašnja jedinica izduvava prašinu.
Ovo je normalno ukoliko klima ureĎaj nije korišćen duţe vreme ili prilikom prve upotrebe ureĎaja.
5. Iz unutrašnje jedinice dopire čudan miris.
Uzrok ovome su mirisi koji izbijaju od graĎevnog materijala, nameštaja ili dima.
6. Klima ureĎaj za vreme grejanja ili hlaĎenja prelazi u ventilatorski način rada
(samo za modele s grejanjem i hlaĎenjem).
Kada unutrašnja temperatura dostigne podešenu temperaturu klima ureĎaja, kompresor će automatski
da prestane sa radom, i klima ureĎaj će preći u ventilatorski način rada. Kompresor će ponovo da
započne sa radom kada unutrašnja temperatura za vreme hlaĎenja poraste ili se snizi za vreme
grejanja (samo za modele s grejanjem i hlaĎenjem).
9
7. Prilikom hlaĎenja u uslovima visoke relativne vlaţnosti (relativna vlaţnost veća od 80%),
na površini unutrašnje jedinice bi mogla da se pojavi voda koja kaplje. Podesite
vodoravnu lopaticu u poloţaj za maksimalan protok vazduha i odaberite visoku brzinu
ventilatora.
8. Grejanje (samo za modele s grejanjem i hlaĎenjem)
Za vreme grejanja klima ureĎaj preuzima toplotu iz spoljašnje jedinice i otpušta je putem
unutrašnje jedinice. Kada se spoljašnja temperatura snizi, količina toplote koju preuzima
klima ureĎaj se u skladu s temperaturom takoĎe smanjuje. Istovremeno, toplotno
opterećenje klima ureĎaja raste zbog veće razlike izmeĎu spoljašnje i unutrašnje
temperature. Ukoliko pomoću klima ureĎaja ne moţete da postignete ugodnu temperaturu,
preporučujemo korišćenje dodatnog ureĎaja za grejanje.
9. Funkcija automatskog nastavka rada
Nestanak struje za vreme rada će u potpunosti da zaustavi ureĎaj.
Kod ureĎaja bez funkcije automatskog nastavka rada, kada se struja povrati, indikator RUN na
unutrašnjoj jedinici bljeska. Kako bi ureĎaj nastavio sa radom, pritisnite taster ON/OFF na daljinskom
upravljaču. Kod ureĎaja s funkcijom automatskog nastavka rada, kada se struja povrati, ureĎaj
automatski nastavlja sa radom sa svim prethodnim sačuvanim podešavanjima.
10. Munje ili beţični telefoni koji rade u blizini bi mogli da uzrokuju kvar ureĎaja. Isključite ureĎaj
iz struje, te ga ponovo uključite u struju. Za nastavak rada pritisnite taster ON/OFF na
daljinskom upravljaču.
10
Smernice za otklanjanje problema
Kvarovi i rešenja
Odmah isključite klima ureĎaj ukoliko sa javi jedan od sledećih kvarova. Isključite ureĎaj iz struje i
kontaktirajte najbliţu sluţbu za korisnike.
Indikator OPERATION ili drugi indikatori brzo bljeskaju (5 puta u sekundi) i to bljeskanje se
ne da otkloniti isključivanjem i ponovnim uključivanjem ureĎaja u struju
Problem
Osigurač često pregoreva.
Strani predmeti ili voda su prodrli u klima ureĎaj.
Daljinski upravljač ne radi ili radi neuobičajeno.
Druge abnormalne situacije.
Kvarovi
UreĎaj ne
počinje s
radom
Uzrok
Šta treba učiniti?
Nestanak struje
Pričekajte povratak struje.
Utikač je moţda isključen iz utičnice.
Proverite je li utikač čvrsto uključen u
utičnicu.
Moţda je pregoreo osigurač.
Zamenite osigurač.
Moţda su se istrošile baterije u
daljinskom upravljaču.
Vreme timera koje ste postavili je
neispravno.
UreĎaj ne hladi
Neispravna postavka temperature.
Zamenite bateriju.
Pričekajte ili poništite postavku timera.
Ispravno postavite temperaturu. Za
ili greje (samo
detaljna uputstva molimo pogledajte
modeli s
poglavlje
"Upotreba daljinskog upravljača".
hlaĎenjem/
grejanjem)
Filter za vazduh je blokiran.
Očistite filter za vazduh.
dobro prostoriju
Vrata ili prozori su otvoreni.
za vreme
Dovod vazduha ili izlaz za vazduh
unutrašnje ili spoljašnje jedinice je
blokiran.
izduvavanja
Zatvorite vrata ili prozore.
Prvo uklonite prepreke, te zatim ponovo
pokrenite klima ureĎaj.
vazduha iz
klima ureĎaja
Aktivirana je 3 minutna zaštita
kompresora.
Pričekajte.
Ukoliko niste uklonili problem, molimo kontaktirajte lokalnog distributera ili najbliţu sluţbu za
korisnike. Obavezno im detaljno opišite kvar i predočite model ureĎaja.
Napomene: Ne pokušavajte sami da popravljate ureĎaj.
Uvek se posavetujte s ovlašćenim servisom.
11
SADRŽAJ
DALJINSKI UPRAVLJAČ I NJEGOVE FUNKCIJE ........................................................ 1
NAZIVI I FUNKCIJE INDIKATORA DALJINSKOG UPRAVLJAČA ............................... 3
RUKOVANJE DALJINSKIM UPRAVLJAČEM ............................................................... 4
POSTAVLJANJE SATA ................................................................................................. 5
FUNKCIJE TASTERA LOCK I RESET .......................................................................... 6
AUTOMATSKI RAD ....................................................................................................... 7
FUNKCIJA HLAĐENJA/VENTILATORA ....................................................................... 8
FUNKCIJA SUŠENJA.................................................................................................... 8
UPOTREBA TIMERA .................................................................................................... 9
PRIMER POSTAVLJANJA TIMERA ............................................................................ 10
PODEŠAVANJE USMERENJA TOKA ZRAKA ........................................................... 11
DALJINSKI UPRAVLJAČ I NJEGOVE FUNKCIJE
Taster ON/OFF
Način rada
Pritisnite taster za
početak rada klima
ureĎaja, te je ponovo
pritisnite za prekid rada.
Svakim pritiskom tastera
menja se način rada
redom: automatski,
hlaĎenje, sušenje,
grejanje (samo modeli sa
grejanjem), ventilatorski,
te ponovno automatski.
Temperatura
: Postavljena temp. se
povećava do 30°C
: Postavljena temp. se
smanjuje do 17°C
Brzina ventilatora
Ovaj se taster koristi za
odabir brzine ventilatora.
Svakim pritiskom tastera
se menja brzina
ventilatora redom:
automatska, niska,
srednja, visoka, te
ponovo automatska.
TEMP
CLOCK
C
SPEED
MODE
FAN
SPEED
Sklonite poklopac
1
ON
OFF TEMP
DALJINSKI UPRAVLJAČ I NJEGOVE FUNKCIJE
Usmerenje vazduha
Ekonomični rad
Pritisnite ovaj taster za
izmenu ugla pomeranja
lopatice. (Ovo ne vredi
za ureĎaje bez ove
funkcije.)
Pritisnite ovaj taster za
postavljanje
ekonomičnog načina
rada (samo kod nekih
modela).
Pomeranje lopatice
Uklj./isklj. timera
Pritisnite ovaj taster za
pomeranje lopatice.
Ponovno pritisnite za
prekid.
Pritisnite taster
za postavljanje
vremena uključivanja.
Pritisnite taster
Sačuvanje
Pritisnite ovaj taster
za čuvanje vremena
uključivanja i
isključivanja.
za
postavljanje vremena
isključivanja.
Podešavanje vremena
Ovi se tasteri koriste za
postavljanje trenutnog i
vremena isključivanja.
Sat
Pritisnite ovaj taster za
postavljanje vremena.
Poništenje
Zaključavanje
Pritisnite ovaj taster za
poništenje vremena
uključenja i isključenja.
Pritiskom ovog tastera sva
trenutna podešavanja se
zaključavaju i daljinski upravljač
ne prima naredbe osim naredbi
ovog tastera. Koristite
zaključavanje kada želite sprečiti
slučajnu izmenu podešavanja.
Kada želite poništiti
zaključavanje ponovo pritisnite
ovaj taster.
Osnovna podešavanja
Daljinski upravljač koji ste kupili se može ponešto razlikovati od
prikazanog na gornjoj slici.
2
Po pritisku ovog tastera sva
se trenutna podešavanja
poništavaju i prelaze u
početno stanje. Na satu će
bljeskati „0:00“, način rada
prikazivati „AUTO“, brzina
ventilatora „AUTO“,
te će temperatura
prikazivati „24“.
NAZIVI I FUNKCIJE INDIKATORA DALJINSKOG UPRAVLJAČA
Indikator prikazivanja
Ovaj indikator svetli kada daljinski upravljač
šalje signal unutrašnjoj jedinici.
Prikaz načina rada
Prikazuje trenutni način rada uključujući
automatski, hlaĎenje, sušenje, grejanje i
ventilatorski način rada.
Indikator rada
Prikazuje se pritiskom tastera
.
Ponovnim pritiskom
nestaje.
Prikaz temperature
Prikazuje postavljenu temperaturu (17°C do
30°C). Kada je uključen ventilatorski način
rada podešavanja temperature se ne
prikazuje.
Prikaz sata
Prikazuje se trenutno vreme.(0~24 sata)
Prikaz timera
Prikazuje se postavljeno vreme timera.
(0~24 sata)
Simbol zaključavanja
.
Prikazuje se pritiskom tastera
Za uklanjanje ponovno pritisnite taster
.
Prikaz brzine ventilatora
Prikazuje odabranu brzinu ventilatora.
Mogući su prikazi AUTO i tri različite brzine:
niska, srednja i visoka. AUTO se prikazuje
kada je ureĎaj u automatskom ili u načinu
rada za sušenje.
Prikaz ekonomičnog načina rada (samo kod
nekih modela)
Prikazuje se pritiskom tastera
. Za
uklanjanje ponovno pritisnite taster
.
Na slici su radi jasnoće prikazani svi
indikatori. Tokom rada na ekranu će biti
prikazani samo odreĎeni indikatori.
3
RUKOVANJE DALJINSKIM UPRAVLJAČEM
Položaj daljinskog upravljača.
Držite daljinski upravljač na mestu sa kojega
njegovi signali mogu doći do prijemnika
unutrašnje jedinice. (max. udaljenost 8 m).
Kada je postavljen timer daljinski
upravljač automatski šalje signal
unutrašnjoj jedinici u odreĎeno vreme.
Ukoliko držite daljinski upravljač na
položaju koji ometa slanje signala, može
doći do vremenskog zaostatka od do 15
minuta.
OPREZ
Klima ureĎaj neće raditi ukoliko zavese, vrata ili drugi materijali blokiraju signale daljinskog
upravljača unutrašnjoj jedinici.
Sprečite svako prolivanje tečnosti po daljinskom upravljaču. Ne izlažite daljinski
upravljač direktnoj sunčevoj svetlosti ili toplini.
Ukoliko je infracrveni senzor na unutrašnjoj jedinici na direktnoj sunčevoj svetlosti, klima
ureĎaj možda neće ispravno raditi. Zavesama sprečite obasjavanje senzora sunčevom
svetlošću.
Ukoliko drugi električni ureĎaji reaguju na daljinski upravljač ili preselite te ureĎaje ili se
konsultujte sa dobavljačem klima ureĎaja.
Zamena baterija
Daljinski upravljač koristi dve suve alkalne
baterije (R03/LR03X2)
(1) Otvorite poklopac baterijskog dela pa
zamenite stare baterije novima.
(2) Po završetku koraka (1) pritisnite taster
RESET.
(3) Pre zatvaranja poklopca baterijskog dela
proverite da li je na ekranu daljinskog
upravljača prikazano „0:00“, te bljeskaju li
pokazivači.
Nakon zamene baterija podesite sat
daljinskog upravljača.
4
NAPOMENE
Prilikom zamene baterija ne koristite stare baterije ili različite tipove baterija. To može
uzrokovati kvar daljinskog upravljača.
Uklonite baterije ukoliko ne nameravate koristiti daljinski upravljač nekoliko. U
suprotnom curenje baterija može uzrokovati kvar daljinskog upravljača.
Prosečni radni vek baterija uz normalnu upotrebu iznosi otprilike 6 meseci.
Zamenite baterije kada se signal potvrde unutrašnje jedinice prestane oglašavati ili
ukoliko se indikator prikazivanja prestane paliti.
POSTAVLJANJE SATA
Pre početka upotrebe klima ureĎaja
postavite sat daljinskog upravljača na dole
opisan način. Daljinski upravljač će na
ekranu prikazivati vreme bez obzira radi li
klima ureĎaj ili ne.
Osnovno postavljanje sata
AUTO COOL DRY HEAT FAN
TEMP
CLOCK
TIMER ON
TIMER OFF
SPEED AUTO LOW MED HIGH
MODE
ON
TEMP
FAN SPEED
OFF
AIR
DIRECTION
2
3
ECONOMIC
RUNNING
SWING
OK
TIMER ON
CLOCK
CANCEL
TIMER OFF
TIME ADJUST
1
Prilikom stavljanja baterija u daljinski
upravljač na ekranu će biti prikazano
„0:00“, te će pokazivač bljeskati.
1. Taster za podešavanje vremena (TIME
ADJUST)
Pritisnite ove tastere za postavljanje
vremena.
Unapred.
Unazad.
Svakim pritiskom tastera vreme se pomera
unapred ili unazad za jedan minut zavisno
od pritisnutog tastera. Vreme se menja
brzinom pritiska tastera.
5
2.Taster OK.
Kada pritisnete taster OK prikaz vremena prestaje
bljeskati i sat započinje s radom.
Clock
3.Izmena vremena sata
Pritisnite taster CLOCK u baterijskom delu, te će
pokazivač u prikazu sata početi bljeskati.
Za postavljanje novog vremena izvršite korake 1 i 2 iz
dela „Osnovno postavljanje sata“.
* Preciznost sata je unutar 10 sekundi dnevno.
OPREZ
Statički elektricitet ili drugi faktori (u slučaju izrazito visokog napona) mogu uzrokovati
poništenje sata daljinskog upravljača. Ukoliko je sat poništen (bljeska „0:00“), pre početka
upotrebe ponovo podesite sat.
FUNKCIJE TASTERA LOCK I RESET
AIR
DIRECTION
ECONOMIC
RUNNING
SWING
OK
TIMER ON
CLOCK
CANCEL
TIMER OFF
TIME ADJUST
1 2
1. Pritiskom tastera LOCK sv trenutna
podešavanja se zaključavaju i daljinski
upravljač ne prima naredbe osim
naredbi ovog tastera. Koristite
zaključavanje kada želite sprečiti
slučajnu izmenu podešavanja.
Kada želite poništiti zaključavanje
ponovo pritisnite taster LOCK.
2. Po pritisku ovog tastera sva se trenutna
podešavanja poništavaju i prelaze u početno
stanje. Na satu će bljeskati "0:00", način rada
prikazivati „AUTO“, brzina ventilatora
„AUTO“, te će temperatura prikazivati „24“.
6
AUTOMATSKI RAD
Kada postavite klima ureĎaj u automatski
način rada automatski će odabrati hlaĎenje,
grejanje (samo modeli sa grejanjem) ili
ventilatorski način rada zavisno od sobne
temperature.
Po odabiru načina rada, radni zahtevi se
čuvaju u mikroprocesor jedinice.
Od tada nadalje klima ureĎaj će nastaviti s
radom pod istim zahtevima nakon
jednostavnog pritiska tastera ON/OFF na
daljinskom upravljaču.
AUTO COOL DRY HEAT FAN
TEMP
CLOCK
TIMER ON
TIMER OFF
SPEED
1
AUTO LOW MED HIGH
MODE
ON
3
TEMP.
FAN
SPEED
OFF
AIR
DIRECTION
ECONOMIC
RUNNING
SWING
OK
TIMER ON
CLOCK
CANCEL
TIMER OFF
TIME ADJUST
2
Pokretanje
Indikator OPERATION na ekranu unutrašnje
jedinice počinje bljeskati.
1. Taster za izbor načina rada (MODE)
Odaberite AUTO.
2. Temperaturni tasteri(TEMP.)
Postavite željenu temperaturu. Preporučuje
se da je postavite u rasponu od 21°C do
28°C
3. Taster ON/OFF
Pritisnite ovaj taster za pokretanje klima ureĎaja.
Indikator OPERATION na ekranu unutrašnje
jedinice počinje svetleti. Način rada se bira
skladno sobnoj temperaturi, te ureĎaj počinje s
radom nakon otprilike 3 minuta.
Prekid
Taster ON/OFF
Ponovo pritisnite ovaj taster za prekid rada klima
ureĎaja.
Ukoliko Vam automatski način rada ne odgovara
možete ručno odabrati željene zahteve. Prilikom
odabira automatskog načina rada ne morate
postavljati brzinu ventilatora. Na ekranu će se za
brzinu ventilatora prikazivati AUTO, te će brzina
ventilatora biti automatski nadzirana.
7
FUNKCIJA HLAĐENJA/VENTILATORA
Pokretanje
AUTO COOL DRY HEAT FAN
TEMP
CLOCK
TIMER ON
TIMER OFF
SPEED AUTO LOW MED HIGH
1
MODE
ON
3
4
TEMP
FAN
SPEED
2
OFF
ECONOMIC
RUNNING
AIR
DIRECTION
SWING
OK
CLOCK
CANCEL
TIMER ON
TIMER OFF
TIME ADJUST
Uključite klima ureĎaj u strujnu utičnicu.
Indikator OPERATION na ekranu unutrašnje jedinice počinje
bljeskati.
1. Taster za izbor načina rada (MODE)
Odaberite hlaĎenje, grejanje (samo modeli sa
hlaĎenjem) ili ventilatorski način rada.
2. Temperaturni tasteri (TEMP.)
Postavite željenu temperaturu.
HlaĎenje 21°C ili viša
Grejanje 28°C ili niža
3. Taster brzine ventilatora (FAN SPED)
Izaberite automatsku, nisku, srednju ili visoku
brzinu ventilatora.
4. Taster ON/OFF
Pritisnite ovaj taster za pokretanje klima ureĎaja.
Indikator OPERATION na ekranu unutrašnje jedinice
počinje svetleti. Način rada se bira skladno sobnoj
temperaturi, te ureĎaj počinje s radom nakon otprilike 3
minuta. (Ukoliko ste odabrali ventilatorski način rada,
ureĎaj odmah započinje s radom.)
Prekid
Taster ON/OFF
Ponovno pritisnite ovaj taster za prekid rada klima ureĎaja.
Ventilatorski način rada ne kontroliše toplinu. Stoga za
izbor ovog načina rada izvršite samo korake 1, 3 i 4.
SUŠENJE
Pokretanje
AUTO COOL DRY HEAT FAN
TEMP
CLOCK
TIMER ON
TO LOW MED HIGH
1
3
ON
TEMP
FAN
SPEED
OFF
AIR
DIRECTION
ECONOMIC
RUNNING
SWING
OK
CLOCK
CANCEL
TIMER ON
TIMER OFF
TIME ADJUST
2
Uključite klima ureĎaj u strujnu utičnicu.
Indikator OPERATION na ekranu unutrašnje jedinice
počinje bljeskati.
1. Taster za izbor načina rada (MODE)
Odaberite DRY.
2. Temperaturni tasteri (TEMP.)
Pritisnite taster „TEMP“.
Indikator brzine ventilatora prikazuje AUTO. Brzina
ventilatora unutrašnje jedinice će automatski biti
postavljena na nisku vrednost.
3. Taster ON/OFF
Indikator OPERATION na ekranu unutrašnje jedinice počinje
svetleti, te ureĎaj počinje s radom nakon otprilike 3 minuta.
Prekid
Taster ON/OFF
Ponovo pritisnite ovaj taster za prekid rada klima ureĎaja.
8
UPOTREBA TIMERA
1. Tasteri TIMER ON / TIMER OFF
Prema potrebi pritisnite taster TIMER ON ili OFF
Trenutna podešavanje timera se prikazuje
zajedno sa indikatorom timera, te pokazivač
vremena timera bljeska.
AUTO COOL DRY HEAT FAN
TEMP
CLOCK
TIMER ON
TIMER OFF
2. Tasteri za podešavanje vremena (TIME ADJUST)
Pritisnite za postavljanje željenog vremena.
Unapred
Unazad
SPEED AUTO LOW MED HIGH
MODE
ON
TEMP.
FAN
SPEED
3
OFF
AIR
DIRECTION
ECONOMIC
RUNNING
SWING
OK
CLOCK
CANCEL
4
Svakim pritiskom tastera vrieme se pomiče
unapred ili unazad za 10 minuta zavisno od
pritisnutog tastera. Vreme se menja brzinom
pritiska tastera.
3. Taster čuvanja (OK)
Pritisnite ovaj taster. Proverite svetli li indikator
TIMER na ekranu unutrašnje jedinice.
TIMER ON
TIMER OFF
TIME ADJUST
2
Prekid
4. Taster poništenja (CANCEL)
Pritisnite taster CANCEL za poništenje podešavanja timera.
Izmene
Izvršite korake 1, 2 i 3 za izmenu podešavanja.
OPREZ
Kada je postavljen timer daljinski upravljač automatski u odreĎeno vreme emituje signal
timera unutrašnjoj jedinici. Stoga držite daljinski upravljač na mestu sa kojeg može
neometano emitovati signal unutrašnjoj jedinici.
Efektivno radno vreme koje se može postaviti daljinskim upravljačem je ograničeno na
24 sata.
9
PRIMER POSTAVLJANJA TIMERA
Off timer
Stop
Vreme isključivanja
(Rad Prekid)
Funkcija vremena isključivanja je korisna kada idete da
spavate.
Klima ureĎaj će u postavljeno vreme automatski prestati s
radom.
Primer:
Operate
Za prekid rada klima ureĎaja u 23:00.
1. Pritisnite taster TIMER OFF.
2. Tasterom TIME ADJUST postavite „23:00“
na indikatoru timera isključivanja.
3. Pritisnite taster OK.
23:00
Vreme uključivanja
On timer
Operate
Stop
6:00
(Prekid Rad)
Funkcija vremena uključivanja je korisna kada se
ujutru budite ili kada se vraćate kući. Klima ureĎaj će
automatski započeti s radom u postavljeno vreme.
Primer:
Za početak rada klima ureĎaja u 6:00.
1. Pritisnite taster TIMER ON.
2. Tasterom TIME ADJUST postavite „6:00“ na
indikatoru timera uključivanja.
3. Pritisnite taster OK.
KOMBINOVANI TIMER (istovremeno postavljanje
vremena uključivanja i isključivanja)
Off timer
On timer
Operate
23:00
Stop
6:00
(Rad Prekid rad)
Ova funkcija je korisna kada želite da klima ureĎaj
prestane s radom kada idete da spavate, te da ponovo
započne s radom ujutru kada se probudite ii vratite kući.
Primer:
Za prekid rada klima ureĎaja u 23:00, te ponovni početak
rada sledeće jutro u 6:00.
1. Pritisnite taster TIMER OFF.
2. Tasterom TIME ADJUST postavite „23:00“ na
indikatoru timera isključivanja.
3. Pritisnite taster TIMER ON.
4. Tasterom TIME ADJUST postavite „6:00“ na
indikatoru timera uključivanja.
5. Pritisnite taster OK.
10
PRIMER POSTAVLJANJA TIMERA
On timer
Off timer
Stop
Stop
Operate
6:00
8:00
Vreme uključivanja vreme isključivanja
(Prekid Rad Prekid)
Ovo podešavanje možete koristiti za pokretanje klima ureĎaja
kada se probudite, te za prekid rada ureĎaja kada napustite
kuću.
Primer:
Za početak rada klima ureĎaja u 6:00 sedeće jutro i prekid
rada u 8:00.
1. Pritisnite taster TIMER ON.
2. Tasterom TIME ADJUST postavite „6:00“ na
indikatoru timera uključivanja daljinskog upravljača.
3. Pritisnite taster TIMER OFF.
4. Tasterom TIME ADJUST postavite „6:00“ na
indikatoru timera isključivanja.
5. Pritisnite taster OK.
Prvo se aktivira funkcija timera (uključivanje ili isključivanje) koja je
najbliža trenutnom vremenu.
Ukoliko je postavljeno isto vreme uključivanja i
isključivanja, nijedna radnja se neće izvršiti. TakoĎe,
klima ureĎaj može prestati s radom.
PODEŠAVANJE USMERENJA TOKA VAZDUHA
Ispravno podesite protok vazduha, u suprotnom bi moglo
doći do nezgode ili neujednačene sobne temperature.
Vodoravnu lopaticu podesite putem daljinskog upravljača.
Vertikalnu lopaticu podesite ručno.
Podešavanje vertikalnog usmerenja toka vazduha
Kada su odabrani hlaĎenje i
odvlaživanje postavite
lopaticu unutar
plavog područja .
Klima ureĎaj automatski podešava vertikalno usmerenje toka
vazduha u skladu s načinom rada.
Postavljanje željenog usmerenja toka vazduha
Izvršite ovo podešavanje za vreme rada ureĎaja.
Ponovljenim pritiscima na taster AIR DIRECTION na daljinskom upravljaču
postavite lopaticu u željeni položaj.
Postavite vertikalnu lopaticu unutar naznačenog raspona.
U daljem radu vertikalno usmerenje toka vazduha se automatski
postavlja u položaj u koji ste Vi postavili lopaticu pritiscima tastera
AIR DIRECTION.
11
PODEŠAVANJE USMERENJA TOKA VAZDUHA
Automatsko njihanje usmerenja toka vazduha
Izvršite ovu funkciju za vreme rada klima ureĎaja.
Pritisnite taster SWING na daljinskom upravljaču.
Kako biste isključili funkciju ponovo pritisnite taster SWING.
Za promenu smera njihanja pritisnite taster AIR
DIRECTION.
OPREZ
Tasteri AIR DIRECTION i SWING će biti
nefunkcionalne kada klima ureĎaj ne radi
(uključujući i kada je postavljen timer).
Ne ostavljajte klima ureĎaj da dugo radi sa
protokom vazduha usmerenim prema dole prilikom
grejanja ili sušenja. U suprotnom bi se na površini
vodoravne lopatice mogla kondenzirati vodena para
i kapati na pod ili po nameštaju.
Ne pomerajte ručno vodoravnu lopaticu. Uvek
koristite taster AIR DIRECTION ili SWING. Ukoliko
ručno pomaknete ovu lopaticu, za vreme rada bi se
mogla pokvariti. Ukoliko se lopatica pokvari,
isključite klima ureĎaj te ga ponovno uključite.
Ukoliko uključite klima ureĎaj odmah nakon
isključivanja, vodoravna lopatica bi se mogla ne
pomeratii otprilike 10 sekundi.
12
CG
Upute za
uporabu
ACP-09CH25AEL
ACP-12CH35AEL
ACP-18CH50AEL
RoHS
SADRŽAJ
SIGURNOSNE PREDOSTROŢNOSTI .......................................................................... 1
NAZIVI DIJELOVA ......................................................................................................... 3
RADNA TEMPERATURA …………………………………………………………………… 4
RUČNO UPRAVLJANJE ............................................................................................... 4
PODEŠAVANJE USMJERENJA STRUJANJA VAZDUHA........................................... 5
KAKO KLIMA UREĐAJ RADI......................................................................................... 6
OPTIMALAN RAD .......................................................................................................... 6
ODRŢAVANJE................................................................................................................ 7
SAVJETI ZA UPOTREBU .............................................................................................. 9
SMJERNICE ZA OTKLANJANJE PROBLEMA ........................................................... 11
PROČITAJTE OVAJ PRIRUČNIK
Unutar njega ćete naći mnoge korisne savjete o ispravnoj upotrebi i odrţavanju
Vašeg klima ureĎaja. Samo malo preventivnog odrţavanja s Vaše strane Vam
moţe uštediti puno vremena i novca tokom radnog vijeka Vašeg klima ureĎaja. U
tablici smjernica za otklanjanje problema ćete pronaći mnoge odgovore na
uobičajene probleme. Ukoliko prvo pogledate tablicu smjernica za otklanjanje
problema, moţda neće biti potrebe da zovete servis.
! OPREZ
Za popravke i odrţavanje ovog ureĎaja kontaktirajte ovlaštenog servisera.
Za instalaciju ovog ureĎaja kontaktirajte ovlaštenog instalacijskog stručnjaka.
Klima ureĎaj nije namijenjen za upotrebu od strane male djece ili invalida bez
nadzora.
Malu djecu bi trebalo nadzirati kako bi se osiguralo da se ne igraju s klima
ureĎajem.
Ukoliko se ukaţe potreba za zamjenom kabla napajanja, zamjenu bi trebalo
izvršiti isključivo ovlašteno osoblje.
Instalacija se mora izvršiti u skladu s nacionalnim standardima isključivo od
strane ovlaštenog osoblja.
Sigurnosne predostrožnosti
Kako bi se spriječile ozljede korisnika ili drugih osoba i oštećenja imovine, treba se
pridrţavati slijedećih uputa.
Neispravna upotreba uzrokovana nepridrţavanjem uputa moţe rezultirati ozljedama ili
oštećenjima. Ozbiljnost upozorenja je klasificirana slijedećim oznakama.
!
Upozorenje Ovaj simbol predstavlja mogućnost ozbiljnih ili smrtnih ozljeda.
!
Oprez
Ovaj simbol predstavlja mogućnost ozljeda ili oštećenja imovine.
Značenja simbola korištenih u priručniku su prikazana ispod.
Nikada ovo ne činite.
Uvijek ovo činite.
UPOZORENJE
Ispravno uključite u
izvor napajanja.
Moglo bi doći do strujnog udara ili
poţara uzrokovanih pretjeranim
zagrijavanjem.
Ne upravljajte ili zaustavljajte
ureĎaj uključivanjem ili
isključivanjem struje.
Moglo bi doći do strujnog udara ili
poţara uzrokovanih zagrijavanjem.
Ne mijenjajte dužinu kabla
napajanja ili dijelite utičnicu
s drugim ureĎajima.
Ne koristite mokrim rukama
ili u vlažnoj okolini.
Moglo bi doći do strujnog udara ili
poţara uzrokovanih zagrijavanjem.
Moglo bi prouzrokovati strujni udar.
Uvijek osigurajte efektivno
uzemljenje.
Nedostatak uzemljenja bi mogao
uzrokovati strujni udar.
Isključite napajanje ukoliko
čudni zvuci, mirisi ili dim
izlaze iz klima ureĎaja.
Moglo bi uzrokovati
strujni udar.
poţar i
Držite oružje podalje klima
ureĎaja.
Moglo bi prouzrokovati poţar.
Ne dopuštajte da voda
dolazi
u
kontakt
s
električnim dijelovima.
Moglo bi prouzrokovati
ureĎaja ili strujni udar.
Ne oštećujte ili koristite
nespecificirani kabl
napajanja.
Moglo bi uzrokovati poţar i strujni
udar.
Ne usmjeravajte vazduh
prema
osobama
u
prostoriji.
Moglo bi Vam naštetiti zdravlju.
Uvijek instalirajte
osigurač i poseban
strujni krug.
kvar
Ukoliko to ne učinite, moglo bi
doći do poţara i strujnog udara.
Ne pijte vodu koju ispušta
klima ureĎaj.
Ne otvarajte ureĎaj za
vrijeme rada.
Sadrţi supstance od kojih bi Vam
moglo pozliti.
Ne koristite kabl napajanja u
blizini ureĎaja za grijanje.
Moglo bi uzrokovati poţar i strujni
udar.
Ukoliko je došlo do ispuštanja plina iz
drugog ureĎaja, prozračite prostoriju prije
upotrebe klima ureĎaja.
Moglo bi uzrokovati strujni udar.
Ne koristite kabl napajanja blizu
zapaljivog plina ili gorivih tvari
poput benzina, razrjeđivača, itd.
Moglo bi prouzrokovati eksploziju
ili poţar.
Ne rastavljajte ili izmjenjujte ureĎaj.
Moglo bi prouzrokovati eksploziju, poţar i opekotine.
Moglo bi prouzrokovati kvar ureĎaja i strujni udar.
1
! OPREZ
!
Prilikom uklanjanja filtera za
vazduh ne dodirujte metalne
dijelove ureĎaja.
● To moţe uzrokovati ozljede.
Ne čistite klima ureĎaj
vodom.
● Voda moţe ući u ureĎaj i
oštetiti izolaciju. To moţe
uzrokovati strujni udar.
Prije čišćenja isključite ureĎaj
i osigurač.
Ne postavljajte kućnog
ljubimaca ili biljku gdje će biti
izloţen protoku vazduha.
● Ne čistite uključen ureĎaj jer to
● To bi moglo ozlijediti ljubimca
Tokom olujnog nevremena
zaustavite rad i zatvorite
prozor.
Prilikom isključivanja drţite
utikač a ne kabl napajanja.
moţe uzrokovati poţar i strujni
udar, te ozljede.
● Rad sa otvorenim prozorima
moţe uzrokovati prskanje
unutrašnjosti vodom i kvašenje
namještaja.
Ne koristite jake deterdţente
poput razrjeĎivača. Za
čišćenje koristite meku krpu.
● Izgled se moţe oštetiti
promjenom boje ureĎaja ili
grebanjem njegove površine.
Ne postavljajte teške predmete
na kabl napajanja i pazite da
ništa ne pritiska kabl.
ili biljku.
● Ukoliko to ne činite mogli biste
uzrokovati strujni udar i
oštećenje.
Uvjerite se da instalacijski okvir
vanjske jedinice nije oštećen radi
duge izloţenosti vremenu.
● Ukoliko je okvir oštećen,
postoji opasnost od pada
jedinice.
Pazite prilikom raspakovanja i
instalacije. Oštre ivice se mogu
ozlijediti.
Dobro prozračite prostoriju kada
se ureĎaj koristi zajedno sa
friţiderom, itd..
● Moţe doći do pomanjkanja
kiseonika.
Ne koristite ureĎaj u posebne
svrhe.
● Ne koristite ovaj klima ureĎaj za
očuvanje preciznih ureĎaja,
hrane, ljubimaca, biljki i
umjetničkih predmeta. To moţe
uzrokovati smanjenje kvaliteta,
itd.
Ako ne namjeravate koristiti ureĎaj
duţe vrijeme isključite glavni
prekidač napajanja.
● To moţe uzrokovati kvar ureĎaja
ili poţar.
Uvijek čvrsto umetnite filtere.
Čistite filtere svakih 15 dana.
● Rad bez filtera moţe uzrokovati
kvar ureĎaja.
Ukoliko u ureĎaj uĎe voda
odmah ga ugasite i isključite iz
utičnice, te kontaktirajte
kvalifikovanog servisera.
● Postoji opasnost od poţara ili
strujnog udara.
Oprezno raspakirajte i instalirajte ureĎaj.
Oštri rubovi Vas mogu ozlijediti.
Ukoliko u ureĎaj uĎe voda isključite ureĎaj iz strujne
utičnice i isključite osigurač. Izolirajte napajanje
isključivanjem utikača i kontaktirajte ovlaštenog
servisnog tehničara.
2
NAZIVI DIJELOVA
UNUTRAŠNJA JEDINICA
UNUTRAŠNJA JEDINICA

Okvir prednje ploče
2.
3.
Prednja ploča
Filter za vazduh
4.
Vodoravna rešetka za protok vazduha
6.
Vertikalna rešetka za protok vazduha
Senzor sobne temperature
7.
8.
Ekran
Prijemnik signala daljinskog upravljača
9.
Daljinski upravljač
Odvodno crijevo, cijev sredstva za hlaĎenje
VANJSKA JEDINICA
10 Povezni kabl
Prekidni ventil
EKRAN
EKRAN
NAPOMENA:
Ekran unutrašnje jedinice će izgledati
poput jednog od sljedećih:
Indikator OPERATION
Ovaj indikator bljeska jednom u sekundi kada je
ureĎaj uključen i svijetli tokom rada ureĎaja.
Indikator TIMER:
Ovaj indikator svijetli kada je timer uključen.
Indikator PRE-DEF (Samo modeli sa hlaĎenjem i grijanjem)
Klima ureĎaj automatski započinje otapanje
ukoliko se prilikom grijanja vanjska jedinica
zamrzne. Tada počinje svijetliti ovaj indikator.
Indikator AUTO:
Ovaj indikator bljeska kada je ureĎaj u
automatskom načinu rada.
Indikator ECON
Ovaj indikator svijetli kada je ureĎaj u
ekonomičnom načinu rada.
Napomena:
Sve slike u ovom priručniku su prikazane u svrhu objašnjenja. Vaš bi
se klima ureĎaj mogao malo razlikovati. Treba se ravnati prema
stvarnom obliku ureĎaja.
3
RADNA TEMPERATURA
Temperatura
Mod
Sobna temperatura
Vanjska temperatura
OPREZ:
Grijanje
HlaĎenje
17°C ~ 32°C
18°C ~ 43°C
( -5°C ~ 43°C: Za modele sa niskotemperaturnim sistemom hlaĎenja)
Sušenje
0°C ~ 30°C
17°C ~ 32°C
-7°C ~ 24°C
11°C ~ 43°C
1. Ukoliko se klima ureĎaj koristi van gore navedenih uslova, s radom bi mogle započeti odreĎene zaštitne
funkcije i prouzrokovati abnormalan rad ureĎaja.
2. Relativna vlaţnost vazduha u prostoriji mora biti niţa od 80%. Ukoliko klima ureĎaj radi u uslovima koji premašuju
ovaj postotak, na površini klima ureĎaja bi se mogla kondenzovati vlaga. Molimo postavite vertikalnu lopaticu za
protok vazduha u maksimalni ugao (vertikalno u odnosu na pod) i postavite ureĎaj na jako izduvavanje.
3. Optimalna radna svojstva će biti postignuta unutar ovih radnih temperatura.
RUČNO UPRAVLJANJE
Ručno upravljanje se moţe privremeno koristiti u slučaju da ne moţete pronaći daljinski upravljač
ili ukoliko su se baterije u daljinskom upravljaču istrošile.
 Otvorite i podignite prednju ploču do nekog ugla sve dok
uz klik ne ostane učvršćena.
 Pritisnite i drţite tipku sve dok se ne upali indikator
AUTO, nakon čega ureĎaj radi u prisilnom AUTO modu
(osnovna postavka temperature iznosi 24°C).
 Čvrsto zatvorite ploču u početni poloţaj.
OPREZ:
Svakim pritiskom na tipku za ručno upravljanje, način
rada se mijenja na slijedeći način: automatski, hlaĎenje,
isključeno.
Pritisnite tipku za ručno upravljanje sve dok indikator
OPERATION ne počne brzo bljeskati (pet puta u sekundi),
nakon čega ureĎaj radi u prisilnom modu hlaĎenja. On se
koristi samo u svrhe testiranja.
Kada se indikator OPERATION ugasi, klima ureĎaj je
isključen.
Kako biste povratili mogućnost upravljanja putem
daljinskog upravljača, direktno koristite daljinski
upravljač.
 Otvorite i podignite prednju ploču do nekog ugla sve
dok uz klik ne ostane učvršćena.
 Pritisnite tipku AUTO, te će klima ureĎaj raditi u
automatskom modu.
 Čvrsto zatvorite ploču u početni poloţaj-
NAPOMENA:
Mod hlaĎenja na kontrolnoj ploči se se koristi isključivo
svrhe testiranja
4
PODEŠAVANJE USMJERENJA PROTOKA VAZDUHA
Ispravno podesite protok vazduha, suprotnom bi moglo
doći do neujednačene sobne temperature.
Vodoravnu lopaticu podesite putem daljinskog upravljača.
Vertikalnu lopaticu podesite ručno .
Podešavanje vertikalnog usmjerenja protoka vazduha
(gore-dolje)
Klima ureĎaj automatski podešava vertikalno usmjerenje
protoka vazduha u skladu s načinom rada.
Postavljanje vertikalnog usmjerenja protoka vazduha
Izvršite ovo podešavanje za vrijeme rada ureĎaja.
Stalnim pritiscima na tipku AIR DIRECTION na daljinskom
upravljaču postavite lopaticu u ţeljeni poloţaj.
Postavite vertikalno usmjerenje protoka vazduha u ţeljeni poloţaj.
U daljnjem radu vertikalno usmjerenje protoka vazduha se
automatski postavlja u poloţaj u koji ste Vi postavili lopaticu
pritiscima na tipku AIR DIRECTION.
Postavljanje vodoravnog usmjerenja protoka vazduha
(lijevo-desno)
Ručno podesite vertikalnu lopaticu putem poluge na lijevoj ili
desnoj strani lopatice (zavisno o modelu). Pripazite kako ne
biste pričepili prste ventilatorom, vodoravnom lopaticom ili kako
ne biste oštetili vertikalnu lopaticu. Kada klima ureĎaj radi i
vodoravna lopatica se nalazi u odreĎenom poloţaju, postavite
lopaticu sa lijeve strane (ili desne, ovisno o modelu) izlaza za
vazduh u ţeljeni poloţaj.
Automatsko kretanje usmjerenja protoka vazduha (gore-dolje)
Izvršite ovu funkciju za vrijeme rada klima ureĎaja.
Pritisnite tipku SWING na daljinskom upravljaču.
Kako biste isključili funkciju ponovno pritisnite tipku SWING.
Kako biste zadrţali lopaticu u ţeljenom poloţaju pritisnite tipku
AIR DIRECTION.
OPREZ
Tipke AIR DIRECTION i SWING će biti nefunkcionalne kada klima
ureĎaj ne radi (uključujući i kada je postavljen timer).
Ne ostavljate klima ureĎaj da dugo radi sa protokom vazduha
usmjerenim prema dole prilikom grijanja ili sušenja. U suprotnom bi se
na površini vodoravne lopatice mogla kondenzovati vodena para i
kapati na pod ili po namještaju.
Ne pomičite ručno vodoravnu lopaticu. Uvijek koristite tipku AIR
DIRECTION ili SWING. Ukoliko ručno pomaknete ovu lopaticu, za
vrijeme rada bi se mogla pokvariti. Ukoliko se lopatica pokvari,
isključite klima ureĎaj te ga ponovno uključite.
Ukoliko uključite klima ureĎaj odmah nakon isključivanja, vodoravna
lopatica bi se mogla ne micati otprilike 10 sekundi.
Ugao otvora vodoravne lopatice ne bi smio biti previše malen, jer bi
funkcije hlaĎenja ili grijanja mogle biti oslabljene previše ograničenim
područjem protoka vazduha.
Ne koristite klima ureĎaj sa vodoravnom lopaticom u zatvorenom
poloţaju.
Kada uključite klima ureĎaj u struju (po prvi put), vodoravna lopatica bi
mogla ispuštati zvuk 10 sekundi, što je normalno.
5
KAKO KLIMA UREĐAJ RADI
AUTOMATSKI RAD
Pritisnite tipku Sleep
Hlađenje
Pritisnite tipku Sleep
1
Grijanje
Kada postavite klima ureĎaj u automatski način rada,
automatski će odabrati hlaĎenje, grijanje (samo modeli s
hlaĎenjem/grijanjem) ili samo ventilatorski način rada ovisno o
temperaturi koju ste Vi odabrali i o sobnoj temperaturi.
Klima ureĎaj će automatski kontrolisati sobnu temperaturu
oko tačke koju ste Vi postavili.
Ukoliko Vam AUTO način rada ne odgovara, moţete ručno
postaviti ţeljene uvjete.
EKONOMIČAN RAD
Kada za vrijeme hlaĎenja (modeli bez grijanja), grijanja, ili
automatskog načina rada pritisnete tipku ECONO, klima
ureĎaj će započeti sljedeći rad. Brzina ventilatora će se
automatski kontrolirati. U području prigušenog rada u
kojemu se kapacitet odrţava minimalnim pretjerano hlaĎenje
se sprečava povišenjem postavljene temperature za 1°C
nakon 1 sata te za 2°C nakon 2 sata rada. Sobna
temperatura se stoga reguliše izmeĎu područja prigušenog
rada i postavljene temperature. (Zavisi o vanjskoj
temperaturi).
FUNKCIJA SUŠENJA
Funkcija sušenja će automatski odabrati sušenje
temeljeno na razlici izmeĎu postavljene temperature i
stvarne sobne temperature.
Temperatura se reguliše za vrijeme odvlaţivanja
uključivanjem i isključivanjem hlaĎenja ili samo
ventilatora. Brzina ventilatora je niska.
OPTIMALAN RAD
Kako biste postigli optimalna radna svojstva, molimo obratite paţnju na slijedeće:
Ispravno podesite usmjerenje protoka vazduha, tako da nije usmjeren prema osobama.
Podesite temperaturu kako biste postigli najveću nivo udobnosti. Ne postavljajte ureĎaj na
pretjerane nivoe temperature.
Prilikom hlaĎenja/grijanja zatvorite vrata i prozore jer bi to moglo umanjiti radna svojstva ureĎaja.
Kako biste odabrali ţeljeno vrijeme početka rada klima ureĎaja koristite tipku TIMER ON
(uključivanje timera) na daljinskom upravljaču.
Ne postavljajte nikakve predmete blizu ulaza ili izlaza za vazduh jer to moţe smanjiti učinkovitost
klima ureĎaja, te ureĎaj moţe prestati s radom.
Redovito čistite filter za vazduh, jeć bi se u suprotnom mogla smanjiti radna svojstva grijanja i
hlaĎenja klima ureĎaja.
Ne koristite ureĎaj sa zatvorenom vodoravnom lopaticom
6
ODRŽAVANJE
UPOZORENJE
Prije čišćenja nuţno je ugasiti klima ureĎaj i
isključiti ga iz struje.
Čišćenje unutrašnje jedinice i daljinskog
upravljača
OPREZ
Za brisanje unutrašnje jedinice i daljinskog upravljača
koristite suhu krpu.
Ukoliko je unutrašnja jedinica jako prljava moţe je se
očistiti krpom navlaţenom hladnom vodom.
Prednja ploča unutrašnje jedince se moţe ukloniti i
oprati vodom. Zatim je obrišite suhom krpom.
Za čišćenje jedinice ne koristite hemijski obraĎene
krpe ili krpe za prašinu.
Ne koristite benzin, razrjeĎivač, pastu za poliranje ili
slična sredstva za čišćenje. Takva bi sredstva mogla
uzrokovati pucanje ili deformisanje plastične
površine.
Čišćenje filtera za vazduh
Drška filtera
Začepljeni filter za vazduh smanjuje efikasnost hlaĎenja
ovog ureĎaja. Molimo očistite filter jednom svake dvije
sedmice.
1. Podignite ploču unutrašnje jedinice prema gore sve dok
ne stane uz klik.
2. Primite dršku filtera za vazduh i lagano je podignite
kako biste je izvukli iz drţača filtera, te je povucite
prema dole.
3. Uklonite filter za vazduh iz unutrašnje jedinice.
Očistite filter za vazduh jednom svake dvije sedmice.
Očistite filter za vazduh usisivačem ili vodom, te ga osušite
na hladnome mjestu.
7
ODRŽAVANJE
4. Uklonite filter za osvjeţavanje vazduha iz njegovog okvira
(način instalacije i uklanjanja filtera za osvjeţivanje
vazduha se razlikuje ovisno o modelu, pogledajte slike 
i  s lijeve strane).
Filter za
osvjeţavanje
vazduha
Očistite filter za osvjeţavanje vazduha najmanje
jednom mjesečno, te ga zamijenite svaka 4-5
mjeseci.
Očistite ga usisivačem, te ga osušite na hladnom
mjestu.
5. Instalirajte filter za osvjeţavanje vazduha nazad na
mjesto.
6. Umetnite gornji dio filtera za vazduh nazad u ureĎaj
pazeći pritom da se lijeva i desna ivica ispravno
poravnaju, te postavite filter na mjesto.
Održavanje
Ukoliko ne namjeravate koristiti klima ureĎaj duţe vrijeme
uradite slijedeće:
(1) Ostavite da ventilator radi otprilike pola dana kako bi
se osušila unutrašnjost jedinice.
(2) Ugasite klima ureĎaj i isključite ga iz struje.
Uklonite baterije iz daljinskog upravljača.
(3) Vanjska jedinica zahtijeva redovno odrţavanje i
čišćenje. Ne pokušavajte to sami izvršiti. Kontaktirajte
dobavljača ili servisera.
Provjere prije početka upotrebe
Provjerite jesu li ţice polomljene ili odvojene.
Provjerite je li instaliran filter za vazduh.
Provjerite jesu li dovod vazduha ili izlaz za vazduh
blokirani nakon duţeg nekorištenja klima ureĎaja.
OPREZ
Ne dodirujte metalne dijelove jedinice prilikom
uklanjanja filtera. Mogli biste se ozlijediti prilikom
rukovanja oštrim metalnim ivicama.
Ne čistite unutrašnjost klima ureĎaja vodom.
Izlaganje vodi moţe uništiti izolaciju, što moţe
rezultirati strujnim udarom.
Prilikom čišćenja klima ureĎaja prvo se uvjerite da
su ureĎaj i glavni osigurač isključeni.
8
SAVJETI ZA UPOTREBU
Za vrijeme normalnog rada se moţe dogoditi slijedeće.
1. Zaštita klima ureĎaja.
Zaštita kompresora
Kompresor ne moţe započeti s radom 3 minute nakon prestanka rada.
Anti-hladni vazduh (Samo modeli s grijanjem i hlaĎenjem)
UreĎaj je dizajniran da ne izduvava hladan vazduh za vrijeme grijanja, kada je unutrašnji izmjenjivač
topline u jednom od slijedeća tri stanja i postavljena temperatura nije postignuta.
A) Kada je grijanje tek započelo.
B) Otapanje.
C) Grijanje niskim temperaturama.
Vanjski i unutrašnji ventilator za vrijeme otapanja prestaju s radom (samo modeli s grijanjem i
hlaĎenjem)
Otapanje (samo modeli s grijanjem i hlaĎenjem)
Za vrijeme grijanja, kada je vanjska temperatura niska i vlaţnost visoka, na vanjskoj jedinici moţe
nastati led, što rezultira smanjenom efikasnošću grijanja klima ureĎaja.
Ukoliko se to dogodi, klima ureĎaj će prestati s grijanjem i automatski započeti s otapanjem.
Vrijeme otapanja moţe trajati od 4 do 10 minuta, zavisno o vanjskoj temperaturi i količini leda
nakupljenoj na vanjskoj jedinici.
2. Bijela para izlazi iz unutrašnje jedinice
Bijela para moţe nastati kao posljedica velike temperaturne razlike izmeĎu dovoda vazduha i izlaza
za vazduh za vrijeme hlaĎenja u zatvorenom prostoru s visokom relativnom vlaţnošću.
Bijela para moţe nastati kao posljedica vlage koja nastaje procesom otapanja, kada klima ureĎaj
nakon otapanja nastavi s grijanjem.
3. Tiha buka klima ureĎaja
Moţete čuti tihi siktavi zvuk za vrijeme rada kompresora ili odmah po prestanku njegova rada.
To
je zvuk protoka ili zaustavljanja protoka sredstva za hlaĎenje.
TakoĎe moţete čuti tihi pištavi zvuk za vrijeme rada kompresora ili odmah po prestanku njegovog
rada. Uzrok tome je toplotno širenje i skupljanje plastičnih dijelova u ureĎaju prilikom promjena
temperature.
Moţe se čuti buka radi vraćanja lopatica na njihovu originalnu poziciju prilikom prvog uključivanja
ureĎaja.
4. Unutrašnja jedinica izbacuje prašinu.
Ovo je normalno ukoliko klima ureĎaj nije korišten duţe vrijeme ili prilikom prve upotrebe ureĎaja.
5. Iz unutrašnje jedinice dopire čudan miris.
Uzrok ovome su mirisi koji izbijaju od graĎevnog materijala, namještaja ili dima.
6. Klima ureĎaj za vrijeme grijanja ili hlaĎenja prelazi u ventilatorski način rada
(samo za modele s grijanjem i hlaĎenjem).
Kada unutrašnja temperatura dosegne postavljenu temperaturu klima ureĎaja, kompresor će automatski
prestati s radom, i klima ureĎaj će prijeći u ventilatorski način rada. Kompresor će ponovno započeti s
radom kada unutrašnja temperatura za vrijeme hlaĎenja poraste ili se snizi za vrijeme grijanja (samo za
modele s grijanjem i hlaĎenjem).
9
7. Prilikom hlaĎenja u uslovima visoke relativne vlaţnosti (relativna vlaţnost veća od 80%),
na površini unutrašnje jedinice bi se mogla pojaviti voda koja kapa. Podesite vodoravnu
lopaticu u poloţaj za maksimalan protok vazduha i odaberite visoku brzinu ventilatora.
8. Grijanje (samo za modele s grijanjem i hlaĎenjem)
Za vrijeme grijanja klima ureĎaj preuzima toplotu iz vanjske jedinice i otpušta je putem
unutrašnje jedinice. Kada se vanjska temperatura snizi, količina toplote koju preuzima klima
ureĎaj se u skladu s temperaturom takoĎe smanjuje. Istovremeno, toplotno opterećenje
klima ureĎaja raste radi veće razlike izmeĎu vanjske i unutrašnje temperature. Ukoliko
pomoću klima ureĎaja ne moţete postići ugodnu temperaturu, preporučamo korištenje
dodatnog ureĎaja za grijanje.
9. Funkcija automatskog nastavka rada
Nestanak struje za vrijeme rada će u potpunosti zaustaviti ureĎaj.
Kod ureĎaja bez funkcije automatskog nastavka rada, kada se struja povrati, indikator RUN na
unutarnjoj jedinici bljeska. Kako bi ureĎaj nastavio s radom, pritisnite tipku ON/OFF na daljinskom
upravljaču. Kod ureĎaja s funkcijom automatskog nastavka rada, kada se struja povrati, ureĎaj
automatski nastavlja s radom sa svim prijašnjim zadatim postavkama.
10. Munje ili beţični telefoni koji rade u blizini bi mogli uzrokovati kvar ureĎaja. Isključite ureĎaj iz
struje, te ga ponovno uključite u struju. Za nastavak rada pritisnite tipku ON/OFF na
daljinskom upravljaču.
10
Smjernice za otklanjanje problema
Kvarovi i rješenja
Odmah isključite klima ureĎaj ukoliko sa javi jedan od slijedećih kvarova. Isključite ureĎaj iz struje i
kontaktirajte najbliţu sluţbu za korisnike.
Indikator OPERATION ili drugi indikatori brzo bljeskaju (5 puta u sekundi) i to bljeskanje se
ne da otkloniti isključivanjem i ponovnim uključivanjem ureĎaja u struju
Problem
Osigurač često pregorijeva.
Strani predmeti ili voda su prodrli u klima ureĎaj.
Daljinski upravljač ne radi ili radi neuobičajeno.
Druge abnormalne situacije.
Kvarovi
UreĎaj ne
počinje s
radom
Uzrok
Što treba učiniti?
Nestanak struje
Pričekajte povratak struje.
Utikač je moţda isključen iz utičnice.
Provjerite je li utikač čvrsto uključen u
utičnicu.
Moţda je pregorio osigurač.
Zamijenite osigurač.
Moţda su se istrošile baterije u
Zamijenite bateriju.
daljinskom upravljaču.
Vrijeme timera koje ste postavili je
neispravno.
UreĎaj ne hladi
Neispravna postavka temperature.
Pričekajte ili poništite postavku timera.
Ispravno postavite temperaturu. Za
ili grije (samo
detaljne upute molimo pogledajte poglavlje
modeli s
"Upotreba daljinskog upravljača".
hlaĎenjem/
Filter za vazduh je blokiran.
Očistite filter za vazduh.
dobro prostoriju
Vrata ili prozori su otvoreni.
Zatvorite vrata ili prozore.
za vrijeme
Dovod vazduha ili izlaz za vazduh
unutrašnje ili vanjske jedinice je
blokiran.
Prvo uklonite zapreke, te zatim ponovo
pokrenite klima ureĎaj.
Aktivirana je 3 minutna zaštita
kompresora.
Pričekajte.
grijanjem)
izbacivanja
vazduha iz
klima ureĎaja
Ukoliko niste uklonili problem, molimo kontaktirajte lokalnog distributera ili najbliţu sluţbu za
korisnike. Obavezno im detaljno saopštite kvar i model ureĎaja.
Napomene: Ne pokušavajte sami popraviti ureĎaj.
Uvijek se posavjetujte s ovlaštenim servisom.
11
SADRŽAJ
DALJINSKI UPRAVLJAČ I NJEGOVE FUNKCIJE ........................................................ 1
NAZIVI I FUNKCIJE INDIKATORA DALJINSKOG UPRAVLJAČA ............................... 3
RUKOVANJE DALJINSKIM UPRAVLJAČEM ............................................................... 4
POSTAVLJANJE SATA ................................................................................................. 5
FUNKCIJE TIPKI LOCK I RESET ................................................................................. 6
AUTOMATSKI RAD ....................................................................................................... 7
FUNKCIJA HLAĐENJA/VENTILATORA ....................................................................... 8
FUNKCIJA SUŠENJA.................................................................................................... 8
UPOTREBA TIMERA .................................................................................................... 9
PRIMJER POSTAVLJANJA TIMERA .......................................................................... 10
PODEŠAVANJE USMJERENJA TOKA VAZDUHA .................................................... 11
DALJINSKI UPRAVLJAČ I NJEGOVE FUNKCIJE
Tipka ON/OFF
Način rada
Pritisnite tipku za
početak rada klima
ureĎaja, te je ponovno
pritisnite za prekid rada.
Svakim pritiskom tipke
mijenja se način rada
slijedom: automatski,
hlaĎenje, sušenje,
grijanje (samo modeli sa
grijanjem), ventilatorski,
te ponovno automatski.
Temperatura
: Postavljena temp. se
povećava do 30°C
: Postavljena temp. se
smanjuje do 17°C
Brzina ventilatora
Ova se tipka koristi za
odabir brzine ventilatora.
Svakim pritiskom tipke se
mijenja brzina ventilatora
redom: automatska,
niska, srednja, visoka, te
ponovno automatska.
TEMP
CLOCK
C
SPEED
MODE
FAN
SPEED
Pomaknite poklopac
1
ON
OFF TEMP
DALJINSKI UPRAVLJAČ I NJEGOVE FUNKCIJE
Usmjerenje vazduha
Ekonomični rad
Pritisnite ovu tipku za
izmjenu ugla kretanja
lopatice. (Ovo ne vrijedi
za ureĎaje bez ove
funkcije.)
Pritisnite ovu tipku za
postavljanje
ekonomičnog načina
rada (samo kod nekih
modela).
Kretanje lopatice
Uklj./isklj. timera
Pritisnite ovu tipku za
kretanje lopatice.
Ponovno pritisnite za
prekid.
Pritisnite tipku
za postavljanje vremena
uključivanja.
Pritisnite tipku
Pohrana
Pritisnite ovu tipku za
pohranu vremena
uključivanja i
isključivanja.
za
postavljanje vremena
isključivanja.
Podešavanje vremena
Ove se tipke koriste za
postavljanje trenutnog i
vremena isključivanja.
Sat
Pritisnite ovu tipku za
postavljanje vremena.
Poništenje
Zaključavanje
Pritisnite ovu tipku za
poništenje vremena
uključenja i isključenja.
Pritiskom ove tipke sve trenutne
postavke se zaključavaju i
daljinski upravljač ne prima
naredbe osim naredbi ove tipke.
Koristite zaključavanje kada
želite spriječili slučajnu izmjenu
postavki.
Kada želite poništiti
zaključavanje ponovno pritisnite
ovu tipku.
Osnovne postavke
Daljinski upravljač kojeg ste kupili se može ponešto razlikovati od
prikazanog na gornjoj slici.
2
Po pritisku ove tipke sve se
trenutne postavki poništavaju
i prelaze u početno stanje. Na
satu će bljeskati „0:00“, način
rada prikazivati „AUTO“,
brzina ventilatora „AUTO“,
te će temperatura
prikazivati „24“.
NAZIVI I FUNKCIJE INDIKATORA DALJINSKOG UPRAVLJAČA
Indikator odašiljanja
Ovaj indikator svijetli kada daljinski
upravljač šalje signal unutrašnjoj jedinici.
Prikaz načina rada
Prikazuje trenutni način rada uključujući
automatski, hlaĎenje, sušenje, grijanje i
ventilatorski način rada.
Indikator rada
Prikazuje se pritiskom tipke
.
Ponovnim pritiskom
nestaje.
Prikaz temperature
Prikazuje postavljenu temperaturu (17°C do
30°C). kada je uključen ventilatorski način
rada postavka temperature se ne prikazuje.
Prikaz sata
Prikazuje se trenutno vrijeme.(0~24 sata)
Prikaz timera
Prikazuje se postavljeno vrijeme timera.
(0~24 sata)
Simbol zaključavanja
.
Prikazuje se pritiskom tipke
Za uklanjanje ponovno pritisnite tipku
.
Prikaz brzine ventilatora
Prikazuje odabranu brzinu ventilatora.
Mogući su prikazi AUTO i tri nivoa brzine:
niska, srednja i visoka. AUTO se prikazuje
kada je ureĎaj u automatskom ili u načinu
rada za sušenje.
Prikaz ekonomičnog načina rada (samo kod
nekih modela)
Prikazuje se pritiskom tipke
. Za
uklanjanje ponovno pritisnite tipku
.
Na slici su radi jasnoće prikazani svi
indikatori. Tokom rada na ekranu će biti
prikazani samo odreĎeni indikatori.
3
RUKOVANJE DALJINSKIM UPRAVLJAČEM
Položaj daljinskog upravljača.
Držite daljinski upravljač na mjestu sa kojega
njegovi signali mogu doći do prijamnika
unutrašnje jedinice. (max. udaljenost 8 m).
Kada je postavljen timer daljinski
upravljač automatski daje signal
unutrašnjoj jedinici u odreĎeno vrijeme.
Ukoliko držite daljinski upravljač na
položaju koji ometa slanje signala, može
doći do vremenskog zaostatka od do 15
minuta.
OPREZ
Klima ureĎaj neće raditi ukoliko zavjese, vrata ili drugi materijali blokiraju signale daljinskog
upravljača unutrašnjoj jedinici.
Spriječite svako prolijevanje tekućina po daljinskom upravljaču. Ne izlažite daljinski
upravljač direktnoj sunčevoj svjetlosti ili toplini.
Ukoliko je infracrveni senzor na unutrašnjoj jedinici izravnoj sunčevoj svjetlosti, klima ureĎaj
možda neće ispravno raditi. Zavjesama spriječite obasjavanje senzora sunčevom svjetlošću.
Ukoliko drugi električni ureĎaji reaguju na daljinski upravljač ili preselite te ureĎaje ili se
konsultujte sa dobavljačem klima ureĎaja.
Zamjena baterija
Daljinski upravljač koristi dvije suhe alkalne
baterije (R03/LR03X2)
(1) Otvorite poklopac baterijskog odjeljka te
zamijenite stare baterije novima.
(2) Po završetku koraka (1) pritisnite tipku
RESET.
(3) Prije zatvaranja poklopca baterijskog
odjeljka provjerite je li na ekranu
daljinskog upravljača prikazano „0:00“, te
bljeskaju li stupci.
Nakon zamjene baterija podesite sat
daljinskog upravljača.
4
NAPOMENE
Prilikom zamjene baterija ne koristite stare baterije ili različite tipove baterija. To može
uzrokovati kvar daljinskog upravljača.
Uklonite baterije ukoliko ne namjeravate koristiti daljinski upravljač nekoliko. U
suprotnom curenje baterija može uzrokovati kvar daljinskog upravljača.
Prosječni radni vijek baterija uz normalnu upotrebu iznosi otprilike 6 mjeseci.
Zamijenite baterije kada se signal potvrde unutrašnje jedinice prestane oglašavati ili
ukoliko se indikator odašiljanja prestane paliti.
POSTAVLJANJE SATA
Prije početka upotrebe klima ureĎaja
postavite sat daljinskog upravljača na dole
opisan način. Daljinski upravljač će na
ekranu prikazivati vrijeme bez obzira radi li
klima ureĎaj ili ne.
Osnovno postavljanje sata
AUTO COOL DRY HEAT FAN
TEMP
CLOCK
TIMER ON
TIMER OFF
SPEED AUTO LOW MED HIGH
MODE
ON
TEMP
FAN SPEED
OFF
AIR
DIRECTION
2
3
ECONOMIC
RUNNING
SWING
OK
TIMER ON
CLOCK
CANCEL
TIMER OFF
TIME ADJUST
1
Prilikom umetanja baterija u daljinski
upravljač na ekranu će biti prikazano
„0:00“, te će stupac bljeskati.
1. Tipke za podešavanje vremena (TIME
ADJUST)
Pritisnite ove tipke za postavljanje vremena.
Unaprijed.
Unazad.
Svakim pritiskom tipke vrijeme se pomiče
unaprijed ili unazad za jednu minutu ovisno
o pritisnutoj tipki. Vrijeme se mijenja
brzinom pritiska tipke.
5
2.Tipka OK.
Kada pritisnete tipku OK prikaz vremena prestaje
bljeskati i sat započinje s radom.
Clock
3.Izmjena vremena sata
Pritisnite tipku CLOCK u baterijskom odjeljku, te će
stupac u prikazu sata početi bljeskati.
Za postavljanje novog vremena izvršite korake 1 i 2
odjeljka „Osnovno postavljanje sata“.
* Preciznost sata je unutar 10 sekundi dnevno.
OPREZ
Statički elektricitet ili drugi faktori (u slučaju izrazito visokog napona) mogu uzrokovati
poništenje sata daljinskog upravljača. Ukoliko je sat poništen (bljeska „0:00“), prije početka
upotrebe ponovno podesite sat.
FUNKCIJE TIPKI LOCK I RESET
AIR
DIRECTION
ECONOMIC
RUNNING
SWING
OK
TIMER ON
CLOCK
CANCEL
TIMER OFF
TIME ADJUST
1 2
1. Pritiskom tipke LOCK sve trenutne
postavke se zaključavaju i daljinski
upravljač ne prima naredbe osim
naredbi ove tipke. Koristite zaključavanje
kada želite spriječili slučajnu izmjenu
postavki.
Kada želite poništiti zaključavanje
ponovno pritisnite tipku LOCK.
2. Po pritisku ove tipke sve se trenutne postavki
poništavaju i prelaze u početno stanje. Na
satu će bljeskati "0:00", način rada prikazivati
„AUTO“, brzina ventilatora „AUTO“, te će
temperatura prikazivati „24“.
6
AUTOMATSKI RAD
Kada postavite klima ureĎaj u automatski
način rada automatski će odabrati hlaĎenje,
grijanje (samo modeli sa grijanjem) ili
ventilatorski način rada ovisno o sobnoj
temperaturi.
Po odabiru načina rada, radni uslovi se
pohranjuju u mikroprocesor jedinice.
Od tada nadalje klima ureĎaj će nastaviti s
radom pod istim uslovima nakon jednostavnog
pritiska tipke ON/OFF na daljinskom
upravljaču.
AUTO COOL DRY HEAT FAN
TEMP
CLOCK
TIMER ON
TIMER OFF
SPEED
1
AUTO LOW MED HIGH
MODE
ON
3
TEMP.
FAN
SPEED
OFF
AIR
DIRECTION
ECONOMIC
RUNNING
SWING
OK
TIMER ON
CLOCK
CANCEL
TIMER OFF
TIME ADJUST
2
Pokretanje
Indikator OPERATION na ekranu unutrašnje
jedinice počinje bljeskati.
1. Tipka za odabir načina rada (MODE)
Odaberite AUTO.
2. Temperaturne tipke (TEMP.)
Postavite željenu temperaturu. Preporučuje
se da je postavite u rasponu od 21°C do
28°C
3. Tipka ON/OFF
Pritisnite ovu tipku za pokretanje klima ureĎaja.
Indikator OPERATION na ekranu unutrašnje
jedinice počinje svijetliti. Način rada se odabire
ovisno sobnoj temperaturi, te ureĎaj počinje s
radom nakon otprilike 3 minute.
Prekid
Tipka ON/OFF
Ponovno pritisnite ovu tipku za prekid rada klima
ureĎaja.
Ukoliko Vam automatski način rada ne odgovara
možete ručno odabrati željene uvjete. Prilikom
odabira automatskog načina rada ne morate
postavljati brzinu ventilatora. Na ekranu će se za
brzinu ventilatora prikazivati AUTO, te će brzina
ventilatora biti automatski nadzirana.
7
FUNKCIJA HLAĐENJA/VENTILATORA
Pokretanje
AUTO COOL DRY HEAT FAN
TEMP
CLOCK
TIMER ON
TIMER OFF
SPEED AUTO LOW MED HIGH
1
MODE
ON
3
4
TEMP
FAN
SPEED
2
OFF
ECONOMIC
RUNNING
AIR
DIRECTION
SWING
OK
CLOCK
CANCEL
TIMER ON
TIMER OFF
TIME ADJUST
Uključite klima ureĎaj u strujnu utičnicu.
Indikator OPERATION na ekranu unutrašnje jedinice počinje
bljeskati.
1. Tipka za odabir načina rada (MODE)
Odaberite hlaĎenje, grijanje (samo modeli sa
hlaĎenjem) ili ventilatorski način rada.
2. Temperaturne tipke (TEMP.)
Postavite željenu temperaturu.
HlaĎenje 21°C ili viša
Grijanje 28°C ili niža
3. Tipka brzine ventilatora (FAN SPED)
Odaberite automatsku, nisku, srednju ili visoku
brzinu ventilatora.
4. Tipka ON/OFF
Pritisnite ovu tipku za pokretanje klima ureĎaja. Indikator
OPERATION na ekranu unutrašnje jedinice počinje
svijetliti. Način rada se odabire ovisno sobnoj
temperaturi, te ureĎaj počinje s radom nakon otprilike 3
minute. (Ukoliko ste odabrali ventilatorski način rada,
ureĎaj odmah započinje s radom.)
Prekid
Tipka ON/OFF
Ponovno pritisnite ovu tipku za prekid rada klima ureĎaja.
Ventilatorski način rada ne kontrolira toplinu. Stoga za
odabir ovog načina rada izvršite samo korake 1, 3 i 4.
SUŠENJE
Pokretanje
AUTO COOL DRY HEAT FAN
TEMP
CLOCK
TIMER ON
TO LOW MED HIGH
1
3
ON
TEMP
FAN
SPEED
OFF
AIR
DIRECTION
ECONOMIC
RUNNING
SWING
OK
CLOCK
CANCEL
TIMER ON
TIMER OFF
TIME ADJUST
2
Uključite klima ureĎaj u strujnu utičnicu.
Indikator OPERATION na ekranu unutrašnje jedinice
počinje bljeskati.
1. Tipka za odabir načina rada (MODE)
Odaberite DRY.
2. Temperaturne tipke (TEMP.)
Pritisnite tipku „TEMP“.
Indikator brzine ventilatora prikazuje AUTO. Brzina
ventilatora unutrašnje jedinice će automatski biti
postavljena na nisku vrijednost.
3. Tipka ON/OFF
Indikator OPERATION na ekranu unutrašnje jedinice počinje
svijetliti, te ureĎaj počinje s radom nakon otprilike 3 minute.
Prekid
Tipka ON/OFF
Ponovno pritisnite ovu tipku za prekid rada klima ureĎaja.
8
UPOTREBA TIMERA
1. Tipke TIMER ON / TIMER OFF
Prema potrebi pritisnite tipku TIMER ON ili OFF
Trenutna postavka timera se prikazuje zajedno sa
indikatorom timera, te stupac vremena timera
bljeska.
AUTO COOL DRY HEAT FAN
TEMP
CLOCK
TIMER ON
TIMER OFF
2. Tipke za podešavanje vremena (TIME ADJUST)
Pritisnite za postavljanje željenog vremena.
Unaprijed
Unazad
SPEED AUTO LOW MED HIGH
MODE
ON
TEMP.
FAN
SPEED
3
OFF
AIR
DIRECTION
ECONOMIC
RUNNING
SWING
OK
CLOCK
CANCEL
4
Svakim pritiskom tipke vrijeme se pomiče
unaprijed ili unazad za 10 minuta ovisno o
pritisnutoj tipki. Vrijeme se mijenja brzinom
pritiska tipke.
3. Tipka pohrane (OK)
Pritisnite ovu tipku. Provjerite svijetli li indikator
TIMER na ekranu unutrašnje jedinice.
TIMER ON
TIMER OFF
TIME ADJUST
2
Prekid
4. Tipka poništenja (CANCEL)
Pritisnite tipku CANCEL za poništenje postavke timera.
Izmjene
Izvršite korake 1, 2 i 3 za izmjenu postavki.
OPREZ
Kada je postavljen timer daljinski upravljač automatski u odreĎeno vrijeme emituje signal
timera unutrašnjoj jedinici. Stoga držite daljinski upravljač na mjestu sa kojega može
neometano emitovati signal unutrašnjoj jedinici.
Efektivno radno vrijeme koje se može postaviti daljinskim upravljačem je ograničeno na
24 sata.
9
PRIMJER POSTAVLJANJA TIMERA
Off timer
Stop
Vrijeme isključivanja
(Rad Prekid)
Funkcija vremena isključivanja je korisna kada idete spavati.
Klima ureĎaj će u postavljeno vrijeme automatski prestati s
radom.
Primjer:
Za prekid rada klima ureĎaja u 23:00.
1. Pritisnite tipku TIMER OFF.
2. Tipkom TIME ADJUST postavite „23:00“ na
indikatoru timera isključivanja.
3. Pritisnite tipku OK.
Operate
23:00
Vrijeme uključivanja
On timer
(Prekid Rad)
Funkcija vremena uključivanja je korisna kada se
ujutro budite ili kada se vraćate kući. Klima ureĎaj će
automatski započeti s radom u postavljeno vrijeme.
Primjer:
Operate
Stop
6:00
Za početak rada klima ureĎaja u 6:00.
1. Pritisnite tipku TIMER ON.
2. Tipkom TIME ADJUST postavite „6:00“ na
indikatoru timera uključivanja.
3. Pritisnite tipku OK.
KOMBINIRANI TIMER (istovremeno postavljanje
vremena uključivanja i isključivanja)
(Rad Prekid rad)
Ova funkcija je korisna kada želite da klima ureĎaj
prestane s radom kada idete spavati, te da ponovno
započne s radom ujutro kada se probudite ii vratite kući.
Off timer
On timer
Operate
23:00
Stop
6:00
Primjer:
Za prekid rada klima ureĎaja u 23:00, te ponovni početak
rada sljedeće jutro u 6:00.
1. Pritisnite tipku TIMER OFF.
2. Tipkom TIME ADJUST postavite „23:00“ na
indikatoru timera isključivanja.
3. Pritisnite tipku TIMER ON.
4. Tipkom TIME ADJUST postavite „6:00“ na
indikatoru timera uključivanja.
5. Pritisnite tipku OK.
10
PRIMJER POSTAVLJANJA TIMERA
On timer
Off timer
Vrijeme uključivanja vrijeme isključivanja
(Prekid Rad Prekid)
Ovu postavku možete koristiti za pokretanje klima ureĎaja kada
se probudite, te za prekid rada ureĎaja kada napustite kuću.
Primjer:
Stop
Stop
Operate
6:00
8:00
Za početak rada klima ureĎaja u 6:00 sljedeće jutro i prekid
rada u 8:00.
1. Pritisnite tipku TIMER ON.
2. Tipkom TIME ADJUST postavite „6:00“ na
indikatoru timera uključivanja daljinskog upravljača.
3. Pritisnite tipku TIMER OFF.
4. Tipkom TIME ADJUST postavite „6:00“na indikatoru
timera isključivanja.
5. Pritisnite tipku OK.
Prvo se aktivira funkcija timera (uključivanje ili isključivanje) koja je
najbliža trenutnom vremenu.
Ukoliko je postavljeno isto vrijeme uključivanja i
isključivanja, niti jedna radnja se neće izvršiti. TakoĎe,
klima ureĎaj može prestati s radom.
PODEŠAVANJE USMJERENJA TOKA VAZDUHA
Ispravno podesite protok vazduha, suprotnom bi moglo doći
do neugode ili neujednačene sobne temperature.
Vodoravnu lopaticu podesite putem daljinskog upravljača.
Vertikalnu lopaticu podesite ručno.
Podešavanje vertikalnog usmjerenja toka vazduha
Kada su odabrani hlaĎenje i
odvlaživanje postavite
lopaticu unutar
plavog područja .
Klima ureĎaj automatski podešava vertikalno usmjerenje
toka vazduha u skladu s načinom rada.
Postavljanje željenog usmjerenja toka vazduha
Izvršite ovo podešavanje za vrijeme rada ureĎaja.
Opetovanim pritiscima na tipku AIR DIRECTION na daljinskom upravljaču
postavite lopaticu u željeni položaj.
Postavite vertikalnu lopaticu unutar naznačenog raspona.
U daljnjem radu vertikalno usmjerenje toka vazduha se automatski
postavlja u položaj u koji ste Vi postavili lopaticu pritiscima tipke
AIR DIRECTION.
11
PODEŠAVANJE USMJERENJA TOKA VAZDUHA
Automatsko kretanje usmjerenja toka vazduha
Izvršite ovu funkciju za vrijeme rada klima ureĎaja.
Pritisnite tipku SWING na daljinskom upravljaču.
Kako biste isključili funkciju ponovno pritisnite tipku SWING.
Za promjenu smjera kretanja pritisnite tipku AIR
DIRECTION.
OPREZ
Tipke AIR DIRECTION i SWING će biti
nefunkcionalne kada klima ureĎaj ne radi
(uključujući i kada je postavljen timer).
Ne ostavljate klima ureĎaj da dugo radi sa
protokom vazduha usmjerenim prema dolje prilikom
grijanja ili sušenja. U suprotnom bi se na površini
vodoravne lopatice mogla kondenzovati vodena
para i kapati na pod ili po namještaju.
Ne pomičite ručno vodoravnu lopaticu. Uvijek
koristite tipku AIR DIRECTION ili SWING. Ukoliko
ručno pomaknete ovu lopaticu, za vrijeme rada bi
se mogla pokvariti. Ukoliko se lopatica pokvari,
isključite klima ureĎaj te ga ponovno uključite.
Ukoliko uključite klima ureĎaj odmah nakon
isključivanja, vodoravna lopatica bi se mogla ne
micati otprilike 10 sekundi.
12
SLO
Navodila
za uporabo
ACP-09CH25AEL
ACP-12CH35AEL
ACP-18CH50AEL
RoHS
VSEBINA
VARNOSTNI UKREPI........................................................................................................1
NAZIVI DELOV..................................................................................................................3
DELOVNA TEMPERATURA …………………………………………………………………...4
ROČNO UPRAVLJANJE...................................................................................................4
NAMESTITEV USMERITVE TOKA ZRAKA......................................................................5
KAKO DELUJE KLIMATSKA NAPRAVA...........................................................................6
OPTIMALNO DELOVANJE............................................................................................... 6
VZDRŽEVANJE.................................................................................................................7
NASVETI ZA UPORABO...................................................................................................9
SMERNICE ZA ODPRAVLJANJE TEŽAV.......................................................................11
PREBERITE TA PRIROČNIK
V njem boste našli mnoge koristne nasvete o pravilni uporabi in vzdrževanju Vaše
klimatske naprave. Le malo preventivnega vzdrževanja vam lahko prihrani veliko
časa in denarja v življenjski dobi Vaše klimatske naprave. V tabeli smernic za
odpravljanje težav boste našli mnogo odgovorov za običajne težave. Če boste
najprej pogledali v tabelo smernic za odpravljanje težav, mogoče ne bo potrebno
klicati serviserja.
! POZOR
Za popravila in vzdrževanje te naprave se obrnite na pooblaščenega serviserja.
Za namestitev te naprave se obrnite na pooblaščenega strokovnjaka za namestitev.
Klimatska naprava ni namenjena za uporabo brez nadzora s strani malih
otrok ali invalidov.
Pazite na majhne otroke in zagotovite, da se ne bodo igrali s klimatsko napravo.
Če se pojavi potreba po menjavi napajalnega kabla, bi to moralo izvesti izključno
za to pooblaščeno osebje.
Namestitev mora biti narejena skladno z nacionalnimi standardi izključno s strani
za to pooblaščenega osebja.
Varnostni ukrepi
Da bi preprečili poškodbe uporabnikov ali drugih oseb in poškodbe lastnine, morate
slediti naslednjim navodilom.
Nepravilna uporaba zaradi neseznanjenosti z navodili lahko povzroči poškodbe. Resnost
opozoril je označena z naslednjimi oznakami.
!
Opozorilo
!
Pozor
Ta simbol predstavlja možnost resnih ali smrtnih poškodb.
Ta simbol predstavlja možnost poškodb vas ali vaše lastnine.
Pomeni simbolov, ki se uporabljajo v priročniku so prikazani spodaj.
Tega nikoli ne počnite.
To morate storiti.
OPOZORILO
Ne upravljajte z napravo tako,
da jo vključujete ali
izključujete iz elektrike.
Pravilno vključite v vir
napajanja.
Lahko bi prišlo do električnega
udara ali požara, povzročenega s
pretiranim segrevanjem.
Ne spreminjajte dolžine
napajalnega kabla in ne
delite vtičnice z drugimi
napravami.
Lahko bi prišlo do električnega
udara ali požara, povzročenega s
segrevanjem.
Vedno
zagotovite
učinkovito ozemljitev.
Lahko bi prišlo do električnega
udara ali požara, povzročenega s
segrevanjem.
Ne uporabljajte z mokrimi
rokami ali v vlažnem okolju.
Lahko povzroči električni udar.
Ne dovolite, da pride voda
v stik z električnimi deli.
Ne poškodujte in ne
uporabljajte
nespecificiranega
napajalnega kabla.
Lahko bi povzročili požar ali
električni udar.
Ne usmerjujte zraka proti
osebam v prostoru.
Lahko škoduje Vašemu zdravju.
Vedno namestite
varovalko in ločen
električni krog.
Lahko povzroči okvaro naprave
ali električni udar.
Izključite napajanje, če od
klimatske naprave prihajajo
čudni zvoki, vonji ali dim.
V nasprotnem primeru lahko
pride do požara ali električnega
udara.
Ne pijte vode, ki jo spušča
klimatska naprava.
Ne odpirajte naprave med
delovanjem.
Lahko
povzroči
električni udar.
Vsebuje snovi, od katerih bi Vam
bilo lahko slabo.
Pomanjkanje ozemljitve
povzroči elektirčni udar.
požar
Orožje hranite stran od
klimatske naprave.
Lahko povzroči požar.
lahko
ali
Ne uporabljajte napajalnega
kabla v bližini ogrevalne
naprave.
Lahko povzroči požar in električni
udar.
Če je prišlo do puščanja plina iz druge
naprave, pred uporabo klimatske naprave
prezračite prostor
Lahko povzroči električni udar.
Napajalnega kabla ne uporabljajte
blizu vnetljivega plina ali gorljivih snovi,
kot so bencin, razredčilo ...
Lahko povzroči eksplozijo ali
požar.
Ne razstavljajte ali spreminjajte naprave.
Lahko povzroči poškodbo naprave in električni udar.
Lahko povzroči eksplozijo, požar in opekline.
1
! POZOR
!
Pri odstranjevanju filtra za
zrak se ne dotikajte kovinskih
delov naprave.
● To lahko povzroči poškodbe.
Ne čistite klimatske naprave z
vodo.
● Voda lahko vstopi v napravo in
poškoduje izolacijo. To lahko
povzroči električni udar.
Pred čiščenjem izključite
napravo in varovalko.
● Naprave ne čistite s ključem,
saj lahko to povzroči požar in
električni udar in poškodbe.
Med nevihtami napravo
izklopite in zaprite okno.
● Delovanje z odprtim oknom
lahko povzroči špricanje
notranjosti z vodo in močenje
pohištva.
Ne uporabljajte močnih čistilnih
sredstev, kot je razredčilo. Za
čiščenje uporabite mehko krpo.
● S spremembo barve naprave ali
praskanjem njene površine se
lahko nakazi izgled.
Na napajalni kabel ne postavljajte
težkih predmetov in pazite, da nič
ne pritiska na kabel.
Ne postavljajte hišnih živali ali
rastline, kjer bi bili neposredno
izpostavljeni pretoku zraka.
● To bi lahko žival ali rastlino
poškodovalo.
Pri izključitvi povlecite za vtič in
ne za napajalni kabel.
● V nasprotnem primeru lahko
Ko se naprava uporablja skupaj
s štedilnikom ipd., dobro
prezračite prostor.
● Lahko pride do pomanjkanja
kisika.
Naprave ne uporabljajte v
posebne namene.
● Ne uporabljajte te klimatske
naprave za hlajenje natančnih
naprav, hrane, živali, rastlin in
umetniških predmetov. To lahko
povzroči zmanjšanje kakovosti
itd.
Če naprave ne nameravati
uporabljati dalj časa, izključite
glavno napajalno stikalo.
● To lahko povzroči okvaro naprave
ali požar.
povzročite električni udar in
poškodbe.
Prepričajte se da namestitveni okvir
zunanje enote ni poškodovan zaradi
dolge izpostavljenosti vremenu.
● Če je okvir poškodovan,
obstaja nevarnost, da enota
pade.
Med razpakiravanjem in
namestitvijo bodite pazljivi, da se
ne poškodujete ob ostrih robovih
Vedno trdno vstavite filtre. Filtre
čistite enkrat na dva tedna.
● Delovanje brez filtrov lahko
povzroči okvaro naprave.
Če v napravo pride voda, jo
takoj izključite iz električne vtičnice
in pokličite usposobljenega
serviserja.
● Lahko povzroči požar ali
električni udar.
Oprezno raspakirajte i instalirajte ureĎaj.
Oštri rubovi Vas mogu ozlijediti.
Ukoliko u ureĎaj uĎe voda isključite ureĎaj iz strujne
utičnice i isključite osigurač. Izolirajte napajanje
isključivanjem utikača i kontaktirajte ovlaštenog
servisnog tehničara.
2
NAZIVI DELOV
NOTRANJA ENOTA
NOTRANJA ENOTA
Vhod za zrak

Okvir sprednje plošče
2.
3.
Sprednja plošča
Zračni filter
4.
Vodoravna rešetka za pretok zraka
6.
Navpična rešetka za pretok zraka
Senzor sobne temperature
7.
8.
Zaslon
Sprejemnik signala daljinskega upravljalnika
9.
Daljinski upravljalnik
ZUNANJA ENOTA
Odvodna cev, cev sredstva za hlajenje
10 Vezni kabel
Stikalni ventil
Vhod za zrak
ZASLON
Izhod za zrak
ZASLON
OPOMBA:
Zaslon notranje enote bo izgledal kot
eden od naslednjih:
Sprejemnik infrardečega signala
Indikator OPERATION
Ta indikator utripa enkrat na sekundo, ko je
naprava vklopljena in sveti med delovanjem
naprave.
Indikator TIMER:
Ta indikator sveti, ko je vklopljen timer.
Indikator PRE-DEF (Samo modeli s hlajenjem in gretjem)
Klimatska naprava samodejno prične z
odmrzovanjem, če med gretjem zunanja enota
zamrzne. Takrat začne ta indikator svetiti.
Indikator AUTO:
Ta indikator utripa, ko je naprava v samodejnem
načinu delovanja.
Indikator ECON
Ta indikator sveti, ko je naprava v ekonomičnem
načinu delovanja.
Opomba:
Vse slike v tem priročniku so prikazane z namenom pojasnitve. Vaša
Sprejemnik infrardečega signala
klimatska naprava bi se lahko razlikovala. Ravnajte se glede na
dejansko obliko naprave.
3
DELOVNA TEMPERATURA
Način
Temperatura
Sobna temperatura
Zunanja temperatura
POZOR:
Hlajenje
17°C ~ 32°C
18°C ~ 43°C
( -5°C ~ 43°C: Za modele z nizkotemperaturnim sistemom hlajenja)
Gretje
Sušenje
0°C ~ 30°C
17°C ~ 32°C
-7°C ~ 24°C
11°C ~ 43°C
1. Če klimatsko napravo uporabljate zunaj zgoraj navedenih pogojev, bi lahko začele delovati določene
zaščitne funkcije in povzročile nepravilno delovanje naprave.
2. Relativna vlaga zraka v prostoru mora biti nižja od 80%. Če klimatska naprava deluje v pogojih, ki presegajo
ta odstotek, bi se lahko na površini klimatske naprave kondenzirala vlaga. Nastavite navpično loputo za
pretok zraka v največji kot (navpično glede na tla) in nastavite napravo na močno pihanje.
3. Optimalne delovne značilnosti bodo dosežena znotraj teh delovnih pogojev.
ROČNO UPRAVLJANJE
Ročno upravljanje lahko začasno uporabljate v primeru, da ne morete najti daljinskega
upravljalnika ali, če so se baterije v daljinskem upravljalniku izrabile.
 Odprite in dvignite sprednjo ploščo do nekega kota,
dokler ne ostane ob kliku pritrjena.
 Pritisnite in držite gumb, dokler se ne vklopi indikator
AUTO, nakar bo naprava delovala v prisilnem AUTO
načinu (osnovna nastavitev temperature je 24°C).
Gumb za ročno
upravljanje
 Trdno zaprite ploščo v začetni položaj.
POZOR:
Gumb za ročno
upravljanje
Gumb za ročno
upravljanje
Gumb za ročno
upravljanje
Z vsakim pritiskom na gumb za ročno upravljanje se
način delovanja spreminja na naslednji način: samodejni,
hlajenje, izklopljeno.
Pritisnite gumb za ročno upravljanje, dokler indikator
OPERATION ne začne hitro utripati (petkrat v sekundi),
nakar bo naprava delovala v prisilnem načinu hlajenja. Ta
se uporablja le za testiranje.
Ko se indikator OPERATION izklopi, je klimatska naprava
izklopljena.
Da bi se vrnili v možnost upravljanja z daljinskim
upravljalnikom, neposredno uporabljajte daljinski
upravljalnik.
 Odprite in dvignite sprednjo ploščo do nekega kota,
dokler ob kliku ne ostane pritrjena.
 Pritisnite na gumb AUTO in klimatska naprava bo
začela delovati v samodejnem načinu.
 Trdno zaprite ploščo v začetni položaj.
OPOMBA:
Način hlajenja na kontrolni plošči se uporablja
izključno za testiranje.
4
NASTAVITEV USMERITVE PRETOKA ZRAKA
Pravilno nastavite pretok zraka, saj lahko v nasprotnem
primeru pride do neugodja ali neizenačene sobne
temperature.
Vodoravno loputo nastavite s pomočjo daljinskega upravljalnika.
Navpično loputo nastavite ročno.
Nastavitev navpične usmeritve pretoka zraka (gor-dol)
Klimatska naprava samodejno nastavlja navpično usmeritev
pretoka zraka glede na način delovanja.
Nastavitev navpične usmeritve pretoka zraka
To nastavitev izvedite med delovanjem naprave.
Z zaporednimi pritiski na gumb AIR DIRECTION na daljinskem
upravljalniku nastavite loputo v želeni položaj.
Nastavite navpično usmeritev pretoka zraka v želeni položaj.
V nadaljnjem delovanju se navpična usmeritev zraka
samodejno nastavlja v položaj, v katerega ste sami nastavili
loputo s pritiski na gumb AIR DIRECTION.
Loputa
Nastavitev vodoravne usmeritve pretoka zraka
(levo-desno)
Ročno nastavite navpično loputo s pomočjo vzvoda na levi ali
desni strani lopute (odvisno od modela). Bodite pazljivi, da ne
priščipnete prstov z ventilatorjem, vodoravno loputo ali da ne
poškodujete navpične lopute. Ko klimatska naprava deluje in se
vodoravna loputa nahaja v določenem položaju, nastavite
loputo na levi strani (ali na desni, odvisno od modela) izhoda za
zrak v želeni položaj.
Samodejno nihanje usmeritve pretoka zraka (gor-dol)
To funkcijo izvedite med delovanjem klimatske naprave.
Pritisnite na gumb SWING na daljinskem upravljalniku.
Da bi funkcijo izklopili, ponovno pritisnite na gumb SWING. Da
bi zadržali loputo v želenem položaju, pritisnite na gumb AIR
DIRECTION.
POZOR
Gumba AIR DIRECTION in SWING ne bosta delovala, ko klimatska
naprava ne deluje (tudi ko je nastavljen timer).
Ne puščajte klimatske naprave, da med gretjem in sušenjem dolgo
deluje s pretokom zraka, usmerjenim navzdol. V nasprotnem primeru
bi se lahko na površini vodoravne lopute kondenzirala vodna para in
kapljala na tla ali po pohištvu.
Vodoravne lopatice ne premikajte ročno. Vedno uporabljajte gumb AIR
DIRECTION ali SWING. Če boste loputo premaknili ročno, bi se lahko
med delovanjem pokvarila. Če se loputa pokvari, izklopite klimatsko
napravo in jo ponovno vklopite.
Če klimatsko napravo vklopite takoj po izklopu, lahko da se vodoravna
loputa ne bo premikala približno 10 sekund.
Kot odprtine vodoravne lopute ne sme biti premajhen, saj bi bile lahko
funkcije hlajenja ali gretja oslabljene z omejenim področjem pretoka
zraka.
Ne uporabljajte klimatske naprave z vodoravno loputo v zaprtem
položaju.
Ko klimatsko napravo vključite v elektriko (prvič), bi lahko vodoravna
loputa oddajala zvok, kar ni nič nenavadnega.
5
KAKO DELUJE KLIMATSKA NAPRAVA
SAMODEJNO DELOVANJE
Pritisnite tipku Sleep
Hlađenje
Pritisnite tipku Sleep
1
Grijanje
Ko nastavite klimatsko napravo v samodejni način delovanja,
bo samodejno izbrala hlajenje, gretje (samo modeli s
hlajenjem/gretjem) ali samo ventilacijski način delovanja,
odvisno od temperature, ki ste jo izbrali, in od sobne
temperature.
Klimatska naprava bo samodejno nadzorovala sobno
temperaturo okoli točke, ki ste jo sami nastavili.
Če vam AUTO način delovanja ne ustreza, lahko ročno
nastavite želene pogoje.
EKONOMIČNO DELOVANJE
Ko med hlajenjem (modeli brez gretja), gretja ali
samodejnega načina delovanja pritisnete na gumb ECONO,
bo klimatska naprava pričela z naslednjim delovanjem.
Hitrost ventilatorja se bo samodejno nadzirala. V področju
pridušenega delovanja, v katerem se kapaciteta obdrži na
minimalni ravni, se pretirano hlajenje preprečuje s
povišanjem temperature za 1°C po 1 uri in za 2°C po 2 urah
delovanja. Sobna temperatura se zato uravnava med
področjem pridušenega delovanja in nastavljene
temperature. (Odvisno od zunanje temperature).
FUNKCIJA SUŠENJA
Funkcija sušenja bo samodejno izbrala sušenje, ki
temelji na razliki med nastavljeno temperaturo in
dejansko sobno temperaturo.
Temperatura se uravnava med odvlaženjem z vklopom
in izklopom hlajenja ali samo ventilatorja. Hitrost
ventilatorja je nizka.
OPTIMALNO DELOVANJE
Da bi dosegli optimalne delovne lastnosti, bodite pozorni na naslednje:
Pravilno nastavite usmeritev pretoka zraka, tako da ni usmerjen proti osebam.
Nastavite temperaturo, da bi dosegli največjo raven udobnosti. Ne nastavljajte naprave na
pretirane ravni temperature.
Med hlajenjem/gretjem zaprite vrata in okna, saj bi to lahko zmanjšalo učinek naprave.
Da bi izbrali želeni čas pričetka delovanja klimatske naprave, uporabite gumb TIMER ON (vklop
timerja) na daljinskem upravljalniku.
Blizu vhoda ali izhoda za zrak ne postavljajte predmetov, saj bi to lahko zmanjšalo učinkovitost
klimatske naprave in lahko le-ta preneha z delovanjem.
Redno čistite zračni filter, saj bi se v nasprotnem primeru lahko zmanjšal delovni učinek gretja in
hlajenja klimatske naprave.
Ne uporabljajte naprave z zaprto vodoravno loputo.
6
VZDRŽEVANJE
OPOZORILO
Pred čiščenjem morate klimatsko napravo izklopiti
in jo izključiti iz električne vtičnice.
Čiščenje notranje
upravljalnika
enote
in
daljinskega
POZOR
Za brisanje notranje enote in daljinskega
upravljalnika uporabljajte suho krpo.
Če je notranja enota zelo umazana, jo lahko očistite
s krpo, navlaženo v hladni vodi.
Sprednjo ploščo notranje enote lahko odstranite in jo
operete z vodo. Nato jo obrišite s suho krpo.
Za čiščenje enote ne uporabljajte kemično obdelane
krpe ali krpe za prah.
Za čiščenje ne uporabljajte bencina, razredčila, paste
za poliranje ali podobnih topil. Taka sredstva lahko
povzročijo pokanje ali deformacijo plastične površine.
Čiščenje zračnega filtra
Zamašeni zračni filter zmanjšuje učinkovitost hlajenja te
naprave. Filter očistite vsaka dva tedna.
1. Dvignite ploščo notranje enote navzgor, dokler se ob
kliku ne utrdi.
2. Primite ročaj zračnega filtra in ga rahlo privzdignite, da
bi ga izvlekli iz držala filtra, ter ga povlecite navzdol.
3. Odstranite zračni filter iz notranje enote.
Zračni filter očistite vsaka dva tedna.
Zračni filter očistite s sesalnikom ali z vodo in ga posušite
na hladnem mestu.
Ročaj filtra
7
VZDRŽEVANJE
Filter za
osvežitev zraka
Filtar za
osvježavanje
zraka
4. Odstranite filter za osvežitev zraka iz njegovega okvirja
(način namestitve in odstranitev filtra za osvežitev zraka
se razlikuje glede na model; glejte sliki  in  na levi
strani).
Filter za osvežitev zraka očistite vsaj enkrat mesečno
in ga zamenjajte vsakih 4-5 mesecev.
Očistite ga s sesalnikom in ga posušite na hladnem
mestu.
5. Namestite filter za osvežitev zraka nazaj na njegovo
mesto.
6. Vstavite zgornji del zračnega filtra nazaj v napravo, pri
tem pa pazite, da se levi in desni rob pravilno
poravnata in postavite filter na njegovo mesto.
Vzdrževanje
Filter za osvežitev zraka
Če klimatske naprave ne nameravate uporabljati dalj časa,
naredite naslednje:
(1) Pustite, da ventilator deluje približno pol dneva, da bi
se posušila notranjost enote.
(2) Izklopite klimatsko napravo in jo izključite iz električne
vtičnice.
Odstranite baterije iz daljinskega upravljalnika.
(3) Zunanja enota zahteva redno vzdrževanje in čiščenje.
Tega ne poskušajte narediti sami. Pokličite dobavitelja
ali serviserja.
Preverjanje pred začetkom uporabe
Preverite, ali so kabli pretrgani ali izključeni.
Preverite, ali je nameščen zračni filter.
Preverite, ali sta dovod ali izhod za zrak blokirana po
daljši neuporabi klimatske naprave.
POZOR
Pri odstranjevanju filtra se ne dotikajte kovinskih
delov enote. Lahko bi se poškodovali na ostrih
kovinskih robovih.
Notranjosti klimatske naprave ne čistite z vodo.
Izpostavljanje vodi lahko uniči izolacijo, kar lahko
povzroči električni udar.
Pri čiščenju klimatske naprave se najprej
prepričajte, da sta naprava in glavna varovalka
izklopljeni.
8
NASVETI ZA UPORABO
Med normalnim delovanjem se lahko zgodi naslednje.
1. Zaščita klimatske naprave.
Zaščita kompresorja
Kompresor 3 minute po prenehanju delovanja ne more znova pričeti z
delovanjem.
Antimrzli zrak (Samo modeli z gretjem in hlajenjem)
Naprava je oblikovana, da ne piha mrzlega zraka med gretjem, ko je notranji menjalnik toplote v
enem od naslednjih treh stanj in nastavljena temperatura ni dosežena.
A) Ko je gretje šele pričelo.
B) Odmrzovanje.
C) Gretje z nizkimi temperaturami.
Zunanji in notranji ventilator med odmrzovanjem prenehata z delovanjem (samo modeli z
gretjem in hlajenjem).
Odmrzovanje (samo modeli z gretjem in hlajenjem).
Med gretjem, ko je zunanja temperatura nizka in vlaga visoka, lahko na zunanji enoti nastane led, kar
se odrazi z zmanjšano učinkovitostjo gretja klimatske naprave.
Če se to zgodi, bo klimatska naprava prenehala z gretjem in samodejno pričela z odmrzovanjem.
Odmrzovanje lahko traja od 4 do 10 minut, odvisno od zunanje temperature in količine leda, ki se je
naredil na zunanji enoti.
2. Iz notranje enote izhaja bela para
Bela para lahko nastane med hlajenjem v zaprtem prostoru z visoko relativno vlažnostjo kot
posledica velike temperaturne razlike med dovodom zraka in izhodom za zrak.
Bela para lahko nastane kot posledica vlage, ki nastaja med procesom odmrzovanja, ko klimatska
naprava po odmrzovanju nadaljuje z gretjem.
3. Tiho hrumenje klimatske naprave
Slišite lahko tih piskajoč zvok med delovanjem kompresorja ali takoj po prenehanju njegovega
delovanja. To je zvok pretoka ali ustavljanja pretoka sredstva za hlajenje.
Prav tako lahko slišite tih piskajoč zvok med delovanjem kompresorja ali takoj po prenehanju
njegovega delovanja. Vzrok temu je toplotno širjenje in krčenje plastičnih delov v napravi zaradi
spremembe v temperaturi.
Pri prvem vklopu naprave lahko slišite hrup, ki ga povzroči vračanje loput v njihov prvotni položaj.
4. Notranja enota piha prah.
To je normalen pojav, če klimatske naprave dalj časa niste uporabljali ali pa jo uporabljate prvič.
5. Iz notranje enote se širi čuden vonj.
Vzrok temu so vonji ki se širijo iz gradbenega materiala, pohištva ali dima.
6. Klimatska naprava med gretjem ali hlajenjem prehaja v ventilacijski način
delovanja
(samo za modele z gretjem in hlajenjem).
Ko notranja temperatura doseže nastavljeno temperaturo klimatske naprave, bo kompresor samodejno
prenehal z delovanjem in klimatska naprava bo prešla v ventilacijski način delovanja. Kompresor bo
ponovno pričel z delovanjem, ko se notranja temperatura med hlajenjem zviša ali zniža med gretjem
(samo za modele z gretjem in hlajenjem).
9
7. Pri hlajenju v pogojih visoke relativne vlage (relativna vlaga večja od 80%) bi se lahko
na površini notranje enote pojavila kapljajoča voda. Nastavite vodoravno loputo v položaj
za maksimalen pretok zraka in izberite veliko hitrost ventilatorja.
8. Gretje (samo za modele z gretjem in hlajenjem)
Med gretjem prevzema klimatska naprava toploto iz zunanje enote in jo oddaja preko
notranje enote. Ko se zunanja temperatura zmanjša, se količina toplote, ki jo klimatska
naprava prevzema, prav tako v skladu s temperaturo zmanjšuje. Istočasno raste toplotna
obremenitev klimatske naprave zaradi večje razlike med zunanjo in notranjo temperaturo.
Če s pomočjo klimatske naprave ne morete doseči ugodne temperature, vam priporočamo
uporabo dodatne naprave za gretje.
9. Funkcija samodejnega nadaljevanja delovanja
Izpad elektrike bo popolnoma ustavil delovanje naprave.
Pri napravah brez funkcije samodejnega nadaljevanja delovanja pri vrnitvi elektrike utripa indikator
RUN na notranji enoti. Da bi naprava nadaljevala z delovanjem pritisnite na gumb ON/OFF na
daljinskem upravljalniku. Pri napravah s funkcijo samodejnega nadaljevanja delovanja, ko se vrne
elektrika, naprava samodejno nadaljuje s svojim delovanjem z vsemi prejšnjimi shranjenimi
nastavitvami.
10. Strele ali brezžični telefoni, ki delujejo v bližini, bi lahko povzročili okvaro naprave. Napravo
izključite iz električne vtičnice in jo ponovno priključite nanjo. Za nadaljevanje delovanja
pritisnite na gumb ON/OFF na daljinskem upravljalniku.
10
Smernice za odpravljanje težav
Okvare in rešitve
V primeru, da se pojavi katera od naslednjih okvar, takoj izklopite klimatsko napravo. Napravo
izključite iz električne vtičnice in pokličite najbližjo pomoč za uporabnike.
Indikator OPERATION ali drugi indikatorji hitro utripajo (petkrat v sekundi) in tega utripanja
ni mogoče odpraviti z izključitvijo in ponovno priključitvijo v električno vtičnico.
Težava
Varovalka pogosto pregoreva.
V klimatsko napravo so prodrli tuji predmeti ali voda.
Daljinski upravljalnik ne deluje ali deluje nenavadno.
Druge nenavadne situacije.
Okvare
Naprava ne
prične z
delovanjem
Vzrok
Kaj je potrebno storiti?
Izpad elektrike
Počakajte, da se vrne elektrika.
Vtič se je mogoče izključil iz vtičnice.
Preverite, ali je vtič trdno vključen v
vtičnico.
Mogoče je pregorela varovalka.
Zamenjajte varovalko.
Mogoče so se izrabile baterije v
daljinskem upravljalniku.
Čas timerja, ki ste ga nastavili, je
nepravilen.
Naprava ne
hladi ali greje
Nepravilna nastavitev temperature.
Zamenjajte baterijo.
Počakajte ali prekličite nastavitev timerja.
Pravilno nastavite temperaturo. Za
podrobna navodila glejte poglavje
(samo modeli s
"Uporaba daljinskega upravljalnika".
hlajenjem/
gretjem)
Zračni filter je zamašen.
Očistite zračni filter.
dobro prostora
Vrata ali okna so odprta.
Zaprite vrata ali okna.
med pihanjem
Dovod zraka ali izhod za zrak
notranje ali zunanje enote je
blokiran.
Najprej umaknite ovire, potem pa
ponovno vklopite klimatsko napravo.
Aktivirana je 3-minutna zaščita
kompresorja.
Počakajte.
zraka iz
klimatske
naprave.
Če težave niste odpravili, pokličite distributerja ali najbližjo pomoč za uporabnike. Obvezno jim
podrobno opišite okvaro in sporočite model naprave.
Opombe: Naprave ne poskušajte popraviti sami.
Vedno se posvetujte s pooblaščenim servisom.
11
Zahvaljujemo se Vam za nakup naše klimatske naprave..
Pred uporabo Vaše klimatske naprave pazljivo preberite ta priročnik.
VSEBINA
DALJINSKI UPRAVLJALNIK IN NJEGOVE FUNKCIJE ................................................ 1
NAZIVI IN FUNKCIJE INDIKATORJA DALJINSKEGA UPRAVLJALNIKA .................... 3
RAVNANJE Z DALJINSKIM UPRAVLJALNIKOM ......................................................... 4
NASTAVITEV URE ........................................................................................................ 5
FUNKCIJE GUMBOV LOCK IN RESET ........................................................................ 6
SAMODEJNO DELOVANJE .......................................................................................... 7
FUNKCIJA HLAJENJA/VENTILATORJA ...................................................................... 8
FUNKCIJA SUŠENJA.................................................................................................... 8
UPORABA TIMERJA ..................................................................................................... 9
PRIMER NASTAVITVE TIMERJA ............................................................................... 10
NASTAVITEV USMERITVE TOKA ZRAKA ................................................................. 11
DALJINSKI UPRAVLJALNIK IN NJEGOVE FUNKCIJE
Gumb ON/OFF
Način delovanja
Gumb pritisnite za
začetek delovanja
klimatske naprave in ga
ponovno pritisnite za
prenehanje delovanja.
Z vsakim pritiskom na
gumb se menja način
delovanja po zaporedju:
samodejno, hlajenje,
sušenje, gretje (samo
modeli z gretjem),
ventilacijski in ponovno
samodejni.
Temperatura
: Nastavljena temp. se
povečuje do 30°C
: Nastavljena temp. se
Zmanjšuje do 17°C
Hitrost ventilatorja
Ta gumb se uporablja za
izbor hitrosti ventilatorja. Z
vsakim pritiskom se
spreminja hitrost
ventilatorja po zaporedju:
samodejna, majhna,
srednja, velika in ponovno
samodejna.
TEMP
CLOCK
C
SPEED
MODE
FAN
SPEED
Premaknite pokrov
1
ON
OFF TEMP
DALJINSKI UPRAVLJALNIK IN NJEGOVE FUNKCIJE
Usmeritev zraka
Ekonomično delovanje
Ta gumb pritisnite za
spremembo kota
nihanja lopute. (To ne
velja za naprave brez
te funkcije.)
Pritisnite na ta gumb za
nastavitev ekonomičnega
načina delovanja (samo
pri nekaterih modelih).
Nihanje lopute
Vklop/izklop timerja
Ta gumb pritisnite za
nihanje lopute.
Ponovno pritisnite za
prekinitev.
Pritisnite gumb
za nastavitev časa vklopa.
Pritisnite gumb
za
nastavitev časa izklopa.
Shranjevanje
Ta gumb pritisnite za
shranjevanje časa
vklopa in izklopa.
Nastavitev časa
Ta gumb uporabljajte
za nastavitev
trenutnega in časa
izklopa.
Ura
Ta gumb pritisnite za
nastavitev ure.
Preklic
Zaklepanje
Ta gumb pritisnite za
preklic časa vklopa in
izklopa.
S pritiskom na ta gumb se vse
trenutne nastavitve zaklenejo in
daljinski upravljalnik ne zaznava
ukazov, razen ukaza tega
gumba. Zaklepanje uporabljajte,
ko želite preprečiti nehoteno
spremembo nastavitev.
Ko želite zaklepanje preklicati,
ponovno pritisnite na ta gumb.
Osnovne nastavitve
Daljinski upravljalnik, ki ste ga kupili, se lahko razlikuje od
prikazanega na zgornji sliki.
2
Po pritisku na ta gumb so vse
trenutne nastavitve preklicane
in preidejo v začetno stanje.
Na uri bo utripalo „0:00“,
način delovanja bo prikazan
kot „AUTO“, hitrost
ventilatorja kot „AUTO“,
Temperatura pa bo
prikazovala „24“.
NAZIVI IN FUNKCIJE INDIKATORJEV DALJINSKEGA UPRAVLJALNIKA
Indikator oddajanja
Ta indikator sveti, ko daljinski upravljalnik
pošilja signal notranji enoti.
Prikaz načina delovanja
Prikazuje trenutni način delovanja, vključno
s samodejnim, hlajenjem, sušenjem,
gretjem in ventilacijskim načinom delovanja.
Indikator delovanja
Prikazuje se s pritiskom na gumb
.
S ponovnim pritiskom na
izgine.
Prikaz temperature
Prikazuje nastavljeno temperaturo (17°C do
30°C). Ko je vklopljen ventilacijski način
delovanja, nastavitev temperature ni
prikazana.
Prikaz ure
Prikazan je trenutni čas.(0~24 ur)
Prikaz timerja
Prikazan je nastavljen čas timerja.
(0~24 ur)
Simbol zaklepanja
.
Prikaže se s pritiskom na gumb
Za preklic ponovno pritisnite na gumb
.
Prikaz hitrosti ventilatorja
Prikazuje izbrano hitrost ventilatorja. Možni
so prikazi AUTO in trije nivoji hitrosti:
majhna, srednja in velika. AUTO se
prikazuje, ko je naprava v samodejnem ali v
načinu delovanja za sušenje.
Prikaz ekonomičnega načina delovanja (le
pri nekaterih modelih)
Prikaže se s pritiskom na gumb
. Za
preklic ponovno pritisnite na gumb
.
Na sliki so zaradi jasnosti prikazani vsi
indikatorji. Med delovanjem bodo na zaslonu
prikazani samo določeni indikatorji.
3
RAVNANJE Z DALJINSKIM UPRAVLJALNIKOM
Položaj daljinskega upravljalnika.
Daljinski upravljalnik hranite na mestu, od
koder lahko njegovi signali dosežejo
sprejemnik notranje enote. (max. oddaljenost
8 m).
Ko je timer nastavljen, daljinski
upravljalnik samodejno oddaja signal
notranji enoti v določenem času.
Če hranite daljinski upravljalnik na položaju,
kjer je ovirano oddajanje signala, lahko
pride do časovnega zaostanka do 15 minut.
POZOR
Klimatska naprava ne bo delovala, če bodo zavese, vrata ali drugi materiali blokirali signale
daljinskega upravljalnika notranji enoti.
Preprečite vsako polivanje tekočin po daljinskem upravljalniku. Daljinskega
upravljalnika ne izpostavljajte sončni svetlobi ali toploti.
Če je infrardeči senzor na notranji enoti na neposredni sončni svetlobi, lahko začne
klimatska naprava nepravilno delovati. Z zavesami preprečite, da bi na senzor padala
sončna svetloba.
Če druge električne naprave reagirajo na daljinski upravljalnik, premaknite te naprave ali
pa se posvetujte z dobaviteljem klimatske naprave.
Menjava baterij
Daljinski upravljalnik uporablja dve suhi alkalni
bateriji (R03/LR03X2).
(1) Odprite pokrov prostora za baterije in
zamenjajte stare baterije z novimi.
(2) Po koraku (1) pritisnite na gumb RESET.
(3) Preden zaprete pokrov prostora za
baterije preverite, ali je na zaslonu
daljinskega upravljalnika prikazano „0:00“
in ali utripajo stolpci.
Po menjavi baterij nastavite uro daljinskega
upravljalnika.
4
OPOMBE
Pri menjavi baterij ne uporabljajte starih baterij ali različnih tipov. To lahko povzroči okvaro
daljinskega upravljalnika.
Če daljinskega upravljalnika ne nameravate uporabljati dalj časa, vzemite ven
baterije. V nasprotnem primeru lahko curljanje baterij povzroči okvaro daljinskega
upravljalnika.
Povprečna življenjska doba baterij pri normalni uporabi znaša približno 6 mesecev.
Zamenjajte baterije, ko preneha signal potrditve notranje enote ali če se preneha
vklapljati indikator oddajanja.
NASTAVITEV URE
Pred začetkom uporabe klimatske naprave
nastavite uro daljinskega upravljalnika, kot
je opisano spodaj. Daljinski upravljalnik bo
na zaslonu prikazoval čas, ne glede na to,
ali klimatska naprava deluje ali ne.
Osnovno nastavljanje ure
AUTO COOL DRY HEAT FAN
TEMP
CLOCK
TIMER ON
TIMER OFF
SPEED AUTO LOW MED HIGH
MODE
ON
TEMP
FAN SPEED
OFF
AIR
DIRECTION
2
3
ECONOMIC
RUNNING
SWING
OK
CLOCK
CANCEL
TIMER ON
TIMER OFF
TIME ADJUST
1
Pri vstavljanju baterij v daljinski upravljalnik
bo na zaslonu prikazano „0:00“ in stolpec
bo utripal.
1. Gumbi za nastavitev časa (TIME
ADJUST)
Pritisnite na ta gumba za nastavitev časa.
Naprej.
Nazaj.
Z vsakim pritiskom na gumb se čas
premika naprej ali nazaj za eno uro,
odvisno od gumba, ki ga pritiskate. Čas se
spreminja s hitrostjo pritiska gumba.
5
2.Gumb OK.
Ko pritisnete na gumb OK, bo prikaz časa prenehal
utripati in ura bo pričela z delovanjem.
Clock
3.Sprememba časa na uri
Pritisnite na gumb CLOCK v prostoru za baterije in
stolpec v prikazu ure bo začel utripati.
Za nastavitev novega časa izvedite koraka Za
postavljanje novog vremena izvršite korake 1 in 2
poglavja „Osnovna nastavitev ure“.
* Natančnost ure je znotraj 10 sekund dnevno.
POZOR
Statična elektrika ali drugi dejavniki (v primeru izrazito visoke napetosti) lahko povzročijo
preklic ure daljinskega upravljalnika. Če je ura preklicana (utripa „0:00“), jo pred začetkom
uporabe ponovno nastavite.
FUNKCIJE GUMBOV LOCK IN RESET
AIR
DIRECTION
ECONOMIC
RUNNING
SWING
OK
TIMER ON
CLOCK
CANCEL
TIMER OFF
TIME ADJUST
1 2
1. S pritiskom na gumb LOCK se vse trenutne
nastavitve zaklenejo in daljinski
upravljalnik ne zaznava nobenega ukaza,
razen ukazov tega gumba. Zaklepanje
uporabljajte, ko hočete preprečiti
nehoteno spremembo nastavitev.
Ko želite zaklepanje preklicati, ponovno
pritisnite na gumb LOCK.
2. Po pritisku na ta gumb se vse trenutne
nastavitve prekličejo in preidejo v začetno stanje.
Na uri bo utripalo "0:00", način delovanja bo
prikazan kot „AUTO“, hitrost ventilatorja kot
„AUTO“, temperatura pa bo prikazovala „24“.
6
SAMODEJNO DELOVANJE
Ko nastavite klimatsko napravo na samodejni
način delovanja, bo samodejno izbrala
hlajenje, gretje (le modeli z gretjem) ali
ventilacijski način delovanja, odvisno od
sobne temperature.
Po izboru načina delovanja se delovni
pogoji shranjujejo v mikroprocesor enote.
Odslej bo klimatska naprava pričela z
delovanjem pod istimi pogoji po enostavnem
pritisku na gumb ON/OFF na daljinskem
upravljalniku.
AUTO COOL DRY HEAT FAN
TEMP
CLOCK
TIMER ON
TIMER OFF
SPEED
1
AUTO LOW MED HIGH
MODE
ON
3
TEMP.
FAN
SPEED
OFF
AIR
DIRECTION
ECONOMIC
RUNNING
SWING
OK
TIMER ON
CLOCK
CANCEL
TIMER OFF
TIME ADJUST
2
Zagon
Indikator OPERATION na zaslonu notranje
enote začne utripati.
1. Gumb za izbor načina delovanja (MODE)
Izberite AUTO.
2. Gumbi za temperaturo (TEMP.)
Nastavite želeno temperaturo. Priporoča
se, da jo nastavite v razponu od 21°C do
28°C
3. Gumb ON/OFF
Ta gumb pritisnite za zagon klimatske naprave.
Indikator OPERATION na zaslonu notranje
enote bo začel svetiti. Način delovanja se izbira
glede na sobno temperaturo in naprava prične z
delovanjem po približno 3 minutah.
Prekinitev
Gumb ON/OFF
Ponovno pritisnite na ta gumb za prekinitev
delovanja klimatske naprave.
Če vam samodejni način delovanja ne ustreza,
lahko ročno izberete želene pogoje. Pri izboru
samodejnega načina delovanja vam ni treba
nastavljati hitrost ventilatorja. Na zaslonu se bo za
hitrost ventilatorja prikazoval AUTO in hitrost
ventilatorja bo samodejno nadzirana.
7
FUNKCIJA HLAJENJA/VENTILATORJA
Zagon
AUTO COOL DRY HEAT FAN
TEMP
CLOCK
TIMER ON
TIMER OFF
SPEED AUTO LOW MED HIGH
1
MODE
ON
3
4
TEMP
FAN
SPEED
2
OFF
ECONOMIC
RUNNING
AIR
DIRECTION
SWING
OK
CLOCK
CANCEL
TIMER ON
TIMER OFF
TIME ADJUST
Vključite klimatsko napravo v električno vtičnico.
Indikator OPERATION na zaslonu notranje enote bo začel
utripati.
1. Gumb za izbor načina delovanja (MODE)
Izberite hlajenje, gretje (le modeli z gretjem) ali
ventilacijski način delovanja.
2. Gumbi temperature (TEMP.)
Nastavite želeno temperaturo.
Hlajenje 21°C ali več
Gretje 28°C ali manj
3. Gumb hitrosti ventilatorja (FAN SPED)
Izberite samodejno, majhno, srednjo ali veliko
hitrost ventilatorja.
4. Gumb ON/OFF
Pritisnite na ta gumb za zagon klimatske naprave.
Indikator OPERATION na zaslonu notranje enote bo
začel svetiti. Način delovanja se izbira glede na sobno
temperaturo in naprava prične z delom po približno 3
minutah. (Če ste izbrali ventilacijski način delovanja, bo
naprava takoj pričela z delovanjem.)
Prekinitev
Gumb ON/OFF
Ta gumb ponovno pritisnite za prekinitev delovanja klimatske naprave.
Ventilacijski način delovanja ne nadzoruje toplote, zato za
izbor tega načina delovanja sledite samo korakom 1, 3 in 4.
SUŠENJE
Zagon
AUTO COOL DRY HEAT FAN
TEMP
CLOCK
TIMER ON
TO LOW MED HIGH
1
3
ON
TEMP
FAN
SPEED
OFF
AIR
DIRECTION
ECONOMIC
RUNNING
SWING
OK
CLOCK
CANCEL
TIMER ON
TIMER OFF
TIME ADJUST
2
Vključite klimatsko napravo v električno vtičnico.
Indikator OPERATION na zaslonu notranje enote začne
utripati.
1. Gumb za izbor načina delovanja (MODE).
Izberite DRY.
2. Gumbi za temperature (TEMP.)
Pritisnite na gumb „TEMP“.
Indikator hitrosti ventilatorja prikazuje AUTO. Hitrost
ventilatorja notranje enote bo samodejno nastavljena
na nizko vrednost.
3. Gumb ON/OFF
Indikator OPERATION na zaslonu notranje enote začne svetiti
in naprava bo pričela z delovanjem po približno 3 minutah.
Prekinitev
Gumb ON/OFF
Ponovno pritisnite na ta gumb za prekinitev delovanja klimatske naprave.
8
UPORABA TIMERJA
1. Gumba TIMER ON / TIMER OFF
Po potrebi pritisnite na gumb TIMER ON ali OFF
Trenutna nastavitev timerja se prikazuje skupaj z
indikatorjem timerja in stolpec časa utripa.
AUTO COOL DRY HEAT FAN
TEMP
CLOCK
TIMER ON
2. Gumbi za nastavitev časa (TIME ADJUST)
Pritisnite za nastavitev želenega časa.
Naprej
Nazaj
TIMER OFF
SPEED AUTO LOW MED HIGH
MODE
ON
Z vsakim pritiskom na gumb se čas premika
naprej ali nazaj za 10 minut, odvisno od
pritisnjenega gumba. Čas se spreminja s hitrostjo
pritiska na gumb.
3. Gumb za shranjevanje (OK)
Pritisnite na ta gumb. Preverite, ali na zaslonu
notranje enote sveti indikator TIMER.
TEMP.
FAN
SPEED
3
OFF
AIR
DIRECTION
ECONOMIC
RUNNING
SWING
OK
CLOCK
CANCEL
4
TIMER ON
TIMER OFF
TIME ADJUST
2
Prekinitev
4. Gumb preklica (CANCEL)
Pritisnite na gumb CANCEL, da bi preklicali nastavitve
timerja.
Spremembe
Za spremembo nastavitev izvedite korake 1, 2 in 3.
POZOR
Ko je nastavljen timer, daljinski upravljalnik ob določenem času samodejno predvaja
signal timerja notranji enoti. Zato hranite daljinski upravljalnik na mestu, s katerega lahko
neovirano oddaja signal notranji enoti.
Učinkovit delovni čas, ki ga lahko nastavite z daljinskim upravljalnikom, je omejen na 24
ur.
9
PRIMER NASTAVITVE TIMERJA
Off timer
Stop
Čas izklopa
(Delovanje Prekinitev)
Funkcija časa izklopa je primerna, ko se odpravljate spat.
Klimatska naprava bo ob določenem nastavljenem času
prenehala delovati.
Primer:
Za prekinitev delovanja klimatske naprave ob 23:00.
1. Pritisnite na gumb TIMER OFF.
2. Z gumbom TIME ADJUST na indikatorju
timerja izklopa nastavite „23:00“.
3. Pritisnite na gumb OK.
Operate
23:00
Čas vklopa
On timer
(Prekinitev Delovanje)
Funkcija časa vklopa je primerna, ko se zjutraj budite
ali ko se vračate domov. Klimatska naprava bo ob
nastavljenem času samodejno pričela z delovanjem.
Primer:
Operate
Stop
6:00
Za pričetek delovanja klimatske naprave ob 6:00.
1. Pritisnite na gumb TIMER ON.
2. Z gumbom TIME ADJUST na indikatorju timerja
vklopa nastavite „6:00“.
3. Pritisnite na gumb OK.
KOMBINIRANI TIMER (istočasno nastavljanje
vklopa in izklopa)
(Delovanje Prekinitev Delovanje)
Ta funkcija je primerna, ko želite, da klimatska naprava
preneha z delovanjem, ko greste spat in da se ponovno
vklopi zjutraj, ko se zbudite ali ko se vrnete domov.
Off timer
On timer
Operate
23:00
Stop
6:00
Primer:
Za prekinitev delovanja klimatske naprave ob 23:00 in za
ponovni vklop naslednjega jutra ob 6:00.
1. Pritisnite na gumb TIMER OFF.
2. Z gumbom TIME ADJUST na indikatorju timerja
izklopa nastavite „23:00“.
3. Pritisnite na gumb TIMER ON.
4. Z gumbom TIME ADJUST na indikatorju timerja
vklopa „6:00“.
5. Pritisnite na gumb OK.
10
PRIMER NASTAVITVE TIMERJA
On timer
Off timer
Čas vklopa čas izklopa
(Prekinitev delovanje prekinitev)
Ta element lahko uporabljate za zagon klimatske naprave, ko
se zbudite in za izklop, ko greste od doma.
Primer:
Stop
Stop
Operate
6:00
8:00
Za začetek delovanja klimatske naprave ob 6:00 naslednjega
jutra in izklop ob 8:00.
1. Pritisnite na gumb TIMER ON.
2. Z gumbom TIME ADJUST na indikatorju timerja
nastavite ob „6:00“ vklop daljinskega upravljalnika.
3. Pritisnite na gumb TIMER OFF.
4. Z gumbom TIME ADJUST na indikatorju timerja
izklopa nastavite „6:00“.
5. Pritisnite na gumb OK.
Najprej se aktivira funkcija timerja (vklop ali izklop), ki je najbližja
trenutnemu času.
Če je nastavljen za vklop in izklop isti čas, se ne bo
izvedel niti en ukaz. Ob tem lahko klimatska naprava
preneha z delovanjem.
NASTAVITEV USMERITVE TOKA ZRAKA
Pravilno nastavite pretok zraka. V nasprotnem primeru
lahko pride do neugodja ali neizenačene sobne
temperature.
Vodoravno loputo
upravljalnika.
nastavite
s
pomočjo
daljinskega
Navpično loputo nastavite ročno.
Nastavitev navpične usmeritve toka zraka
Ko sta izbrana
hlajenje in sušenje
nastavite loputo
znotraj modrega
področja.
Klimatska naprava samodejno nastavlja navpično usmeritev
toka zraka glede na način delovanja.
Nastavitev želene usmeritve toka zraka
To nastavitev izvedite, medtem ko naprava deluje.
S ponavljajočimi se pritiski na gumb AIR DIRECTION na daljinskem
upravljalniku nastavite loputo v želeni položaj.
Nastavite navpično loputo znotraj navedenega razpona.
V nadaljnjem delovanju se bo navpična usmeritev zraka samodejno
nastavila v položaj, v katerega ste nastavili loputo s pritiski na gumb
AIR DIRECTION.
11
NAMESTITEV USMERITVE TOKA ZRAKA
Samodejno nihanje usmeritve toka zraka
To funkcijo izvedite med delovanjem klimatske
naprave. Na daljinskem upravljalniku pritisnite na
gumb SWING.
Da bi funkcijo izklopili, ponovno pritisnite na gumb SWING.
Za spremembo smeri nihanja pritisnite na gumb AIR
DIRECTION.
POZOR
Gumba AIR DIRECTION in SWING bosta ne bosta
delovala, ko je klimatska naprava izklopljena (tudi
ko je nastavljen timer).
Ne pustite, da klimatska naprava pri gretju ali
sušenju dolgo deluje s pretokom zraka usmerjenim
navzdol. V nasprotnem primeru se lahko na
površini vodoravne lopute kondenzira vodna para in
kaplja na tla ali na pohištvo.
Vodoravne lopute ne premikajte ročno. Vedno
uporabljajte gumb AIR DIRECTION ali SWING. Če
to loputo premaknete ročno, bi se lahko med
delovanjem pokvarila. Če se loputa pokvari,
izklopite klimatsko napravo, potem pa jo zopet
vklopite.
Če klimatsko napravo vklopite takoj po izklopu, bi
se lahko vodoravno loputa premikala približno 10
sekund.
Proizvajalec in uvoznik si pridržujeta pravico do spremembe tehničnih in drugih značilnosti brez vnaprejšnje najave. Za možne tiskarske
napake proizvajalec in uvoznik ne odgovarjata.
12
AL
Udhëzime
për
përdorim
ACP-09CH25AEL
ACP-12CH35AEL
ACP-18CH50AEL
RoHS
PËRMBAJTJA
MASAT E SIGURIMIT .................................................................................................... 1
EMËRIMI I PJESËVE ..................................................................................................... 3
TEMPERATURA E PUNËS ........................................................................................... 4
PËRDORIMI MANUAL .................................................................................................. 4
RREGULLIMI I DREJTIMIT TË RRYMËS SË AJRIT..................................................... 5
SI PUNON KONDICIONERI I AJRIT............................................................................... 6
PUNA OPTIMALE ..... .................................................................................................... 6
MIRËMBAJTJA................................................................................................................ 7
UDHËZIME PËR PËRDORIM......................................................................................... 9
UDHËZIME PËR MËNJANIM TË PROBLEMEVE.......................................................... 11
LEXONI KËTË DORACAK
Brenda do të gjeni shumë këshilla për përdorimin e rregullt dhe mirëmbajtjen e
Kondicionerit tuaj të ajrit. Me vetëm pak mirëmbajtje preventive nga ana juaj mund
të ju kursen shumë kohë gjatë jetëgjatësisë së Kondicionerit tuaj. Në tabelën me
udhëzime për mënjanim të problemeve do të gjeni shumë përgjigje për problemet e
zakonshme. Në qoftë se fillimisht konsultoheni me tabelën për mënjanim të
problemeve, ndoshta edhe nuk do të ketë nevojë për thirrje të shërbimit për riparim.
! KUJDES
Për riparim dhe mirëmbajtje të kësaj pajisje kontaktoni shërbimin për riparim.
Për instalim të kësaj pajisje kontaktoni ekspertin e autorizuar për instalim.
Kondicioneri i ajrit nuk është e paraparë të përdoret nga fëmijë të vogël ose
invalid pa mbikëqyrje.
Fëmijët e vogël duhet të mbikëqyren që të sigurohet se nuk luajnë me
kondicionerin e ajrit.
Në qoftë se paraqitet nevoja për zëvendësim të kabllos për furnizim me rrymë,
zëvendësimi duhet bërë vetëm nga ana e personelit të autorizuar.
Instalimi duhet të bëhet në pajtim me standardet nacionale vetëm nga ana e
personelit të autorizuar.
Masat e sigurisë
Që të parandalohen lëndimet e përderësve ose individëve tjerë si dhe dëmtimi i
pronës, duhet përmbajtur udhëzimeve në vijim.
Përdorimi joadekuat i shkaktuar nga mos përmbajtja e udhëzimeve mund të rezultojë me
lëndime ose dëmtime. Serioziteti i paralajmërimeve është klasifikuar me shenjat në vijim.
!
Paralajmërim
!
Kujdes
Ky simbol parqet mundësinë për lëndime serioze ose vdekjeprurëse.
Ky simbol parqet mundësinë për lëndime ose dëmtim të pronës.
Kuptimi i simboleve të përdorura në doracakun janë paraqitur më poshtë.
Kurrë mos veproni kështu.
Gjithmonë veproni kështu.
PARALAJMËRIM
Kyçni në mënyrën e duhur
në burimin e pajisjes me
rrymë.
Mund të kemi shok eklektik ose
zjarr të shkaktuar me tejnxehje.
Mos ndryshoni gjatësinë e
kabllos për pajisje ose të
ndani prizën me pajise tjera.
Mund të kemi shok elektrik ose
zjarr të shkaktuar me nxehje.
Gjithmonë
tokëzim efektiv.
siguroni
Mungesa e tokëzimit mund të
shkaktoj shok elektrik.
Ç'kyçni pajisjen në rast se ka zë
ose erë të çuditshme ose tym nga
kondicioneri i ajrit.
Mund të shkaktoj zjarr dhe shok
elektrik.
Ruani armët larg
kondicionerit të ajrit.
Mund të shkaktoj zjarr.
Mos dëmtoni dhe mos
përdorni kabllo të jo
specifikuar për pajisje .
Mos përdorni ose ndalni
përdorimin e pajisjes me
kyçjen dhe kyçjen nga rryma
Mund të shkaktoj shok elektrik
ose zjarr.
Mund të kemi shok elektrik ose
zjarr të shkaktuar me nxehje.
Mos drejtoni ajrin kah
personat në dhomë.
Mos përdorni me duar të
lagëta ose rrethana të njoma.
Mund të shkaktohet shok elektrik.
Mund të dëmtoj shëndetin.
Mos lejoni kontakt të ujit
me pjesët elektrike.
Mund të shkaktoj mosfunksionim
të pajisjes ose shok elektrik.
Mos pini ujit që del nga
kondicioneri i ajrit.
Përmban materie që mund të ju
bëjnë me vjellë.
Gjithmonë instaloni
siguresë dhe qark rrethor të
posaçëm.
Në qoftë se nuk bëni atë mund të
shkaktohet shok elektrik ose zjarr.
.
Mos hapni pajisjen gjatë
deri sa punon.
Mund të shkaktoj shok elektrik.
Mos përdorni kabllo për pajisje
Mos përdorni kabllo për pajisje në
afër
gazit të djegshëm, ose materieve
afërsi të aparatit për nxehje.
të djegshme si benzina, tretësit etj.
Mund të shkaktoj zjarr dhe shok
elektrik.
Në qoftë se është liruar gaz nga pajisje
tjetër, ajroseni dhomën para përdorimit të
kondicionerit të ajrit.
Mund të shkaktoj eksplozion, zjarr dhe djegie.
Mund të shkaktoj eksplozion ose
zjarr.
Mos çmontoni ose ndryshoni pajisjen.
Mund të shkaktoj mosfunksionim të pajisjes dhe shok
elektrik.
1
! KUJDES
!
Gjatë largimit të filtrit për ajër
mos prekni pjesët metalike të
pajisjes.
● Kjo mund të shkaktoj lëndime.
Mos pastroni kondicionerin e
ajrit me ujë.
● Uji mund të hyj në pajisje dhe
të dëmtoj izolimin. Kjo mund të
shkaktoj shok elektrik.
Para pastrimit ç'kyçni pajisjen
dhe siguresën.
● Mos pastroni pajisjen kur është
i kyçur pasi që mund të
shkaktoj zjarr, shok elektrik ose
lëndime.
Gjatë stuhive të forta ndaleni
pajisjen dhe mbyllni dritaren.
● Puna me dritare të hapura
Mos vendosni kafshët
shtëpiake ose lulet aty ku ka
veprim direkt të rrymës së ajrit.
● Kjo mund të lëndojnë kafshët
shtëpiake ose të dëmton
bimët.
Gjatë kyçjen mbani prizën jo
kabllon për pajisje.
● Në qoftë se nuk e bëni atë
mund të shkaktoj stërpikje të
brendshme të ujit dhe lagje të
mobilieve.
mund të shkaktoni shok elektrik
dhe dëmtime.
Mos përdorni detergjent të
fortë dhe tretës. Për pastrim
përdorni leckë të butë.
Vërtetoni se korniza instaluese e
njësisë së jashtme nuk është dëmtuar
për shkak të ekspozimit të kohës.
● Dukja mund të dëmtohet me
ndryshimin e ngjyrës së pajisjes
ose gërvishtjen e sipërfaqes.
Mos vendosni artikuj të rëndë tek
kablloja për pajisje dhe keni kujdes
që asgjë mos të shtype kabllon.
● Në qoftë se korniza është e
dëmtuar, ekziston rrezik nga
rënia e pajisjes.
Keni kujdes gjatë largimit të
ambalazhit dhe instalimit. Këndet
e ashpra mund të lëndojnë.
Ajrosni mirë dhomën kur e
përdorni bashkë me furrën, etj..
● Mund të vije deri në zvogëlim të
oksigjenit.
Mos përdorni pajisjen për
qëllime të posaçme.
● Mos përdorni pajisjen për ruajtje të
pajisjeve tjera të posaçme, ushqim,
bimë, kafshë shtëpiake dhe artikuj
artistike. Kjo mund të shkaktoj
zvogëlim të kualitetit, etj.
Në qoftë se nuk keni ndërmend të
përdorni pajisjen gjatë kohë ç'kyçeni
prizën kryesore të pajisjes..
● kjo mund të shkaktoj
mosfunksionim të pajisjes ose
zjarr.
Gjithmonë fiksoni fortë filtrat.
Pastroni atë çdo dy javë.
● Puna pa filtër mund të shkaktoj
dëmtim të pajisjes.
Në qoftë se hyn ujë në pajisje
ç'kyçeni menjëherë si dhe nga
priza dhe kontaktoni me
personel riparimi të kualifikuar.
● Ekziston mundësi nga zjarri dhe
shoku elektrik.
Keni kujdes gjatë shpaketimit dhe instalimit të
pajisjes. Këndet e mprehta mund të ju lëndojnë.
Nëse hynë ujë në pajisjen ç'kyçeni atë dhe siguresën
nga rryma elektrike. Izoloni furnizimin me ç'kyçje të prizës
dhe kontaktoni shërbimin lokal për riparim.
2
EMËRIM I PJESËVE
NJËSIA E BRENDSHSME
NJËSIA E BRENDSHME

Korniza e pllakës së përparme
2.
3.
Pllaka e përparme
Filtri për ajër
4.
Rrjetë teli horizontale për qarkullim të ajrit
6.
Rrjetë teli vertikale për qarkullim të ajrit
Senzor i temperaturës së dhomës
7.
8.
Ekrani
Pranuesi i sinjalit të telekomandës
9.
Telekomanda
NJËSIA E JASHTME
Gypi përçues, gypi për mjetet për ftohje
10 Kablloja për lidhje
Ventili ç'kyçës
PANELI
Indikatori OPERATION
Ky indikator ndriçon një herë në sekondë kur
pajisja është e këqyr dhe ndriçon gjatë punës.
Indikatori TIMER:
Ky indikator ndriçon kur tajmeri është i kyçur.
Indikatori PRE-DEF (Vetëm modelet me nxehje dhe ftohje
automatike)
PANELI
PËRKUJTIM:
Paneli i njësisë së brendshme do të
duket sikur fotografitë në vijim:
Kondicioneri i ajrit automatikisht fillon shkrirjen
në qoftë se gjatë nxehjes njësia e jashtme
ngrinë. Atëherë ndriçon ky indikator.
Indikatori AUTO:
Ky indikator ndriçon kur pajisja është në
funksionim automatik.
Indikatori ECON
Ky indikator ndriçon kur pajisja është në
funksionim ekonomik.
Përkujtim:
Të gjithë fotografitë në këtë doracak janë të paraqitur me qëllim të
shpjegimit. Ndoshta kondicioneri juaj i ajrit dallohet pak nga të tjerët.
Duhet të udhëhiqemi sipas formës së vërtet të pajisjes.
3
TEMPERATURA E PUNËS
Temperatura
Modë
Temperatura e dhomës
Temperatura e jashtme
KUJDES:
Nxehje
Ftohje
17°C ~ 32°C
18°C ~ 43°C
( -5°C ~ 43°C: Për modele me sistem të
ftohjes me temperaturë të ftohtë)
Tharje
0°C ~ 30°C
17°C ~ 32°C
-7°C ~ 24°C
11°C ~ 43°C
1. Në qoftë se kondicioneri i ajrit funksionon në kushte të ndryshme nga të lartpërmendurat, me punë mund të
fillojnë disa funksione të caktuara mbrojtëse që shkaktojnë punë anormale të pajisjes.
2. Lagështia relative e ajrit në dhomë duhet të jetë më e ulët se 80%. Në qoftë se pajisja funksionon në kushte
që tejkalojnë këtë përqindje në sipërfaqe mund të kondezohet lagështia.Ju lutemi vendosni lopatëz vertikale
për qarkullim të ajrit në këndin maksimal (vertikalisht me dyshemenë)dhe vendosni atë të fryje fortë.
3. Karakteristikat optimale të funksionimit do të arrihen brenda këtyre temperaturave të punës.
PËRDORIMI MANUAL
Përdorimi manual mund të përdoret përkohësisht në rast se nuk mund të gjeni telekomandën ose
bateritë e telekomandës janë harxhuar.
 Hapeni dhe ngrehni pllakën e përparme në një kënd
deri sa të përforcohet.
 Shtypeni dhe mbani sustën AUTO, deri sa të ndizet
indikatori, pastaj pajisja punon në AUTO modë të
detyruar(rregullimi bazë i temperaturës është 24°C).
 Mbylleni pllakën fortë në pozitën fillestare.
KUJDES:
Me çdo shtypje të sustës për përdorim manual, mënyra
e punës ndryshon në këtë mënyrë: automatik, ftohje,
ç'kyçur.
Shtypeni sustën për përdorim manual deri sa indikatori
OPERATION nuk fillon të ndriçon shpejt (pesë herë në
sekondë), pastaj punon në modë të detyruar të ftohjes.
Përdoret vetëm për qëllime testimi.
Kur indikatori OPERATION ç'kyçet, ç'kyçet
edhe kondicioneri i ajrit.
Që të ktheni mundësinë për përdorim me ndihmën e
telekomandës, filloni menjëherë me përdorimin e
telekomandës.
 Hapeni dhe ngrehni pllakën e përparme deri në
kënd deri sa nuk përforcohet.
 Shtypeni sustën auto AUTO, që kondicioneri i ajrit
të punoj në modë automatikë.
 Mbyllni pllakën fortë në pozitën fillestare-
PËRKUJTIM:
Modi i ftohjes në pllakën e kontrollit përdoret vetëm për
qëllime testimi.
4
RREGULLIMI I DREJTIMIT TË QARKULLIMIT TË AJRIT
Rregulloni mirë qarkullimin e ajrit, nëse kjo nuk bëhet mund
të kemi pakëndshmëri ose temperaturë të jobarabartë të
dhomës.
Rregulloni lopatëzën vertikale me ndihmën e telekomandës.
Rregulloni lopatëzën vertikale manualisht.
Rregullimi i drejtimit vertikal të qarkullimit të ajrit (lart-poshtë)
Kondicioneri i ajrit automatikisht rregullon drejtimin vertikal
të qarkullimit të ajrit në përputhje me mënyrën e punës.
Rregullimi i drejtimit vertikal të qarkullimit të ajrit
Kryeni këtë rregullim në kohën kur punon pajisja.
Me shtypje të njëpasnjëshme të sustës AIR DIRECTION në
telekomandë vendosni lopatëzën në pozitën e dëshiruar.
Rregulloni drejtimin vertikal të qarkullimit të ajrit në
pozitën e dëshiruar.
Në punën e mëtutjeshëm rregullimi vertikal i qarkullimit të ajrit
automatikisht pozicionohet në pozitën në të cilën Ju keni
vendosur lopatëzën me shtypjen e sustës AIR DIRECTION.
Rregullimi i drejtimit vertikal të qarkullimit të ajrit
(majtas-djathtas)
Rregulloni manualisht lopatëzën vertikale me anë të levës në
anën e majtë ose djathtë të lopatëzës (varësisht prej modelit).
Keni kujdes mos të lëndoni gishtat me ventilatorin, lopatëzën
horizontale ose mos të dëmtoni lopatëzën vertikale. Kur punon
kondicioneri i ajrit dhe lopatëza horizontale gjendet në pozitë të
caktuar, vendosni lopatëzën nga ana e majtë (ose djathtë,
varësisht prej modelit) të daljes për ajër në pozitën e dëshiruar.
Lëkundja automatike e qarkullimit të ajrit (lart-poshtë)
Kryeni këtë funksion në kohën kur punon pajisja.
Shtypeni sustën SWING në telekomandë.
Që të ç'kyçni funksionin përsëri shtypeni sustën SWING.
Që të mbani lopatëzën në pozitën e dëshiruar shtypeni sustën
AIR DIRECTION.
KUJDES
Sustat AIR DIRECTION dhe SWING do të bëhen jofunksionale kur
nuk punon kondicioneri i ajit (përfshirë edhe kur është kyçur tajmeri).
Mos leni kondicionerin të punoj gjatë kohë me qarkullimin e ajrit të
drejtuar poshtë gjatë nxehjes ose tharjes. Në të kundërtën në
sipërfaqen e lopatëzës horizontale mund të kondensohet avull uji dhe
të pikoj në dysheme ose mobilie.
Mos lëvizni manualisht lopatëzën horizontale. Gjithmonë përdorni
sustën AIR DIRECTION ose SWING. Në qoftë se lëvizni këtë lopatëz
manualisht gjatë punës mund të dëmtohet. Nëse lopatëza dëmtohet
ç'kyçni kondicionerin e ajrit dhe pastaj kyçeni përsëri.
Nëse kyçni kondicionerin e ajrit menjëherë pas kyçjes, lopatëza
horizontale mund mos të lëviz për përafërsisht 10 sekonda.
Këndi i hapjes së lopatëzës horizontale nuk duhet të jetë tepër i vogël
sepse funksionet nxehje ose tharje mund të dobësohen me kufizim të
tepërt të sipërfaqes për qarkullim të ajrit.
Mos përdorni kondicionerin e ajrit me lopatëz horizontale në pozitë të
mbyllur.
Nëse kyçni kondicionerin e ajrit në rrymë (për herë të parë), lopatëza
horizontale mund të lëshoj zë për 10 sekonda, që është normale.
5
SI PUNON KONDICIONERI I AJRIT
PUNA AUTOMATIKE
Shtypeni sustën Sleep
Ftohje
Shtypni sustën Sleep
1
Nxehje
Kur vendosni kondicionerin e ajrit në modë automatik të
punës, do të zgjedh automatikisht ftohjen, nxehjen (vetëm
modelet me ftohje/nxehje) ose vetëm modë pune me
ventilator varësisht temperaturës që Ju keni zgjedh për
temperaturë të dhomës.
Kondicioneri i ajrit automatikisht do të kontrollon temperaturën
e dhomës rreth pikës që Ju e keni zgjedhur.
Nëse AUTO modi i punës nuk ju përgjigjet, mund të vendosni
kushtet e dëshiruara manualisht.
PUNA EKONOMIKE
Kur gjatë ftohjes (modelet pa nxehje), nxehjes ose modit
automatik të punës shtypni sustën ECONO, kondicioneri i
ajrit dot filloj me punën e ardhshme. Shpejtësia e ventilatorit
do të kontrollohet automatikisht. Në modin e pazëshëm ku
kapaciteti mbahet minimal me ftohje të tepërt shmanget rritja
e temperaturës për 1°C pas 1 ore dhe për 2°C pas 2 orë
pune. Temperatura e dhomës rregullohet nëpërmjet modit të
pazëshëm dhe temperaturës së caktuar. (varet prej
temperaturës së jashtme).
FUNKSIONI THARJE
Funksioni tharje do të zgjidhet automatikisht sipas
dallimit mes temperaturës së caktuar dhe
temperaturës reale të dhomës.
Temperatura rregullohet gjatë largimit të lagështisë
me kyçje dhe ç'kyçje të ftohjes ose vetëm ventilatorit.
Shpejtësia e ventilatorit është e ulët.
PUNA OPTIMALE
Që të arrini veçoritë optimale të punës, ju lutemi të keni kujdes që të:
Rregulloni si duhet drejtimin e qarkullimit të ajrit, që mos të jetë i drejtuar kah personat.
Rregulloni temperaturën që të arrini nivelin me të madh të komfortit. Mos e caktoni pajisjen në
temperatura të tepruara.
Gjatë ftohjes/nxehjes mbyllni dyert dhe dritaret se ato mund të zvogëlojnë efektet e pajisjes.
Që të caktoni kohën e dëshiruar për fillim të punës së kondicionerit të shtypeni sustën TIMER ON
(kyçja e tajmerit) në telekomandën.
Mos vendosni objekte afër hyrjes ose daljes së ajrit pasi ajo mund të zvogëloj efektivitetin e
Kondicionerit të ajrit, ose mund të mos punoj aspak.
Rregullisht pastroni filtrin për ajër, se në të kundërtën mund të zvogëlohet fuqia për nxehje dhe
ftohje të kondicionerit të ajrit.
Mos përdorni kondicionerin e ajrit me lopatëz horizontale të mbyllur.
6
MIRËMBAJTJA
PARALAJMËRIM
Para pastrimit është e nevojshme të ç'kyçet pajisja
dhe të largohet nga priza.
Pastrimi i njësive
telekomandës
të
brendshme
dhe
KUJDES
Për pastrimin e njësisë së brendshme dhe
telekomandës përdorni leckë të thatë.
Në qoftë se njësia e brendshme është shumë e
papastër mund të pastrohet me leckë të lagët me ujë
të ngrohtë.
Pllaka e përparme e njësisë së brendshme mund të
largohet dhe të lahet me ujë. Pastaj fshini me leckë.
Për pastrim të njësisë mos përdorni lecka kimisht të
përpunuara ose lecka për pluhur.
Mos përdorni benzinë, tretës, pastë për politurë ose
tretje të ngjashme. Mjete të tilla mund të shkaktojnë
plasje ose deformim të sipërfaqes së plastikës.
Pastrimi i filtrit për ajër
Mbajtësja e filtrit
Filtri për ajër i bllokuar zvogëlon efikasitetin e ftohjes së
kësaj pajisje. Ju lutemi të pastroni filtrin një herë çdo dy
javë.
1. Ngrehni pllakën e njësisë së brendshme lart deri sa nuk
dëgjohet një klik.
2. Kapeni mbajtësen e filtrit për ajër dhe ngrehni lehtë që
ta nxjerrin nga mbajtësi i filtrit, dhe pastaj tërhiqni atë
poshtë.
3. Largoni filtrin prej njësisë së brendshme.
Pastroni filtrin për ajër një herë çdo dy javë.
Pastroni filtrin për ajër me thithëse elektrike ose ujë dhe
pastaj thani në vend të ftohtë.
7
MIRËMBAJTJA
4. Largoni filtrin për freskim të ajrit nga korniza e tij (mënyra
e instalimit dhe largimi i filtrit për freskim dallohet sipas
modelit, shihni fotografitë  dhe  nga ana e majtë).
Pastroni filtrin për freskim të ajrit një herë në muaj
dhe ndryshoni atë çdo 4-5 muaj
Pastroni filtrin për ajër me thithëse elektrike dhe
pastaj thani në vend të ftohtë.
5. Instaloni filtrin për freskim të ajrit përsëri në vend.
6. Vendosni pjesën e sipërme të filtrit për ajër përsëri në
pajisje duke pasur parasysh që këndi i majtë dhe ai i
djathtë të drejtohen dhe pastaj vendosni filtrin në vend.
Mirëmbajtja
Në qoftë se nuk keni ndërmend të përdorni kondicionerin e
ajrit për një kohë më të gjatë atëherë:
(1) Lëreni ventilatorin të punojë përafërsisht gjysmë dite
që të thahet pjesa e brendshme e njësisë.
(2) Ç'kyçeni kondicionerin e ajrit dhe largoni atë nga rryma.
Largoni bateritë nga telekomanda.
(3) Njësia e jashtme kërkon mirëmbajtje të rregullte dhe
pastrim. Mos u mundoni të bëni këtë . Kontaktoni
furnizuesin ose shërbimin për riparim.
Kontrolloni para përdorimit të parë
Kontrolloni nëse telat janë të thyer ose të largëta.
Kontrolloni nëse është instaluar filtri për ajër.
Kontrolloni nëse hyrja ose dalja për ajër është bllokuar
pas kohës së gjatë të mospërdorimit të kondicionerit të
ajrit.
KUJDES
Mos prekni pjesët metalike të njësive gjatë largimit
të filtrit. Mund të lëndoheni gjatë dorëzimit me
këndet e ashpra të metalit.
Mos pastroni pjesën e brendshme të kondicionerit
me ujë. Ekspozimi me ujë mund të dëmtoj izolimin,
që mund të rezultojë me shok elektrik.
Gjatë pastrimit të kondicionerit të ajrit kontrolloni a
janë ç'kyçur pajisja dhe siguresa kryesore.
8
KËSHILLA PËR PËRDORIM
Gjatë punës normale mund të ndodhin situatat në vijim.
1. Mbrojtja e kondicionerit të ajrit.
Mbrojtja e kompresorit
Kompresori nuk mund të filloj me punë 3 minuta pas kyçjes.
Ajri anti-ftohtë (vetëm modelet me nxehje dhe ftohje)
Pajisja është dizajnuar mos të lëshoj ajër të ftohtë g ngrohjes, kur ndryshuesi i brendshëm i
temperaturës është në një prej tri gjendjeve dhe temperatura e caktuar nuk është arritur.
A) Kur nxehja sapo ka filluar.
B) Shkrirje.
C) Nxehja në temperatura të ultë.
Ventilatori i jashtëm dhe i brendshëm gjatë shkrirjes ç'kyçen (vetëm modelet me nxehje dhe
ftohje)
Shkrirje (vetëm modelet me nxehje dhe ftohje)
Gjatë nxehjes , kur temperatura e jashtme është e ulët dhe lagështia e madhe, në sipërfaqen e
jashtme të njësisë mund të paraqitet akull, që rezulton me zvogëlim të efikasitetit të pajisjes.
Nëse ndodh kjo, pajisja do të pushon me nxehjen dhe do të fillon me shkrirjen.
Koha e shkrirjes mund të zgjatë prej 4 deri 10 minuta, varësisht prej temperaturës së jashtme dhe
sasisë së akullit në sipërfaqen e jashtme.
2. Avull i bardhë del nga njësia e brendshme
Avulli i bardhë mund të paraqitet si pasojë e dallimit të madh të temperaturave mes hyrjes së ajrit dhe
daljes së ajrit gjatë ftohjes në sipërfaqe të mbyllur me lagështi të madhe relative.
Avulli i bardhë mund të paraqitet si pasojë e lagështisë e cila paraqitet gjatë procesit të shkrirjes, kur
kondicioneri i ajrit vazhdon me nxehje pas procesit të shkrirjes.
3. Zhurmë e butë nga kondicioneri i ajrit
Mund të dëgjoni fishkëllimë gjatë punës së kompresorit ose menjëherë pas kyçjes. Është zëri i
rrjedhjes ose ndalimit të rrjedhjes së mjetit për ftohje.
Gjithashtu mund të dëgjohet zi i ulët pikëllues gjatë punës së kompresorit ose menjëherë pas kyçjes.
Kjo paraqitet për shkak të mbledhjes dhe agjërimit të pjesëve plastike të pajisjes gjatë ndryshimit të
temperaturës.
Mund të dëgjohet zë për shkak ripozicionimit të lopatëzave në pozitën tyre origjinale gjatë kyçjes së
parë të pajisjes.
4. Njësia e brendshme lëshon pluhur.
Kjo është normale nëse kondicioneri i ajrit nuk është përdorur gjatë kohë ose gjatë përdorimit të parë të
pajisjes.
5. Prej njësisë së brendshme vjen erë e çuditshme.
Kjo paraqitet për shkak të erës nga material për ndërtim, mobilieve ose tymit.
6. Kondicioneri i ajrit gjatë nxehjes ose ftohjes kalon në modë pune të ventilatorit
(vetëm modelet me nxehje dhe ftohje).
Kur temperatura e brendshme arrin temperaturën e caktuar të kondicionerit të ajrit, kompresori
automatikisht do të ndërprenë punën dhe pajisja do të kaloj në modë pune të ventilatorit. Kompresori
do të rifilloj punën kur temperatura e brendshme gjatë ftohjes do të rritet ose do të zvogëlohet gjatë
nxehjes (vetëm modelet me nxehje dhe ftohje).
9
7. Gjatë ftohjes në kushte me lagështi të lartë relative (lagështi relative më e lartë se
80%), ujë që pikon ë sipërfaqe të njësisë së brendshëm mund të paraqitet ujë që pikon.
Vendosni lopatëzën horizontale në pozitë për qarkullim maksimal të ajrit dh zgjidhni
shpejtësi më të madhe të ventilatorit.
8. Nxehje (vetëm modelet me nxehje dhe ftohje)
Gjatë nxehjes kondicioneri i ajrit merr nxehtësinë nga njësia e jashtme dhe e lëshon atë
nëpërmjet njësisë së brendshme. Kur temperatura e jashtme ulet, sasia e nxehtësisë që e
merr kondicioneri i ajrit përgjigjet me temperaturë e cila gjithashtu zvogëlohet.
Njëkohësisht, ngarkimi i kondicionerit të ajrit ritet për shkak të dallimit më të madh të
temperaturës së jashtme dhe të brendshme. Në qoftë se nuk mund të arrini temperaturën e
dëshiruar me ndihmën e kondicionerit të ajrit, rekomandojmë përdorimin e pajisjes shtesë
për nxehje.
9. Funksioni i vazhdimit automatik të punës
Humbja e energjisë elektrike gjatë punës do të ndërprenë tërësisht punën e pajisjes.
Tek pajisjet pa funksion automatik të vazhdimit të punës, kur rikthehet energjia elektrike, indikatori
RUN në njësinë e brendshme ndriçon. Që të vazhdoj pajisja me punë, shtypeni sustën ON/OFF në
telekomandë. Tek pajisjet me funksion automatik të vazhdimit të punës, kur rikthehet energjia elektrike
pajisja automatikisht vazhdon me punën me rregullimet e mëparshme.
10. Vetëtima ose telefonat celularë në afërsi mund të shkaktojnë dëmtim tek pajisja. Ç'kyçni
pajisjen prej rrymës dhe pastaj kyçni përsëri. Për vazhdim të punës shtypeni sustën ON/OFF
në telekomandë.
10
Udhëzime për tejkalim të problemeve
Mosfunksionimet dhe zgjedhjet
Menjëherë ç'kyçni kondicionerin e ajrit në qoftë se paraqitet ndonjë prej mosfunksionimeve në
vijim. Ç'kyçni pajisjen nga rryma dhe kontaktoni shërbimin më të afërt për riparim.
Indikatori OPERATION ose indikator tjetër ndriçojnë shpejt (5 herë në sekondë) dhe kjo
nuk largohet me ç'kyçje dhe kyçje të njëpasnjëshme të pajisjes në rrymë
Problemi
Siguresa djege shpesh.
Objekte të huaja ose ujë kanë depërtuar në pajisje.
Telekomanda nuk punon ose punon jashtëzakonshëm.
Situata tjera anormale.
Mosfunksion
Pajisja nuk
fillon me punë
Shkaku
Çka duhet bërë?
Ndërprerje e rrymës
Pritni kthimin e rrymës.
Është tërhequr dhe ka dal priza.
Kontrolloni nëse priza është e futur si
duhet.
Ndoshta është djegur siguresa.
Ndryshoni siguresën.
Ndoshta janë harxhuar bateritë e
telekomandës.
Koha e tajmerit që keni caktuar nuk
është saktë.
Pajisja nuk
Caktim jo i saktë i temperaturës.
Ndërroni bateritë.
Pritni ose anuloni rregullimet e tajmerit.
Caktoni temperaturën saktë. Për
ftohë ose nuk
udhëzime me detaje konsultoheni me
nxeh (vetëm
kapitullin "Përdorimi i telekomandës".
modelet me
Filtri për ajër është bllokuar.
Pastroni filtrin për ajër.
ftohje/nxehje)
Dyert ose dritaret janë të hapura.
mirë hapësirën
Mbyllni dyert ose dritaret.
Hyrja ose dalja e ajrit e njësisë së
brendshme ose jashtme është
bllokuar.
Fillimisht largoni pengesat, pastaj rikyçni
kondicionerin e ajrit.
Është aktivizuar mbrojtja e
kompresorit prej 3 minuta.
Pritni.
gjatë fyerjes së
ajrit nga
kondicioneri
Nëse nuk keni larguar problemin, ju lutemi kontaktoni furnizuesin lokal ose shërbimin për riparim.
Është e domosdoshme të përshkruani problemin në detaje dhe të jepni modelin e pajisjes.
Përkujtim: Mos provoni të rregulloni pajisjen vet.
Gjithmonë këshilloheni me shërbimin e autorizuar.
Ju lutemi të lexoni me kujdes dhe tërësisht këto udhëzime për përdorim dhe masa sigurie
para instalimit dhe përdorimit të parë të Pajisjes tuaj për kondicionim të dhomave.
11
PËRMBAJTJA
TELEKOMANDA DHE FUNKSIONET E TIJ ................................................................. 1
EMËRIMI DHE FUNKSIONET E INDIKATORIT TË TELEKOMANDËS ....................... 3
PËRDORIMI I TELEKOMANDËS .................................................................................. 4
RREGULLIMI I ORËS.................................................................................................... 5
FUNKSIONET E SUSTAVE LOCK DHE RESET .......................................................... 6
PUNA AUTOMATIKE .................................................................................................... 7
FUNKSIONI FTOHJE/VENTILATORI ............................................................................ 8
FUNKSIONI THARJE .................................................................................................... 8
PËRDORIMI I TAJMERIT .............................................................................................. 9
SHEMBULL I RREGULLIMIT TË TAJMERIT ............................................................. 10
RREGULLIM I DREJTIMIT TË AJRIT ......................................................................... 11
TELEKOMANDA DHE FUNKSIONET E TIJA
Susta ON/OFF
Mënyra e punës
Shtypeni sustën për fillim
të punës së kondicionerit
të ajrit, dhe pastaj
shtypeni përsëri që të
ndërpret me punë.
Me çdo shtypje të sustës
ndryshohet mënyra ose
modi i punës në:
automatik, ftohje, tharje,
nxehje (vetëm modelet
me nxehje), e ventilatorit,
dhe përsëri automatik.
Temperatura
: Temperatura e caktuar
rritet deri 30°C
: Temperatura e caktuar
Zvogëlohet deri 17°C
Shpejtësia e ventilat.
Kjo sustë përdoret për
zgjedhje të shpejtësisë së
ventilatorit. Me çdo shtypje
të sustave ndryshon
shpejtësia e ventilatorit
në: automatik, e ulët, e
mesme, e lartë dhe
përsëri automatike.
TEMP
CLOCK
C
SPEED
MODE
FAN
SPEED
Lëvizni mbulesën
1
ON
OFF TEMP
TELEKOMANDA DHE FUNKSIONET E TIJA
Drejtim i ajrit
Puna ekonomike
Shtypeni këtë sustë për
ndryshim të këndit të
lëkundjes së lopatëzës.
(Kjo nuk vlen për
pajisjet pa këtë
funksion.)
Shtypeni këtë sustë për
vendosjen e mënyrës
ekonomike të punës
(vlen vetëm për disa
modele).
Lëkundje e lopatëzës
Kyçja/ç’kyçja tajmerit
Shtypeni këtë sustë
për lëkundje të
lopatëzës. Shtypeni
përsëri që të ndalet.
Shtypni sustën
për caktim të
kohës së kyçjes.
Shtypni sustën
Memorizim
për caktim
të kohës së ç’kyçjes.
Shtypeni këtë sustë
për Memorizim të
kohës së kyçjes dhe
ç’kyçjes.
Rregullimi i kohës
Këto susta përdoren
për rregullim të kohës
dhe kohës së ç’kyçjes.
Ora
Shtypeni këtë sustë për
caktim të kohës.
Anulimi
Mbyllja
Shtypeni këtë sustë
për anulim të kohës së
kyçjes dhe ç’kyçjes.
Me shtypjen e kësaj suste të
gjitha rregullimet e bëra mbyllen
dhe telekomanda nuk pranon
urdhra veç urdhrit të kësaj suste.
Përdorni mbylljen kur doni të
parandaloni ndryshimet e
rastësishme të rregullimeve.
Kur doni të anuloni mbylljen
rishtypni këtë sustë.
Rreg. kryesore
Pas shtypjes së kësaj suste
të gjitha rregullimet e bëra
anulohen dhe kalojnë në
gjendjen fillestare. Ora do të
shënojë „0:00“, mënyra e
punës „AUTO“, shpejtësia e
ventilatorit „AUTO“, dhe
temperatura „24“.
Telekomanda që e keni blerë mund të dallohet në detaje prej asaj të
paraqitur në foton lartë.
2
EMRIMI DHE FUNKSIONET E INDIKATORËVE TË TELEKOMANDËS
Indikatori i transmetimit
Ky indikator ndriçon kur telekomanda
dërgon sinjal njësisë së brendshme. s
Shfaqja e mënyrës së punës
Shfaq mënyrën e tanishme të punës duke
përfshirë automatike, ftohjen, tharjen,
nxehjen dhe mënyrën e punës me
ventilator.
Shfaqet me shtypjen e sustës
.
Me ri-shtypjen e sustës
humbet.
Shfaqja e temperaturës
Shfaq temperaturën e caktuar (17°C do
30°C). Kur është kyçur mënyra e punës me
ventilator temperatura nuk shfaqet.
Shfaqja e kohës
Shfaqet koha momentale.(0~24 orë)
Shfaqja e tajmerit
Shfaqet koha e caktuar e tajmerit.
(0~24 orë)
Simboli i mbylljes
.
Shfaqet me shtypjen e sustës
Për largim shtypeni sustën përsëri
.
Shfaqja e shpejtësisë së ventilatorit
Shfaq shpejtësinë e caktuar të ventilatorit.
Mund të shfaqen AUTO dhe tre shpejtësi të
ndryshme: ulët, mesme dhe lartë. AUTO
shfaqet kur pajisja është në mënyrën e
punës automatike ose tharje.
Shfaqja e mënyrës ekonomike të punës
(vetëm tek disa modele)
Shfaqet me shtypjen e sustës
. Për
largim ri-shtypni sustën
.
Në foto janë paraqitur të gjithë indikatorët
për qartësi. Gjatë punës në panel do të
paraqiten vetëm disa indikator.
3
PËRDORIMI I TELEKOMANDËS
Pozita e telekomandës.
Vendosni telekomandën në vend ku sinjalet e
tija mund të depërtojnë tek pranuesi i njësisë
së brendshme. (max. largësia 8 m).
Kur funksionon tajmeri telekomanda
automatikisht dërgon sinjal njësisë së
brendshme në kohë të caktuar.
Në qoftë se ruani telekomandën në
sipërfaqe që pengon sinjalet, mund të vij në
vonesë kohore deri më 15 minuta.
KUJDES
Kondicioneri i ajrit nuk do të punojë nëse perdet, dera ose materialet tjera bllokojnë sinjalet
e telekomandë tek njësia e brendshme.
Parandaloni çdo derdhje të lëngjeve mbi telekomandën. Mos ekspozoni telekomandën
në direkt në dritë dielli ose nxehtësi.
Nëse senzori infrakuq i njësisë së brendshme eksponohet direkt dritës së dielli, kondicioneri
mund mos të funksionoj si duhet. Përdorni perdet që të pengoni këtë.
Nëse pajisjet tjera reagojnë ndaj telekomandës ose ri-poziciononi ato ose konsultoheni
me furnizuesin e kondicionerit të ajrit.
Ndërrimi i baterive
Telekomanda përdor dy bateri të thata alkale
(R03/LR03X2)
(1) Hapni mbulesën dhe zëvendësoni bateritë
e vjetra me të reja.
(2) Pasi të mbaroni me hapin (1) shtypni
sustën RESET.
(3) Para se të mbyllni mbulesën kontrolloni a
paraqitet „0:00“ tek paneli i telekomandës,
dhe a ndriçojnë shtyllëzat.
Pas ndërrimit të baterive rregulloni orën te
telekomanda.
4
PËRKUJTIM
Gjatë ndërrimit të baterive mos përdorni bateri të vjetra ose lloje të ndryshme të baterive.
Kjo mund të shkaktoj mosfunksionimin e telekomandës.
Largoni bateritë nëse nuk planifikoni të përdorni telekomandën kohë më të gjatë. Në
të kundërtën rrjedhja e baterive mund të dëmtoj telekomandën.
Afati mesatar i baterive me përdorim normal është rreth 6 muaj.
Ndërroni bateritë kur sinjali i konfirmimit i njësisë së brendshme nuk njofton ose nëse
indikatori për njoftim nuk ndizet.
RREGULLIMI I ORËS
Para përdorimit të kondicionerit të ajrit
rregulloni orën e telekomandës në
mënyrën që vijon. Telekomanda në panel
do të shfaq orën pa marr parasysh se a
është kyçur kondicioneri a jo.
Rregullimi themelor i orës
AUTO COOL DRY HEAT FAN
TEMP
CLOCK
TIMER ON
TIMER OFF
SPEED AUTO LOW MED HIGH
MODE
ON
TEMP
FAN SPEED
OFF
AIR
DIRECTION
2
3
ECONOMIC
RUNNING
SWING
OK
TIMER ON
CLOCK
CANCEL
TIMER OFF
TIME ADJUST
1
Gjatë
vendosjes
së
baterive
në
telekomandë paneli do të shfaq „0:00“, dhe
shtylla do të ndriçojë.
1. Susta për rregullim të orës s(TIME
ADJUST)
Shtypni këto susta për rregullim të orës.
Para.
Pas.
Me çdo shtypje të sustës ora ndryshon para
ose pas për një minutë varësisht pre sustës
së shtypur. Ora ndryshon me shpejtësinë e
shtypjes së sustës.
5
2.Susta OK.
Kur shtypni sustën OK shfaqja e
orës ndalet me shkëlqim dhe ora
fillon me punën.
Clock
3. Ndërrimi i orës
Shtypeni sustën CLOCK në pjesën
e baterisë, dhe shtylla e orës do të
filloj të ndriçon.
Për rregullim të orës së re kaloni
hapat 1 dhe 2 të pjesës „Rregullimi
themelor i orës“.
* Saktësia e orës është brenda 10 sekonda në ditë.
KUJDES
Elektriciteti statik ose faktor tjerë (në rast të voltazhit tepër të lartë) mund
të shkaktojnë anulim të orës së telekomandës. Nëse ora është e anuluar
(ndriçon „0:00“), para përdorimit të parë rregulloni orën.
FUNKSIONET E SUSTAVE LOCK DHE RESET
AIR
DIRECTION
ECONOMIC
RUNNING
SWING
OK
TIMER ON
CLOCK
CANCEL
TIMER OFF
TIME ADJUST
1 2
1. Me shtypjen e sustës LOCK të gjitha
rregullimet e bëra mbyllen dhe
telekomanda nuk pranon urdhra
veç urdhrit nga kjo sustë. Përdorni
mbyllje kur doni të parandaloni prishjen e
rastit të rregullimeve të bëra.
Kur dëshironi të anuloni mbylljen rishtypni sustën LOCK.
2. Pas shtypjes së kësaj suste
rregullimet e bëra anulohen dhe kalojnë
në gjendjen fillestare. Ora do të tregon
"0:00", mënyra e punës „AUTO“,
shpejtësia e ventilatorit „AUTO“, dhe
temperatura s„24“.
6
PUNA AUTOMATIKE
Kur e vendosni kondicionerin e ajrit në
mënyrë automatike të punës, do të zgjedh
automatikisht ftohjen, nxehjen (vetëm
modelet me nxehje) ose mënyrës e punës
me ventilator varësisht prej temperaturës së
dhomës.
Sipas zgjedhjes së mënyrës së punës,
kushtet e punës ruhen në mikroprocesorin e
njësisë.
Prej këtu tutje kondicioneri do të vazhdoj të
punoj me kushtet e njëjta pas shtypjes së
sustës ON/OFF tek telekomandës.
AUTO COOL DRY HEAT FAN
TEMP
CLOCK
TIMER ON
TIMER OFF
SPEED
1
AUTO LOW MED HIGH
MODE
ON
3
TEMP.
FAN
SPEED
OFF
AIR
DIRECTION
ECONOMIC
RUNNING
SWING
OK
TIMER ON
CLOCK
CANCEL
TIMER OFF
TIME ADJUST
2
Lëvizja
Indikatori OPERATION në panelin e njësisë së
brendshme fillon të ndizet.
1. Susta për zgjedhjen e mënyrës së punës
(MODE)
Zgjidhni AUTO.
2. Sustat e temperaturës (TEMP.)
Caktoni temperaturën e dëshiruar.
Rekomandohet diapazon prej 21°C deri në
28°C
3. Susta ON/OFF
Shtypni këtë sustë për lëvizje të kondicionerit të
ajrit. Indikatori OPERATION në panelin e njësisë
së brendshme fillon të ndriçon. Mënyra e punës
zgjidhet në përputhje të temperaturës, dhe
pajisja fillon me punë pas përafërsisht 3 minuta.
Ndërprerje
Susta ON/OFF
Ri-shtypni këtë sustë për ndërprerje të punës së
kondicionerit të ajrit.
Nëse puna automatike nuk ju përgjigjet mund të
zgjidhni kushtet e dëshiruara manualisht. Gjatë
zgjedhjes së punës automatike nuk ka nevojë të
caktoni shpejtësinë e ventilatorit. Shpejtësia e
ventilatorit do të shfaqet në panel me AUTO,
mbikëqyret automatikisht.
7
FUNKSIONI FTOHJE/VENTILATORI
Lëvizja
AUTO COOL DRY HEAT FAN
TEMP
CLOCK
TIMER ON
TIMER OFF
SPEED AUTO LOW MED HIGH
1
MODE
ON
3
4
TEMP
FAN
SPEED
2
OFF
ECONOMIC
RUNNING
AIR
DIRECTION
SWING
OK
CLOCK
CANCEL
TIMER ON
TIMER OFF
TIME ADJUST
Kyçni kondicionerin e ajrit në prizë.
Indikatori OPERATION në panelin e njësisë së brendshme
do të filloj të ndriçojë.
1. Susta për zgjidhje të mënyrës së punës (MODE)
Zgjidhni ftohje/nxehje (vetëm modelet me ftohje) ose
mënyrën e punës me ventilator.
2. Sustat e temperaturës (TEMP.)
Caktoni temperaturën e dëshiruar.
Ftohje 21°C ose më lartë
Nxehje 28°C ose më poshtë
3. Susta e shpejtësisë së ventilatorit (FAN SPED)
Zgjidhni shpejtësinë automatike, të ulët, të
mesme ose të lartë të ventilatorit.
4. Susta ON/OFF
Shtypeni këtë sustë që të kyçni kondicionerin e ajrit.
Indikatori OPERATION në panelin njësisë së brendshme
do të filloj të ndriçon. Mënyra e punë zgjidhet në
përputhje me temperaturën e dhomës, dhe pajisja fillon
me punë pas përafërsisht 3 minuta. (Përveç nëse keni
zgjedhur mënyrën e punës me ventilator, atëherë pajisja
fillon me punë menjëherë.)
Ndërprerja
THARJE
Susta ON/OFF
Ri-shtypni këtë sustë për ndërprerje të punës së kondicionerit të ajrit.
Mënyra e punës me ventilator nuk kontrollon nxehtësinë.
Për këtë shkak, për zgjedhje të kësaj mënyre pune kaloni
vetëm hapat 1, 3 dhe 4.
Lëvizja
AUTO COOL DRY HEAT FAN
TEMP
CLOCK
TIMER ON
TO LOW MED HIGH
1
3
ON
TEMP
FAN
SPEED
OFF
AIR
DIRECTION
ECONOMIC
RUNNING
SWING
OK
CLOCK
CANCEL
TIMER ON
TIMER OFF
TIME ADJUST
2
Kyçni kondicionerin e ajrit në prizë.
Indikatori OPERATION në panelin e njësisë së brendshme
fillon të ndriçojë.
1. Susta për zgjidhje të mënyrës së punës (MODE)
Zgjidhni DRY.
2. Sustat e temperaturës (TEMP.)
Shtypeni sustën „TEMP“.
Indikatori i shpejtësisë së ventilatorit shfaq AUTO.
Shpejtësia e ventilatorit të njësisë së brendshme do të
rregullohet automatikisht në vlerë të ulët. s
3. Susta ON/OFF
Indikatori OPERATION në panelin e njësisë së brendshme
fillon të ndriçon, dhe pajisja fillon me punë pas përafërsisht
3 minuta.
Ndërprerje
Susta ON/OFF
Ri-shtypni këtë sustë për ndërprerje të punës së kondicionerit të ajrit.
8
PËRDORIMI I TAJMERIT
1. Sustat TIMER ON / TIMER OFF
Sipas nevojës shtypni sustën TIMER ON ose OFF
Rregullimi momental i tajmerit shfaqet bashkë me
indikatorin e tajmerit, dhe shtylla e kohës së
tajmerit ndriçon.
2. Susta për rregullim të orës (TIME ADJUST)
Shtypni për rregullim të orës së dëshiruar.
Para
Pas
AUTO COOL DRY HEAT FAN
TEMP
CLOCK
TIMER ON
TIMER OFF
SPEED AUTO LOW MED HIGH
MODE
ON
TEMP.
FAN
SPEED
3
AIR
DIRECTION
ECONOMIC
RUNNING
SWING
OK
CLOCK
CANCEL
4
Me çdo shtypje të sustës ora lëviz para ose pas
për 10 minuta varësisht prej sustës së shtypur.
Koha ndryshon me shpejtësinë e shtypjes së
sustës.
3. Susta e memorizimit (OK)
Shtypni këtë sustë. Kontrolloni a ndriçon
indikatori TIMER në panelin njësisë së
brendshme.
OFF
TIMER ON
TIMER OFF
TIME ADJUST
2
Ndërprerje
4. Susta anulim (CANCEL)
Shtypni sustën CANCEL për anulim të rregullimeve të tajmerit.
Ndryshime
Kaloni hapat 1, 2 dhe 3 për ndryshim të rregullimeve.
KUJDES
Kur është zgjedhur tajmeri telekomanda automatikisht në kohë të caktuar emiton sinjal
tajmerit të njësisë së brendshme. Kështu që rekomandohet telekomanda të vendoset në
vend prej ku lehtë mund të emitoj sinjal njësisë së brendshme.
Koha e punës efektive që mund ti caktohet telekomandës është e kufizuar në 24 orë.
9
SHEMBULL PËR RREGULLIM TË TAJMERIT
Off tajmer
Stop
Koha e ç’kyçjes
(Puna Ndërprerja)
Funksioni i kohës së ç’kyçjes është i dobishëm kur të shkoni
për gjumë. Kondicioneri i ajrit në kohën e caktuar
automatikisht do të pushoj me punë.
Shembull:
Për ndërprerje me pune në ora 23:00.
1. Shtypeni sustën TIMER OFF.
2. Sustën TIME ADJUST vendoni në „23:00“ në
indikatorin e tajmerit për ç’kyçje.
3. Shtypeni sustën OK.
Operate
23:00
Koha e kyçjes
On timer
Operate
Stop
6:00
(Ndërprerja Puna)
Funksioni i kohës së kyçjes është i dobishëm ku
zgjoheni në mëngjes ose kur ktheheni në shtëpi.
Pajisja fillon me punë automatikisht në kohë të
caktuar.
Shembull:
Për fillim të punës së kondicionerit të ajrit në ora 6:00.
1. Shtypeni sustën TIMER ON.
2. Me sutën TIME ADJUST shënoni „6:00“ në
indikatorin e tajmerit për kyçje.
3. Shtypeni sustën OK.
TIMER I KOMBINUAR (caktimi i njëkohësishëm i
kohës për kyçje dhe ç’kyçje)
Off timer
On timer
Operate
23:00
Stop
6:00
(Punë Ndërprerje Punë)
Ky funksion është i dobishëm kur dëshironi kondicioneri
të pushoj me punë kur ju shkoni të leni , dhe të ri-filloj
punën në mëngjes kur zgjoheni ose ktheheni nga puna.
Shembull:
Për ndërprerje me punë në 23:00 dhe ri-fillim mëngjesin
e nesërm në 6:00.
1. Shtypeni sustën TIMER OFF.
2. Me sutën TIME ADJUST caktoni „23:00“ në
indikatorin e tajmerit për ç’kyçje.
3. Shtypeni sustën TIMER ON.
4. Sustën TIME ADJUST vendosni në „6:00“ në
indikatorin e tajmerit për kyçje.
5. Shtypeni sustën OK.
10
SHEMBULL I RREGULLIMIT TË TAJMERIT
On tajmer
Off tajmer
Koha e kyçjes koha e ç’kyçjes
(Ndërprerje Punë Ndërprerje)
Këtë rregullim mund të përdorni për kyçje të kondicionerit kur të
zgjoheni dhe pushon me punë kur të largoheni nga shtëpia.
Shembull:
Stop
Stop
Operate
6:00
8:00
Për kyçje të kondicionerit në ora 6:00 të nesërmen dhe
ndërprerje me punë në 8:00.
1. Shtypeni sustën TIMER ON.
2. Me sustën TIME ADJUST vendosni „6:00“ në
indikatorin e tajmerit për telekomandë.
3. Shtypeni sustën TIMER OFF.
4. Me sustën TIME ADJUST vendosni „6:00“ në
indikatorin e tajmerit për ç’kyçje.
5. Shtypeni sustën OK.
Fillimisht aktivizohet funksioni i tajmerit (kyçje ose ç’kyçje) më i
afërt në atë moment.
Nëse kyçja dhe ç’kyçja caktohen në kohë të njëjtë asnjëra
nuk do të aktivizohet. Gjithashtu, kondicioneri i ajrit mund
të pushoj me punë.
RREGULLIMI I DREJTIMIT TË AJRIT
Rregulloni si duhet drejtimin e ajrit, në të kundërtën mund të
paraqitet temperaturë jo e barabartë e dhomës.
Rregulloni lopatëzën
telekomandës.
horizontale
me
ndihmën
e
Lopatëzën vertikale rregulloni manualisht.
Rregullimi i drejtimit vertikal të ajrit
Kada su odabrani hlađenje i
odvlaživanje postavite
lopaticu unutar
plavog područja .
Kondicioneri i ajrit rregullon vertikalisht drejtimin e ajrit në
përputhje me mënyrën e punës.
Rregullimi i drejtimit të dëshiruar të ajrit
Kryeni këtë rregullim gjatë punës së pajisjes.
Me shtypjen e njëpasnjëshme të sustës AIR DIRECTION në telekomandë
vendosni lopatëzën në pozitën e dëshiruar.
Vendosni lopatëzën vertikale brenda diapazonit të caktuar.
Në punën e mëtutjeshme drejtimi vertikal i ajrit automatikisht
vendoset në pozitën që Ju keni caktuar me shtypjen e sustës AIR
DIRECTION.
11
RREGULLIMI I DREJTIMIT TË AJRIT
Lëkundja automatike e drejtimit të ajrit
Kryeni këtë funksion gjatë punës së pajisjes.
Shtypeni sustën SWING në telekomandë.
Që të ç’kyçni funksionin ri-shtypeni sustën SWING.
Për ndryshim të drejtimit të lëkundjes shtypeni sustën AIR
DIRECTION.
KUJDES
Sustat AIR DIRECTION dhe SWING do të jenë
jofunksionale nëse kondicioneri i ajrit nuk punon
(përfshirë kohën kur ka tajer të caktuar).
Mos lejoni që kondicioneri i ajrit të punoj me drejtim
kah dyshemeja gjatë nxehjes ose tharjes. Në të
kundërtën në sipërfaqen e lopatëzës horizontale
mund të paraqitet ujë i kondensuar dhe të pikojë në
dysheme ose mobilie.
Mos lëvizni manualisht lopatëzën horizontale.
Gjithmonë përdorni sustën AIR DIRECTION ose
SWING. Në qoftë se lëvizni manualisht lopatëzën
gjatë funksionimit të kondicionerit mund të
dëmtohet. Nëse dëmtohet lopatëza, ç’kyçni
kondicionerin dhe kyçni përsëri.
Nëse e kyçni kondicionerin menjëherë pas ç’kyçjes,
lopatëza horizontale mund mos të lëvize për
përafërsisht 10 sekonda.
Ju lutemi të lexoni me kujdes dhe tërësisht këto udhëzime për përdorim dhe masa sigurie
para instalimit dhe përdorimit të parë të Pajisjes tuaj për kondicionim të dhomave.
12
MAK
Упатства
за
употреба
ACP-09CH25AEL
ACP-12CH35AEL
ACP-18CH50AEL
RoHS
СОДРЖИНА
СИГУРНОСНА ПРЕТПАЗЛИВОСТ ..........................................................................
1
ИМЕ НА ДЕЛОВИТЕ ..................................................................................................... 3
ТЕМПЕРАТУРА НА КОЈА РАБОТИ ……………………………………………………… 4
РАЧНО УПРАВУВАЊЕ ............................................................................................... 4
МЕСТЕЊЕ НА НАСОКАТА НА СТРУЕЊЕ НА ВОЗДХОТ.......................................... 5
КАКО РАБОТИ КЛИМА-УРЕДОТ.................................................................................. 6
ОПТИМАЛНА РАБОТА .................................................................................................6
ОДРЖУВАЊЕ................................................................................................................ 7
СОВЕТИ ЗА УПОТРЕБА ...............................................................................................9
СМЕРНИЦИ ЗА РЕШАВАЊЕ ПРОБЛЕМИ ................................................................11
ПРОЧИТАЈТЕ ГО ОВОЈ ПРИРАЧНИК
Во овој прирачник ќе најдете многу корисни совети за правилна употреба и
одржување на Вашиот клима-уред. Само со мало превентивно одржување од
Ваша страна, мо же да Ви заштеди многу време и пари во текот на работниот
век на Вашиот клима-уред. Во табелата на смерниците за надминување на
проблеми ќе пронајдете многу одговори на вообичаени проблеми. Ако прво ја
погледнете табелата смерници за решавање проблеми, можеби нема да има
потреба да повикувате сервис.
! ВНИМАНИЕ
За поправки и одржување на овој уред контактирајте го овластениот сервисер.
За инсталација на овој уред контактирајте инсталациски овластен стручњак.
Клима-уредот не е наменет за употреба од страна на мали деца или
инвалиди без надзор.
Би требало да внимавате на малите деца за да се осигурате дека не играат
со клима-уредот.
Ако се укаже потреба за замена на кабелот за напојување, замената треба
да ја извршат исклучиво овластени лица.
Инсталирањето мора да се изврши во согласност со националните
стандарди исклучиво од овластени лица.
Сигурносна претпазливост
За да се спречат повреди за корисникот или за други лица или оштетување на
имотот, треба да се придржувате кон следните правила.
Неисправно употребување предизвикана со непридржување на правилата може да
резултира со штети. Сериозноста на предупредувањатае класифицирана со
следните ознаки.
!
Предупредување Овој симбол претставува можност за сериозни или смртни повреди.
!
Внимание Овој симбол претставува можност за рани или оштетување на покуќнината.
Значењата на симболите користени во прирачникот се прикажани подолу.
НИКОГАШ ОВА НЕ ГО ПРАВЕТЕ.
СЕКОГАШ ПРАВЕТЕ ГО ОВА.
Предупредување
Исправно исклучете го
изворот на напојување
Може да дојде до струен удар
или пожар од преголемо
прегревање
Не ја менувајте должината
на кабелот и не го делете
штекерот со други уреди.
Може да дојде до струен удар
или пожар од прегревање.
Не
го
управувајте
или
оставајте
уредот
со
вклучување или исклучување
во струја.
Може да дојде до струен удар
или пожар предизвикан од
загревање.
Не користете го со влажни
раце и во влажна околина
Може да предизвика струен
удар.
Не го оштетувајте кабелот и
немојте да користите
неспецифициран кабел.
Може да предизвика пoжар
или струен удар.
Не
насочувајте
го
воздухот кон лицата во
просторијата.
Може да ви наштети на здравјето.
Секогаш
осигурајте
ефективно заземјување.
Не допуштајте вода дојде
во контакт со електр.
делови.
Недостаток на заземјување би
довело до струен удар
Може да предизвика квар на
уредот или струен удар.
Може да предизвика пожар
и струен удар.
Исклучете го напојувањето
ако чудни звуци дим или
миризби излегуваат.
Може да предизвика пожар
или струен удар
Не пијте ја водата што ја
испушта клима-уредот
Не го отворајте уредот за
време на работење.
Држете го оружјето подалеку
од клима-уредите.
Може да предизвика пожар
Содржи состојки кои можат да
ве повредат.
Не
користете
кабел
за
напојување во близина на
уред за загревање
Може да предизвика пожар и
струен удар.
Ако дојде испуштање плин од друг уред,
проветрете ја просторијата пред употреба
на клима-уредот.
Може да предизвика експлозија, пожар или опекотини.
Секогаш
осигурувач
струен круг.
инсталирајте
и
посебен
Може да предизвика струен удар.
Не
користете
кабел
за
напојување
близу
до
запалив плин или запаливи
материи
како
бензин,
разредувач итн
Може да предизвика пожар
или експлозија.
Не го разделувајте уредот на делови и не го
изменувајте.
Може да предизвика квар на уредот и струен удар
1
! ВНИМАНИЕ
!
При внесување на
филтерот не допирајте ги
металните делови на
уредот.
● Тоа може да предизвика
повреди.
Пред чистење исклучете го
уредот и осигурувачот.
● Не го чистете уредот вклучен
бидејќи тоа може да
предизвика повреди и струен
удар.
За време на олуја или
невреме исклучете го и
затворете го прозорот
● Работење со отворени прозори
може да предизвика прскање
на внатрешноста со вода и
мокрење на намештајот
Не користете јаки детергенти
како разредувачи. За
чистење користете мека крпа
● Изгледот може да се уништи со
промена на бојата на уредот
или гребење на површината.
Не ставајте тешки предмети
врз кабелот за ниишто да не го
притиска.
Не чистете го уредот со
вода.
● Водата може да влезе во
удредот и да ја оштети
изолацијата. Тоа може да
предизвика струен удар.
Не поставувајте го
домашното милениче или
растение таму каде што дува
воздухот.
● Тоа би можело да му наштети
на домашното милениче или
на растението
При исклучување држете го
утикачот, а не кабелот за
напојување.
● Ако не го правите тоа, ќе го
оштетите и можен е струен
удар.
Уверете се дека инсталационата рамка на надворешните
единици не е оштетена поради
изложување на времето
● Ако рамката е уништена
постои опасност од пад на
единицата.
Внимавајте при распакување
на уредот. Острите рабови
можат да ве повредат.
Добро проветрете ја
просторијата кога уредот се
користи со заедно со шпорет.
● Може да дојде до недостаток на
кислород.
Не користете го уредот за
некои посебни намени.
● Не користете го уредот за чување
прецизни уреди, храна,
миленичиња и уметнички
предмети. Тоа може да предизвика
намалување на нивниот квалитет.
Ако не мислите да го
употребувате уредот подолго
време извадете го главниот
кабел за напојување
● Тоа може да предизвика пожар
или квар на уредот.
Секогаш цврсто ставете ги
филтрите. Филтрите чистете
ги еднаш на две недели.
● Работа без филтри може да
доведе до дефект на уредот.
Ако во уредот влезе вода
веднаш исклучете го,
изгасете го од штекер и
викнете квалификуван
сервисер
● Постои опасност од пожар
или струен удар.
Oprezno raspakirajte i instalirajte uređaj.
Oštri rubovi Vas mogu ozlijediti.
Ukoliko u uređaj uđe voda isključite uređaj iz strujne
utičnice i isključite osigurač. Izolirajte napajanje
isključivanjem utikača i kontaktirajte ovlaštenog
servisnog tehničara.
2
НАЗИВИ НАДЕЛОВИТЕ
ВНАТРЕШНА ЕДИНИЦА
ВНАТРЕШНА ЕДИНИЦА
Влез за воздух

Рамка на предна плоча
2.
3.
Предна плоча
Филтер за воздух
4.
Хоризонтална решетка за проток на воздух
6.
Вертикална решетка за проток на воздух
Сензор на собна температура
7.
8.
Дел со копчиња
Приемник на сигнали на далеч. управувач
9.
Далечински управувач
НАДВОРЕШНА ЕДИНИЦА
Одводно црево, цевка на средствата за ладење
10 Поврзувачки кабел
Прекинувачки вентил
Влез за воздух
КОНТРОЛНА ТАБЛА
Индикатор OPERATION
Овој индикатор светка еднаш во секунда кога
уредот е вклучен во текот на работење
Индикатор TIMER:
Овој индикатор свети кога тајмерот е вклучен
ИндикаторPRE-DEF (Само за модели со ладењее и
загревање)
Излез за воздух
Клима-уредот почнува автоматски да се
олабавува доколку кога се загрева
надворешната единица замрзне. Тогаш
почнува да свети овој индикатор.
Индикатор AUTO:
Овој индикатор свети кога уредот е во
автоматски начин на работење.
КОНТРОЛНА
ТАБЛА
ЗАБЕЛЕШКА:
Контролната табла на
внатрешните единици ќе изгледа
како еден од следниве:
Индикатор ECON
Овој индикатор свети кога уредот е во
економичен начин на работење.
Приемник за инфрацрвен сигнал
Приемник за инфрацрвен сигнал
Напомена:
Сите слики во овој прирачник се прикажани со цел да се објасни
функционирањето на уредот. Вашиот клима-уред може малку да
се разликува. Треба да се гледа според стварниот облик на
уредот.
3
РАБОТНА ТЕМПЕРАТУРА
Mod
Температура
Собна температура
Надворешна
температура
ВНИМАНИЕ:
Загревање
Ладење
17°C ~ 32°C
18°C ~ 43°C
( -5°C ~ 43°C: За модели со
нискотемпературен систем на ладење)
Сушење
0°C ~ 30°C
17°C ~ 32°C
-7°C ~ 24°C
11°C ~ 43°C
1. Ако клима-уредот се користи вон од наведените услови, би можело да почнат со работа одредени
заштитни функции и да предизвикаат ненормално работње на уредот.
2. Релативната влажност на воздухот во собата мора да биде пониска од 80%. Ако клима-уредот работ
во услови кои го надминуваат овој процент, на површината на клима-уредот може да се кондензира
влага. Молиме да ја поставите вертикалната лопатка за проток на воздухот во макесимален агол
(вертикално во однос на подот) и поставете го уредот на јако дување.
3. Оптимални работни својства ќе се постигнат во рамките на овие работни температури.
РАЧНО УПРАВУВАЊЕ
Рачното управување може да се користи привремено во случај ако не можете да го
пронајдете дал. Управувач или ако батериите од дал.управувач се истрошиле..
 Отворете ја и подигнете ја предната плоча до
некој агол се додека не остане зацврстена
Копче за рачно
управување
 Притиснете го и држете го копчето се додека не се
вклучи индикаторот AUTO, по што уредот работи во
присилен AUTO начин (основно поставување на
температурата изнесува 24°C).
 Цврсто затворете ја плочата во почетна положба..
ВНИМАНИЕ:
Копче за рачно
управување
Копче за рачно
управување
Копче за рачно
управување
(За модели
Со секое притискање на копчето за рачно
управување, начинот на работа се менува на следен
начин: автоматски, па ладење, па исклучено.
Притискајте на копчето за рачно управување се додека
индикаторот OPERATION не почне брзо да свети (5
пати во секунда), по што уредот ќе работи во присилен
начин за ладење. Овој начин се користи само за
тестирање.
Кога индикаторот OPERATION се угаси, клима-уредот
е исклучен.
За да ја повратите можноста за управување со
дал.управувач, директно користете го дал.
Управувач.
 Отворете ја и подигнете ја преднатаплоча до
некој агол се додека не остане добро
прицврстена.
 Притиснете го копчето AUTO, па клима-уредот
ќе работи во автоматски начин.
 Цврсто затворете ја плочата во почетна
положба-
НАПОМЕНА:
Модусот на ладење на контролната плоча се
користи исклучиво за тестирање.
4
МЕСТЕЊЕ НА ПРОТОКОТ НА ВОЗДУХ
Рачка
Исправно наместете го протокот на воздух, во
спротивно би можело да дојде до неугодност и
неизедначени
собни
температури.
Хоризонталната лопатка наместете ја со дал. Управувач.
Вертикалната лопатка наместете ја рачно .
Местење на вертикалниот проток на воздухот (горе – долу)
Клима-уредот автоматски го мести вертикалното
насочување на протокот на воздух во складност со
начинот на работа.
Поставување на вертикалното насочување на проток на
воздухот.
Извршете го ова местење за време на работа на уредот.
Со повторувани пристискања на копчето AIR DIRECTION на
дал. управувач поставете ја лопатката во саканата положба.
Поставете го вертикалното насочување на протокот на воздух
во посакуваната положба.
Во понатамошната работа вертикалното насочување
автоматски се поставува во положба во која вие сте ја
поставиле лопатката со притискање на копчето AIR
DIRECTION.
Поставување на вертикално насочување на протокот на
воздух (лево-десно)
Рачно наместете ја лопатката со полугата на левата или на
десната страна на лопатката (зависно од моделот).
Внимавајте да не се ги потфатите прстите со вентилаторот,
со хоризонталната лопатка или да не ја оштетите
вертикалната лопатка. Кога клима-уредот работи и кога
хоризонталната лопатка се наоѓа во одредена положба,
поставете ја лопатката од лева страна (или десна,, зависно
од моделот) излезот на воздухот во посакувана положба.
Aвтоматско нишање на насочувањето на протокот на
воздухот (горе – долу)
Извршете ја оваа функција за време на работа на клима-уредот.
Притиснете го копчето SWING на дал. управувач
За да ја исклучите функцијата повторно притиснете на
копчето SWING. За да ја задржите лопатката во саканата
положба, притиснете го копчето AIR DIRECTION.
ВНИМАНИЕ
Копчињата AIR DIRECTION и SWING ќе бидат нефункционални
кога клима-уредот не работи (вклучувајќи и кога е поставен
тајмерот)
Не оставајте го клима-уредот долго да работи со проток на воздух
насочен надолу при греење или сушење. Во спротивно на
површината на хоризонталната лопатка би се кондензирала
водена пареа и би капела по подот или намештајот.
Не поместувајте ја рачно хоризонталната лопатка. Секогаш
користете го копчето AIR DIRECTION или SWING. Ако рачно
јапридвижите оваа лопатка, за време на работа би можела да се
расипе. Ако се расите, исклучете го клима-уредот, па повторно
пуштете го.
Ако го вклучите клима-уредот веднаш по исклучување
хоризонталната лопатка би можело да не се мрда околу 10
секунди.
Аголот на отворање на хоризонталната лопатка не би смеел да
биде премал, бидејќи функцијата на ладење и греење би можеле
да бидат ослабени со преголемо ограничување на подрачјето за
проток на воздух.
Не го користете клима-уредот со хоризонтална лопатка во
затворена положба.
Кога ќе го вклучите клима-уредот во стуја(по прв пат),
хоризонталната лопатка би можела да испушта звук 10 секунди,
што е нормално.
5
КАКО РАБОТИ КЛИМА -УРЕДОТ
Почеток на работа
Пригушенаtipku
работаSleep
Pritisnite
Подесена температура
Hlađenje
2 часа
Pritisnite tipku Sleep
1
Ладење Вентилатор Ладење Вентилатор Ладење
Собна
температура
Grijanje
Време
Подесена температура
Сушење
АВТОМАТСКО РАБОТЕЊЕ
Кога ќе го поставите клима-уредот на автоматско
работење, автоматски ќе се одбере ладење, греење (само
модели со ладење/греење) или само вентилаторски
начин на работење зависно од температурата која сте ја
одбрале или од собната температура.
Клима-уредот автоматски ќе ја контролира собната
температура околу точката која вие сте ја поставиле.
Ако AUTO начин на работење не ви одговара, може да ги
поставите рачно посакуваните услови.
ЕКОНОМИЧНО РАБОТЕЊЕ
Кога за време на ладење (модели без греење), греење,
или автоматски начин на работење, притиснете го
копчето ECONO, и клима-уредот ќе почне со следната
работа. Брзината на вентилаторот ќе се контролира
автоматски. Во подрачјето на пригушената работа во
која капацитетот се одржува на минимално со претерано
ладење се спречува повишување на поставената
температура за 1°C по 1 час па за 2°C по 2 часа работа.
Собната температура се регулира со тоа меѓу
подрачјата на пригушена работа и на поставената
температура (Зависи од надворешната температура).
ФУНКЦИЈА СУШЕЊЕ
Функцијата сушење ќе одбере автоматски сушење
темелено
на
разлика
меѓу
поставената
температура и стварната собна температура.
Температурата
се
регулира
за
време
на
одвлажнувањето со вклучување и исклучување на
ладењето
на
вентилаторот.
Брзината
на
вентилаторот е ниска.
ОПТИМАЛНО РАБОТЕЊЕ
За да постигнете оптимални работни својства, молиме да внимавате на следново:
Исправно наместете ја насокатана протокот на воздух, така што нема да биде насочен
воздухот кон лицата.
Наместете ја температурата за да постигнете највизока удобност. Не поставувајте
гоуредоот на претерана температура.
При ладење/загревање затворете врата и прозори бидејќи тоа би можело да ги намали
работните својства на уредот.
За да го одберете саканото време на почнување на работа на клима-уредот користете го
копчето TIMER ON (вклучување на тајмер) на дал.управувач.
Не поставувајте никакви предмети близу влезот или излезот за воздух бидејќи тоа би
можело да ја намали ефикасноста на клима-уредот, па уредот може да престане со работа.
Редовно чистете го филтерот за воздух, бидејќи во спротивно би се намалиле работните
својства за греење и ладење на уредот.
Не користете го уредот со затворена хоризонтална лопатка.
6
ОДРЖУВАЊЕ
ВНИМАНИЕ
Пред чистење потребно е да се угаси климауредот и да се исклучи од струја.
Чистењето на внатрешната единица и дал.
управувач.
ВНИМАНИЕ
За бришење на внатрешните единици и
дал.управувач користете сува крпа.
Ако внатрешната единица е многу нечиста може да
се очисти со крпа навлажена со ладна вода..
Предната плоча на внатрешната единица мое да се
тргне и да се измие со вода. Потоа избришете ја со
сува крпа.
За чистење на единицата не користете хемиски
обработени крпи или крпи за прашина.
Не користете бензин, разредувач, паста за
полирање или слично средство за чистење. Таквите
средства би можеле да предизвикаат пукање или
деформирање на пластични површини.
Чистење на филтерот за воздух
Дршка на филтерот
Зачепениот филтер за воздух ја намалува
ефикасноста на ладење на овој уред. Молиме да го
очистите филтерот еднаш на секои две недели.
1. Подигнете ја плочата на внатрешната единица
нагоре се додека не биде цврсто подигната.
2. Земете ја дршката на филтерот за воздух и полека
подигнете ја за да го извлечете од држачот на
филтерот, па повлечето ја надолу.
3. Тргнете го филтерот за воздух од внатрешната единица.
Очистете го филтерот за воздух еднаш на две недели.
Очистете го филтерот за воздух со правосмукалка или
вода, па исушете го на ладно место.
7
ОДРЖУВАЊЕ
Филтер за
освежување
воздух
Filtar za
osvježavanje
zraka
Филтер за освежување
воздух
4. Тргнете го филтерот за освежување на воздухот од
неговата рамка (начин на инсталирање и вадење на
филтерот за освежување на воздухот се разликува
зависно од моделот, погледнете на слика  и  од
лева страна).
Очистете го филтерот за освежување на воздухот
најмалку еднаш месечно, па заменете го секои 4-5
месеци.
Очистете го со правосмукалка, па исушете го на
ладно место.
5. Инсталирајте филтер за освежување на воздухот
назад на место.
6.Вметнете го горниот дел на филтерот за воздух
назад во уредот пазејќи притоа левиот и десниот
раб исправно да се порамнат, па поставете го
филтерот на место.
Одржување
Ако немате намера да го користите клима-уредот долго
време направете го следното:
(1) Оставете вентилаторот да работи приближно пола
ден за да исуши внатрешноста на единицата.
(2) Угасете го клима-уредот и исклучете го од струја.
Извадете ја батеријата од дал.управувач.
(3) Надворешната единица бара редовно одржување и
чистење. Не се обидувајте тоа сами да го правите.
Контактирајте го добавувачот или сервисерот.
Проверки пред почеток на употреба
Проверете дали жиците се скршени или разделени.
Проверете дали е инсталиран филтер за воздух
Проверете дали доводот на воздух или излез на
воздух блокирани по подолго некористење на климауредот.
ВНИМАНИЕ
Не допирајте ги металните делови на
единицата при тргање на филтерот. Би можеле
да се повредите при ракување со острите
метални рабови.
Не чистете ја внатрешноста на клима-уредот со
вода. Изложување на вода може да ја уништи
изолацијата, што може да резултира со струен
удар.
При чистење на клима-уредот уверете се прво
дека уредот и главниот осигурач се исклучени.
8
СОВЕТИ ЗА УПОТРЕБА
За време на нормално работење може да се случи следново:
1. Заштита на клима-уредот.
Заштита на компресорот
Компресорот не може да започне со работа 3 минути по прекин на
работата.
Антиладен воздух (Само модели со загревањеи ладење)
Уредот е дизајниран да не издувува ладен воздух за време на загревање, кога внатрешниот
изменувач на топлината во едно ед трите состојби и кога поставената температура не е
постигната.
A) Кога загревањето штотуку почнало.
B) Олабавување.
C) Загревање со ниски температури.
Надворешниот и внатрешниот вентилатор за време на олабавување престануваат со
работа (Само модели со загревање и ладење)
Олабавување (Само модели со греење и ладење)
За време на загревање, кога надворешната температура е ниска и влажноста висока, на
надворешната единица може да настане мраз, што резултира со намалена успешност при
греењето
Ако се случи тоа, клима-уредот ќе престани со греење и автоматски ќе почне со олабавување.
Времето на олабавување може да трае 4 до 10 минути, зависнно од надворешната
температура и од количината на мраз собран на надворешната единица.
2. Бела пареа излегува од внатрешната единица
Бела пареа може да настане како последица од висока температурна разлика меѓу доводот на
воздух и излезот на воздух за време на ладење во затворен простор со висока релативна
влажност.
Бела пареа може да настане како последица на влага која настанува со процесот на
олабавување, кога клима-уредот по олабавување продолжи со греење.
3. Тивко бучење на клима-уредот
Можете да слушнете тивки пискави звуци за време на работа на компресорот или веднаш по
прекин на негова работа. Тоа е звукот на протокот или запирање на проток на средства за
ладење.
Исто така можете да чуете тивки пиштави звуци за време на работа на компресорот или
веднаш по престанување на негова работа. Со тоа се јавува топлинското ширење и собирање
на пластичните делови во уредот со промена на температурата.
Може да се чуе бука заради враќање на лопатката на нејзина оригинална положба со првото
вклучување на уредот.
4. Внатрешната единица издувува прашина.
Ова е нормално ако клима-уредот не се користи подолго време или при прва употреба на
уредот.
5. Од внатрешната единица иде лош мирис
Причина за ова се мириси кои излегуваат од состојните делови, намештајот или дим.
6. Клима-уредот за време на загревање или ладење преминува во
вентилаторски начин на работење. (Само за модели со греење и ладење).
Кога внатрешната температура ќе ја достигне поставената температура на клима уредот,
компресорот автоматски ќе престане со работа и клима-уредот ќе се префрли во вентилаторски
начин на работење. Компресорот повторно ќе почне да работи кога внатрешната температура за
време на ладење порасне или се снижи за време на греење (само за модели со греење и
ладење).
9
7. При лаење во услови на висока релативна влажност (рел. Влажност повисока од
80 %), на површината на внатрешната единица би можела да се појави вода која
капи. Наместете ја хоризонталната лопатка во положба за максимален проток и
одберете висока брзина на вентилаторот.
8. Загревање (Само за модели за греење и ладење)
За време на греењето, клима-уредот ја презема топлината од надворешната единица
и ја отпушта преку внатрешната единица. Кога надворешната температура ќе се
снижи, количината на топлина која клима-уредот ја презема, се намалува
истовремено со температурата. Истовремено, топлинското оптоварување на климауредот расте поради поголемите разлики меѓу надворешните и внатрешните
температури. Ако со помош на клима-уредот не успеете да постигнете угодна
температура, препорачуваме користење на додатен уред за греење.
9. Функција за автоматско продолжување со работа.
Немање струја за време на работа ќе го запре уредот.
Кај уредот без функција за автоматско продолжување со работа, кога струјата ќе се врати,
индикаторот RUN на внатрешната единица свети. За да продолжи со работа, притиснете
ON/OFF на далечинскиот управувач. Кај уреди со функција на автоматско продолжување со
работа, кога ќе се врати струјата, уредот автоматски продолжува со работа со сите претходни
зачувани поставки.
10. Молњи или безжични телефони кои работат во близина би можеле да предизвикаат
квар на уредот. Исклучете го уредот од струја, па повторно вклучете го. За
продолжување со работа притиснете на копчето ON/OFF.
10
НАСОКИ ЗА РЕШАВАЊЕ ПРОБЛЕМИ
Дефекти и решенија
Веднаш исклучете го клима-уредот ако се јави еден од следните кварови. Исклучете го
уредот од струја и контактирајте ја најблиската служба за корисници.
Индикаторот OPERATION или други инфикатори брзо света (5 пати во секунда) и тоа светкање
не сака да се исклучи со исклучување и повторно вклучување на уредот во струја.
Проблем
Осигурачот често прегорува
Страни предмети или вода продреле во уредот.
Далечинскиот управувач работи или неработи вообичаено.
.Други абнормални ситуации
Дефекти
Уредот не
почнува со
работење
Причина
Што треба да се направи?
Немање струка
Чекајте струјата да се врати.
Утикачот е можеби изваден од штекерот.
Проверете дали утикачот е цврсто
ставен во штекерот. .
Можеби прегорел осигурачот.
Заменете го осигурачот.
Можеби се потрошиле батериите
Заменете ги батериите.
во дал.управувач .
Времето на тајмерот кое сте го
поставиле е неисправно
Уредот добро
не ја лади или
Неисправно поставување на температура
не грее(само
модели со
Причекајте или поништете го времето на
тајмерот.
Исправно поставете ја температурата. За
детаљни правила молиме погледнете го
поглавјето Употреба на далечинскиот.
управувач.
ладење/греењ
Филтерот за воздух е блокиран.
Очистете го филтерот за воздух
е)
Врата или прозори се отворени.
Затворете ја вратата и прозорите.
просторијата
Доводот на воздух или излезот на воздух
на внатрешната или надворешната
единица е блокиран.
Прво тргнете ги пречите, и повторно
пуштете го клима-уредот.
за време на
дување на
воздухот
Активирана е 3-минутна заштита
на компресорот.
Причекајте.
Ако не сте го разрешиле проблемот, молиме да го контактирате местниот набавувач или
најблиската служба за корисници. Обврзно опишете го детаљно кварот и соопштете им
каков модел на уред е тоа.
Забелешки: Не се обидувајте сами да го поправате уредот.
Секогаш посоветувајте се со овластен сервис.
11
СОДРЖИНА
ДАЛЕЧИНСКИ УПРАВУВАЧ И НЕГОВИ ФУНКЦИИ .................................................. 1
НАЗИВИ И ФУНКЦИИ НА ИНДИКАТОРИТЕ НА ДАЛЕЧИНСКИОТ УПРАВУВАЧ ... 3
РАКУВАЊЕ СО ДАЛЕЧИНСКИОТ УПРАВУВАЧ ....................................................... 4
ПОСТАВУВАЊЕ НА ЧАСОВНИКОТ ........................................................................... 5
ФУНКЦИИ НА КОПЧИЊАТА ЛОК И РЕСЕТ .............................................................. 6
АВТОМАТСКО ФУНКЦИОНИРАЊЕ ........................................................................... 7
ФУНКЦИЈА ЗА ЛАДЕЊЕ/ФУНКЦИЈА НА ВЕНТИЛАТОРОТ ..................................... 8
ФУНКЦИЈА СУШЕЊЕ .................................................................................................. 8
УПОТРЕБА НА ТАЈМЕРОТ ......................................................................................... 9
ПРИМЕР ЗА ПОСТАВУВАЊЕ НА ТАЈМЕРОТ ......................................................... 10
ПРИЛАГОДУВАЊЕ НА НАСОЧУВАЊЕТО НА ВОЗДУХОТ .................................... 11
Далечински управувач и негови функции
Копче ON/OFF
Начин на работа
Притиснете го копчето
за почеточ на работа
на клима-уредот, но и
исто за исклучување на
истиот.
Со секое притиснување
на копчето се менува
начинот на
функционирање на
следниот начин:
автоматски, ладење,
сушење, загревање
(само модели со
загревање),
вентилаторски, па
повторно автоматски.
Температура
: Поставената темп. се
зголемува до 30°C
: Поставената темп. се
намалува до 17°C
Брзина на вентилатор
Ова копче се користи за
избирање на брзините на
вентилаторот. Со секое
притиснување на копчето
се менува брзината на
вентилаторот на
следниот начин:
автоматска, ниска,
средна, висна, па
повторно автоматска.
C
SPEED
Тргнете го капакот
1
Далечински управувач и негови функции
Насочување на воздух
Економична работа
Притиснете го ова
копче за измена на
аголот на нишање на
лопатките. (Ова не
важи за уредите без
оваа функција.)
Притиснете го ова
копче за економично
работење (само кај
некои модели).
Нишање на лопатки
Вкл/Искл. тајмер
Притиснете го ова
копче за нишање на
лопатките. Повторно
притиснете за прекин.
Притиснете го копчето
за
поставување на
времето на вклучување.
Притиснете го копчето
Зачувување
Притиснете го ова
копче за зачувување
на времето на
вклучување и
исклучување
за времето
на исклучување.
Наместување на време
Овие копчиња се
користат за
поставување на
моменталното време
на исклучување.
Часовник
Притиснете го ова копче за
поставување на времето
Поништување
Заклучување
Притиснете го ова
копче за поништување
на времето на
вклучување и
исклучување.
Со притискање на ова
копче сите дотогашни
поставувања се
заклучуваат и
далечинскиот управувач
не прима наредби освен
наредби од ова копче.
Користете го
заклучувањето кога
сакате да спречите
случајна измена на
поставувањата. Кога
сакате да го поништите
заклучувањето, повторно
притиснете го ова копче.
Основни поставки
По притиснувањето на овие
копчиња сите дотогашни
наместувања се поништуваат и
преминуваат на почетната
состојба. На часовникот ќе биде
означено 0:00 часот, начин на
функционирање ќе прикажува
„AUTO“ брзина на вентилаторот,
а температурата ќе биде „24“
Далечинскиот управувач, кој сте го купиле може да
разликува малку од прикажаниот на горната слика.
2
НАЗИВИ И ФУНКЦИИ НА ИНДИКАТОРИ НА ДАЛЕЧИНСКИОТ УПРАВУВАЧ
Индикатор на испраќање
Овој индикатор свети кога далечинскиот
управувач праќа сигнал на внатрешната единица.
Приказ за начинот на функционирање
Прикажува моментален начин на функционирање
вклучувајќи автоматски, ладење, загревање,
вентилаторски начин на функционирање.
Индикатор на функционирање
Се прикажува со притискање на копчето
.
исчезнува.
Со повторно притискање на
Приказ на температурате
Се прикажува поставената температура
(17°C до 30°C). Кога е вклучен
вентилаторскиот начин на функционирање
знакчето за температура не се појавува.
Приказ на часовникот
Се прикажува моменталното време.(0~24 часови)
Приказ на тајмерот
Се прикажува поставеното време на
тајмерот. (0~24 часа)
Симбол на заклучување
Се прикажува со притискање на копчето
. За тргнување повторно притиснете
на копчето
.
Приказ на брзината на вентилаторот
Ја прикажува одберената брзина на
вентилаторот. Можни се прикажувања на
AUTO и три различни брзини: ниска,
средна и висока. AUTO се прикажува кога
уредот е во автоматски начин или начин на
функционирање за сушење.
Приказ за економично функционирање
(само кај некои модели)
Се прикажува со пристиснување на копчето
. За да го тргнете повторно
притиснете
.
На сликата за да биде сè јасно прикажани
се сите индикатори. Со текот на
функционирањето. Со текот на
функционирањето ќе бидат прикажани на
екранот само одредени индикатори.
3
РАКУВАЊЕ СО ДАЛЕЧИНСКИ УПРАВУВАЧ
Положба на далечинскиот управувач.
Држете го далечинскиот управувач на место
од кое неговите сигнали можат да дојдат до
приемникот на внатрешната единица (макс.
Оддалеченост од 8 метри).
Кога тајмерот на далечинскиот
управувач автоматски праќа сигнал на
внатрешната единица во определено
време.
Доколку го држите далечинскиот
управувач во положба, која пречи во
испраќањето на сигналот, може да дојде
до временски заостанок од до 15 минути.
ВНИМАНИЕ
Клима-уредот нема да работи ако завеси, врата или други материјали ги блокираат
сигналите на внатрешната единица.
Спречете секакво проливање на течности по далечинскиот управувач. Не го
изложувајте далечинскиот управувач на сончева светлина или топлина.
Ако инфрацрвениот сензор на внатрешната единица се изложи право на сончева
светлина, клима-уредот можеби нема да работи исправно. Со завесите да се спречи
изложување на сензорите на сончева светлина.
Ако други електрични уреди реагираат на далечинскиот управувач, или пренесете
ги тие уреди или консултирајте се со добавувачот на клима-уредот.
Замена на батерии
Далечинскиот управувач користи две суви
алкални батерии (R03/LR03X2)
(1) Отворете го поклопецот на батерискиот
дел и заменете ги старите со нови
батерии.
(2) По завршување на чекор еден(1)
притиснете на копчето RESET.
(3) Пред затворањето на затворачот на
батерискиот дел проверете дали на
екранот се покажува „0:00“, и дали
светат столпчињата.
По замена на батериите наместете го
часовникот на далечинскиот управувач.
4
ЗАБЕЛЕШКИ
При заменување на батериите не користете стари или различни типови батерии. Тоа може да
предизвика квар на далечинскиот управувач.
Тргнете ги батериите ако немате намера да го користите далечинскиот управувач. Во
спротивно, протекувањето на батеријата може да предизвика квар на далечинскиот
управувач.
Просечниот век на функционирање на батериите со нормална употреба изнесува 6 месеци.
Заменете ги батериите кога сигналот за потврда на внатрешната единица престане да
се огласува или доколку индикаторот за испраќање престане да се пали.
ПОДЕСУВАЊЕ НА ЧАСОВНИК
AUTOCLOCK
COOL DRY HEAT
TEMP
TIMER ON
TIMER OFF
SPEED AUTO LOW MED
2
3
MODE
ON
TEMP
FAN SPEED OFF
AIR
ECONOMIC
DIRECTION
RUNNING
SWING OK TIMER ON
CLOCK CANCEL
TIME ADJUST
1
Пред почетокот на употреба на климауредот поставете го часовникот на
далечинскиот управувач на начин опишан
подолу. Далечинскиот ќе покаже на
екранот време без оглед дали работи
клима-уредот или не.
Основно поставување на часовникот.
Со
ставањето
на
батериите
во
далечинскиот управувач на екранот ќе се
појави„0:00“, и ќе светка столпчето.
1. Копче за наместување на времето (TIME
ADJUST)
Притиснете ги овие копчиња за
поставување на времето.
Нанапред.
Наназад.
Со секое притискање на копчето за време
се поместува нанапред или наназад за
една минута зависно од притиснатото
копче. Времето се менува со брзината на
притискањето на копчето
5
Clock
2.Копче OK.
Кога ќе го притиснете копчето OK, приказот на
времето престанува да светка и часовникот
почнува да работи.
3.Измена на времето на часовникот
Притиснете го копчето CLOCK во батерискиот
дел, па столпчетот во приказот на часовникот
ќе почне да светка.
За поставување на ново време извршете ги
чекорите на делот 1 и 2 „Основно поставување на
часовникот“.
* Прецизноста на часовникот е околу 10 секунди дневно..
ВНИМАНИЕ
Статички електрицитет или други состојки (во случај со посебно висок напон) можат да предизвикаат на
поништување на времето на часовникот на далечинскиот управувач. Доколку часот е поништен (свети
„0:00“), пред почетокот на употребата повторно наместете го.
ФУНКЦИИ LOCK И RESET
AIR
1 2
1. Со притиснување на копчето LOCK сите дотогашни
поставувања се заклучуваат и далечинскиот
управувач не прима наредби освен наредби од ова
копче.
Користете го заклучувањето кога сакате
да спречите случајна измена на
поставување.
Кога сакате да заклучите повторно
притиснете на копчето LOCK.
2. По притиснување на ова копче сите дотогашни
поставки се поништуваат и преминуваат во
почетна состојба. На часот ќе свети "0:00",
начинот на функционирање ќе прикажуваn
„AUTO“, брзината на вентилаторот ќе биде
„AUTO“, а температурата ќе покажува „24“.
6
АВТОМАТСКА РАБОТА
AUTO COOL DRY HEAT FAN
TEMP CLOCK
TIMER ON
TIMER OFF
SPEED AUTO LOW MED HIGH
1
3
MODE
ON
FAN
OFF
SPEED
AIR
DIRECTION
TEMP.
2
ECONOMIC
RUNNING
SWING OK
TIMER ON
CLOCK
OFF
CANCEL TIMER
TIME ADJUST
Кога ќе го поставите клима-уредот во
автоматски начин на работење автоматски
ќе се одбере ладење, загревање (само
модели со загревање) или вентилаторски
начин зависно од собната температура.
По избирањето на начинот на работење,
работните услови се зачувуваат во
микропроцесор-единици.
Оттогаш понатаму ќе се продолжи со
работата под истите услови по едноставно
притиснување на копчињата ON/OFF на
далечинскиот управувач
Придвижување
Индикатор OPERATION на екранот на
внатрешната единица почнува да светка.
1. Копчето за одбирање на начинот за
работење (MODE)
Одберете AUTO.
2. Температурни копчиња (TEMP.)
Поставете ја посакуваната температура.
Се препорачува да ја поставите во опсег
меѓу 21°C do 28°C
3. Копче ON/OFF
Притиснете го ова копче за придвижување на
клима-уредот. Индикаторот OPERATION на
екранот на внатрешната единица почнува да
свети. Начин на работа се одбира во
согласност со собната температура, а потоа
уредот почнува да работи по некаде околу 3
минути.
Прекин
Копче ON/OFF
Повторно притиснете го ова копче за прекин на
работење на уредот.
Ако не Ви одговара автоматскиот начин на
работење, можете рачно да ги одберете
саканите услови. Во пригода на бирање на
автоматско работење, не мора да ја
поставувате брзината на вентилаторот. На
екранот ќе се прикажува на брзината на
вентилатор AUTO, па брзината на
вентилаторот ќе биде автоматски надгледувана.
7
ФУНКЦИЈА НА ЛАДЕЊЕ/НА ВЕНТИЛАТОР
Придвижување
1
3
4
Вклучување на клима-уредот во струјниот штекер.
ИндикаторотOPERATION на екранот на внатрешната
единица почнува да светка.
AUTO
COOL
DRY
1. Копче за бирање на начин на работење MODE)
HEAT FAN
TEMP CLOCK
Одберете ладење, загревање (само модели со
TIMER ON
ладење) или вентилаторски начин на работење.
TIMER OFF
2.
Температурни копчиња (TEMP.)
SPEED
AUTO LOW
MED HIGH
Поставете ја посакуваната температура.
MODEON
Ладење 21°C или повисока
TEMP
2
Загревање 28°C или пониска
FAN OFF
SPEED
3. Копче за брзина на вентилаторот (FAN SPED)
Одберете автоматска, ниска, средна или висока
AIR
ECONOMI
C
брзина на вентилаторот.
DIRECTION
RUNNING
SWING
OK TIMER 4. Копче ON/OFF
ON
Притиснете го ова копче за придвижување на климаCLOCK
TIMERCANCEL
OFF
уредот. Индикаторот OPERATION на екраното на
TIME ADJUST
внатрешната единица почнува да свети. Начин на
работа се одбира складно со собната температура,
па уредот почнува со работа по 3 минути. (Ако сте го
избрале вентилаторскиот начин на работа, уредот
започнува веднаш со работа)
СУШЕЊЕ
Прекин
Копче ON/OFF
Повторно притиснете го ова копче за прекин на работа на
клима-уредот. Вентилаторскиот начин на работа не ја
контролира топлината.Ponovno
pritisnite
TO LOW MED
HIGH
За избирање на овој начин извршете ги само чекорите 1,
3 и 4.
Придвижување
1
3
Вклучете го клима-уредот во штекерот.
Индикаторот OPERATION на екранот на внатрешната
AUTO
COOL DRY единица почнува да свети.
HEAT FAN
1. Копче за избирање начин на работа(MODE)
TEMP CLOCK
TIMER ON
Изберете DRY.
ON
TEMP 2 2. Температурни копчиња (TEMP.)
FAN
OFF
Притиснете копче „TEMP“.
SPEED
Индикаторот на брзина прикажува AUTO. Брзината на
AIR
ECONOMI
вентилаторот на внатрешната единица ќе биде
C
DIRECTION
RUNNING
автоматски поставена на ниска вредност.
SWING
OK TIMER
ON
3. Копче ON/OFF
Индикаторот OPERATION на екранот на внатрешната
CLOCK
CANCEL
TIMER
OFF
единица почнува да свети, па уредот почнува да
TIME
ADJUST
работи по приближно 3 минути.
Прекин
Копче ON/OFF
Повторно притиснете го ова копче за прекин на работа на
клима-уредот.
8
УПОТРЕБА НА ТАЈМЕР
1. Копчиња TIMER ON / TIMER OFF
По потреба притиснете го копчето TIMER ON или OFF
Моменталното поставување на тајмерот се
прикажува заедно со индикаторот на
тајмерот, па столпчето за време.
AUTO
COOL DRY
HEAT FAN
TEMP CLOCK
TIMER ON
TIMER OFF
SPEED
AUTO LOW
MED HIGH
MODE
ON
FAN
OFF
SPEED
3
4
AIR
MIC
DIRECTION
G
SWING OK
ON
2. Копчиња за местење на времето (TIME ADJUST)
Притиснете за поставување на саканото време.
Нанапред
Наназад
TEMP.
Со секое притискање на копчето време,
времето се поместува нанапред или наназад
за 10 минути зависно од притиснатото копче.
Времето се менува во зависност од брзината
на притискање на копчето.
3. Копче за снимање (OK)
Притиснете го ова копче. Проверете дали
свети индикаторот TIMER на екранот на
внатрешната единица.
ECONO
RUNNIN
TIMER
CLOCK
CANCEL
TIMER OFF
TIME
ADJUST
2
Прекин
4. Копче за поништување (CANCEL)
Притиснете го копчето CANCEL за поништување на
поставувањето на тајмерот.
Измени
Извршете ги чекорите 1,2 и 3 за изменување на
поставувањата.
ВНИМАНИЕ
Кога е поставен тајмерот, далечинскиот управувач автоматски во одредено време
емитира сигнал на тајмерот на внатрешната единица. Со тоа држете го
далечинскиот управувач на место од кое може непречено да испушта сигнал на
внатрешната единица.
Ефективно работно време кое може да се постави со далечинскиот управувач е
ограничено на 24 часа.
9
ПРИМЕР ЗА ПОСТАВУВАЊЕ НА ТАЈМЕР
Off timer
Време на
исклучување
Stop
Прекин
Operate
Работа
Време на искклучување
(Работење Прекин)
Функцијата на времето на исклучување е корисна кога
одите да спиете.
Клима-уредот ќе престане со работа автоматски во
поставеното време.
Пример:
За прекин на работа на клима-уредот во 23:00.
1. Притиснете го копчето TIMER OFF.
2. Со копчето TIME ADJUST поставете
„23:00“ на индикаторот на тајмерот на
исклучување.
3. Притиснете го копчето OK.
23:00
Време на вклучување
Време на
исклучување
On timer
Operate
Работа
(Прекин Работа)
Функцијата за време на вклучување е корисна кога
наутро ќе се разбудите или кога се враќате дома.
Клима-уредот ќе почне автоматски со работа во
поставеното време.
Пример:
Прекин
Stop
6:00
За почнување со работа на клима-уредот во 6:00.
1. Притиснете го копчето TIMER ON.
2. Со копчето TIME ADJUST поставете „6:00“ на
индикаторот на тајмерот на вклучување.
3. Притиснете го копчето OK.
КОМБИНИРАН ТАЈМЕР (истовремено
поставување на времето на вклучување и
исклучување)
Време на исклучување
Off timer
On timer
Време на исклучување
Пример:
Прекин
Работа
Operate
23:00
(Работење Прекин Работење)
Оваа функција е корисна кога сакате клима-уредот
да престане со работење кога одите да спиете и
повторно да почне со работа наутро кога ќе се
разбудите или кога ќе се вратите дома.
Stop
6:00
За прекин на работата на клима-уредот во 23:00, и
повторно да почне со работа следното утро во 6:00.
1. Притиснете го копчето TIMER OFF.
2. Со копчето TIME ADJUST поставете „23:00“ на
индикаторот на тајмерот на исклучување.
3. Притиснете го копчето TIMER ON.
4. Со копчето TIME ADJUST поставете „6:00“ на
индикаторот на тајмерот на вклучување
5. Притиснете го копчето OK.
10
.
.
ПРИМЕР НА ПОСТАВУВАЊЕ НА ТАЈМЕРОТ
Време на исклучување
On timer
Време на исклучување
Off timer
Прекин
Прекин
Stop
Stop
Работа
Operate
6:00
8:00
Време на вклучување време на исклучување
(Прекин Работа Прекин)
Можете да ја користите оваа поставка за поместување на климауредот кога ќе се разбудите, па за прекин на работата на уредот
кога ќе ја напуштите куќата.
Пример:
За почетокот на работата на клима-уредот во 6:00 следното утро
и прекин на работа во 8:00.
1. Притиснете го копчето TIMER ON.
2. Со копчето TIME ADJUST поставете „6:00“ на индикаторот на
тајмерот за вклучување на далечинскиот управувач
3. Притиснете го копчето TIMER OFF.
4. Со копчето TIME ADJUST поставете „6:00“на индикаторот на
тајмерот за исклучување.
5. Притиснете го копчето OK.
Најпрвин се активира функцијата на тајмерот (вклучување или
исклучување) која е најблиска со моменталното време.
Ако е поставено истото време на вклучување и исклучување,
ниту една работа нема веќе да се изврши. Исто така, климауредот може да престане со работа.
МЕСТЕЊЕ НА НАСОКАТА НА ВОЗДУХОТ
Исправно наместете го протокот на воздухот, спротивно би
можело да дојде до неугодност или неизедначени собни
температури.
Наместете ја хоризонталната лопатка со помош на
далечинскиот управувач
Вертикалната лопатка наместете ја рачно.
Местење на вертикалната насока на воздухот
Кога ќе одберете ладење и
одвлажнување, поставете ја
лопатката во
.
синото подрачје
Клима-уредот автоматски го мести вертикалното насочување
на текот на воздухот во складност со начинот на работење.
Поставувањето на посакуваното насочување на текот на
воздухот
Извршете го ова местење за време на работење на уредот.
Со повторувани притискања AIR DIRECTION на управувачот
поставете ја лопатката во посакувана положба.
Поставете ја вертикалната лопатка во рамки на
назначениот распон.
При понатамошно вертикално насочување на воздухот
автоматски се поставува во положбата во која вие сте ја
поставиле лопатката со притискање на копчињата
автоматски и поставува во положба во која вие сте ја
поставиле лопатката со притискање на копчето AIR
DIRECTION.
11
НАМЕСТУВАЊЕ НА НАСОКАТА НА ВОЗДУХОТ
Автоматско нишање на насочувањето на воздухот
Извршете ја оваа функција за време на
работење на клима-уредот. Притиснете го
копчето SWING на далечинскиот управувач.
За да ја исклучите функцијата повторно притиснете копче
SWING.
За промена на насоката на нишање притиснете копче AIR
DIRECTION.
ВНИМАНИЕ
Копчето AIR DIRECTION i SWING ќе биде4
нефункционално кога клима-уредот не работи
(вклучувајќи и кога е поставен и тајмерот)
Не оставајте го клима-уредот долго да работи со
проток на воздух насочен надолу кога врши
греење или сушење. Во спротивно, на
површината би се кондензирала на површината
на хоризонталните лопатки водена пареа или
капки на подот или намештајот..
Не поместувајте ја рачно хоризонталната
лопатка. Секогаш користете го копчето AIR
DIRECTION ili SWING. Ако рачно ја поместите
оваа лопатка, за време на работата би можела
да се расипе. Доколку лопатката се расите,
исклучете го клима-уредот и повторно вклучете
го.
Ако го вклучите клима-уредот веднаш по
исклучување, хоризонталната лопатка не би
можела да се движи приближно 10 секунди.
Се заблагодаруваме за купувањето на нашиот клима-уред...
Пред употребата на Вашиот клима уред ве молиме внимателно да
го прочитате овој прирачник.
12
ENG
User
manual
ACP-09CH25AEL
ACP-12CH35AEL
ACP-18CH50AEL
RoHS
CONTENTS
SAFETY PRECAUTIONS ....................................................................................... 1
PARTS NAMES ..................................................................................................... 3
OPERATING TEMPERATURE .............................................................................. 4
MANUAL OPERATION ......................................................................................... 4
ADJUSTING AIR FLOW DIRECTION..................................................................... 5
HOW THE AIR CONDITIONER WORKS................................................................ 6
OPTIMAL OPERATION .......................................................................................... 6
MAINTENANCE....................................................................................................... 7
OPERATION TIPS ................................................................................................. 9
TROUBLESHOOTING TIPS................................................................................... 11
Read This Manual
Inside you will find many helpful hints on how to use and maintain your
air conditioner properly. Just a little preventative care on your part can
save you a great deal of time and money over the life of your air conditioner.
You'll find many answers to common problems in the chart of troubleshooting
tips. If you review the chart of Troubleshooting Tips first, you may not need
to call for service.
! CAUTION
Contact an authorised service technician for repair or maintenance of this unit.
Contact the installer for installation of this unit.
The air conditioner is not intended for use by young children or invalids
without supervision.
Young children should be supervised to ensure that they do not play with the
air conditioner.
If the power cord is to be replaced, replacement work shall be performed by
authorised personnel only.
Installation work must be performed in accordance with the national wiring
standards by authorised personnel only.
Safety Precautions
To prevent injury to the user or other people and property damage, the following
instructions must be followed.
Incorrect operation due to ignoring of instructions may cause harm or damage. The
seriousness is classified by the following indications.
!
WARNING
This symbol indicates the possibility of death or serious injury.
!
CAUTION
This symbol indicates the possibility of injury or damage to property.
Meanings of symbols used in this manual are as shown below.
Never do this.
!
Always do this.
! WARNING
!
!
!
!
!
!
Connect with the power
properly.
Do not operate or stop the
unit by switching on or off
the power.
Do not damage or use an
unspecified power cord.
Otherwise, it may cause electric
shock or fire due to excess heat
generation.
It may cause electric shock or fire
due to heat generation.
It may cause electric shock or fire.
Do not modify power cord
length or share the outlet
with other appliances
Do not operate with wet
hands or in damp
environment.
It may cause electric shock or
fire due to heat generation.
It may cause electric shock.
Always ensure effective
earthing.
Do not allow water to run
into electric parts.
No earthing may cause electric
shock.
It may cause failure of machine
or electric shock.
Disconnect the power if
strange sounds, smell, or
smoke comes from it.
Do not drink water drained
from air conditioner.
It may cause fire and electric
shock.
It contains contaminants and
could make you sick.
Keep firearms away.
Do not use the power cord
close to heating appliances.
It may cause fire.
It may cause fire and electric
shock.
Ventilate room before operating air
conditioner if there is a gas leakage from
another appliance.
Do not direct airflow at
room occupants only.
This could damage your health.
Always install circuit
breaker and a dedicated
power circuit.
No installation may cause fire
and electric shock.
Do not open the unit
during operation.
It may cause electric shock.
Do not use the power cord near
flammable gas or combustibles, such
as gasoline, benzene, thinner, etc.
It may cause an explosion or fire.
Do not disassemble or modify unit.
It may cause explosion, fire and, burns.
It may cause failure and electric shock.
1
! CAUTION
Do not clean the air
conditioner with water.
When the air filter is to be
removed, do not touch the
metal parts of the unit.
It may cause an injury.
!
!
Water may enter the unit and
degrade the insulation. It may
cause an electric shock.
When the unit is to be
cleaned, switch off, and turn
off the circuit breaker.
Do not put a pet or house
plant where it will be
exposed to direct air flow.
Do not clean unit when
power is on as it may cause
fire and electric shock, it may
cause an injury.
This could injure the pet or
plant.
Stop operation and close
the window in storm or
hurricane.
!
Do not place obstacles
around air-inlets or inside
of air-outlet.
Operation with windows
opened may cause wetting
of indoor and soaking of
household furniture.
Do not use strong detergent
such as wax or thinner. Use
a soft cloth for cleaning.
Appearance may be
deteriorated due to change
of product color or
scratching of its surface.
Do not place heavy object on the
power cord and take care so that
the cord is not compressed.
An oxygen shortage may occur.
Do not use for special
purposes.
Do not use this air conditioner to
preserve precision devices, food,
pets, plants, and art objects.
It may cause deterioration of
quality, etc.
!
Ensure that the installation bracket of
the outdoor appliance is not damaged
due to prolonged exposure.
If bracket is damaged, there
is concern of damage due to
falling of unit.
Use caution when unpacking
and installing. Sharp edges
could cause injury.
There is danger of fire or
electric shock.
!
2
Turn off the main power
switch when not using the
unit for a long time.
It may cause failure of product
or fire.
It may cause failure of
appliance or accident.
!
Ventilate the room well when
used together with a stove,
etc.
!
!
Always insert the filters
securely. Clean filter once
every two weeks.
Operation without filters may
cause failure.
!
If water enters the unit, turn
the unit off and disconnect
the power , contact a
qualified service technician.
PARTS NAMES
INDOOR UNIT
INDOOR UNIT
3
Air inlet
4
5
2
1
7 8
6
Air outlet
OUTDOOR UNIT
10
9
Air inlet
1
Front panel frame
2
Front panel
3
Air filter
4
Horizontal air flow grille
5
Vertical air flow louver
6
Room temperature sensor
7
Display panel
8
Infrared signal receiver
9
10
Remote controller
Drain hose, refrigerant connecting pipe
11
Connective cable
12
Stop valve
DISPLAY PANEL
OPERATION indicator:
11
The indicator flashes once every second
after power is on and illuminates when the
air conditioner is in operation.
TIMER indicator:
12
Air outlet
The indicator illuminates when TIMER is set ON.
PRE-DEF. Indicator (For cooling& heating model only):
The air conditioner starts defrosting automatically if outdoor unit frosts in heating operating.
At this time, PRE.-DEF. Indicator illuminates.
AUTO indicator:
DISPLAY PANEL
NOTE:
The display panel on the indoor unit
would look like one of following:
This indicator flashes when the air conditioner
is in AUTO operation.
ECON indicator:
This indicator illuminates while the air conditioner
is in economic operation.
Infrared signal receptor
TIMER OPERATION
Note:
PRE-DEF
All the pictures in this manual are for explanation
purpose only. They may be slightly different from
the air conditioner you purchased. The actual
shape shall prevail.
Infrared signal receptor
OPERATION
AUTO
TIMER
ECON
PRE-DEF
3
OPERATING TEMPERATURE
Mode
Cooling operation
Temperature
Room temperature
17 C~ 32 C
Outdoor temperature
18 C ~ 43 C
( -5 C 43 C:For the models with
~
low temperature
cooling system)
Heating operation
Drying operation
0 C~ 3 0 C
17 C~ 32 C
-7 C~
11 C~ 4 3 C
24 C
CAUTION:
1. If air conditioner is used outside of the above conditions, certain safety protection
features may come into operation and cause the unit to function abnormally.
2. Room relative humidity less than 80%. If the air conditioner operates in excess of this
figure, the surface of the air conditioner may attract condensation. Please sets the vertical
air flow louver to its maximum angle (vertically to the floor), and set HIGH fan mode.
3. Optimum performance will be achieved within these operating temperature.
MANUAL OPERATION
Manul operation can be used temporarily in case you can not find the remote controller or
its batteries are exhausted.
Open and lift the front panel up to an angle until
it remains fixed with a clicking sound.
2 Push the button until the AUTO indicator is lit,
the unit will work in forced AUTO mode (the
default setting temperature is 24 ).
3 Close the panel firmly to its original position.
1
AUTO/COOL
Manual
control button
Manual
control button
(For
AUTO/COOL
16000Btu/h Models)
Manual
control button
CAUTION:
Once you push the manual button, the operation
mode is shifted in an order as: AUTO, COOL, OFF.
Push the manual button until the OPERATION
indicator flashes rapidly (five times per second),
the unit now is operating in forced COOL
mode. This is used for testing purposes only,.
When the OPERATION indicator goes off, the
air conditioner is OFF.
To restore the remote controller operation, use the
remote controller directly.
COOL
AUTO
Open and lift the front panel up to an angle
until it remains fixed with a clicking sound.
2 Push the AUTO button and the air conditioner
will run in AUTO mode.
3 Close the panel firmly to its original position.
1
Manual
control button
(For
COOL
AUTO
16000~21000Btu/h Models)
NOTE:
The "COOL" mode on the control board is only
provided for testing purposes.
4
ADJUSTING AIR FLOW DIRECTION
TEM
P
CLO
CK
C
SPEE
D
MO
DE
FAN
SPE
ED
ON
OF
F
TE
MP
Lever
Adjust the air flow direction properly otherwise, it might
cause discomfort or cause uneven room temperatures.
Adjust the horizontal louver using the remote controller.
Adjust the vertical louver manually.
Adjusting the Vertical Air Flow Direction (up - down)
The air conditioner automatically adjusts the vertical air
flow direction in accordance with the operating mode.
To set the vertical air flow direction
Perform this function while the unit is in operation.
Keep pressing the AIR DIRECTION button on the remote
controller to move the louver to the desired direction.
Adjust the vertical air flow direction to the desired direction.
In subsequent operations, the vertical air flow is
automatically set in the direction to which you adjusted
the louver by pressing the AIR DIRECTION button.
To set the horizontal air flow direction (left - right)
Adjust the vertical louver manually using the lever on the
left or right side of the vertical louver arm (Depending on
model). Take care not to catch fingers on the fan, horizontal
louver or to damage vertical louvers. When the air
conditioner is in operation and the horizontal louver is in
a specific position, move the lever at left (or right, depending
on model) end of the air outlet to the desired position.
To automatically swing the air flow direction (up - down)
Perform this function while the air conditioner is in operation.
Press the SWING button on the remote controller.
To stop the function, press the SWING button again.
Press AIR DIRECTION button to lock louver in desired
position.
! CAUTION
The AIR DIRECTION and SWING buttons will be disabled when the air
conditioner is not in operation (including when the TIMER ON is set).
Do not operate the air conditioner for long periods with the air flow
direction set downward in cooling or dry mode. Otherwise,
condensation may occur on the surface of the horizontal
louver causing moisture to drop on to the floor or on furnishings.
Do not move the horizontal louver manually. Always use the AIR
DIRECTION or SWING button. If you move this louver manually, it
may malfunction during operation. If the louver malfunctions, stop
the air conditioner once and restart it.
When the air conditioner is started immediately after it was stopped,
the horizontal louver might not move for approximately 10 seconds.
Open angle of the horizontal louver should not be set too small, as
COOLING or HEATING performance may be impaired due to too
restricted air flow area.
Do not operate unit with horizontal louver in closed position.
When the air conditioner is connected to power (initial power), the
horizontal louver may generate a sound for 10 seconds, this is a
normal operation.
5
HOW THE AIR CONDITIONER WORKS
AUTOMATIC OPERATION
operation starts
operation suppression zone
1
2
1 hours
Set temperature
2 hours
ECONOMIC OPERATION
ECONOMIC Operation
Cooling
Fan only
Cooling
Room
temperature
When you set the air conditioner in AUTO mode, it will
automatically select cooling, heating(cooling/heating
models only), or fan only operation depending on what
temperature you have selected and the room temperature.
The air conditioner will control room temperature
automatically round the temperature point set by you.
If the AUTO mode is uncomfortable, you can select
desired conditions manually.
Fan only Cooling
Time
set temperature
DRYING operation
When you push ECONO button during cooling, heating
(cooling only type without),or AUTO operation , the air
conditioner will start following operation . The fan speed
will be automatically controlled .In the operation
suppression zone where capacity is kept to the minimum ,
overcooling is prevented by raising the temperature
setting by 1 after 1 hour and by 2 after 2 hours of
operation. The room temperature is thus regulated
between the operation suppression zone and the set
temperature.(It depends on the outdoor temperature.)
DRYING OPERATION
The dry mode will automatically select the drying
operation based on the difference between the set
temperature and the actual room temperature.
The temperature is regulated while dehumidifying by
repeating turning on and off of the cooling operation or
fan only. The fan speed indicator will display AUTO and
low speed will be used.
OPTIMAL OPERATION
To achieve optimal performance, please note the following:
Adjust the air flow direction correctly so that it is not directed on people.
Adjust the temperature to achieve the highest comfort level. Do not adjust the unit
to excessive temperature levels.
Close doors and windows on COOL or HEAT modes, or performance may be reduced.
Use TIMER ON button on the remote controller to select a time you want to start
your air conditioner.
Do not put any object near air inlet or air outlet, as the efficiency of the air conditioner
may be reduced and the air conditioner may stop running.
Clean the air filter periodically, otherwise cooling or heating performance may be reduced.
Do not operate unit with horizontal louvre in closed position.
6
MAINTENANCE
WARNING
Household
Drain
Cleaner
No
It is necessary to stop the air conditioner and disconnect the power supply before cleaning.
Cleaning the indoor unit and remote
controller
CAUTIONS
Thinner
Use a dry cloth to wipe the indoor unit and
remote controller.
A cloth dampened with cold water may be used
on the indoor unit if it is very dirty.
The front panel of the indoor unit can be removed
and cleaned with water. Then wipe it with a dry cloth.
Do not use a chemically treated cloth or duster to
clean the unit.
Do not use benzine, thinner, polishing powder, or
similar solvents for cleaning. These may cause
the plastic surface to crack or deform.
Cleaning the air filter
A clogged air filter reduces the cooling efficiency of this
unit. Please clean the filter once every 2 weeks.
1. Lift the indoor unit panel up to an angle until it stops
with a clicking sound.
2. Take hold of the handle of the air filter and lift it up
slightly to take it out from the filter holder, then
pull it downwards.
3. Remove the AIR FILTER from the indoor unit.
Clean the AIR FILTER once two weeks.
Clean the AIR FILTER with a vacuum cleaner
Filter Handle
or water, then dry it up in cool place.
7
MAINTENANCE
4. Remove the air freshening filter from its support frame
(The installation and removing method of the air
Air freshening
filter
freshening filter is different depending on the models,
see the pictures marked
and
on the left. .
Clean the air freshening filter at least once a month,
and replace it every 4-5 months.
Clean it with vacuum cleaner, then dry it in cool
place.
5. Install the air freshening filter back into position.
6. Insert the upper portion of air filter back into the unit
taking care that the left and right edges line up
correctly and place filter into position.
Air freshening filter
Maintenance
If you plan to idle the unit for a long time, perform the
following:
(1) Operate the fan for about half a day to dry the
inside of the unit.
(2) Stop the air conditioner and disconnect power.
Remove the batteries from the remote controller.
(3) The outdoor unit requires periodic maintenance
and cleaning. Do not attempt to do this yourself.
Contact your dealer or servicer.
Checks before operation
Check that the wiring is not broken off or disconnected.
Check that the air filter is installed.
Check if the air outlet or inlet is blocked after the
air conditioner has not been used for a long time.
CAUTIONS
Do not touch the metal parts of the unit when
removing the filter. Injuries can occur when
handling sharp metal edges.
Do not use water to clean inside the air conditioner.
Exposure to water can destroy the insulation,
leading to possible electric shock.
When cleaning the unit, first make sure that the
power and circuit breaker are turned off.
8
OPERATION TIPS
The following events may occur during normal operation.
1. Protection of the air conditioner.
Compressor protection
The compressor can't restart for 3 minutes after it stops.
Anti-cold air (Cooling and heating models only)
The unit is designed not to blow cold air on HEAT mode, when the indoor heat exchanger is in
one of the following three situations and the set temperature has not been reached.
A) When heating has just starting.
B) Defrosting.
C) Low temperature heating.
The indoor or outdoor fan stop running when defrosting (Cooling and heating models only).
Defrosting (Cooling and heating models only)
Frost may be generated on the outdoor unit during heat cycle when outdoor temperature is low
and humidity is high resulting in lower heating efficiency of the air conditioner.
During this condition air conditioner will stop heating operation and start defrosting automatically.
The time to defrost may vary from 4 to 10 minutes according to the outdoor temperature and
the amount of frost buildup on the outdoor unit.
2. A white mist coming out from the indoor unit
A white mist may generate due to a large temperature difference between air inlet and air outlet
on COOL mode in an indoor environment that has a high relative humidity.
A white mist may generate due to moisture generated from defrosting process when the air
conditioner restarts in HEAT mode operation after defrosting.
3. Low noise of the air conditioner
You may hear a low hissing sound when the compressor is running or has just stopped running.
This sound is the sound of the refrigerant flowing or coming to a stop.
You can also hear a low "squeak" sound when the compressor is running or has just stopped
running. This is caused by heat expansion and cold contraction of the plastic parts in the unit
when the temperature is changing.
A noise may be heard due to louver restoring to its original position when power is first turned on.
4. Dust is blown out from the indoor unit.
This is a normal condition when the air conditioner has not been used for a long time or during first
use of the unit.
5. A peculiar smell comes out from the indoor unit.
This is caused by the indoor unit giving off smells permeated from building material, from furniture,
or smoke.
6. The air conditioner turns to FAN only mode from COOL or HEAT (For cooling and
heating models only) mode.
When indoor temperature reaches the temperature setting on air conditioner, the compressor will
stop automatically, and the air conditioner turns to FAN only mode. The compressor will start again
when the indoor temperature rises on COOL mode or falls on HEAT mode (For cooling and heating
models only) to the set point.
9
7. Dripping water may generate on the surface of the indoor unit when cooling in a high
relatively humidity (relative humidity higher than 80%). Adjust the horizontal louver to
the maximum air outlet position and select HIGH fan speed.
8. Heating mode (For cooling and heating models only)
The air conditioner draws in heat from the outdoor unit and releases it via the indoor unit
during heating operation. When the outdoor temperature falls, heat drawn in by the air
conditioner decreases accordingly. At the same time, heat loading of the air conditioner
increases due to larger difference between indoor and outdoor temperature. If a
comfortable temperature can't be achieved by the air conditioner, we suggest you use a
supplementary heating device.
9. Auto-restart function
Power failure during operation will stop the unit completely.
For the unit without Auto-restart feature, when the power restores, the OPERATION indicator
on the indoor unit starts flashing. To restart the operation, push the ON/OFF button on the
remote controller. For the unit with Auto-restart feature, when the power restores, the unit
restarts automatically with all the previous settings preserved by the memory function.
10. Lightning or a car wireless telephone operating nearby may cause the unit to malfunction.
Disconnect the unit with power and then re-connect the unit with power again. Push the
ON/OFF button on the remote controller to restart operation.
10
Troubleshooting tips
Malfunctions and Solutions
Stop the air conditioner immediately if one of the following faults occur. Disconnect the
power and contact the nearest customer service center.
RUNNING indicator or other indicators flash rapidly (5 times every second) and
this flash can't be fixed by disconnecting the power, and then connect it in again.
Trouble
Fuse blows frequently or circuit breaker trips frequently.
Other objects or water penetrate the air conditioner.
The remote controller won't work or works abnormally.
Other abnormal situations.
Malfunctions
Unit does not
start
Cause
What should be done?
Power cut
Wait for power to be restored.
Unit may have become unplugged.
Check that plug is securely in wall
receptacle.
Fuse may have blown.
Replace the fuse.
Battery in Remote controller may
have been exhausted.
Replace the battery.
The time you have set with timer
is incorrect.
Wait or cancel timer setting.
Unit not cooling
Inappropriate temperature
Set temperature correctly. For
or heating
setting.
detailed method please refer to
(Cooling/ heating
models only)
room very well
while air flowing
out from the air
conditioner
"Using remote control" section.
Air filter is blocked.
Clean the air filter.
Doors or Windows are open.
Close the doors or windows.
Air inlet or outlet of indoor or
outdoor unit has been blocked.
Clear obstructions away first, then
restart the unit.
Compressor 3 minutes
protection has been activated.
Wait.
If the trouble has not been corrected, please contact a local dealer or the nearest customer
service center. Be sure to inform them of the detailed malfunctions and unit model.
Notes: Do not attempt to repair the unit yourself.
Always consult an authorised service provider.
11
CONTENTS
REMOTE CONTROLS AND THEIR FUNCTIONS.................................................
1
NAMES AND FUNCTIONS OF INDICATORS ON REMOTE CONTROLLER.............
3
HANDLING THE REMOTE CONTROLLER...........................................................
4
SETTING THE CLOCK......................................................................................
5
LOCK AND RESET BUTTON FUNCTION.............................................................
6
AUTOMATIC OPERATION.................................................................................
7
COOLING/FAN ONLY OPERATION...................................................................
8
DRYING OPERATION ............................................................................................ 8
TIMER OPERATION...........................................................................................
9
EXAMPLE OF TIMER SETTING.............................................................................
10
ADJUSTING AIR FLOW DIRECTION.....................................................................
11
REMOTE CONTROLS AND THEIR FUNCTIONS
ON/OFF button
Mode select button
Each time you push
the button, a mode is
selected in a sequence
that goes from AUTO,
COOL, DRY, HEAT
(cooling only type without), FAN ONLY and
back to AUTO.
TEMP
Push the button to start
operation, push the
button again to stop
operation.
CLOCK
C
SPEED
MODE
ON
Temperature button
TEMP.
FAN
SPEED
OFF
: The set temperature
is increased to 30¡£
C
: The set temperature
is decreased to 17¡£
C
Fan speed button
This button is used
for selecting fan
speed. Each time you
push the button, a fan
speed is selected in
a sequence that goes
from AUTO, LOW,
MED, HIGH, and back
to AUTO.
TEMP
CLOCK
C
SPEED
MODE
ON
FAN
SPEED
OFF
TEMP
Slide the cover
1
REMOTE CONTROLS AND THEIR FUNCTIONS
Wind directory button
Push this button to
change the swing
angle of louver. (This is
not conform to the unit
without this function.)
Auto louver button
Push this button to
swing louver. Push the
button again to stop.
Reserve button
Push this button to
reserve ON timer and
OFF timer settings.
Economy running button
Push this button to
set the economical
operation mode (some
models without).
AUTO COOL DRY HEAT FAN
TEMP
CLOCK
TIMER ON
TIMER OFF
SPEED
AUTO LOW MED HIGH
ON/OFF timer button
MODE
ON
TEMP.
FAN
SPEED
OFF
ECONOMIC
RUNNING
AIR
DIRECTION
SWING
OK
TIMER ON
CLOCK
CANCEL
TIMER OFF
Push TIMER ON timer
button to set the ON
timer.
Push TIMER OFF
timer button to set the
OFF timer.
Time adjust button
Clock button
TIME ADJUST
Push this button to
set time.
This button is used
for setting the current
time and OFF time.
Cancel button
Lock button
Push this button to
cancel ON timer and
OFF timer.
When you push the LOCK
button, all current settings are
locked in and the remote
controller does not accept any
operation except that of the
LOCK button. Use the lock
mode when you want to prevent
setting from being changed
accidentally or playfully.
Push the LOCK button again
when you want to cancel the
LOCK mode.
Reset button
The remote controller above drawing may have some differences
from the one that you purchase.
2
When you push the RESET
button, all current settings
are cancelled and get into
the condition of beginning. In
the clock, the colon in "0:00"
will flash, the mode displays
"AUTO", fan speed displays
"AUTO" the temperature
displays "24".
NAMES AND FUNCTIONS OF INDICATORS ON REMOTE CONTROLLER
AUTO COOL DRY HEAT FAN
TEMP
CLOCK
TIMER ON
TIMER OFF
SPEED
AUTO LOW MED HIGH
Transmission Indicator
This transmission indicator lights when
remote controller transmits signals to the
indoor unit.
Mode display
Displays the current operation mode. Including
AUTO, COOL, DRY, HEAT(cooling only type
without), FAN ONLY and back to AUTO.
ON/OFF display
Displayed by pushing the ON/OFF button.
Push the ON/OFF button again to disappear.
Temp. display
Displays the temperature setting (17¡£
C to
¡£
30 C£©
When you set the operating mode to FAN
ONLY, no temperature setting is displayed.
Clock display
The current time is indicated.(0 24 hours)
Timer display
The time set for timer operation is indicated.
(0 24 hours)
Lock display
Displayed by pushing the Lock button.
Push the Lock button again to disappear.
Fan speed display
Displays the selected fan speed, AUTO
and three fan speed levels "LOW" "MED"
"HIGH" can be indicated. Displays AUTO
when the operating mode is either AUTO
or DRY.
Econo. Display (Some models without)
Display by pushing the ECONO. button.
Push the ECONO. Button again to
disappear.
In the illustration, all displays are
indicated for the sake of clarity. During
operation, only the relevant displays will
be shown on the remote controller.
3
HANDLING THE REMOTE CONTROLLER
Location of the remote controller.
Keep the remote controller where its
signals can reach the receiver of the
indoor unit. (a distance of 8m is allowed).
When you select the timer operation, the
remote controller automatically transmits
a signal to the indoor unit at the specified
time.
If you keep the remote controller in a
position that hinders proper signal
transmission, a time lag of up to 15 minutes
may occur.
8m
TEM
P
CLO
CK
C
SPEE
D
MO
DE
FAN
SPE
ED
ON
OF
F
TE
MP
CAUTIONS
The air conditioner will not operate if curtains, doors or other materials block the signals
from the remote controller to the indoor unit.
Prevent any liquid from falling into the remote controller. Do not expose the remote
controller to direct sunlight or heat.
If the infrared signal receiver on the indoor unit is exposed to direct sunlight, the air
conditioner may not function properly. Use curtains to prevent the sunlight from falling
on the receiver.
If other electrical appliances react to the remote controller. either move these appliances
or consult your local dealer.
Replacing batteries
TEM
P
SPEE
D
AU
MO
SP
DE
FA
N
EE
D
CLO
OF
F
ING
EC
O
RU NO
NN MIC
ING
OK
CK
CA
NC
E
TIM
L
TIM
TIM
EA
LO
W
DJ
ER
US
T
OF
F
ER
ON
TE
CO
OL
DR
Y
CLO
CK
TIM
ER
ON
TIM
ER
OFF
ME
ON
DIR AIR
EC
TIO
N
SW
TO
AUTO
MP
DH
IGH
HEA
T FA
N
The remote controller uses two alkaline dry
batteries (R03/LR03X2)
(1) Slide the cover of the battery
compartment, then replace the old
batteries with new ones.
(2) After step (1) is done, push the RESET button.
(3) Before replacing the battery compartment
cover, confirm that the display screen on the
remote controller displays "0:00" and that
the colon is flashing.
After replacing batteries, set the remote
controller clock.
4
NOTES
When replacing batteries, do not use old batteries or different type batteries. Otherwise
it may cause the remote controller to malfunction.
If you do not use the remote controller for more a few weeks, remove the batteries.
Otherwise, battery leakage may damage the remote controller.
The average battery life during normal use is approximately half a year.
Replace the batteries when there is no receiving beep from the indoor unit or if the
transmission indicator on the remote controller fails to light.
Before you start operating the air conditioner,
set the clock of the remote controller using
the procedures given in this section. The
clock panel on the remote controller will
display the time regardless of whether the
air conditioner is in use or not.
SETTING THE CLOCK
AUTO COOL DRY HEAT FAN
TEMP
Initial Setting or the Clock
CLOCK
TIMER ON
TIMER OFF
SPEED
AUTO LOW MED HIGH
MODE
ON
TEMP
FAN
SPEED
OFF
AIR
DIRECTION
2
3
ECONOMIC
RUNNING
SWING
OK
TIMER ON
CLOCK
CANCEL
TIMER OFF
TIME ADJUST
1
When batteries are inserted in the remote
controller, the clock panel will display "0:00"
and the colon will flash.
1. Time adjust button (TIME ADJUST)
push this button to set time.
Forward.
Backward.
Each time you push the button, the time
moves forward or backward by one minute
depending on which side you Push.
The time alters as quickly as you push the button..
5
2.OK button.
When you push the OK button, the clock time
display stops flashing and the clock starts
operating.
Clock
3.Readjusting the Clock
Push the CLOCK button in the battery compartment,
the colon in the clock display will start to flash.
To set the new time, follow 1 and 2 of "Initial Setting
of the Clock".
* Clock accuracy is within 10 seconds per day.
CAUTIONS
Static electricity or other factors (in case of extremely high voltage) can cause remote
controller clock initialise. If your remote controller is initialized (flashing of the colon in
"0:00"), readjust the clock before you start operation.
LOCK AND RESET BUTTON FUNCTION
ECONOMIC
RUNNING
AIR
DIRECTION
SWING
OK
TIMER ON
CLOCK
CANCEL
TIMER OFF
TIME ADJUST
1 2
1. When you push the LOCK button, all
current settings are locked in and the
remote controller does not accept any
operation except that of the LOCK button
Use the lock mode when you want to
prevent settings from being changed
accidentally or playfully.
Push the LOCK button again when you
want to cancel the LOCK mode.
2. When you push the RESET button,
all current settings are cancelled and get
into the condition of beginning.
In the clock, the colon in "0:00" will flash,
the mode displays "Auto", fan speed
displays "Auto", the temperature displays
"24".
6
AUTOMATIC OPERATION
AUTO COOL DRY HEAT FAN
TEMP
CLOCK
TIMER ON
TIMER OFF
SPEED
1
AUTO LOW MED HIGH
MODE
ON
3
TEMP.
FAN
SPEED
OFF
AIR
DIRECTION
ECONOMIC
RUNNING
SWING
OK
TIMER ON
CLOCK
CANCEL
TIMER OFF
TIME ADJUST
2
When you set the air conditioner in AUTO
mode, it will automatically select cooling,
heating (cooling only type without), or
fan only operation depending on the room
temperature.
Once you select the operating mode, the
operating conditions are saved in the unit's
microcomputer memory.
Thereafter, the air conditioner will start
operating under the same conditions when
you simply push the ON/OFF button of the
remote controller.
Start
The OPERATION lamp on the display panel
of the indoor unit starts flashing.
1. Mode select button (MODE)
Select AUTO.
2. Temperature button (TEMP.)
Set the desired temperature. Normally,
¡
£
set it between 21¡C to 28£C
3. ON/OFF button
Push this button to start the air conditioner.
The OPERATION lamp on the display
panel of the indoor unit lights. The
operating mode is selected in accordance
with the room temperature and operation
Stop
starts after approximately 3 minutes.
ON/OFF button
Push this button again to stop the air
conditioner.
If the AUTO mode is uncomfortable, you
can select the desired conditions manually.
When you select the AUTO mode, you do
not have to set the fan speed. The FAN
speed display will show AUTO and the fan
speed will be automatically controlled.
7
COOLING/FAN ONLY OPERATION
Start
AUTO COOL DRY HEAT FAN
TEMP
CLOCK
TIMER ON
TIMER OFF
SPEED
1
AUTO LOW MED HIGH
MODE
ON
3
4
TEMP
FAN
SPEED
OFF
2
ECONOMIC
RUNNING
AIR
DIRECTION
SWING
OK
CLOCK
CANCEL
TIMER ON
TIMER OFF
TIME ADJUST
Connect the unit with the power.
The OPERATION lamp on the display panel of the indoor
unit starts flashing.
1. Mode select button (MODE)
Select COOL, HEAT (cooling only type without), or
FAN ONLY
2. Temperature button (TEMP.)
Set the desired temperature.
¡£
Cooling 21 C or higher
¡£
Heating 28 C or lower
3. Fan speed button (FAN SPED)
Select any of the "AUTO" "LOW", "MED" and "HIGH"
4. ON/OFF button
Push this button to start the air conditioner.
The OPERATION lamp on the display panel of the indoor
unit lights. The operating mode is selected in accordance
with the room temperature and operation starts after
approximately 3 minutes (If you select FAN ONLY mode,
the unit will start immediately.)
Stop
ON/OFF button
Push this button again to stop the air conditioner.
The FAN ONLY mode does not control temperature.
Therefore, perform only steps 1,3, and 4 to select
this mode.
DRYING OPERATION
Start
AUTO COOL DRY HEAT FAN
TEMP
CLOCK
TIMER ON
TIMER OFF
SPEED
1
3
AUTO LOW MED HIGH
MODE
ON
TEMP
FAN
SPEED
OFF
ECONOMIC
RUNNING
AIR
DIRECTION
SWING
OK
CLOCK
CANCEL
TIMER ON
TIMER OFF
TIME ADJUST
2
Connect the unit with the power.
The OPERATION lamp on the display panel of the indoor
unit starts flashing.
1. Mode select button (MODE)
Select DRY.
2. Temperature button (TEMP.)
Push the "TEMP." Button.
The fan speed indicator displays AUTO. The Indoor fan
speed will be automatically selected LOW.
3. ON/OFF button
Push this button to start the air conditioner.
The OPERATION lamp on the display panel of the indoor
unit lights, and operation starts after approximately 3 minutes.
Stop
ON/OFF button
Push this button again to stop the air conditioner.
8
TIMER OPERATION
1. ON / OFF TIMER button
Push the ON or OFF TIMER button as required
The current timer setting is displayed along with
ON/OFF TIMER indicator, and the colon in the
timer setting will flash.
AUTO COOL DRY HEAT FAN
TEMP
CLOCK
TIMER ON
TIMER OFF
SPEED
AUTO LOW MED HIGH
MODE
ON
TEMP.
FAN
SPEED
3
OFF
ECONOMIC
RUNNING
AIR
DIRECTION
SWING
OK
TIMER ON
CLOCK
CANCEL
TIMER OFF
4
1
TIME ADJUST
2
2. Time adjust button (TIME ADJUST)
Push to set the desired time.
Forward
Backward
Each time you push the button the time moves
forward or backward by 10 minutes depending
on which one you push. The time alters as quickly
as you push the button..
3. Reserve button (OK)
Push this button. Check the TIMER lamp on the
display panel of the indoor unit is lit.
Canceling
4. Cancel button(CANCEL)
Push the CANCEL button to cancel the timer
setting.
Changing
Preform steps 1, 2 and 3 to change the setting.
CAUTIONS
When you select the timer operation, the remote controller automatically transmits the
timer signal to the indoor unit at the specified time. Therefore, keep the remote controller
in a location from which it can transmit the signal to the indoor unit properly.
The effective operation time set by remote controller is limited in 24 hours.
9
EXAMPLE OF TIMER SETTING
Off timer
OFF timer
(Operation ¡ú Stop)
The OFF timer feature is useful when you go to sleep.
The air conditioner will stop automatically at the time set.
Example:
Stop
Operate
23:00
To stop the air conditioner at 23:00 p.m.
1. Push the TIMER OFF button.
2. Use the TIME ADJUST button to display "23:00"
on the OFF timer indicator.
3. Push the OK button.
ON timer
(Stop ¡ú Operation)
The ON timer feature is useful when you wake up in the
morning or when you return home. The air conditioner
will automatically start operating at the time set.
On timer
Operate
Stop
Example:
To start the air conditioner at 6:00.
1. Push the TIMER ON button.
2. Use the TIME ADJUST button to display "6:00"
on the ON timer indicator of the remote controller.
3. Push the OK button.
COMBINED TIMER (Setting both ON and OFF
timers simultaneously)
6:00
OFF timer ¡ú ON timer
(Operation ¡ú Stop ¡ú Operation)
This feature is useful when you want to stop the air
conditioner after you go to sleep, and start it again in the
morning when you wake up or you return home.
Example:
Off timer
On timer
Stop
Operate
23:00
6:00
To stop the air conditioner at 23:00 and start it again next
morning at 6:00.
1. Push the TIMER OFF button.
2. Use the TIME ADJUST button to display "23:00" on
the OFF timer indicator.
3. Push the TIMER ON button.
4. Use the TIME ADJUST button to display "6:00" on
the ON timer indicator.
5. Push the OK button.
10
EXAMPLE OF TIMER SETTING
On timer
Off timer
On timer ¡ú OFF timer
(Stop ¡ú Operation ¡ú Stop)
You can use this setting to start the air conditioner when
you wake up and stop it when you leave the house.
Example:
Stop
Stop
Operate
8:00
6:00
To start the air conditioner at 6:00 nest morning, and stop it
at 8:00.
1. Push the TIMER ON button.
2. Use the TIME ADJUST button to display "6:00" on the
ON timer indicator of the remote controller.
3. Push the TIMER OFF button.
4. Use the TIME ADJUST button to display "8:00" on the
OFF timer indicator.
5. Push the OK button.
The timer function (ON or OFF ) which in time is closest to
the actual time will be activated first.
If the same time is set for both ON and OFF timers, no
timer operation is performed. Also, the air conditioner may
stop operating.
.
.
ADJUSTING AIR FLOW DIRECTION
Adjust the air flow direction properly. Otherwise, it might
cause discomfort and make the room temperature uneven.
Adjust the vertical air flow louver using the remote controller.
Adjust the horizontal air flow grilles manually.
Adjusting the Vertical Air Flow Direction
When cooling and dehumiditying
are selected, set the
louver within the
blue region.
.
The air conditioner automatically adjust the vertical air flow
direction in accordance with the operating conditions.
To set the air flow direction you desire
TEM
P
C
SPEE
D
MO
DE
FAN
SPE
ED
ON
OF
F
TE
MP
CLO
CK
Perform this function while the unit is in operation.
Keep pushing the AIR DIRECTION button on the remote
controller to move the louver to the desired direction.
Change the vertical air flow louver direction within the
range indicated.
In subsequent operations, the vertical air flow is
automatically set in the direction to which you adjusted
the louver puusing the AIR DIRECTION button.
11
ADJUSTING AIR FLOW DIRECTION
To automatically swing the air flow direction
Perform this function while the air conditioner is in
operation. Push the SWING button on the
remote controller.
To stop the function, push the SWING button again.
To change the swing direction, push the AIR
DIRECTION button.
CAUTIONS
The AIR DIRECTION and SWING buttons will
be disabled when the air conditioner is not in
operation (including when the ON TIMER is set).
Do not operate the air conditioner for long hours
with the air flow direction set downward during the
cooling or dry operation. Otherwise, condensation
may occur on the surface of the vertical air flow
louver and cause dew dripping.
Do not move the vertical louver manually. Always
use the AIR DIRECTION button. If you move the
louver manually, it may malfunction during
operation. If the louver malfunctions, stop the air
conditioner once and restart it.
When the air conditioner is started immediately
after it was stopped, the vertical air flow louver
might not move for 10 seconds or so.
12
3
CENTRALNI SERVIS:
M SAN Grupa d.d.,
4
Buzinski prilaz 10, Zagreb-Buzin,
Tel: 01.3654.961 Fax: 01.3654.973
E-mail: [email protected]
Bjelovar
Buje
Buzet
Crikvenica
Čakovec
Čakovec, Strahoninec
Čakovec, Gornji Hraščan
Čazma
Daruvar
Donja Pušća
Remuš d.o.o.
Bilogorska BB
043 225 660
Elmat
A. Mihanivića 43
043 242 826
Moreno elektroservis
V.Nazora 21
Vrh d.o.o.
Frana Flaga 3
052 663 485
Trgovački obrt Ivan
Kralja Tomislava 14
051 781 580
TV, Video, Audio, Klima
Trg Eugena Kvaternika 3
040 310 644
Bat d.o.o.
Rudolfa Steinera 2
Co Frigo tehnika d.o.o.
Poljska 14
098 1776 288
040 379 014
098 9020 724
Elektro Novak
Čakovečka 36
040 858 200
Servis Vreš
F. Vidovića 35
043 771 924
Tehnoservis Družin
Gunduličeva 11
043 331 003
Klima-sat
Voćarska 6
Elektronik centar Menges
Kolodvorska 47
031 632 640
RTV Servis Gorica
Linhenštajnov put 9
020 356 017
Gospić
Co Frigo tehnika d.o.o.
Vranovine 19
098 615 295
Imotski
T.U.O. Procesor
Brune Bušića 20
021 670 382
Impuls d.o.o.
Matije Gupca 36b
091 2548 118
Donji Miholjac
Dubrovnik
Josipovac
Karlovac
Koprivnica
Križevci
Makarska
Metković
Našice
Nova Gradiška
099 3315 504
Čulig d.o.o.
Miroslava Krleže 2
047 514 955
Tehno-mont d.o.o.
Stanka Vraza 10
047 684 216
Jap-commerce d.o.o.
Franje Gažija 3
048 622 764
Elektro Babić
Zagorska 86
048 714 219
Linea Nera d.o.o.
P.Zrinskog 6A
048 712 792
Elektro servis Pašketo
Ante Starčevića 26
021 611 850
Finel d.o.o.
Mostarska 10
020 685 377
Elkon-servis
Trg I. Kršnjavog 8
031 615 090
Frigo
Strossmayerova 18
035 362 299
Novalja
Servis Matan
Nadbiskupa Antona Tamaruta bb
098 849 288
Novska
Senior&Junior
Ivana Meštrovića 11
044 601 601
Elektrotrade
Cvijetna ulica 3
047 525 972
Pilot Shop
Četvrt Žarka Dražojevića 1
021 863 494
Ogulin
Omiš
Orahovica
Servis Špoljar
Branka Jakilića 76
Modul-elektroservis
Luke Ilića 10
035 431 225
Ekran d.o.o.
Vukovarska 106
031 204 400
Ploče
Klimaterm d.o.o.
Dalmatinska bb
098 285 006
Poreč
Labelle d.o.o.
Creska 34
052 453 050
Oriovac
Osijek
098 9670 795
Realtehnika
Partizanska 4a
052 452 372
Poreč, Kadumi
Frigoservis Šime
Kadumi 22
052 460 093
Požega, Kaptol
Servis Jelušić
Požeška 40
034 231 017
Prelog
Elektro Instalater
S.Mlinarića 17
Eko klima-instalacije
Argonautska 67
052 381 050
Rijeka
Andar d.o.o.
Oktavijana Valića 9
051 514 703
K.Arsen
Škurinjskih žrtava 24
098 791 814
Rovinj
Cah d.o.o.
Motovunska C8
052 830 202
Matteo
Fažanska 21
052 811 161
Pula
098 1687 042
Sinj
Sisak
Slavonski Brod
Split
Suhopolje
Šibenik
Pešo d.o.o.
Splitska 1
021 660 450
Servis Kramarić
A. Starčevića 27
044 549 119
Etc servis
Trg 22.lipnja 4F
044 549 500
Birotehna d.o.o.
Ferde Livadića 50D
035 217 817
B Commerce d.o.o.
Gunduličeva 22
035 444 752
Klima centar Periš
Stepinčeva 8
021 539 209
Frost d.o.o.
Ivana Rendića 29
098 370 053
021 458 233
Vice promet d.o.o.
Pujanke 24
Elcro-elektroservis
A. Hebranga 12
033 771 366
Gambi d.o.o.
Novo naselje bb, Bilice
022 336 634
Dinamik 3 d.o.o.
Fra Jerolima Milete bb
022 200 369
Tehno Jelčić
Gospe Dalmatinske udarne brigade 71 (Vidici)
022 340 229
Sea Way
Nikole Tesle 30
095 400 0700
Adria Impex d.o.o.
Mostarska 23
Pešo d.o.o.
Dubrovačka 1
021 832 353
Elektrooprema P&N
Preko bb
098 543 547
Varaždin
BI-EL
Primorska 20
042 350 765
Klima-elektro servis
Braće Radića 10
042 201 522
Vinkovci
Electrocool
A.G.Matoša 40
032 225 024
El-tel-friz servis
Hrvatskih kraljeva 7
032 334 363
Trilj
Ugljan, Preko
Vinkovci, Andrijaševci
Virovitica
Zadar
Zagreb
Zagreb, Dugo Selo
Zagreb, Gornja Bistra
Zagreb, Pojatno
Zagreb, Velika Gorica
022 216 241
Etilen d.o.o.
Poljska 4
Servis Rudec
Osiječka 149
095 9091 139
098 722 959
SAVT vl. Josip Novogradec
S.Radića 30
091 343 3100
Ti-san d.o.o.
Industrijska 13
Frigo Plus
Put pudarice 1
098 403 631
023 316 060
T.O. Optima
Franka Lisice 1
023 241 801
Elmont
Josipa Basiolija 15
023 340 442
Sokač d.o.o.
Slanovečka 22
Trgovina-servis Maer
Tupekova 6
01 2985 265
Frigo-mont
Novoselečki put 139
098 453 871
Proakustika
Zapoljska 37
01 2303 084
Pentagram
Slavka Batušića 4
01 3899 199
Synergia Projekt d.o.o.
Palinovečka 19 P
095 90 14 515
Burić-klima d.o.o.
Jurja ves, 2.odvojak 8
Frljak d.o.o.
Rakovčeva 3
098 638 737
X-Tronic
Kustošijanska 275
01 3736 201
Servis rashladnih uređaja
Velika Ostrana, Jasinje 4
091 5045 589
099 2780 278
091 4440 004
098 556 453
Perfector
Zagrebačka 85
Servis Borovec
Pljuskovec 4
Inter klima
Cvjetna 2
01 3393 903
Devito promet d.o.o.
Vladimira Nazora 18
098 747 459
098212783
3
4
B.Krupa
FRIGO SANI sztr
Hasana Kikića 2
037 471 807
Banovići
Klimatronic
Treštenica bb
061 287 708
Banja luka
Preradović
Oplenička 2
051 280 500
Banja luka
EURO SPLET Servis
Srpska 5
051 315 219
Banja luka
ITMG
Brace Potkonjaka 8
051 461 441
Bihać
Elektronik d.o.o.
Trg Slobode 8
037 222 626
Bihać
Teleakustik
Meše Selimovića 15
037 314 900
Bihać
Techno-comp
Alije Đerzeleza 10
061 319 621
Bihać
Medion doo
Jablanska 64
037 315 196
Bijeljina
Sony & computers
Neznanih junaka 43
055 203 799
Bijeljina
FRIGEL MONT
Banjanska 2A
055 222 650
Brčko
MD Montel
Ul. Braće Ćuskića 2
065 532 001
Brčko
ALCOOP
Mujkići 3/37
049 232 770
Brčko
El.Servis RAIN
Braće Čuskića 46
065 621 645
SZR Servis KA Džiđo
Kovačuša 5
030 251 841
Bužim
Elektrum el. servis
Jurišnog bataljuna 14
037 410 349
Cazin
CyberComp
Generala Izeta Nanića bb
037 513 644
Cazin
MEB d.o.o
Mala Lisa bb
037 513 883
Cazin
ELEKTRINSTALATER
Generala Izeta Nanića 51
037 511 590
Čapljina
El. servis Blažević
Tina Ujevića bb
036 826 611
Čapljina
Elektro servis Turudić
Modrič br. 13
036 826 550
Doboj
ARIS Elektonic doo
Dobojske Brigade 27
053 203 433
Doboj
Frigo Elektro SZR
"MB"
Nikole Pašića bb
065 966 576
Goražde
D.o.o. Tehnika
Mravinjac bb
038 822 222
Gradiška
Koming d.o.o.
Vidovdanska bb
051 814 864
MT Frigo
Ružići bb
039 674 005
Kiseljak
Michelangelo
Trgovački centar APC
030 870 438
Kiseljak
RTV Servis Ekran
Bana Jelačića 28
030 879 098
Ključ
BRIŠ Z.R.ETS
17. VKB BR bb
037 663 468
Livno
Eurolux d.o.o
Obrnička bb
034 203 184
Gadže doo
Kralja Zvonimira bb
039 830 730
MD Tehchnic
203. brigade 327
032 691 897
Klima - Hlađenje ZTR
Svetosavska bb
053 812 851
Bugojno
Grude
Ljubuški
Matuzići Doboj
JUG
Modriča
Mostar
ELKO - MARIĆ
Zalik 12
036 558 080
Mostar
Elektro Frigo Lerić
Šehovina 26
036 577 407
Mostar
Gibraltar
Zalik bb
036 558 260
Mostar
LG Ivanković
Kralja Tvrtka 14
036 312 111
Mostar
Zlatna Palma
Ivana Krndelja 8/a
036 552 792
Mostar
Katarina doo
Ante Starčevića 48
036 333 483
Prnjavor
SZR FRIGO
Veljka Milankovića bb
065 585 188
Dafta - Commerce
Splitska 3/3
036 771 303
Sanski Most
T.R."ES" servis
Prijedorska 76
037 682 444
Sanski Most
NO LIMIT TECHNOLOGY
Prijedorska 83
037 695 027
Sarajevo
High
Odobašina 57
033 213 513
Sarajevo
ICENET
Dobrinjske bolnice 16
061 139 454
Sarajevo
MASSIMO doo
Ferde Hauptmana 7
033 713 485
Elektra Servis
Lončarica bb
030 511 278
Trebinje
Elektromontaža
Trebinjiskih Brigada 5
059 261 081
Trebinje
Elektromehanika
Zasad bb
059 260 694
Tuzla
TEP-LIGHT d.o.o.
Koste Racina 1
035 276 190
Tuzla
Iskra-Corona szr.
Suteren Tržnog Centra
Sjenjak Loc. 38
035 276 228
Tuzla
Klima Media
Zlatana Mešića 51
062 102 989
Ellteh
Branilaca 63
032 735 310
Vitez
Kimtec d.o.o
Poslovni centar 96-2
030 718 844
Vitez
Eltih
Stjepana Radića 78
030 711 630
Vitez
VG MONTING
Hrvatskih branitelja bb
030 710 477
Vitez
Viting
S.S. Kranjčevića 10
030 710 809
Vitez
ELEKTROSERVIS SZR
Stara Bila bb
030 716 410
Termika SZR
Podubravlje bb
061 796 136
Zenica
KLIMA EX
M.Serdarevića 9
032 403 112
Zenica
SZR Elektro servis
Huseina Kulenovića 23a
032 240 057
Hladjenje servis SZR
Partizanska 14
061 175 706
Prozor-Rama
Travnik
Visoko
Zavidovići
Živinice
3
4
Ada
Aleksandrovac
Aleksinac
Apatin
Aranđelovac
Bačka Palanka
Bački Petrovac
Batočina
Bečej
Bela Crkva
Bela Crkva
Beočin
Beograd
Uniel elektroservis
Branka Radičevića 51/c
Mitar elektro
29.novembra 64
063/547-939
037/554505 037/554914
Sky t.p.
Knjaza Miloša 864
018/805577
025/778889
Elektrozoki
Stanka Opsenice 47
BJN computers
KRALJA PETRA I BB
034/712-588
BAP Elektro
Braće Ribnikar 16
021/754-093
SZTR Polar elektro
Vajanskeho 6
021/781088
ESKOM
Brane Petković bb
034/842424
G2 servis
Zmaj Jovina 15
021/6910505
Mig computers
I Oktobra 67
013/853-786
ARENA PC KLUB
Proleterska 2
013/852 - 830
Softel SZR
Dositeja Obradovića 15
021/872858
KIMTEC
SL. ZONA BG L1214, V. Vode bb
011/2070-668, 011/2070-670
Beograd
OZIRIS
Narodnog fronta 78
011/3612377 2657238
Beograd
ETC
27. marta 105
O11/3222183 3222452
Beograd
FRIZ SERVIS
Marka Oreškovića 21 Zvezdara
011/2422-932 011/2422922
011/2412952 011/2694788
Beograd
Servis Apsolutna nula
Crnotravska 11a
011/2663-085
Beograd
Bulevar s.z.t.r.
Bul. Kralja Aleksandra 488A, lok.30
011/2860-177
Beograd
IGNIS szr
Ratka Mitrovića 137
011/2510636,011/2516969
Beograd
MD servis bele tehnike
Rodoljuba Čolakovića 1D,Kaluđerica
011/3411907,063/7705659
Beograd
Canatlantic
Skadarska 10 a
011/344-0668
Beograd N.Bgd
FRIZ SERVIS
Džona Kenedija 10j
011/2694-788
Beograd Slavija
Servis bele tehnike NIZ
Kneginje Zorke 52
011/244-9705
INŽENJERING SISTEM
Šimanovačka 3
011/8486528
011/8501223
BeogradBatajnica
Beograd-Grocka
Rešenje sztr
Bulevar oslobođenja 3b
Beograd-Karab.
ENING energ.inž.
Slanački Put 26
011/2782-510
Beograd-Leštane
Frigodanfus
Drenjačka 18a
011/8030601
Beograd-Palilula
Royal
Slanački put 136
011/2085-063
Beograd-Rakov.
Frigo-Klima
Bogdana Žeraića 24/II
011/3511590
VEL-PROM KLUB d.o.o.
Bogdana Bolte 30
011/3942-495
BeogradVoždovac
Beograd-Zemun
City service
Romanijska 40
011/3166800
Beograd-Zemun
Servis bele tehnike
Pinkijeva 1a
011/102-316
Bogatić
Boljevac
Bor
Bosilegrad
Srdanović elektro servis
Pavla Orlovića 105a
015/413501
SZTR Lupšić
Đorđa Simeonovića 46
030/61332
Servis Miki
Nikole Pašića 12
030/458888
017/877-661, 877-877
IBER D.O.O.
Slavčo Dinov 33
Čačak
Quartz
Obilićeva 33
032/34-84-14
Čačak
Hladiša servis szr
Kneza Vase Popovića 8
032/311283
Čačak
ALFACO inženjering
Braće Stanića 47
032/320400
Čačak
DMM-TERMO-GAS
Dragiše Mišovića 237
032/368054
Rade Končar
Stevana Sinđelića 87
037/812-100
Elektro frigo
Balkanska 13
010/391914
Ćićevac
Dimitrovrad
Donji Milanovac
Gadžin han
Golubac
Golubinci
Frigoterm
Nikole Pašića 45
030/590232
Cooling tecnics
Berbatovačka 15
018/274-038
DIGITALL str
Cara Lazara 30
012/79578
Žika Živko Ljubinković
Šimanovačka 45
022/381246 022/381206
022/469-008
Feniks sr
Nikole Tesle 1
Elektro doo
Slavke Đurđević B-1/3
035/233708,035/245834
Kikinda
Bus computers
Nemanjina 36
0230/26-142, 0230/34-521
Kikinda
Miton
Svetosavska 23
0230/34-415
Kikinda
Frigo-fix szr
Braće Lakovića 63 a
0230/31141
SZTRK LIDA ELECTRONIC
Milenka Stojkovića 35
019/82266
Irig
Jagodina
Kladovo
Servis PAJA
Obilićeva 22/11
019/801125
Kragujevac
FOKUS
Ljubiše Bogdanovića 14
034/314-400
Kragujevac
SERVIS COOL SZR
Knez Mihajlova 23
034/362-942
Kraljevo
Servis Rade Končar
Radnički bataljon 23
036/375151
036/231252
Kladovo
Kraljevo
EXCALIBUR COM d.o.o
Hajduk Veljkova 13/7
Kraljevo
EXCALIBUR COM d.o.o
Hajduk Veljkova 13/7
036/231252
Kraljevo
Boćo zur
Oplanići bb
036/355005
Kruševac
ELEKTRON
Stojana Miloševića 6
037/421-792 428-264
Kruševac
Frigooprema
Predraga Stanojevića 18
037/441770
Kruševac
Žisinvest
Mihaila Živića 2
037/886324
Kruševac
Servis za popravku bele
tehnike Radmilo Milojević
Miše Mitrovića 82
037/456251
Kula
Eltek company doo
Maršala Tita 272
025/722224
Kula
Samostalni
elektromehaničarski servis
ESE
Josipa Kramera 42
025/721213,721317
Kula
025/729460
SONAR-PC
Maršala Tita 266
Leskovac
SERVIS "EL"
Cara Lazara 27/17
016/250-778
Leskovac
SZTR D&D
Gojka Zečevića 2
016/223332,016/222718
Leskovac
016/50095,016/54981
Moris d.o.o.
Jug Bogdana 2
Loznica
SZR Univerzal
Vojvode Putnika 9
015 873 692
Loznica
STZTR Buena Vista
Trg Jovana Cvijića bb
015/877998
Loznica
Master games sztr
Vere Blagojević 6
015/840344
ELIT servis rashladnih uređaja
Karađorđeva 69
015/661-167
Majur-Šabac
Globex doo
Tabanovačka 8
015/377338
Mladenovac
SZTR Gile
Milosava Vlajića 56
064/6160292
ETC
Vojvode Mišića 11
019/545019 545 422
Ljubovija
Negotin
Negotin
Frigo promet sr
12. septembra bb
019/541049
MD SERVIS CENTAR
Knjaževačka 19
018/524-072 018/575-314
Niš
NLR servis
Tihomira Brankovića Joce 25
018/212263
Niš
Eltom
Obilićev venac 5
018/511303
Niš
Pansat
Vizantijski bulevar 86,lokal 5
018/277183
018-516-153
Niš
Niš
Anja shop
Rudnička 14a
Niš
Pneu ledo servis
Zetska 17
018/590808
Niš
Dekster
Vizantijski bulevar 16
018/538490
CoeX
Partizanski put 123
011/8480913
Novi Banovci
Novi Pazar
Servis Elektro luks
Ruđera Boškovića 15
020/383035
Novi Pazar
Elmaz sztr
Generala Živkovica 66
020/390-100
Novi Sad
Lav Elektronik
Kopernikova 32
021/6323054
Novi Sad
sztr ERCEG
Branka Ćopića 215
021/498104
Novi Sad
SILER
Stanoja Glavaša 114
021/505-700
Novi Sad
Obodinac elektro servis
Braće Drobnjak 17
021/402097
021/636-19-11
Novi Sad
Hard computers
Cara Dušana 24
Novi Sad
Blue Rose sztur
Rumenački put 87
021/827106
Novi Sad
K&V group
Rumenački put 19
021/6518807
Obrenovac
Šainović i Sinovi
Nikole Vujačića 4
011/8725799
Obrenovac
DELTA FRIGO
Vuka Karadžića 2
011/8725180
Odžaci
Network Computers
Somborska 4 b
025/744800
Opovo
Aleksandra SZTR
Lole Ribara bb
013/682280
Padina
Servis bele tehnike Padina
MaršalaTita 32a
013/667573
Pančevo
Servis rashladnih sistema i
trgovina Ratković
Semberijska 14
013/370-126 013/370101
Pančevo
FRIGO PEĐA
Karađorđeva 67
013/301-300
Pančevo
Mlađa doo
Pelisterska 20
013/334-003
Paraćin
SR EUROKLIMA
Vojvode Mišića 30 lokal 5
035/570550
Paraćin
Servis Tehno
Knjaza Miloša 2
035/562030
Paraćin
Elektro doo
Vidovdanska bb
035/569668
SZTR eko mraz
Dragoljuba Milenkovića 28
010/311141
Požarevac
SR AVS
Kosančićeva
012/556188 012/556-189
Požarevac
Evizo doo
Moše Pijade bb
Požarevac
Megaherc szr
Vojske Jugoslavije 80
012/552176
Požarevac
GSM & PC SHOP s.r.
Trg Oslobođenja 3
012/532-550
Pirot
Požega
Priboj
23 - 2
012/ 541 941
EL ROS szr
Kralja Petra 16
031/713-713
Euronet-trade
Moše Pijade bb
065/383-1345
Prijepolje
SZTR Polet
Novovaroška 2
033/714773,714164
Prijepolje
Elektro servis Pušica
Ive Lole Ribara 265
033/713397
Prokuplje
SOLON
Kruševačka 10
027/325-466 027/322821
Prokuplje
Gas-frigo tehnika
Jug Bogdanova 107
018/595017
Rekovac
MND-Ćupić
Karadjordjeva 22
035/711-809
Ruma
Delco doo
Sremska 62
022/431055
Ruma
MSS tzr
Glavna 145
022/ 490 014
Smederevo
Servis Alfa Frigo
Kolarska 159
026/660-493
Smederevo
Pahulja servis i str
Đure Daničića 63
026/611104
Elektroselenča
Fruškogorska A-7
025/442-444
Sombor
Srbobran
Elektroservis Peđa SZTR
Miladina Jocića 18
021/732162
Sremska
Mitrovica
Frigo i elektro servis Delta
Selo Šuljam Slobadana Bajića Paje
53/a
022/282044
Sremska
Mitrovica
Stepanov doo
Kralja Petra I 87a
022/228-165
Sremski Karlovci
SZR VAT
Preradovićeva 14
021-883-253
Stara Pazova i
Inđija
Termoplast SR
Janka Baka 60
022/363057
Subotica
AS elektronika
Matije Gupca 30
024/525-885
Subotica
Evetović d.o.o.
Karađorđev put 1
024/556-196
Subotica
Wmservis
Ruzmarina 2
063/519505
Svilajnac
Elektrodata-lux
Svetog Save BB
035/314-138
Radoš ups
Prvomajska bb
018/822596
Šabac
C electronic
Prote Smiljanića 52
015/319-530, 015/319-533
Šabac
PIXEL
Mate Jeličić 22
015/343-739
Temerin
Frigo gas
Novosadska 96
021/845448
Trstenik
Slava sztr
Živadina Apostolovića 5
037/718140
Ub
Pass com
Prvomajska 2 lokal 4
014/410465
Freon frigo servis
Užičke republike 26
031/552570
FRIGO elektro
Čegarska 11
014-226-964 220839
Svrljig
Užice
Valjevo
Valjevo
Procesor elektronika
Blok Nade Purić 1/4
014/233-860
Valjevo
Servis Jovanović
Knez Mihajlova 55
014/231079
SZR Moma
Mileta Arsića Pačina 5
026/511568
Elektro servis ESS
Karađorđeva 45
012/62693
Elektro frigo
22.decembar 9
017/417876
Frigo elektrik Lukić
TC Pijaca lok. 11
036/612080
Vršac
Beoservis szr
Svetozara Miletića 84
013/824-126
Vršac
SZTR Stoja
Josipa Kolumba 33
013/836690
Zaječar
Elax szr
Hajduk Veljka 119
019/440492
Zaječar
Elektroservis SZR
Milana Miljkovića 20
019/411-144
Zrenjanin
sr Art cool
Ivana Aćina 35
023/530877
Zrenjanin
SR Mijatović
Žarka Zrenjanina 43
023/536331
Velika Plana
Veliko Gradište
Vranje
Vrnjačka banja
insert warranty number
3
insert model name
4
-
Naziv davaoca garancije: Kim Tec CG d.o.o. Ćemovsko polje bb, 81000 Podgorica, Crna Gora
Podgorica
Frigoelektro
SKOJ- a br.9
081 268 891
TV centar Đečević
Save Kovačevića 153
081 620 981
Elektrofrigo
Vuka Karadžića br.9
083 247 420
Bijelo Polje
SZR Frigoelektro
Trsava br.51
084 431 091
Berane
SZR Frigosistem
Lužac bb.
069 085 791
Kolašin
MG Elektoroservis
Breze 3
081 864 120
Pljevlja
Vlahovljak Refko
Ivana Milutinovića 18
068 220 894
Vision servis
Bulevar
Dj.K.Skenderbeg
085 411 999
El.servis Tomba
Tomba bb.
069 331 153
Serviscomerc
Nikole Đurkovića
082 674 619
Kompresor
Njegoševa 83
088 323 503
Nikšić
Ulcinj
Bar
Tivat
Herceg Novi
SPOŠTOVANI KUPCI!
Zahvaljujemo se Vam za nakup Vivax cool klimatske naprave.
Upamo, da boste z izbiro zadovoljni.
PROSIMO, DAPRED UPORABO PROIZVODA NATANČNO PREBERETE
TEHNIČNO DOKUMENTACIJO TER PRILOŽENA NAVODILA ZA UPORABO.
GARANCIJSKI LIST
SLO
klimatske naprave
GARANCIJA
Tip naprave
Št. garancije
Zunanja enota
Datum prodaje
Notranja enota 1
Notranja enota 2
Notranja enota 3
Notranja enota 4
M.P.
Številka računa
SPLOŠNI PODATKI
Kupec
Naslov
E-mail
Telefonska št.
INSTALACIJA KLIMATSKE NAPRAVE
Servis/lnstalater
Datum instalacije
M.P.
S to garancijo Vam proizvajalec zagotavlja, preko podjetja KimTec d.o.o., kot uvoznika i izdajatelja garancije v Republiki Sloveniji,
brezplačno popravilo naprave, v skladu z veljavnimi predpisi ter pogoji, opisanimi v tem garancijskem listu.
GARANCIJSKI POGOJI
Prevzemamo odgovornost brezplačnega popravila ali zamenjave nedelujočih delov, ki bi nastali v obdobju trajanja garancije zaradi napake med
izdelavo ali instalacijo. Garancijsko obdobje za Vivax cool klimatske naprave se začne z dnem nakupa proizvoda in traja 12 mesecev. Garancija za
proizvode, ki se uporabljajo v komercialne namene, se po izteku garancijskega obdobja podaljšajo še za 12 mesecev, pod pogojem, da se opravi
servisni pregled s strani pooblaščenega serviserja. Garancija se lahko podapa dvakrat, to je skupaj 36 mesecev. Garancijski in servisni pregled
pooblaščeni servis zaračunava po ceniku zastopnika podjetja KimTec d.o.o., in garancijski list potrjuje, kar dokazuje podapanje ter veljavnost garancije.
Garancija velja v primeru, ko je instalacija ali servis Vivax cool klimatskih naprav opravljena s strani pooblaščenega serviserja, katerega je pooblastil
zastopnik, KimTec d.o.o. Vivax cool klimatsko napravo, kot celoto, sestavljajo notranja enota, instalacija in zunanja enota, ki so pravilno izbrani, in ki
so glede na model in moč kompatibilni. V primeru okvare Vivax cool klimatske naprave se obvezujemo, da bomo napravo v najkrajšem možnem času
Čese Vivax cool klimatska naprava ne more popraviti ali se ne popravi v roku45-ih dni, jo
popravili; zagotovo pa najkasneje v roku 45-ih dni.
zamenjamo z novo. Če popravilo traja dlje, kot 10 dni, se garancijski rok podaljša za dolžino obdobja popravila. Garancija se prizna le s priloženim
Izdajatelj
računom ter garancpkim listom, ki mora biti pravilno izpolnjen in potrjen s strani prodajalca, pooblaščenega instalaterja ali serviserja.
garancije zagotavlja servis ter rezervne dele 7 let od datuma nakupa Vivax cool klimatske naprave. Pod garancijo ne spadajo okvare, nastale zaradi
nepravilne priključitve v električno omrežje, napetostnega udara, udara strele ali drugih nesreč, nastalih zaradi slabega vremena ter višje sile.
Garancija ne velja za nepravilnosti, ki so nastale zaradi nepazljive ali nestrokovne uporabe ter neupoštevanja navodil za uporabo, tj. zaradi kakršnekoli
Ob instalaciji, servisiranju, pregledovanju ali popravilu Vivax cool
okoliščine, katera se ne more pripisati napaki v izdelavi klimatske naprave.
klimatske naprave s strani nepooblaščenega servisa, delavnice ali tretje osebe, kupec Vivax cool klimatske naprave izgubi pravico do uveljavljanja
garancije. Iz garancije je izključena odgovornost za morebitne poškodbe oseb ali živali oz. kakršnekoli škode, ki bi lahko nastale med delovanjem ali
nedelovanjem naprave. Garancijski kuponi služijo uveljavljanju popravila naprave. V primeru popravila ima servis pravico zadržati en garancijski
kupon.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Naziv podjetja, ki je izdalo garancijo: KimTec d.o.o., Špruha 31, 1236 Trzin
CENTRALNI SERVIS:
KimTec d.o.o., Špruha 31, 1236 Trzin Tel.: +386 1
401 25 00 E-mail: [email protected]
SERVISNI PREGLED
Datum
SERVISNI PREGLED
Datum
Servis/lnstalater
Velja do
M.P.
Servis/lnstalater
Velja do
•
M.P.
ПОЧИТУВАНИ ПОТРОШУВАЧИ!
Ви благодариме што одбравте да купите клима уред Vivax cool. Се надеваме дека ќе бидете задоволни со Вашиот избор.
ПРЕД УПОТРЕБА НА ПРОИЗВОДОТ, ВЕ МОЛИМЕ ВНИМАТЕЛНО ДА ЈА ПРОЧИТАТЕ ТЕХНИЧКАТА ДОКУМЕНТАЦИЈАИ ПРИЛОЖЕНИТЕ УПАТСТВА
ГАРАНТЕН ЛИСТ
МК
за ѕиден клима уред
ГАРАНЦИЈА Бр.на гаранција
Тип на уред
Надворешнаединица
Датумнапродажба
ОПШТИ ПОДАТОЦИ
ВнатрешнаЕ.1
Внатрешна Е2
ВнатрешнаЕ.3
Внатрешна Е4
Бр. на сметка
M.P.
Купувач
Адреса __________________________________Поштенски број ___________ Град ____________________
E mail
Тел.
МОНТАЖЕН КЛИМА УРЕД
Сервис/Монтажер
Датум на монтажа
M.P.
Со оваа гаранција произведувачот ви гарантира преку увозникот Паком Компани дооел за во Македонија бесплатна поправка на уредот во склад со
важечките прописи наведени во овој гарантен лист.
GARANTNI UVJETI
Преземаме обврска бесплатно да ги замениме или поправиме неисправните делови на клима уредот Vivax cool чија неисправност се појавила за време на
гарантниот рок како грешка во изработката или монтажата. • Гаранцијата на уредите Vivax cool започнува да тече од денот на купувањето на производот и трае
12 месеци. • Гаранцијата на уредите во комерцијална употреба се продолжува за дополнителни 12 месеци по извршен сервисен преглед од страна на овластен
сервис. • Гаранцијата може да се продолжи два пати, односно целосната гаранција да изнесува 36 месеци. • Гарантниот сервисен преглед го наплатува
овластениот сервис согласно ценовникот на застапникот Паком Компани дооел и го заверува гарантниот лист со што се докажува продолжувањето и важноста
на гаранцијата. • Гаранцијата важи ако монтажата и сервисните услуги на клима уредот Vivax cool се извршени од страна на овластен сервис од стран на
застапникот Паком Компани • Vivax cool клима уредите се составени од внатрешна единица, инсталација и надворешна единица кои се внимателно одбрани и
компатибилни според моделот и силата. • Во случај на појава на дефект кај клима уред Vivax cool се обврзуваме дека ќе извршиме поправка во најкраток можен
рок а најдоцна до 30 дена. • Ако не може да се поправи уредот Vivax cool или не биде поправен во рок од 30 дена, ќе биде заменет со нов. • Ако поправката на
клима уредот Vivax cool трае подолго од 10 дена, гаранцијата се продолжува за времетраењето на поправката. • Гаранцијата се признава само со приложена
сметка и овој гарантен лист кој мора да биде исправно пополнет и заверен од страна на продавачот, овластениот монтажер и сервисер. • Давателот на
гаранцијата обезбедува сервис и резервни делови за време од 7 години од датумот на купување на клима уредот Vivax cool. • Во гаранцијата не се вклучени
дефектите што настанале поради неисправна струјна мрежа, преднапонски удари, удари од гром или други временски непогоди и оштетувања предизвикани од
виши сили. • Со оваа гаранција не се опфатени неисправностите кои би можеле да настанат поради невнимателно или нестручно ракување, поради
непочитување на упатствата на произведувачот за ракување или други околности што не претставуваат грешка во изработката на уредот. • Со монтажа, сервис
или поправка на клима уредите Vivax cool од неовластен сервис, работилница или трети лица, купувачот на клима уредот Vivax cool губи право на гаранција. •
Од гаранцијата е исклучена одговорност за евентуални повреди врз лица и животни односно штети што настанале од функционирањето или
нефункционирањето на уредот. • Гарантните купони служат за правдање на поправките на уредот. • При поправката сервисот има право да задржи еден купон. •
Име на фирмата – давател на гаранција: Паком Компани ДООЕЛ ул. 15-ти Корпус бр.15, 1000 Скопје тел.02 2445-000
ЦЕНТРАЛЕН СЕРВИС: Паком Koмпани дооел, ул. 15-ти Корпус бр.15, 1000 Скопје Тел. 02/ 2445 000, факс 02/2445 092.
Сервисен преглед
Датум
Сервисен преглед
Датум
Сервис
Важи до
M.P.
Сервис
Важи до
M.P.
3
4
3
4
3
4
Download

ACP-09CH25AEL ACP-12CH35AEL ACP