UPUTSTVO za upotrebu i održavanje
kotlova na biomasu i čvrsta goriva
EKONA model TN - E – P i TN-E-P+
TIMEX PLUS Proizvođanje, Montaže, Inženiring, Transport in Marketing D.O.O.
36. Vojvođanske udarne divizije br. 25, Novi Kneževac, Srbija | T: +381 (0) 61 710 91 87 /
+381 (0) 61 710 91 88 | E: [email protected] | W: http://www.timexplus.rs
ODGOVORNOST
Ako kotao radi u uslovima životne sredine neprikladna ili se nepravilno koriste (pogledajte
tehnićke podatke), proizvođač ne može preuzeti odgovornost za njegovu pravilnu
rad. Preventivne mere za sprečavanje nesrecc a i povreda mora da obezbedi korisnik kotla.
Ako postoje bilo kakve greške, molimo Vas da nas kontaktirate i da nam obezbedite
sledece informacije :





tip ( naslov )
serijski broj
grešku
na stanje životne sredine
aplikacije ( operativni )
OVLAŠCENI SERVIS :
TIMEX PLUS d.o.o
36. Vovođanske udarne divizije br. 25
23330 Novi Knježevac
Srbija
W: http://www.timexplus.rs
E : [email protected]
IZJAVA O USKLAĐENOSTI
CE ( EK ) Deklaracija o usklađenosti ( koja se nalazi u prilogu ), osigura da je kotao bio
sigurno pregledan i testiran i da ispunjava sve uslove navedene u važecim standardima
direktiva i propisa.
- Pravilnik o bezbednosti mašina
( "Službeni glasnik RS " , št.52/2000 , 57/2000 , 107/2001 , 25/2006 , 75/2008 )
Direktiva 98/37/EC , 2006/42/EC dopunjava Direktiva 95/16/EC sa prepravljene i
izmene
- Pravila u vezi sa električne opreme namenjene za upotrebu u okviru određenih granica
napona("Službeni glasnik RS " , broj 27/2004 . ) Direktiva 2006/95/EC izmjene i
dopune
- Pravilnik o Elektromagnetska kompatibilnost ("Službeni glasnik RS ", broj 132/2006 .)
Direktiva 2004/108EC i njene izmjene i dopune,
− Odredba Direktive opreme pod pritiskom ("Službeni glasnik RS ", broj 15/02 ,
47/02 , 54/03 , 114/03 , 138/06 . ) Direktiva 97/23/EC i njene izmjene i dopune.
−
TIMEX PLUS Proizvođanje, Montaže, Inženiring, Transport in Marketing D.O.O.
36. Vojvođanske udarne divizije br. 25, Novi Kneževac, Srbija | T: +381 (0) 61 710 91 87 /
+381 (0) 61 710 91 88 | E: [email protected] | W: http://www.timexplus.rs
1.0 BEZBEDNOST INFORMACIJE I UPOZORENJE
Sledeci bezbednosne instrukcije imaju za cilj da zaštite potrošača i obezbediti dug život kotla.
Osoblje uključeno u instalaciju , puštanje u rad , održavanje i upravljanje je svesna za ova
bezbednosna upozorenja i rad sa njima. Sva radova na kotlu mora da obavi kvalifikovano
osoblje sa odgovarajucim alatima i testom opreme.
Na početak imajte na umu sledeca bezbednosta pravila :
− Isključite sve osigurače na ulazu i izlazu,
- proverite da li ste izbegli reintegracije osigurača,
- sa mernim instrumentom proverite dali je ulaz i izlaz efikasno bez tenzija,
- proveri uzemljenje,
- obezbediti zaštitu od dodira druge komponente koje su pod stresom.
!!!!!!!!!!!!!!NAPOMENA : DOZIRANA CREVA MOGU BITI VEOMA
VRUČA- OPCIJA OPEKLOTINA!!!!!!!!!!!!!
Kotao na pravilno postavljanje i priključenje, delujuci u skladu sa uputstvom za upotrebu nije
opasan. Električni djelovi koji se nalaze u njemu su zašticeni od pristupa vode ili prašine ,
štite tjelo kotla od kontakta sa delovima žkoji su pod naponom.
!!!!!!NAPOMENA : za bilo kakvu štetu usled zloupotrebe, korisnici preuzimaju punu
odgovornost !
!!!!!!!!!Prije instaliranja i svakog rada unutra kotla ili gorionika mora da se pročita
upustvo za upotrebu i instalaciju!!!!!!!!!
!!!!!!!Električni priključak gorionika mora da obavi kvalifikovano lice !!!!!!
!!!!!!!!Treba voditi računa da voda ne dodje do delova koji su pod tenziju!!!!!!!
!!!!!!Mora da bude omogucen slobodan pristup do električne energije u primeru
hitnog isključenja, čišcenja i održavanja !!!!!!!
!!!!Vezu za sprovođenje je potrebno izvršiti u isključenem stanju (brez električnog
napona)!!
TIMEX PLUS Proizvođanje, Montaže, Inženiring, Transport in Marketing D.O.O.
36. Vojvođanske udarne divizije br. 25, Novi Kneževac, Srbija | T: +381 (0) 61 710 91 87 /
+381 (0) 61 710 91 88 | E: [email protected] | W: http://www.timexplus.rs
Instalacija i povezivanje kotla i gorionika se čini od strane kvalifikovanog lica u skladu sa
propisima. Nakon povezivanja i montaže komponenta, se vrši kontrola mjerenja povezanih
elemenata, da se obezbedi siguran i pravilan rad !
!!!! UPOZORENJE : temperature vode u kotlu ne bi trebala da padne ispod 50 °C, u
suprotnom može dovesti do kondenzacije !!!!
!!!! NAPOMENA : Po završetku grejne sezone treba da se očisti kotao jer to povecava životni
vek kotla!!!!!!!!
!!!! Napomena: U nekim delovima kotla temperatura može da bude prilično visoka. Ako gde
temperatura prelazi 55 ° C, na tom mestu je namješten znak upozorenja SIST EN 61310-1. Za
siguran rad zahteva se upotreba rukavica !!!!
Tokom instalacije kotla sa peletima gorionika potrebno je imati na umu bezbednosni
standard koji se brine o vašoj i drugoj bezbednosti !!!!
Ne postavljajte gorionik na šporet, koji se nalazi u slabo provetrenim prostorijama ,
nezašticenim od vremenskih upliva, prašnim prostorijama ili u visokoj vlažnosti područja.
Ne naslanjate kotla zidovima i držite se u skladu sa važecim propisima!
Pečat dimnjaka spojite sa zaptivkama ( silikonskim ) koji je otporan na najmanje 300 °C!
Uverite se da struktura zgrade gde se održava dimna cev nije od lako zapaljivih materiala,
u tom slučaju treba zaštiti zonu sa ne-zapaljivih materijalom !
Proverite da li je napajanje od 230 V i da je radito pravilno utemeljuje !
Nemojte otvarati vrata za vreme rada kotla!
Isključite napajanje prije uklanjanja zaštite gorionika!
Kontrolirajte pravilno djelovanje gorionika i pojednostavite ( ako je potrebno) podešavanja
punjenja u zavisnosti od karakteristika goriva !
Proverite da li su goriva odgovarajuceg kvaliteta i da na taj način ne dovodi do začepljenja
prostora u crvastoj opremi, kao i da pec može lako dostici radnu temperaturu !
TIMEX PLUS Proizvođanje, Montaže, Inženiring, Transport in Marketing D.O.O.
36. Vojvođanske udarne divizije br. 25, Novi Kneževac, Srbija | T: +381 (0) 61 710 91 87 /
+381 (0) 61 710 91 88 | E: [email protected] | W: http://www.timexplus.rs
Proverite da li se paljenje i sagorevanje odvijaju kako treba !
Proverite pravilno funkcionisanje gorionika pravilno modulaciju plamena i operacije
dodavanje goriva!!!
UPOZORENJE!!
Prije nego što uklonite zaštitni poklopac gorionika kotla je neophodno da se odvoji od
napajanja, ovaj zadatak je dozvoljen samo od strane ovlašcenih lica!
Proizvođač ne preuzima nikakvu odgovornost za štetu na licima ili stvarima ako se ne
uzima u obzir sve bezbednosne standarde ( uključujuci i one u ovom tekstu koje nisu na
listi) !
2.0 OPIS
Toplovodni kotao je dizajniran za centralno grejanje kuca, porodičnih kuca, prodavnica i
manje proizvodne jedinice.
Kamin i konvekciski dio kotla su napravljeni od kvalitetnog materiala, tehnološkog
zavarivanja. Kotao je dobro izolovan sa pritisnom mineralnom vunom i zašticen oplatom.
Instalacija i upotreba je jednostavna i konektori su standardni .
Kotao EKONA TN - EP je razvijen na osnovu godina iskustva u projektovanju i proizvodnji
kotlova za centralno grejanje. Pec TN - E - P je za spaljivanje čvrstih goriva ( drveta, ogrevno
drvo, peleta, briketi ).
Kotao je bez obzira na kvalitet goriva visoke efikasnosti. Tri modela od 20-45 kV, vam
ponudi optimalan izbor za vaše potrebe.
Kotao je izrađen od kotlovskih limova. Dizajn rešenja omogucava nam da se lako održava i
dug život.
Komponente :
- Pec TN EP
- 250l rezervoar
- Automatizacija
- Vazduhom hlađeni gorionik eCom 5 / 35 kV
Karakteristike gorionika instaliran na kotao :
 gorionik je sa vazdušnim hladjenjem, koji predstavlja dugovečnost 15 godina i više .
Povezivanje gorionika između R' 'i F''na kotlu .
TIMEX PLUS Proizvođanje, Montaže, Inženiring, Transport in Marketing D.O.O.
36. Vojvođanske udarne divizije br. 25, Novi Kneževac, Srbija | T: +381 (0) 61 710 91 87 /
+381 (0) 61 710 91 88 | E: [email protected] | W: http://www.timexplus.rs
 Ventilator je ugrađen u gorionik i može se koristiti i za duvanje vazduha sa sagorevanjem
u slučaju ručnog loženja drva. Način takvog loženja je podržan od stane kontrolora, koji je
instaliran kod gorionika.
 Čišcenje komore gorionika je automatski preko elektricnog ventila, sa komprimovanim
vazduhom, u koliko je napravljena spojnica na kompresor. U suprotnom, neophodno je
ručno čišcenje pepela i drugih ne - zapaljivih materijala iz gorionika komore.
Čišcenje je potrebno svaka 3 dana, temeljno čišcenje jednom u nedelju ili dve zavisi od
kvaliteta peleta.
 Kontrola gorionika omogucava automatski rad poređenim sa uljem ili gasnom
gorionikom.
- Automatsko prilagođavanje različitim peleta.
- Kvalitet rada čak i kada gori niski kvalitet peleta.
- Jednostavno rukovanje i održavanje
 Izdušni gasovi, u skladu sa zakonom .
 Efikasnost goriva - peleta preko 90 - 95 % .
 Instalacija gorionika na postojeci kotao produži život toga.
3.0 TEHNIČKI PODACI
KOTAO
TOPLOTNA SNAGA
(KW)
DIMENZIJE KOTLA
VIŠINA (mm)
ŠIRINA (mm)
DUBINA (mm)
TEŽINA KOTLA (kg)
KOLIČINA VODE( l)
MAKIMALNI RADNI
PRITISAK
PRIKLJUČNE MERE
TOPLI VOD (″)
HLADNI VOD (″)
VEZA SA DIMNJAKOM
(mm)
VISINA VEZE SA
DIMNJAKOM (mm)
MAKSIMALNA
TEMPERATURA
PREDTOKA (° C )
NAJMANJA
TEMPERATURA
POVRATKA (° C )
TEMPERATURA
TN-E2-P
25 - 32
TN-E3-P
35 - 45
1010
550+550
1010+510
1100
625+625
1170+510
200
105
3
260
130
3
1
1
160
1 1/4
1 1/4
180
785
925
90
90
40
40
<220
<220
TIMEX PLUS Proizvođanje, Montaže, Inženiring, Transport in Marketing D.O.O.
36. Vojvođanske udarne divizije br. 25, Novi Kneževac, Srbija | T: +381 (0) 61 710 91 87 /
+381 (0) 61 710 91 88 | E: [email protected] | W: http://www.timexplus.rs
DIMNIH GASOVA KOD
TEMPERATURE VODE U
KOTLU od 75 ° C
MINIMALNA
DEREGLIJA DIMNJAKA
(mbar )
0,2
0,2
Podaci su preuzeti na ploći koja se nalazi na vidljivom položaju uređaja.
•
•
•
GORIVO : peleta , na čvrsto gorivo
Napajanje energijom: monofazni, 230 V, 50 Hz 16A ,
napajanja 3 x 2,5 mm2
Komora za sagorevanje : vatrostalni beton
4.0 USLOVE RADA
Maksimalna temperatura okoline u normalnoj upotrebi je +40 ° C, minimalna temperatura
ambijenta je 0 ° C.
Vazduh mora biti čist, a relativna vlažnost ne sme prelaziti 50 % od maksimalne temperature
+40 ° C.
Više relativne vlage su dozvoljene na nižoj temperaturi ( na primer, 90 % na +20 ° C ).
Nadmorska visina od instalacije sajta ne sme da prelazi 2000 m.
5.0 UPUTSTVO ZA ODRŽAVANJE I SERVISIRANJE!
!!!! Pročitajte priloženi uputstva pažljivo do kraja !!!!!
Čišcenje kotla
Za optimalan i dugotrajan rad kotla potrebno je periodično čišcenje. Čist kotao štedi kod
goriva. Samo 1mm prljavštine na zidovima ložišta povecava troškove grejanje za 5% do 10
%. Kada je sloj debljine od 3mm, što nije neuobičajeno za jednu sezonu goriva, troškovi
grejanja se povecava za čak 30%.
 Preduslov za pravilno funkcionisanje kotla i visoku efikasnost, da je kotao kamina
čist.
TIMEX PLUS Proizvođanje, Montaže, Inženiring, Transport in Marketing D.O.O.
36. Vojvođanske udarne divizije br. 25, Novi Kneževac, Srbija | T: +381 (0) 61 710 91 87 /
+381 (0) 61 710 91 88 | E: [email protected] | W: http://www.timexplus.rs
 Kod spaljivanja čvrstog goriva na zidovima kotla akumulira se sloj šljake i katrana ,
zato je neophodno očistiti pec svakodnevno sa četkom ili grebalicom .
 Temeljno čišcenje je neophodno i potrebno bar dvaput mesečno .
 Obloge na zidu kotla u manjoj debljini povecava potrošnju goriva ili smanjuju
efikasnost.
Čišcenje se obavlja kroz cevi za čišcenje, što je standardna oprema u kompletu kotla ( gledaj
sliku ). Sa priborom se uklanja pepelo i obloge izmenjive površine (vodom hlađena rešetka,
zidnovi kotla, vodom hlađeni regali ) i pušnica.
Poželjno je da je prvo loženje što više suvo i ne previše mokro. Kod prvog loženja je poželjno
da se pali, tako da čim prije temperatura kotla dostigne 750° C .
Kotao se loži tako, da temperatura ne pada ispod 600° C. Da bi se za takvo loženje lako
regulisala temperatura vode u radijatoru i da se čak održava ispod 60° C potrebna je
instalacija bar najjednostavnijog trostrukog mikser ventila ili termostatski ventil za radijator .
UPOZORENJE !
Kotao se mora redovno čistiti. Izbegavajte se loženje u kojom se pojavljuje kondezirana
para na zidu kamina.!
Samo redovno čisćenje i održavanje kotla obezbeđuje ekološku i nesmetano funkcionisanju
efikasnosti .
 Uz svako čišcenje očistite i eksterijer prašine. Prašina ne sme da bude odložena na telu,
ispod automatskog kotla ili gorionika ispod zaštitnog poklopca.
 "OPASNO ZA ŽIVOT ! " ne dodiruj deo gorionika i kotla automatizacije prvo morate da
isključite električno napajanje. Svi problemi mogu biti rešeni ili pročitatni na kotlu
automatizacije ili na gorioniku elektronike !
 Na kotao ne smeju biti postavljene stvari !
 Kotao ne sme da se čisti sa vodom ili zapaljivimi supstanci!
TIMEX PLUS Proizvođanje, Montaže, Inženiring, Transport in Marketing D.O.O.
36. Vojvođanske udarne divizije br. 25, Novi Kneževac, Srbija | T: +381 (0) 61 710 91 87 /
+381 (0) 61 710 91 88 | E: [email protected] | W: http://www.timexplus.rs
Prije čišćenja kotla peći ili kotla gorionika je neophodno, da se isključi jedan sat pre
čišcenja da se svi delovi ohlade.
1 . Ako je magnetni ventil povezan na komprimovani vazduh, neophodno je da se
komora za čišcenje gorionika peci čisti jedanput u 3 do 10 dana zavisi od kvaliteta
peleta. Čišcenje komore se vrši sa rukavicom.
2 . Čišcenje kotla jedanput u 7 do 14 dana zavisi od kvaliteta peleta .
3 . Redovno održavanje dimnih instalacija obavi ovlašceni đeram.
4 . Potrebna je redovna kontrola količine peleta u rezervoaru i njegova dopuna.
6.0 UPUSTVO ZA PREVOZ I SKLADIŠTENJE
Kotao se prije prevoza uvije u foliju, kritične tačke (gde je to potrebno) radi zaštite stavi se u
stiropor i kartonske kutije. Prevoze se obavi u uspravnom položaju .
Dozvoljena temperatura tokom prevoza i skladištenja je između -25 ° C i +55 ° C , za kratke
periode vremena kad ne prelazi 24 sati, dozvoljeno do +70 ° C. Kotao treba postaviti i
povezati u kratkom vremenskom periodu (mesec dana nakon prihvatanja od strane
dobavljača) !
U slučaju kada kotao nije povezan u tomtrenutku, mora se čuvati na suvom i vazdušnoj
prostoriji i na sobnoj temperaturi u uspravnom položaju !
Prije primene za prevoz treba da bude kotao pravilno zašćiten!
7.0 INSTALACIJA, PRIKLJUČAVANJE I UPOTREBA
7.1 Postavljanje i priključivanje
Kotao mora biti instaliran na stabilnu i ravnu površinu. Raspored i ugradnja kotlova i
gorionika bi trebalo da bude izvedeno od strane kvalifikovanog osoblja. U kotlarnici mora biti
instalirana vodovodna mreža i pristup do električne mreže koji treba imati uzemljenje.
Kotlarnica mora dozvoliti prirodnu ventilaciju i omogucavanje svežog vazduha.
Zemljišta i unutrašnjost kotlarnice mora biti napravljena od materiala koji je otporan na vatru.
TIMEX PLUS Proizvođanje, Montaže, Inženiring, Transport in Marketing D.O.O.
36. Vojvođanske udarne divizije br. 25, Novi Kneževac, Srbija | T: +381 (0) 61 710 91 87 /
+381 (0) 61 710 91 88 | E: [email protected] | W: http://www.timexplus.rs
Poželjno je, da je prostorija u kojoj je instaliran kotao bez vlage, da ne postoji korozija
metalnih djelova kotla, jel to omogucava produženje života.
Za punjene kotla iz vodovodnog sistema preporučuje se meka voda. Punjenje se vrši
iz zadnje strane kotla. Cirkulator (pumpa) se uključi samo kada je instalacija sistema je puna
vode, potrebno je obezbedi da je kotlo i sistem vazdušen (odzraćen).
Spajanje kotla i dimnjaka sa dimnimi cevi treba da bude postavljeno vertikalno ili
horizontalno. Sve spojnice moraju biti dobro zapečaceni .
Preporučuje se da je dimnjak veličine po sljedecem planu :
Prije loženja, obavezno proverite :




pritisak vode u kotlu i instalacija od 1 do 1,5 bar .
Pumpu treba uključiti kada temperatura vode u kotlu dostigne 60°C.
U potpunosti otvorite poklopac na donjih vratima i pušnicu.
Pozicija kontroler za sistem kontrole proklizivanja ( pozicija 3 na slici 2 )
U zatvorenom sistemu instalacije je obavezna ugradnja sigurnosnih ventila koji se aktivira na
tri barova, kao i instalacije ekspanziona posuda. Među sigurnosnog ventila i širenje kontejnera
ne sme da se instalira zaustavitni elementi.
U slučaju niske temperature vazduha i ako se kotao ne koristi u sistemu, potrebno je spustiti
vodu ili dodati antifriz.
7.2 LOŽENJE KAD JE KOTAO HLADAN
U peci stavimo na rešetke od livenog gvožđa drva ( bakalar, papir ) i napravimo vatru. Prije
TIMEX PLUS Proizvođanje, Montaže, Inženiring, Transport in Marketing D.O.O.
36. Vojvođanske udarne divizije br. 25, Novi Kneževac, Srbija | T: +381 (0) 61 710 91 87 /
+381 (0) 61 710 91 88 | E: [email protected] | W: http://www.timexplus.rs
toga potrebno je pokretani režanj (POZ.5) dignemo i sa time omogucavamo dimnim gasovim
direktan izlazak u dimnjak. Kad gorivo pravilno zagori, pokretni režanj (POZ.5) spustimo i
zatvorimo. Sagorevanja gasova se preusmeravaju u razmenu komoru i podesivanih amortizera
u dimnjaku .
U GORIVO NIJE DOZVOLJENO izlivanje zapaljive tečnosti !
7. 3 LOŽENJE TOPLOG KOTLA
 Otvorimo ( podizanje ) pokretni poklopac (POZ.5).
 Otvorimo ( ukoliko nije vec otvorena ), ventilator za vazduh (POZ.11).
 Minimalni odtvorimo vrata kamina i sačekamo da se dim iz ložišta preko
pokrete klapne uliva u dimnjak.
 Ponovno naložimo gorivo, zatvorimo vrata kamina i zatvorimo ( spustimo )
pokretan režanj (POZ).5).
 odgovarajuci utovar kotla omogucava minimalnu pušenje kotlovnice.
Preporučuje se upotreba drveta sa maksimum 15 % vlage, što nam daje najbolji energetskih
efekat.
Tokom rada kotla, preporučujemo minimalnu temperaturu za grejanje vode 75 °C.
Ugradnja miksera kod kotla na čvrsto gorivo je obavezan. Sa njim podesimo ispravno
mješanje koji nas uverava, da temperatura vode u kotlu ne pada ispod dozvoljenog nivoa,
sprečava nas od rose i akumulacije naslage na kotlu .
Za optimalnu kontrolu kotla, što je preduslov za dug život preporučujemo kotao
TIMEKS kontrolnu ormaricu KO – TN.
TIMEX PLUS Proizvođanje, Montaže, Inženiring, Transport in Marketing D.O.O.
36. Vojvođanske udarne divizije br. 25, Novi Kneževac, Srbija | T: +381 (0) 61 710 91 87 /
+381 (0) 61 710 91 88 | E: [email protected] | W: http://www.timexplus.rs
SHEMACKI PRIKAZ KOTLA EKONA SA OSNOVNIM PODACIMA I LEGENDOM
LEGENDA:
1. voda
2. kamin
3. izolacija
4. kontrolna jedinica
5. ventil za regulisanje izduvnih gasova
6. režanj kako bi se omogucio direktno do dimnjaka
7. povlačenje tople vode
8. povratak hladne vode
9. oslobađanje vode
11. vrata
12. gorionik
13. konektor za regulisanje
14. livenog gvožđa rešetke
15. razmenjivač toplote
16. bauvar
17. dozirni crv
18. peleta
TIMEX PLUS Proizvođanje, Montaže, Inženiring, Transport in Marketing D.O.O.
36. Vojvođanske udarne divizije br. 25, Novi Kneževac, Srbija | T: +381 (0) 61 710 91 87 /
+381 (0) 61 710 91 88 | E: [email protected] | W: http://www.timexplus.rs
HIDRAULIČNE SPOJNICE KOTLA
LEGENDA:
1. kotao
2. mikser
3. sistem kontrole proklizavanja
4. balast radijatora
5. radijatorski ventil
6. radijator
7. cirkulator
8. nepovratni ventil
9. zatvorni ventil
10. sigurni ventil
11. ekspanzioni sud
12. automatski vazdušni ventil
13. manometar
14. termostat
15. priključak za punjenje i
praznjenje kotla
16. dimnica
17. priklop gorionka na fleksibilne
cevi
18. potapna ruka 1/2coli za sigurni i
radni termostat
ELEKTRIĆNA ŠEMA
Dijagram povezivanja i šeme se mogu naci u uputstvu za instalaciju, konfiguraciju i
rukovanje kotla ).
TIMEX PLUS Proizvođanje, Montaže, Inženiring, Transport in Marketing D.O.O.
36. Vojvođanske udarne divizije br. 25, Novi Kneževac, Srbija | T: +381 (0) 61 710 91 87 /
+381 (0) 61 710 91 88 | E: [email protected] | W: http://www.timexplus.rs
UPUSTVA ZA INSTALACIJU OBLOG KOTLA
Prvo obložiti kotao tjela sa vezanim aluminijum - izolovani tako da se završava u preklapanju
izolacije potom stupiti u kontakt sa linije :
TIMEX PLUS Proizvođanje, Montaže, Inženiring, Transport in Marketing D.O.O.
36. Vojvođanske udarne divizije br. 25, Novi Kneževac, Srbija | T: +381 (0) 61 710 91 87 /
+381 (0) 61 710 91 88 | E: [email protected] | W: http://www.timexplus.rs
 Izolovati zadnje stranu i instalirati obloge :
 Istalirajte strane obloge. Na taj način obratite pažnju na dnu obloge instalirane za donji
nosač i gornji deo zareza sa strane. Prije toga zategnuti priložene pinove:
TIMEX PLUS Proizvođanje, Montaže, Inženiring, Transport in Marketing D.O.O.
36. Vojvođanske udarne divizije br. 25, Novi Kneževac, Srbija | T: +381 (0) 61 710 91 87 /
+381 (0) 61 710 91 88 | E: [email protected] | W: http://www.timexplus.rs
 Pravilno staviti pinove i instalirane obloge :
 Postavite prednju obloku i pritegnuti dva zarazena šarafa:
 Postavite gornju oblagu i sa četiri šfrafi zakačiti na strane obloge :
TIMEX PLUS Proizvođanje, Montaže, Inženiring, Transport in Marketing D.O.O.
36. Vojvođanske udarne divizije br. 25, Novi Kneževac, Srbija | T: +381 (0) 61 710 91 87 /
+381 (0) 61 710 91 88 | E: [email protected] | W: http://www.timexplus.rs
Slika pravilno montiranog obloga kotla
TIMEX PLUS Proizvođanje, Montaže, Inženiring, Transport in Marketing D.O.O.
36. Vojvođanske udarne divizije br. 25, Novi Kneževac, Srbija | T: +381 (0) 61 710 91 87 /
+381 (0) 61 710 91 88 | E: [email protected] | W: http://www.timexplus.rs
UPUSTVO ZA INSTALACIJU OBLOG REZERVOARA
 Po istom sistemu instaliramo u napred i nazad obloge rezervoara. Ugradnja obloge
rezervoara
zaključujemo sa unošenjem strane obloge:
 Šarafe privijemo i zatim ogrlicu zakačimo na poklopac
TIMEX PLUS Proizvođanje, Montaže, Inženiring, Transport in Marketing D.O.O.
36. Vojvođanske udarne divizije br. 25, Novi Kneževac, Srbija | T: +381 (0) 61 710 91 87 /
+381 (0) 61 710 91 88 | E: [email protected] | W: http://www.timexplus.rs
8.0 POTENCIALNI PROBLEMI U RADU
PROBLEM
Kotao ne dostiže radne
temperature
Kotao ima vlažnost
UZROK
Nedostatak primarne
temperature
RJEŠENJE
Otvoriti otvor za dovod
primarnog vazduha
Pogrešne veličine i
izgrađnje dimnjaka
Otvori otvor za
odvodni kanal na dimni cevi
Prljav kotao i nečistoca
Očisti kotao i dimnjak
dimjaka
Temperatura vode je izpod 40 Otvoriti otvor za dovod
0 C
primarnog zraka i dodati
gorivo
Proveriti dimnjak i pušnicu
Poddimenzioniran kotao
9.0 REZERVNI DELOVI
Ako je moguce elemente koje treba da se zameni ili promene treba menjati sa originalnanim
ili funkcionalno zamenljivi rezervni delovi.
10.0 OPREMA ZA GAŠENJE
U slučaju požara, preporučujemo upotrebu sredstva za gašenje požara sa CO2 ili
odgovarajuce mere i korišcenje opreme i zaštite u skladu sa važecim propisima zaštite od
vatre.
11.0 UKLANJANJE IZ UPOTREBE
Vek trajanja kotla zavisi od instalacije, korišcenja i uslova rada, uzimajuci u obzir život
komponenta i njihovog redovitog obavljaljanje neophodni su radovi održavanja. Godina
proizvodnje je utisnuta na pločica sa imenom.
Po završetku njegovog života potrebno je ukloniti kotao iz upotrebe. Potrošni djelovi moraju
biti bačena u deponiju za industrijski otpad, u skladu sa ekološkim propisima i zakona.
TIMEX PLUS Proizvođanje, Montaže, Inženiring, Transport in Marketing D.O.O.
36. Vojvođanske udarne divizije br. 25, Novi Kneževac, Srbija | T: +381 (0) 61 710 91 87 /
+381 (0) 61 710 91 88 | E: [email protected] | W: http://www.timexplus.rs
12.0 OBAVEZE PROIZVAĐAČA – GARANCIJA
Proizvođač se obavezuje da u garantnom roku koji je navedeno u garantnom listu
( prilog ), otkloni sve moguče greške i propuste, na instaliranu opremu u vrjeme koje daje
proizvođač.
U toku garantnog perioda proizvođač ce eliminisati nedostatke koje nisu uzrokovane od više
sile ili nepravilne intervencije ili nepravilnog korišcenja.
TIMEX PLUS Proizvođanje, Montaže, Inženiring, Transport in Marketing D.O.O.
36. Vojvođanske udarne divizije br. 25, Novi Kneževac, Srbija | T: +381 (0) 61 710 91 87 /
+381 (0) 61 710 91 88 | E: [email protected] | W: http://www.timexplus.rs
UPUTSTVO ZA INSTALACIJU, PODEŠAVANJE I RUKOVANJE
Kontrola kotla od čelika sa toplovodnim kotlovima
EKONA , kotao modela TN - e - P
( Drvene pločice - drvo )
SAMO GRIJANJE , JEDANSTUPANSKI GORIOLNIK
BEZBEDNOST
TIMEX PLUS Proizvođanje, Montaže, Inženiring, Transport in Marketing D.O.O.
36. Vojvođanske udarne divizije br. 25, Novi Kneževac, Srbija | T: +381 (0) 61 710 91 87 /
+381 (0) 61 710 91 88 | E: [email protected] | W: http://www.timexplus.rs
Molimo vas da pažljivo pročitate ovo uputstvo prije instalacije i podesavanja. Štetu zbog
neuspeha uputstva za montažu i rukovanje, naša garancija ne pokriva. Radove na kotlu i
sistemu grejanja , na primer: Skupština , isporuka u servis, održavanje , popravke, moraju
vršiti samo ovlašceno stručno osoblje .
Glavni prekidač ( van kotlarnice ), mora se na poslu kod kotla / uređaj za grejanje isključiti i
zaštititi kod ponovne aktivacije.
1. Glavni prekidač sa
svetlom.
2. Signalni prenos
svetlosti bezbednostnog
termostat ( crveno ).
3. Signalna lampica
gorionik rad ( zelena).
4. Rad kotla termostat.
5. Temperatura kotla
termometar.
6. Sigurnosni termostat
kotla sa ručnim
aktiviranjem.
MONTAŽA KUTIJE REGULACIJE KOTLA
TIMEX PLUS Proizvođanje, Montaže, Inženiring, Transport in Marketing D.O.O.
36. Vojvođanske udarne divizije br. 25, Novi Kneževac, Srbija | T: +381 (0) 61 710 91 87 /
+381 (0) 61 710 91 88 | E: [email protected] | W: http://www.timexplus.rs
Nakon instalacije programa, potrebno je povezivanje kablova u priključni blok. Senzori
termostata i termometara treba da bude podmazan toplotom provodnom pastom i ubacite u
tako pripremljeni džep. Kontrolna kutija kotla se zategne u gornju oblogu kotla.
Kotao - tip ECOM je dizajniran da kontroliše jedan od osnovnih grejanja i paletnog gorionika.
Kapilarne termostata i termometra, su izolovani i duge 1,5 m.
Kako to funkcioniše :
 Sa okretanjem glavnog prekidača na kotlu (pozicija 1) GM- regulacije, upali se crveno
kontrolno svetlo u prekidaču, a to pokazuje prisustvo napona na ulazu .
 Signala svetlo ( pozicija 2 )L1 ( crvena) samo se upali u pružanju bezbednostnog
termostata kotla ili kod oštecenje kapilare sigurnosnog termostata. Ako se svetlo upali
zahteva od korisnika da sigurnosni termostat aktivira (poz.6) ili da se zameni ošteceni
sigurnosni termostat.
 Signala svetlo ( pozicija 3) L2 ( zelena) gori kod radenja gorionika.
 Radni termostat kotla (pozicija 4) je kod podešavanju u rasponu od 30 do 90 º C, da biste
podesili temperaturu isključite gorionik, koji u kontinuitetu održava temperaturu radnog
termostata.
 (Pozicija 5) termometar pokazuje temperature vode u kotlu.
1. Bezbednosti (pozicija 6) termostat kotla je podešen na fiksni 100 º C - 5 ° C u prenosu se
mora ručno aktivirati. Odvrnite plastični poklopac i ručno pritisnite dugme pritisni, koji se
nalazi ispod poklopca.
2.0 Rad cirkularne pumpe kontroliše ST sobni termostat, a ne u meri u kojoj nije kotrola
kotla. Kada priključujete sobni termostat mora biti uklonjenost na terminalu
.
TIMEX PLUS Proizvođanje, Montaže, Inženiring, Transport in Marketing D.O.O.
36. Vojvođanske udarne divizije br. 25, Novi Kneževac, Srbija | T: +381 (0) 61 710 91 87 /
+381 (0) 61 710 91 88 | E: [email protected] | W: http://www.timexplus.rs
GS –glavni prekidač sa svjetlom
VT- sigurni termostat sa ručnim aktiviranjem
DT- radni termostat
L1 – signalno svjetlo za intervenciju sigurnog termostata (crveno)
L2 – signalno svjetlo za rad gorionika ( zelena)
- Osigurač cevi 6,3 A
Hvala Vam na poverenju !
TIMEX PLUS Proizvođanje, Montaže, Inženiring, Transport in Marketing D.O.O.
36. Vojvođanske udarne divizije br. 25, Novi Kneževac, Srbija | T: +381 (0) 61 710 91 87 /
+381 (0) 61 710 91 88 | E: [email protected] | W: http://www.timexplus.rs
TIMEX PLUS D.O.O.
T: +381 (0) 230 83 333 F: +381 (0) 230 83 333 E: [email protected]
W: http://www.timexplus.rs
UPUTSTVO ZA BEZBEDNO KORIŠČENJE I ODRŽAVANJE GORIONIKA NA
PELETE TIM2
Pročitajte priložena uputstva pažljivo do kraja !
Kapacitet:
Gorivo:
35 kW
Granulati ogrejnog drveta
INDEKS
TIMEX PLUS Proizvođanje, Montaže, Inženiring, Transport in Marketing D.O.O.
36. Vojvođanske udarne divizije br. 25, Novi Kneževac, Srbija | T: +381 (0) 61 710 91 87 /
+381 (0) 61 710 91 88 | E: [email protected] | W: http://www.timexplus.rs
OPŠTI
KRATAK OPIS
BEZBEDNOSTNE INFORMACIJE
OPIS GORIONIKA
PREDNJA PLOČA
UGRADNJA I POKRETANJE
NAČIN SPAJANJA KOTLA NA GORIONIK
POVEZIVANJE DOZIRNOG SISTEMA
POVEZIVANJE ELEKTIČNOG UREĐAJA
POKRETANJE GORIONIKA
RAD I PODEŠAVANJE
PRVI PODEŠAVANJE I PROMENA RADNIH PARAMETRA
RUČNO LOŽENJE
MOGUČE GREŠKE
ČIŠCENJE I ODRŽAVANJE
PRJEVOZ I SKLADIŠTENJE
UKLANJANJE IZ UPOTREBE
OBAVEZE PROIZVAĐAČA
OPŠTE
TIMEX PLUS Proizvođanje, Montaže, Inženiring, Transport in Marketing D.O.O.
36. Vojvođanske udarne divizije br. 25, Novi Kneževac, Srbija | T: +381 (0) 61 710 91 87 /
+381 (0) 61 710 91 88 | E: [email protected] | W: http://www.timexplus.rs
Gorionik hladnog vazduha na pelete 35 kW
Gorionik na biomasu kao gorivo upotrebljava pelete od drveta. Radi na osnovi sagorevanja
biomase. Karakteristikegorionika su visoke efikasnosti, emisija dimnih gasova je u skladu sa
zakonom. Namjenit je manjim potrošačim toplotne energije, kao što su stambene kuce i
domacinstva .
KRATAK OPIS GORIONIKA
Gorionik je kao samostalni proizvod i povezana je sa kotlom, koji služi kao razmenjivač
toplote. Kotao i gorionik zajedno čine grejanje. Vazduh za sagorevanje se kroz ventilator
nastavi kroz vazdušni kanal koji je ugrađen u električniom grejaču, koji služi za paljenje
peleta. Kada temperatura dostigne određenu temperaturu dimnih gasova, električni grejač
automatski se isključuje. Kamin je napravljen od metala koji je otporan na vatru, u njemu je
ugrađena rešetka koja je isto od požara otporna i od nerđajuce čelike. Treba napomenuti da je
pec napravljna sa duplim zidom i da je vazdušno hlađena, što dodatno povecava trajnost.
Motorni drajver, koji se nalazi na vrhu crvastog transportera, transportuje peleta kroz crvastim
putem do odvodne cevi. Pelete kroz fleksibilne cevi padnu u gorionik. Briga za kontrolu
gorionika ima kontroler sa programom u vezi sa temperaturom sonde, koji meri temperaturu
dimnih gasova na izlazu iz kotla i temperaturu vode kotla. Za požar tiče bezbednostni
termostat na doziranoj cevi koji u slučaju povratka požara ili pregrevanje kucišta izklopi
sistem.
Gorionik može biti povezan sa postojecim kotlom na čvrsto gorivo .
Ventilator ugrađen u gorionik se takođe može koristiti kod naduvanog vazduh za sagorevanje
u slučaju na ručno loženje drveta. Način loženja u tom režimu je opisan u donjem tekstu.
Delimična prečišcavanja komore gorionika je urađeno sa izduvanog otvora dodatnom nakon
faze dogrejanja kotla ili u podesivanih intervala. Ručno čišcenje pepela i drugih ne zapaljivih
materijala iz komore gorionika vrši se oko jednom na 5-7 dana ili po potrebi što je zavisno od
kvaliteta i veličine kamina peleta kotla na kojim je montiran gorionik.
Gorionik omogucava automatski rad, koji je uporediv sa naftom ili gas gorioniki :
- modulirani rad
- automatskio prilagođavanja različitim peleta
- kvalitet rada čak i kada gori niski kvalitet peleta
- jedostavno upravljanje i održavanje
Emisija dimnih gasova je u skladu sa zakonom. Efikasnost goriva - peleta kroz 90 % .
Gorionik u saboru sa postojecim kotlovima, produži vek trajanja kotla .
TIMEX PLUS Proizvođanje, Montaže, Inženiring, Transport in Marketing D.O.O.
36. Vojvođanske udarne divizije br. 25, Novi Kneževac, Srbija | T: +381 (0) 61 710 91 87 /
+381 (0) 61 710 91 88 | E: [email protected] | W: http://www.timexplus.rs
ODGOVORNOST
Ako gorionik radi u nepodesanih uslovim životne sredine ili se nepravilno korisi (videti
tehničke podace ), proizvođač ne može preuzeti odgovornost za njegovu pravilnu rad .
Preventivne mere za sprečavanje nesreca i povreda mora da obezbedi operater gorionika.
Ako postoje bilo kakve greške, molimo Vas da nas kontaktirate i da nam date sledece
informacije :
1.
2.
3.
4.
5.
tip ( naslov )
serijski broj
o grešci
na stanje životne sredine
aplikacije ( operativni )
Ovlašceni servis :
Timex Plus d.o.o.
36. Vojvođanske udarne divizije br.25
23330 Novi Kneževac
T: +381 (0) 61 710 91 87 / +381 (0) 61 710 91 88
E: [email protected]
W: http://www.timexplus.rs
IZJAVA O USKLAĐENOSTI
CE (EK) deklaraciju o usaglašenosti, koji se nalazi u aneksu osigurava da je gorionik sigurno
pregledan i testiran i ispunjava sve uslove navedene u važecim standardima, direktivama i
propisima.
BEZBEDNOSTNE INFORMACIJE UPOZORENJE
Sledeci bezbednosne instrukcije imaju za cilj da zaštiti potrošača i obezbediti dug
život gorionika. Osoblje uključeno u instalaciju, puštanje u rad, održavanje i menadžment je
svesna ova bezbednosna upozorenja i rad sa njima. Svi radi gorionika moraju biti sprovedeni
kod kvalifikovanog osoblja sa odgovarajucim alatima i testom opreme.
Na početak imajte na umu sledece bezbednostna pravila:
- Isključite sve osigurače na ulazu i izlazu,
- Proverite da li ste izbegli reintegracije osigurača,
- sa merni instrumentom proverite da li ulaz i izlaz efikasno bez tenzija
- obezbediti zaštitu od dodira druge komponente koje su pod stresom
- proveri uzemljenje
!!!!!!UPOZORENJE: DOZIRANA CREVA MOGU BITI VEOMA VRUČAOPCIJA
TIMEX PLUS Proizvođanje, Montaže, Inženiring, Transport in Marketing D.O.O.
36. Vojvođanske udarne divizije br. 25, Novi Kneževac, Srbija | T: +381 (0) 61 710 91 87 /
+381 (0) 61 710 91 88 | E: [email protected] | W: http://www.timexplus.rs
OPEKLOTINA!!!!!!
!!!!!!NAPOMENA: DEO GORIONIKA MONTAŽNE PRIRUBNIVE MOŽE BITI
VEOMA VRUĆ POSTOJU MOGUČNOST OD OPEKLOTINA!!!!!!!!!!!
Gorionika u ispravnoj vezi i u skladu sa uputstvom za upotrebu nije opasan. Električni delovi,
koji se nalaze u njemu su zašticeni od pristupa vode ili prašine, štiti telo od kontakta sa
delovima pod naponom.
NAPOMENA: za bilo kakvu štetu usled zloupotrebe, korisnici preuzmu punu
odgovornost!
ELEKTRIČNE VEZE GORIONIKA TREBA DA OBAVI KVALIFIKOVANO
LICE!!!!!!!!
PRIJE INSTALIRANJA I SVAKOG RADA UNTRA GORIONIKA
PROČITAJTE UPUSTVO ZA UPOREBU I INSTALACIJU!!!!!!!!!!
Vezu za sprovođenje je potrebno izvršiti u isključenem stanju (brez električnog
napona)!!!!!!!
Mora da bude omogucen slobodan pristup do električne energije u primeru
hitnog isključenja čišcenja i održavanja !!!!!!!!!!!!!!
Treba voditi računa da voda ne dodje do delova koji su pod tenziju!!!!!!!!!!!!
Instalacija i povezivanje kotla i gorionika se čini od strane kvalifikovanog lica u
skladu sa propisima. Nakon povezivanja i montaže komponenta, se vrši kontrola
merenja povezanih elemenata, da se obezbedi siguran i pravilan rad !!!!!!!!!!!!!!!!
Tokom instalacije kotla sa gorionikm na pelete potrebno je imati na umu bezbednosni
standard koji se brine o vašoj i drugoj bezbednosti!!!!
Ne postavljajte gorionik na šporet, koji se nalazi u slabo provetrenim prostorijama ,
TIMEX PLUS Proizvođanje, Montaže, Inženiring, Transport in Marketing D.O.O.
36. Vojvođanske udarne divizije br. 25, Novi Kneževac, Srbija | T: +381 (0) 61 710 91 87 /
+381 (0) 61 710 91 88 | E: [email protected] | W: http://www.timexplus.rs
zašticeni od vremenskih upliva, prašnih prostorijama ili u visoke vlažnosti područja.
Ne naslanjate kotla zidovima i držite se u skladu sa važecim propisima!
Pečat dimnjaka veze sa zaptivkama ( silikon ), koji je otporan na najmanje 300 ° C!
Uverite se da struktura zgrade gde se održava dimna cev nije od lako zapaljivih materiala,
u tom slučaju treba zaštiti zonu sa ne-zapaljivih materijalom !
Nemojte otvarati vrata za vreme rada kotla!
Isključite napajanje prije uklanjanja zaštite gorionika!
Proverite da li pravilno funkcionisanje gorionika, i pojednostaviti (ako je potrebno)
podešavanja punjenja u zavisnosti od karakteristika goriva !
Proverite da li su goriva odgovarajuceg kvaliteta i da na taj način ne dovodi do začepljenja
prostora u crvastoj opremi, kao i da pec može lako dostici radnu temperaturu !
Proverite da li se paljenje i sagorevanje odvijaju kako treba !
Proverite pravilno funkcionisanje gorionika pravilno modulaciju plamena i operacije
dodavanje goriva!!!
Prije nego što uklonite zaštitni poklopac gorionika kotla je neophodno da se
odvoji od napajanja, ovaj zadatak je dozvoljen samo od strane ovlašcenih lica!
Proizvođač ne preuzima nikakvu odgovornost za štetu licima ili stvarima ako se
ne uzima u obzir sve bezbednosne standarde ( uključujuci i one u ovom tekstu koje nisu
na listi) !
OPREMA ZA GAŠENJE
U slučaju požara, preporučujemo upotrebu sredstva za gašenje požara sa CO2 ili
odgovarajuce mere i korišcenje opreme i zaštite u skladu sa važecim propisima zaštite od
vatre.
BEZDNOSTNI SISTEMI GORIONIKA
Sigurnosni sistemi u gorionik mora da obezbedi da ne postoji širenje požara ili da se vrati
kroz vatru crvnog transporter u rezervoar i kotlarnice .
 Crvasta transportna traka mora biti postavljen pod uglom od 45 do 65 stepeni. Kroz cev
ne može uspostaviti povratna dereglija ;
 U dovodnu cev gorionika za pelete je instaliran sigurnosni termostat, koji meri
temperaturu cevi. U slučaju povratka vatre temperatura poraste do sigurnosne
temperature, što zaustavlja rad doziranog crva.
TIMEX PLUS Proizvođanje, Montaže, Inženiring, Transport in Marketing D.O.O.
36. Vojvođanske udarne divizije br. 25, Novi Kneževac, Srbija | T: +381 (0) 61 710 91 87 /
+381 (0) 61 710 91 88 | E: [email protected] | W: http://www.timexplus.rs
 Iz vazdušnog distributera ide deo vazduha kroz kanale u dozirnu cevi, stvarajuci pritisak
da preokrene pravac požara, tako da se plamen ne može da raširiti.
 Sve električne kontakte, koji korisnik može da dodirne električno su izolovani.
Električni provodnici su osnovane.
USLOVI RADA
Maksimalna temperature okoline u normalnoj upotrebi je +40 ° C, prosečna temperatura u
toku 24 vreme ne bi smela da prelazi +35 ° C. Minimalna temperatura je +10 ° C. Relativna
vlažnost vazduha ne bi trebalo da prelazi 50 % od maksimalne temperature od +40 ° C. Više
relativne vlage su dozvoljeni na višjoj sobnoj temperaturi ( na primer, 90 % na +20 ° C ).
Nadmorskoj visini od instalacija sajta ne sme da prelazi 2000 m. Za elektronsku opremu
iznad 1000 m, potrebno je smanjenje dielektrične snage i uslova vazduha za hlađenje.
1. dolazni cevi za peleta
2. kučišće
3. pec
4. prirubnice za vezanost za
kotao
1. mlaznica za paljenje
2. mreža za sagorevanje
3. nosilac za izvučenje rešetke
4. unutrašnji zid
GORIVO
TIMEX PLUS Proizvođanje, Montaže, Inženiring, Transport in Marketing D.O.O.
36. Vojvođanske udarne divizije br. 25, Novi Kneževac, Srbija | T: +381 (0) 61 710 91 87 /
+381 (0) 61 710 91 88 | E: [email protected] | W: http://www.timexplus.rs
Gorionika je isključivo namenjen za sagorevanje peleta! Bilo koja druga goriva ( strugotine,
kukuruza i drugih žitarica, itd ... ) mogu da izazovu ozbiljnu štetu ili neuspeh gorionika.
Peleti ogrejnog drveta su izlivene od različitih proizvoda od drveta i moraju da ispune
standardne zahteve za kvalitet. Ne uključuju druge aditive ili lepila, tako da je količina pepela
mala.
Važi u odnosu na 2 kg peleta toplotna vrednost odgovara za1 litar lož-ulja .
TEHNIČKI PODACI GORIONIKA
Podaci su preuzeti iz ime- ploča se nalazi na istaknutom položaju uređaja
MINIMALNA TOPLOTNA SNAGA
MAKSIMALNA TOPLOTNA SNAGA
GORIVO
SNAGA DOVODNOG OSIGURAČA
5 kW
35 kW
peleta
6A
Dimenzije
Dužina : 530 mm / iz kotla uz standardnu instalaciju 450 mm
Širina : 310 mm Visina : 315 mm Težina : 22 kg
Potrošačke elektronike:
• vazduha grejača : cevasti grejač vazduha : P = 550 V U = 230 V AC
• motora menjača : P = 180 V U = 230 V AC
ventilator : P = 48 V U = 230 V AC
• kontroleri
PREDNJA PLOČA
1 taster za uklop – izklop T1
2 taster za smanjivanje snage T2
3 tasret za povečanje snage T3
4 taster SET za ulaz u podašavanje T4
5 taster za povečanje vrednost parametraT5
6 taster za smanjivanje vrednost parametra T6
TIMEX PLUS Proizvođanje, Montaže, Inženiring, Transport in Marketing D.O.O.
36. Vojvođanske udarne divizije br. 25, Novi Kneževac, Srbija | T: +381 (0) 61 710 91 87 /
+381 (0) 61 710 91 88 | E: [email protected] | W: http://www.timexplus.rs
7 gornji prikaz D1
8 donji prikaz D2
1
2
3
4
5
6
1 upravljanje elektronika
2 dugme Reset sigurnosni termostat temperatura kucišta (P )
3 Osigurač 6,3 ( V )
4 Glavni prekidač (G )
5 svetlo režima za ručno loženje i sagorevanja ventilatora
6 prekidač za ručno aktiviranje crvastog transporter peleta ( P )
INSTALACIJA I POKRETANJE GORIONIKA
OPŠTNI USLOVI ZA POLAGANJEGORIONIKA
- Prije nego što kotao instaliramo na gorionika, potrebno je da proverite da li dimenzije
kamina odgovaraju gorioniku, dali se plamen razvija dobro,
- minimalna dužina je 350 mm peci,
- minimalna dimenzija otvora u peci je 140 x 220 ( 135 mm ) i gde bude rešetka gorionika ili
na dnu ložišta najmanje 20 mm od dna ulaznog plamena koji je mesto gde pada pepeo
- Preporučna dimenzija vrata na obstoječi kotao mora biti takva da se može prikačiti
prirubnica gorionika.
-Montiran na postojeci kotao treba da ima samo revizije za uklanjanje vrata pepela, inače
mora biti gorionik priključen na vrata, kroz koje se može da uklanjanja pepelo.
- Informacije o povezivanje dimnih gasova izmenjivača toplote i ostale informacije o dostavi
kotla daje proizvođač kotla.
- Na kotao mora biti instaliran radni i obavezno sigurnosni termostat
A. NAČIN VEZANOSTI GORIONIKA NA KOTLO
1 . Za montažu gorionika na kotlu u postojecim kotlovima mora prvo da se kreira izreze na
vratima ložišta. U vecini slučajeva, gorionik se montira u donja vrata kotla. Paziti moramo da
TIMEX PLUS Proizvođanje, Montaže, Inženiring, Transport in Marketing D.O.O.
36. Vojvođanske udarne divizije br. 25, Novi Kneževac, Srbija | T: +381 (0) 61 710 91 87 /
+381 (0) 61 710 91 88 | E: [email protected] | W: http://www.timexplus.rs
je gorionik što bliže sredini horizontalne otvore ložište, vertikalni položaj sebe gorionika, kao
da se ispod gornje ivice otvora kurišča. Dimenzije su ilustrovane .
3.0 črna prirubnica na gorioniku
4.0 crvena je izrez koji treba da se uradi u vratima
2 . Kada smo napravili izrez vratima, spreman je da priložite gorionika koristeci M10 vijaka
na vrata. Onda zapečatimo gorionik protiv vratima sa otpornom masom na temeprature.
3 . Šarafi koji se koriste su veličina M10 DIN- 931, što znači da ima vijak glavu. Kod
montaže se uverite da ste šarafe ravnomerno stavili na godilnik vrata, tako da rastrojanje
između gorionika prirubnice ista vratima .
4 . Sa ovim smo završili fiksiranje gorionika na kotlu .
B. SPAJANJE DOZIRNOG SISTEMA
1. Dozirna cev sa spiralom se stavlja u rezervoar
VAŽNO : Kod dozirne cevi treba da bude između 50 i 75 stepeni prema horizontali
2. Dozirnu cev prikačite na vrhu rezervoara sa lučne ili lanacom na plafonu
3 . Na neuspeh doziranja cevi upotrebite crevo stezaljka za povezivanje gorionika i povezati
je sa stezaljkom creva
VAŽNO : tekuce cevi moraju biti od materijala koji može da izdrži minimum 150° C
( aluminijum , itd ) .
C. PRIKLJUČAK ELEKTRIČNOG UREĐAJA
Gorionika ima vecinu električnih veza več instalirano:
Na gorionik je potrebno povezivanje na :





sigurnosni prekidač kotla
radni prekidač kotla
motorni drajver crvasog transportera
snabdevanje
temperature sonde
Na gorioniku su spremni kablovi na sledeci način:
TIMEX PLUS Proizvođanje, Montaže, Inženiring, Transport in Marketing D.O.O.
36. Vojvođanske udarne divizije br. 25, Novi Kneževac, Srbija | T: +381 (0) 61 710 91 87 /
+381 (0) 61 710 91 88 | E: [email protected] | W: http://www.timexplus.rs
1 . Snabdevanje 3 x1,5 :
-. braon ili crne = FAZA
-
Plava = NULA
Žuto / zeleno = utemeljuje
Budite sigurni da sledite:
2 .crvasti transporter 3 X0,75
3 . sigurni i radni termostat 4 X0,75
- braon i crne = Sigurnosni termostat
- Druge dve žice = Radni termostat
4 . Termo-sonda u temperaturi vode u kotlu ( crna sonda)
5 . Temperatura dimnih gasova sonde za temperaturu (sa metalnom sondom)
Proces priključivanja:
 PROVERITE DA JE GLAVNI PREKIDAČ IZKLJUČEN I DA NEMA NA DOVODU
NAPONA
 Povežite crvasti transporter
 Povežite sigurni i radni termostat
VEZA SA SIGURNOSTOM TERMOSTATOM JE OBAVEZNO
Ako ne želite da koristite ručno loženje, radnog termostata nije potrebno povezivati.
Ali je neophodno da se izoluje žice i onemoguciti mogucnost susret sa njima.
 Ubacite sonde temperaturu uranjanja u vodu kotla
 U cevi dimnih gasova iz kotla uradite fi 8,5 mm i urežite navoj M10. Privijte priložen
nastavak, stavite maticu M10 i u rupu nastavka ubacite sondu za kontrolu temperature
dimnih gasova.
UPOZORENJE :
Radni termostat mora biti povezan, tako da je ispod željene temperature sa kontakti zaključen,
temperature iznad željene temperature otvoren.
Sigurnosni termostat mora da bude povezan, tako da su kontakti kod normalne temperature
( ispod 110°C) zaključeni.
D. ZAGON GORIONIKA
3.0 Uključite napajanje " G "do " - "
4.0 Držite pritisnut taster "P " da uključite crvasti motor i proverite smer rotacije gledano sa
vrha dole, treba da se rotirate u smeru kazaljke.
5.0 U rezervoar stavite pelete
6.0 Držite pritisnut taster "P " dok ne počnu da padaju peleti. To može potrajati nekoliko
minuta. Kad peleta počinje da pada držite " P "još oko 30 sekundi da cev crva ispuni sa
TIMEX PLUS Proizvođanje, Montaže, Inženiring, Transport in Marketing D.O.O.
36. Vojvođanske udarne divizije br. 25, Novi Kneževac, Srbija | T: +381 (0) 61 710 91 87 /
+381 (0) 61 710 91 88 | E: [email protected] | W: http://www.timexplus.rs
peletama.
7.0 Stavite fleksibilne cevi za hranjenje peleta u metalnu cev i pričvrstite
8.0 Držite pritisnut taster " T1 " nekoliko sekundi da biste uključili gorionik
E. RAD PODEŠAVANJE GORIONIKA
Nakon uključivanja GORIONIKA sa prekidačem, " G " na kontrolnoj tabli se pojavljuje :
D1 pokazuje off - izključen
D2 prikazuje vreme ( sat )
UKLUČENJE
Pritiskom i držanjem tipkoT1 uključuju automatizaciju i rad gorionika počne da radi.
ZNAČENJE RAZLIČITIH REŽIMA
ČISTKA
U početnoj fazi paljenja, iz razloga bezbednosti sprovodi se čistka, koja traje oko 15 sekundi
PALJENJA
natpis na ekranu TERETA DRVETA (LOAD WOOD)
U gorioniku se posle podesiti parametre PR 04 počinje ishranu peleta da počnu da rade
grejač za paljenje, uključi se ventilator za popih parametara PR 16. Kad zapali gorionik i
temperatura dimnih gasova prelazi podesivanu temperaturu parametara Pr 13 ,
grejač paljenje se isključi, na ekranu se pojavljuje natpis vatra (FIRE ON)
GRIJANJE
Ventilator se počne vrti sa brzinom koja je prilagođena kako je utvrđeno u parametaru PR 17,
dozirni crv stabilizira količinu koja je prilagođena utvrđenom parametaru Pr 05. Posle isteka
vremena određenog u podešavanjima PR 02, a ako ne padne temperatura dimnih gasova ulazi
gorionik u radni način rada.
TIMEX PLUS Proizvođanje, Montaže, Inženiring, Transport in Marketing D.O.O.
36. Vojvođanske udarne divizije br. 25, Novi Kneževac, Srbija | T: +381 (0) 61 710 91 87 /
+381 (0) 61 710 91 88 | E: [email protected] | W: http://www.timexplus.rs
GORENJE
Na ekranu pojavi natpis:
op . Na D1 je umesto " na ( 2,3,4,5 ) " znak "Nakon ( 2,3,4,5 )
Princip rada programa je da se sagorevanje pokrece sa malo snage koji se polako
raste, ali kada temperatura vode u kotlu dolazi do podešene vrednosti, moc se
postepeno smanjuje sve dok se ne ulazi u fazu minimalne doze koja se koristi za vatru. Ko
temperatura vode padne, vlast je ponovo povecana , itd ...
Ovaj metod je posebno koristan u običninom odjemu toplotne energije ( grejanje ). Ako
koristite samo toplu vodu ili grejanje, u slučaju malog toplotnog napajanja grejanja na 45
minuta npr. ako u kotao temperatura nece pasti više od 8 stepeni preporučuje se da koriste
način delovanja ON-OFF .
IZKLJUČIVANJE
Aranžman omogucava dogorevanje peleta gorionika, kao i kot grijanja kotla i
čak i kada je isključen gorilnik. Ventilator radi sve dok temperatura padne ispod vrednosti
parametara Pr 13.
PRELAZAK NA MIROVANJE
Pojavljuje se natpis STOP FIRE ( stop vatri).To znači da gorionik radi i čeka da temperatura
vode padne ispod zadate vrednosti, zatim ponovo započinje automatski.
IZKLJUČENJE
Uz par sekundi, pritisnite taster T1 rad automatizacije izklopimo.Ventilator radi nekoliko
minuta da se peleta spale do kraja i očisti pec. Zatim se pojavi natpis:
TIMEX PLUS Proizvođanje, Montaže, Inženiring, Transport in Marketing D.O.O.
36. Vojvođanske udarne divizije br. 25, Novi Kneževac, Srbija | T: +381 (0) 61 710 91 87 /
+381 (0) 61 710 91 88 | E: [email protected] | W: http://www.timexplus.rs
Gorionika se u ovom slučaju više ne pokrece, osim ako ste na tajmer za početak ukucali sat.
u ovom slučaju, ova postavka se gleda kao ua uklop i za izključenje.
PRVA PRILAGOĐIVANJA I PROMENA RADNIH PARAMETARA
Sva neophodna podešavanja obavi kvalifikano lice kod instaliranja. Podešavanja se obavljaju
sa T4 SET koju se koristi za kretanje između dve vrste podešavanja i T5 i T6 tastera, koji
služe da promenite vrednost parametra .
Sa pritiskom na T4 dođemo na menije 1. stupnje koji su:
NAPIS NA D1/D2
CALD / 35
Turbo
/on
Ut1/day 1
Ut2/00.
Ut3/.00
Ut4/00
Ut5/00.
00
Ut6/00.
00
ZNAČAJ
Podesivanje željenu
temperature
vode u kotlu
NIJE U UPOREBI
Postavite dan u
nedelji
i to :
Dan 1 = ponedeljak
Dan 2 = Utorak
itd.
Postavljanje realnog
vremena- sat
Postavljanje realnog
vremena-minute
Mogucnost ulaza u
meni
2.A za podešavanje
parametri gorionika
Podesavanje vremena
za uklop gorionika
dopodne
Podesavanje vremena
za izklop gorionija
Menjamo sa T5 i T6
Sa kratkim dodirom
na T1 izlaz
Sa kratkim dodirom
na T1 izlaz
Menjamo sa T5 i T6
Menjamo sa T5 i T6
Sa T5 i T6 dođemo
do napisa na D2 A9,
dalje potrdimo i
dođemo u
podesavanja
gorionika gledaj
tabelu 1
Menjamo sa T5 i T6
u intervalima 10
minuta
Menjamo sa T5 i T6
u intervalima 10
TIMEX PLUS Proizvođanje, Montaže, Inženiring, Transport in Marketing D.O.O.
36. Vojvođanske udarne divizije br. 25, Novi Kneževac, Srbija | T: +381 (0) 61 710 91 87 /
+381 (0) 61 710 91 88 | E: [email protected] | W: http://www.timexplus.rs
Ut7/off1
Ut8/00.
00
Ut9/00.
00
Ut10/off
1
dopodne
Podesavanje dnevnog
uklopa
Podesavanje vremena
za ukop gorionika
popodne
Podesavanje vremena
za izklop gorionika
popodne
Podesavanje dnevnog
ukopa
minuta
Sa T5 odaberemo dan
sa T6 status
Menjamo sa T5 i T6
u intervalima 10
minuta
Menjamo sa T5 i T6
u intervalima 10
minuta
Sa T5odaberemo dan
sa T6 status
TABELA 1
PARAMETRI DJELOVANJA UT4
PARAMETAR
Pr 01
Pr 02
Pr 03
Pr 04
Pr 05
Pr 06
Pr 07
Pr 08
Pr 09
Pr 10
Pr 11
Pr 12
OPIS
MAKISMALNO
VREME PALJENJA
GORIONIKA
VRJEME REŽIMA
FIRE ON (VATRA
GORI)
INTERVALA
ČIŠĆENJA
VRJEME
DOZIRANJA LOAD
WOOD (TERETA
DRVETA)
VRJEME
DOZIRANJA FIRE
ON ( VATRA
GORI)
VRJEME
DOZIRANJA PO1
VRJEME
DOZIRANJA PO2
VRJEME
DOZIRANJA PO3
VRJEME
DOZIRANJA PO4
VRJEME
DOZIRANJA PO5
VRJEME ZA
UKLOP ALARMA
PRELAZ U
VREDNOST
17 MINUTA
2 MINUTE
45 MINUTA
0,4
Vidi napomenu
0,7
Vidi napomenu
0,3
Vidi napomenu
1
Vidi napomenu
1,6
Vidi napomenu
2,1
Vidi napomenu
2,7
Vidi napomenu
30 SEKUNDI
4
TIMEX PLUS Proizvođanje, Montaže, Inženiring, Transport in Marketing D.O.O.
36. Vojvođanske udarne divizije br. 25, Novi Kneževac, Srbija | T: +381 (0) 61 710 91 87 /
+381 (0) 61 710 91 88 | E: [email protected] | W: http://www.timexplus.rs
Pr 13
Pr 14
Pr 15
Pr 16
Pr 17
Pr 18
Pr 19
Pr 20
Pr 21
Pr 22
Pr 23
Pr 24
MIROVANJE
TEMPERATURA
KOTLA+
TEMPERATURA
PRELAZI NA
(VATRA GORI)
FIRE ON
MAKSIMALNA
DOZVOLJENA
TEMPERATURA
DIMNIH GASOVA
NIJE U UPOTREBI
BRZINA
VENTILATORA
(TERETA
DRVETA)
BRZINA
VENTILATORA( G
ORI VATRA)
BRZINA
VENTILATORA
PO1
BRZINA
VENTILATORA
PO2
BRZINA
VENTILATORA
PO3
BRZINA
VENTILATORA
PO4
BRZINA
VENTILATORA
PO5
PONOVNI UKLOP
SA MIROVANJA
TEMPERATURE
KOTLA
VREME ČIŠĆENJA
55
250
70 NE MJENJAJ
09
10
09
09
09
10
11
04
15 SEKUNDI
NAPOMENA : vreme ciklusa je 8 sekund. Na primer, ako podesite vreme na 0.7, to znači
da je dozirano vreme 0,7 sekundi, a pauza 7,3 sekundi
LEGENDA:
TIMEX PLUS Proizvođanje, Montaže, Inženiring, Transport in Marketing D.O.O.
36. Vojvođanske udarne divizije br. 25, Novi Kneževac, Srbija | T: +381 (0) 61 710 91 87 /
+381 (0) 61 710 91 88 | E: [email protected] | W: http://www.timexplus.rs
Ne menjati- nastavi ovlašćeno lice na početku
Možete promnjeniti
Konsultovati sa ovlašćenim licem
UPOZORENJE : U SLUČAJU PROMENE PARAMETRI OD STRANE
NEOVLSŠČENIH LICA, NE NOSIMO NIKAKVU ODGOVORNOST ZBOG
IMPLIKACIJE.
Podešavanje zavisi od količine koja ulazi u crvasti transporter , od kotla na kojom je montiran
gorionika, nacrta dimnjaka i kvalitete peleta.
Cilj uspostavljanja je optimalno sagorevanje peleta i najnižu mogucu potrošnju.
U principu, dovoljno je početno podešavanje, koje unese servis, ali uslovi se mogu da
promene u slučaju značajne razlike u kvalitetu peleta ili promene ugla crvnog transportera.
Plamen treba da bude svetle boje, ostrim bodljom, bez dima,mora imati visoku toplotnu moc,
ipak pepeo koji pada sa gorionika, mora izgledati kao fin i svetlo sive boje.
Ako plamen je crvenkast i garav znači da je previše ili premalo goriva ili vazduha, ili
okrenuto ako je plamen kratak i bez snage.
Preporučujemo vam da ne promenite količinu vazduha i da promenite doze peleti.
Svaki put kada promenite parametar, to treba izvršiti na najmanji obseg ( 0,2 sekundi ).
Potrebno je da neko vreme sačekate, da se gorionik stabilizuje i tek tada provjerite promenu
ili se odlučite za korekciju.
Kod podešavanja ne smete imati odtvorienih vrata od kotla, ne smete da odlučujete za
podešavanja jer ste gledali u vatru. Realna slika gledanja vidi se samo 1 do 2 sekundi kad se
otvore vrata kotla.
F. RUČNO LOŽENJE
Gorionik omogucava kotlu na čvrsto gorivo loženje na drva, bez rastavljanja gorionika.
Preporučujemo da prilikom korišcenja ručnog loženja skinete fleksibilne cevi. Uklonjene rupe
koje je nastala zamašite sa čepom. Sa čepom se spreči ulazak viška vazduha u kaminu i dimu .
Za dovod vazduhom prilikom loženja na drva koristi se ventilator.
PROCEDURA KOD RUČNOG LOŽENJA
Taster G mora biti u poziciji 0.
1 . Uklonite fleksibilne cevi za doziranje i začepiti rupu ( ako fleksibilne cevi ne skinete mora
biti rezervoar za pelete do polovine napunjen).
TIMEX PLUS Proizvođanje, Montaže, Inženiring, Transport in Marketing D.O.O.
36. Vojvođanske udarne divizije br. 25, Novi Kneževac, Srbija | T: +381 (0) 61 710 91 87 /
+381 (0) 61 710 91 88 | E: [email protected] | W: http://www.timexplus.rs
2 .Uklonite plamen katalizatora, ako je instaliran.
3 . Otvorite vrata i stavite drva .
4 . Ručno podpalite. Nemojte koristiti za operativno gorionika za podpalivanje.
5 . Zatvori vrata i nastavi taster u poziciji = G taj način uključuju mogucnost
ventilatorja. Ako je temperatura vode u kotlu ispod postavljene na radnom termostatu,
ventilator počinje da radi.
- Kada je voda ugrejana u kotlu termostat zaustavlja rad ventilatora
- Nakon pada temperature, ventilator se ponovo aktivira
- Nakon ručnog loženja isključite sa pritiskom na taster G u položaju "0 "
6 . Prije nego što ponovo sagorevanje peleta potrebno je očisti kamin kotla.
G. MOGUČE GREŠKE
U operaciji može da dođe do greški, što se u vecini slučajeva pojavljuje na ekranu.
VAŽNO :
Prije pozivanja tehnićke službe zapamtite natpis na ekranu.
Moguce greška :
gorionik nije u predviđenom roku prešao u režim rada
Rešenje :
U vecini slučajeva razlog za ovu grešku su nedostatak peleta. Tako da proverite sledece ima li
peleta u rezervoaru i dali radi dozirni crv. To najlakše proverimo tako da pogledamo dali je G
prekidač u poziciju i pritisnite P za ručni pogon crvastnog transporterja. Ukoliko se
električni motor ne vrti, proverite sigurnosti poklopac termostata. Odvijte i pritisnite dugme
reset .
Proverite da li peleta padaju kroz dozirnu cev.
Pozovite servisera
Ako imate napis:
Greška :
- Visoka temperatura gasova
- Visoka temperatura temperatura vode u kotlu
Rešenje :
TIMEX PLUS Proizvođanje, Montaže, Inženiring, Transport in Marketing D.O.O.
36. Vojvođanske udarne divizije br. 25, Novi Kneževac, Srbija | T: +381 (0) 61 710 91 87 /
+381 (0) 61 710 91 88 | E: [email protected] | W: http://www.timexplus.rs
- Očistite kotao i gorionik
- Proverite vodu u kotlu
- Poziv servisera
Greška :
Gorionik ne daje nikakve znakove
Rešenje :
Proverite sigurnosni termostat u kotlu. Ako je bila aktivirana, potrebno promeniti sondu za
merenja temperature vode u kotlu.
H. SREDSTVA ZA ČIŠCENJE I ODRŽAVANJE
! Pročitajte priloženi uputstva pažljivo do kraja !
Za tekuči rad i djelovanje gorionika potebno je redovito održavanje i čišćenje. Samo redovno
čišćenje i održavanje gorionika obezbeđuje ekološki i nesmetan rad i odličnu efikasnost .
• Uz čišcenje uključite i vansko čišcenje tjela da se očisti prašina. Drvna prašina i
pelet ne može biti održan na tjelu ili izpod zaštititnog poklopaca gorionika.
• " OPASNO ZA ŽIVOT ! " ne dodiruj u gorionik sa električnom kolu. Svi problemi mogu
biti rešeni i odčitani preko ekrana kontrolera na poklopcu gorionika.
• Na gorionik ne sme biti postavljene stvari !
• Gorionik se nesme čistiti sa vodom ili zapaljivimi tećnostmi!
Kod korišcenja gorionika obratite pažnju na sledece :
1 . Preporučujemo se čišcenje gorionika jednaput na 7 dana ili odma kad se promeni plamen.
2 . Kotao je preporučljivo da se čisti jednaput na svakih 14 dana.
3 . Redovno održavanje dimnih instalacija obavi ovlašceni dimnjak usluge.
4 . Redovna kontrola količine peleta u rezervoaru i njegovi dopuni.
ČIŠCENJE
Za iskljućenje pritisnite G dugme u položaju " 0 ".
 Gorionik isključimo iz električnog napona. U slučaju da gorionik je povezan sa
distribucijom, isključite osigurač u elektro ormaru.
 Dozvolite da se ohlade vruce površine ( oko 0,5 do 1 sat ) .!!!!!OPASNOST OD
OPEKOTINAO!!!!!
 Otvorite vrata za nametanje čvrstih goriva na vrhu kotla. Izvučemo sagorevanlnu
rešetku ( vidi sliku 2 poz.2 ) i ostrgamo mreže sa oštrim predmetom da uklonite
prljavštinu.Uklonite pepeo iz ložišta, najbolje sa usisivačom za pepeo.
 Zatvorite vrata sa gorionikom.
 Uključimo elektrićni napon.
TIMEX PLUS Proizvođanje, Montaže, Inženiring, Transport in Marketing D.O.O.
36. Vojvođanske udarne divizije br. 25, Novi Kneževac, Srbija | T: +381 (0) 61 710 91 87 /
+381 (0) 61 710 91 88 | E: [email protected] | W: http://www.timexplus.rs
 Uključimo ventilator na maksimalni put sa " ručnim loženjem " da višak prašine
izduvamo u kanal za dovod vazduha.
 Isključivanje električne energije.
 Otvorimo vrata gorionika.
 Ubacimo rešetku za sagorevanja. Pazite da pravilno sedi u sagorevalnu cev.
- Gorionik povežemo sa naponom .
- Pritisnite G u položaj " - " gorionik tako ponovno pokrenemo
I PREVOZ I SKLADIŠTENJE
Gorionik se prije prevoza uvije u foliju, kritične tačke (gde je to potrebno) radi zaštite stavi se
stiropor i kartonske kutije. Prevoze se obavi u uspravnom položaju.
Dozvoljena temperatura tokom prevoza i skladištenja je između -25 ° C i +55 ° C,
za kratke periode vremena kada ne prelazi 24 sati, dozvoljeno do +70 ° C.
Gorionik treba postaviti i povezati u kratkom vremenskom periodu (mesec dana nakon
prihvatanja od strane dobavljača) !
U slučaju kada gorionik nije povezan u ovom trenutku, mora se čuvati na suvom i
vazdušnom prostoru i na sobnoj temperaturi u uspravnom položaju !
Prije primene prevoza treba da bude gorionik pravilno zašćiten!
UKLJANJANJE IZ UPOTREBE
Životni vek zavisi od: gorionika instalacije, korišcenja i servis uslovima, uzimajuci u obzir
životne komponente i redovito održavanja. Godina proizvodnje je utisnuta na pločici sa
imenom .
Po završetku njihovog života moraju biti uklonjeni iz upotrebe. Oslužini gorionik mora biti
bačen u deponiju za industrijski otpad, u skladu sa važecim zaštitnim propisa i zakona .
K. REZERVNI DELOVI
Preporučuje se da koristite samo originalne rezervne delove !
Korišcenje ne - originalnim rezervnim delovima proizvođača ne garantujeispravan rad
gorionika !
L. Obaveze proizvođača – Garancija
Proizvođač se obavezuje da u garantnom roku naveden na garantnom (U prilogu ) da
eliminiše sve eventualne greške i pomanjkljivosti. U garanciskom vremenu proizvođač
eliminiše nedostatke, koje nisu nastale radi višje sile, nepravilne intervencije ili nepravilne
upotrebe.
Ova garancija se ne priznaje:
TIMEX PLUS Proizvođanje, Montaže, Inženiring, Transport in Marketing D.O.O.
36. Vojvođanske udarne divizije br. 25, Novi Kneževac, Srbija | T: +381 (0) 61 710 91 87 /
+381 (0) 61 710 91 88 | E: [email protected] | W: http://www.timexplus.rs
Ova garancija se ne odnosi na kvarove koji su posledica nepravilne upotrebe, instalacije,
puštanje u rad servisiranja od strane neovlašcenih lica, oštecenja od napona fluktuacije, udar
groma, ugrađeni ne - originalnim rezervnim delovima, više sile, nastupe van tehničkih
instalacija i sigurnosnim propisima , itd . ili usled pogrešnog ili neadekvatnog izpunjenog
garantnog lista.
Korisnik je od ovlašceng servisera dobijo savete kako da bezbedno upravlja i održava
grejanje i naselje je u pogledu da se zaštite od požara. Neophodno je uzeti u obzir čistocu
kotlovnice, da nije akumulirana od zapaljivih materijala oko kotla. rezervoar za pelete moraju
da budu od vatrostalnih materijala. Za dobar i bezbedan rad gorionika i dug život potrebno je
čišcenje komore gorionika u skladu sa uputstvima za upotrebu minimalno jednom nedeljno ili
ovisno od kvaliteta peleta.
DODATAK
BEZBEDNOSTNI SISTEM GORIONIKA
Sigurnosni sistemi u gorionik mora da obezbedi da ne postoji širenje požara ili vračanje vatre
kroz crvnog transporter u rezervoar i kotlarnice.
 Crvasta transportna traka mora biti postavljen pod uglom od 10 do 80 stepeni. Kroz cev
ne može uspostaviti povratna dereglija ;
 U dovodnu cev gorionika za pelete je instaliran sigurnosni termostat, koji meri
temperaturu cevi . U slučaju povratka vatre temperatura poraste do sigurnosne
temperature, što zaustavlja rad gorionika preko kontrolera.
 Iz vazduha distributera ide deo vazduha kroz kanale u dozirnu cevi, stvarajuci pritisak da
preokrene pravac požara, tako da plamen ne može da se raširi ;
 Sve električne kontakte, koji korisnik može da dodirne električno su izolovani.
Električni provodnici su osnovane.
POVEZIVANJE ELEKTIČNOG UREĐAJA:




Vazduha grejača
Motor menjača
Ventilator
Kontrolor
TIMEX PLUS Proizvođanje, Montaže, Inženiring, Transport in Marketing D.O.O.
36. Vojvođanske udarne divizije br. 25, Novi Kneževac, Srbija | T: +381 (0) 61 710 91 87 /
+381 (0) 61 710 91 88 | E: [email protected] | W: http://www.timexplus.rs
Download

Timex Ekona TN-E